Demolice "Božky"

20. 9. 2021

Budova z roku 1982 dříve sloužila jako administrativní budova Vojenských staveb, které se podílely na výstavbě pražského metra. Leží v ose Nuselského mostu v ulici Boženy Němcové v místech, kde zajíždí tubus metra z mostu pod zem. Teď jí zřejmě čeká smutný osud - demolice.

Proč Radní Prahy, političtí vládci hlavního města, nemůžou zasáhnout do demolice cenných pražských staveb? Je tak nastavený systém v samosprávě, který z politiků dělá jen slaměné panáky, kteří všechna nepopulární rozhodnutí svádí na úředníky a nemožnost cokoliv ovlivnit.

Vlastník budovy a finanční kouzelník podal již žádost o demolici na stavební úřad, který jí aktuálně posuzuje. Stanovisko Národního památkového úřadu je nesouhlasné a nevidí důvod proč budovu v památkové zóně UNESCO bourat, avšak není právně závazné. Mezitím však odbor památkové péče Magistrátu HMP má opačný názor, připustil demolici, pokud zůstane zachovaná jedna plastika.

Politici můžou být sebelépe oblečeni, říkat vznešené fráze o svobodě a demokracii, sami jsou ale jen loutkami v kapitalistickém divadle. To pro vlastní zisk odehraje před volbami na voliče hru, která na další čtyři roky udrží u moci bohaté a publikum v pasivitě.

Chystanou demonstraci proti demolici organizovanou spolkem "Vetřelci a volavky" tuto neděli podpořit přijdu, avšak s politickými řečníky (Piráti a Zelení) souhlasit nebudu. Z řad Pirátů na Praze 2 již několik let zaznívá apel na záchranu nádraží Vyšehrad. Mají Primátora? Mají. Tak proč už nádraží není vyvlastněné?! Budova stále chátrá a sliby zůstaly na papíře.

Politickou reprezentaci si v kapitalismu měníme skoro každý rok na různých úrovních,skutečné změny se ale nedočkáme. To by se nejdřív musel změnit systém, který je příčinou těchto problémů.

Dost kapitalismu, ať žije Socialismus!

Autor: 
Luboš Petříček, kandidát KSČM v Praze
Zdroj: 
Luboš Petříček