Alternativní informace

Informace, které dokládají, že ve světě se děje víc než jen to, co se dočtete v mainstreamu.

4. 12. 2017

Snaha za každou cenu přeformátovat myšlení lidí, vymazat jejich paměti, manipulovat s nimi a znevážit úsilí našich předchůdců už dosahuje absurdně komických podob.

Stránky