Milan Krajča oceněn na sjezdu Mezinárodní federace odbojářů

23. 11. 2016

Ve dnech 18. – 20. listopadu 2016 se v Praze uskutečnil 17. řádný sjezd Mezinárodní federace odbojářů – Asociace antifašistů. Setkání této významné mezinárodní protifašistické organizace hostil Český svaz bojovníků za svobodu.

Mezi hosty sjezdu byl i člen Ústředního výboru KSČM Milan Krajča, který zde reprezentoval partnerskou Světovou radu míru. Ten byl také na sjezdu oceněn medailí, kterou převzal z rukou bývalého náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil SSSR armádního generála Michaila Moiseeva.

Ve svém pozdravném vystoupení Milan Krajča mimo jiné uvedl: „Naše dvě bratrské organizace, Světová rada míru a Mezinárodní federace odbojářů - Asociace antifašistů, již takřka 70 let společně bojují proti fašismu a válce. Kořeny tohoto zápasu byly položeny v rámci hrdinného protifašistického zápasu národů světa a ve vítězství nad fašistickým barbarstvím v roce 1945, kdy bylo poprvé pozvednuto dodnes platné heslo: Nikdy více fašismus, nikdy více válku!.

Poučení z nástupu fašismu a z příčin, které vedly k 2. světové válce,  je důležité i v dnešní době, kdy jsme svědky nárůstu agresivity imperialismu spojeného s globální ekonomickou krizí kapitalismu. Dnes, sedm desítek let po vítězství nad fašismem ve 2. světové válce, jsou tak před národy světa nové vážné hrozby válek a agresí. Tváří tvář této realitě je důležité mobilizovat všechny síly, které jsou na straně míru, respektují suverenitu a nezávislost států a hájí principy Charty Organizace spojených národů a mezinárodního práva. 

Z těchto důvodů je v současnosti také nezbytné postavit se do důsledné opozice proti Severoatlantickému paktu NATO, vojenského nástroje imperialismu zodpovědného za  dlouhou řadu zločinů proti lidskosti. Stejně tak je v dnešní době nutné zcela odmítnout snahy Evropské unie o svou další militarizaci, spojenou s plánem na vytvoření vlastní armády.

Musíme mít na mysli, že obrana míru je věcí všech, bez ohledu národnost, politickou orientaci či náboženské přesvědčení, protože právě mír je nezbytným předpokladem prosperity, pokroku, rozvoje a štěstí. Zároveň je však třeba si uvědomit , že chtít mír nestačí, je třeba mír aktivně bránit a trvale o něj usilovat. To je také důvod , proč jsou i dnes naprosto relevantní slova československého národního hrdiny, komunistického novináře a antifašistického bojovníka Julia Fučíka: Lidé, bděte!."

Fotogalerie

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM