J. Čunátová: V našich srdcích stále žije novinářka Věra Picková.

21. 7. 2017

Zásluhy této vzácné ženy, jak v době předválečné, tak i válečné, nás zavazují k tomu, aby její jméno nebylo zapomenuto. Jako novinářka a protifašistická bojovnice dokázala vždy pomáhat lidem. Jak jinak by ve známost přišlo jméno novinářky Jožky Jabůrkové, spolubojovnice a také spoluvězeňkyně KT Ravensbruck.

Věra Picková zaujala v koncentračním táboře místo ve zdravotní sekci a tam pomohla zachránit mnohé vězeňkyně od smrti nebo deportace. Mezi těmito ženami byly i ženy z Lidic. Přes tělesné a duševní útrapy vznikala i v tomto prostředí přátelství na život a na smrt. Jedním z nich bylo právě to přátelství s novinářkou Jožkou Jabůrkovou a spisovatelkou Milenou Jesenskou.

Její duševní síla ani po tomto krutém věznění nebyla zlomena. Poválečná léta zasvětila práci a její nezlomný antifašismus je obsažen v jejich novinářských aktivitách až do pozdních let jejího života. Dokázala propojovat národy svými novinářskými články a burcovat lidi na obranu míru mezi národy. Pokrokoví Němci její úsilí odměnili tím, že růži zasazenou v Lidickém mezinárodním sadu pojmenovali Viera.

Jako členka LKŽ jsem na základě uctění památky této vzácné ženy podala návrh na ÚMČ Praha 10. Tento návrh obsahuje žádost o udělení   čestného občanství  Věře Pickové , která nejen žila, ale i novinářskou činnost tvořila ve svém bydlišti v Praze 10.    

Čest její památce.

Autor: 
Jana Čunátová, předsedkyně LKŽ Praha 10, kandidátka KSČM do PSP ČR za Prahu
Zdroj: 
Jana Čunátová, předsedkyně LKŽ Praha 10, kandidátka KSČM do PSP ČR za Prahu