1. Máj 2022

1. 5. 2022

Jako každý rok i letos si pražští komunisté a další levicově smýšlející lidé na pozvání KV KSČM Praha připomněli 1. máj. Sešli jsme se ráno na Střeleckém ostrově, v místech, kde se konal úplně první Svátek práce v roce 1890. Připomíná ho nejen fejeton Jana Nerudy, ale také pamětní deska, k níž jsme za pražské komunisty položili květiny.

Nejen 1. máj 1890, ale i všechny následující, ať byli či jsou na kterémkoliv místě naší země či jinde ve světě, mají společné poselství:

boj za mír a důstojný život člověka

boj za práci, pracovní podmínky a plat, za nějž nebude člověk živořit, ale slušně žít

za sociální jistoty zdravých i handicapovaných, mladých i těch dříve narozených

za vzájemnou solidaritu.

 

Současný kapitalistický svět, to je svět rozdílů, nespravedlností a válek. Jsou pošlapávána všechna dříve vydobytá práva, za něž generace našich předků bojovala. V 21. století je tu příjmová chudoba, na operace dětí se konají sbírky, rodiny nemají na bydlení, je jim odpojován plyn a elektřina. Za potraviny a další zboží platíme stále víc, je mnoho těch, kteří si nemohou dovolit ošetření u zubaře, návštěvu optika, očkování dětí. Milion lidí žije pod hranicí chudoby, 700 tisíc jich čelí exekuci, často několikanásobné.

Současnou pravicovou vládu však vlastní občané nezajímají. Je se snaží umlčet kapitalistickou almužnou, kterou jim čas od času předhodí, aby nevyšli do ulic, aby se neozvali. Peníze potřebují pro jiné. Slepě jimi záplatují to, co sami způsobili. Provokacemi a eskalací napětí, řinčením zbraní a proválečnými výkřiky. Ruku v ruce s těmi, koho zbožně poslouchají, přispěli k ohrožení světového míru. Teď tato vláda zaprodanců posílá zbraně do nejrizikovějších míst a jedná o smlouvě, která má do budoucna umožnit vybudování základny pro americké ozbrojené síly na území ČR.

Kdo se proti tomu ozve, ten je umlčen. Soudobí inkvizitoři rozhodují o tom, co je jediná svatá pravda, kdo je viník a kdo nevinný, kdo smí mluvit a kdo bude zablokován. Svoboda slova se nehodí, člověk s jiným názorem je zastrašován a hrozí mu vězení.

My komunisté jsme proti válkám. Vždy jsme byli, jsme a budeme bránit mír a prosazovat mírová jednání. Budeme však také vždy otevřeně hájit pravdu a vystupovat proti lžím a úmyslným dezinformacím, které mají za cíl zastřít pravé příčiny a následky toho, co se kolem nás děje. Budeme vystupovat proti falzifikaci historie i současnosti.

Během májových dní jsme položili květiny u pomníčků rudoarmějců padlých za naši svobodu a život v míru. Jsou jich tisíce rozesetých po celé naší zemi. Zaslouží si naše poděkování a hlubokou úctu. Bez těchto padlých bychom tady dnes nebyli. A nebyli by tady ani ti, kdo dnes bezostyšně plivají na jejich památku, kdo odstraňují pomníky těchto hrdinů, kdo přejmenovávají ulice a náměstí nesoucí jejich jméno. My na padlé rudoarmějce a další oběti 2. světové války nezapomínáme.

 

Autor: 
Marta Semelová, předsedkyně KV KSČM Praha
Zdroj: 
KV KSČM Praha