Portugalský festival Avante!

15. 9. 2021

Před několika dny jsem se vrátil z Portugalska, kde jsem měl tu čest být za Komunistickou stranu Čech a Moravy hostem festivalu novin tamních komunistů Avante!, konaném ve dnech 3. - 5. září. V rozlehlém areálu nedaleko Lisabonu, kde se festival každoročně koná, jsem byl v minulosti již několikrát. Vždy ale kvůli návštěvě školy Portugalské komunistické strany, která se zde také nachází. Na slavném festivalu Avante! jsem tak byl poprvé. I proto se rád podělím alespoň o pár dojmů z této mimořádné akce.

Festival Avante! má dlouhou tradici. Poprvé se konal v roce 1976 a letošní ročník tak měl již číslovku 45. Původně probíhal na několika místech v Lisabonu. Poté však bylo různými způsoby komunistům v pronajímání míst pro jeho konání bráněno. Na začátků 90. let proto Portugalská komunistická strana zorganizovala celonárodní sbírku a z jejího výtěžku zakoupila rozsáhlé pozemky nedaleko metropole, kde se od té doby festival každoročně koná. V nedávné době navíc proběhla nová sbírka, z jejíhož výtěžku byly přikoupeny další pozemky a areál festivalu ještě více rozšířen. Není bez zajímavosti, že i taková velká akce, jako je festival Avante!, je z velké části založena na dobrovolnické práci a stovky dobrovolníků ji začínají připravovat mnoho měsíců předem.

Festival je tradičně zdaleka největší kulturně-politickou akcí v Portugalsku. Navštěvuje jej na sto tisíc lidí. I letos, přes řadu omezení souvisejícími s pandemií COVID-19, na něj přišlo mnoho desítek tisíc návštěvníků. Během tří dnů mohou na několika podiích sledovat vystoupení stovek umělců – od hvězd populární hudby až po proslulý Lisabonský symfonický orchestr, zúčastnit se mnoha besed, zhlédnout filmy na filmovém festivalu, navštívit řadu výstav, nakoupit literaturu na knižním trhu, soutěžit v několika sportovních disciplínách nebo ochutnat různorodé lokální jídlo ve stanech jednotlivých regionálních organizací strany. Pionýrská organizace pak připravuje program pro děti, Portugalská komunistická mládež pro mladé. Ubytovat se je možné například v několika stanových městečkách, zřízených v bezprostředním okolí festivalu.

Letošní ročník festivalu Avante! byl věnován mimo jiné 100. výročí založení Portugalské komunistické strany. Po celý rok si připomínají portugalští komunisté toto výročí v rámci kampaně nazvané „Budoucnost má svou stranu!“ Navzdory pandemii COVID-19 byli například přímo v den 100. výročí založení strany - 6. Března - schopni ve stejnou chvíli zorganizovat za dodržení všech hygienických opatření shromáždění na 100 místech po celém Portugalsku.

Na samotném festivalu byla 100. výročí založení strany portugalských komunistů věnována největší z výstav. V ní byly podrobně a zároveň velmi přístupně mapovány klíčové okamžiky dějin strany – založení, boj proti salazarovskému fašismu, slavná Karafiátová revoluce z roku 1974 i roky následující. Připomenuta pak byla i vskutku mimořádná osobnost Álvaro Cunhala, který stál v čele Portugalské komunistické strany po dlouhá desetiletí a je dodnes celospolečensky vnímán jako jedna z největších postav portugalských dějin. V souvislosti se svým významným jubileem zároveň portugalští komunisté všemožně zdůrazňují, že dnes je již víc než zřejmé, že kapitalismus není systémem, který zakončuje lidskou historii. Vybudování nové společnosti bez vykořisťovatelů a vykořisťovaných je proto aktuálním požadavkem. Proto je nezbytné, aby se lidstvo dalo na cestu budování socialismu a komunismu.

Nejen před českými komunisty jsou bezprostředně důležité volby. Také Portugalská komunistická strana se totiž intenzivně připravuje na komunální volby. Ty se v Portugalsku uskuteční již 26. září. A tak předvolební kampaň pochopitelně rezonovala i během festivalových dnů. Velký prostor byl tedy věnován představení kandidátů i hlavních problémů jednotlivých míst a návrhů na jejich řešení.

Je třeba upozornit, že ve volbách dlouhodobě portugalští komunisté nekandidují samostatně, ale v rámci jimi iniciované a vedené Jednotné demokratické koalice. Tu tvoří kromě komunistické strany ještě Ekologická strana zelených a hnutí Demokratická intervence. V chystaných volbách se bude koalice ucházet o hlasy voličů v 305 z celkových 308 portugalských municipalit. V minulých komunálních volbách v roce 2017 přitom skončila na třetím místě za socialistickou a sociálně demokratickou stranou, když celonárodně získala 9,45% hlasů a ve 24 municipalitách volby vyhrála.

Důležitý byl také mezinárodní rozměr festivalu. Nejen, že se jej zúčastnili zástupci desítek komunistických a dělnických stran a národně-osvobozeneckých hnutí z celého světa, často se prezentující i informačními stánky ve festivalové mezinárodní vesničce, ale mezinárodní politika byla předmětem i řady zde probíhajících debat. Bylo mi ctí, že jsem byl požádán, abych byl jedním z řečníků v části programu věnované boji za mír v Evropě a proti Severoatlantickému paktu NATO.

S mimořádně velkým zájmem se setkali informace o zápase KSČM proti členství naší země v NATO, účasti Armády České republiky v různých imperialistických agresích v zahraničí, jakékoliv přítomnosti cizích vojsk na našem území i soustavnému tlaku na zvyšování výdajů na zbrojení. Jako zástupce Světové rady míru jsem však hovořil také o mezinárodním rozměru odporu proti NATO. I v Portugalsku má totiž velký ohlas kampaň „ANO MÍRU! NE NATO!,“ organizovaná právě Světovou radou míru. Portugalské mírové hnutí, představované především Portugalským výborem za mír a spolupráci i v jejím rámci soustavně požaduje zrušení NATO, odmítnutí militarizace Evropské unie, podpis a ratifikaci Smlouvy o zákazu jaderných zbraní Portugalskem, zákaz zbraní hromadného ničení a obranu zásad Charty OSN a mezinárodního práva.

Řada rozhovorů s portugalskými soudruhy byla neobyčejně zajímavá. Mimořádně přínosné pak bylo setkání s generálním tajemníkem Portugalské komunistické strany Jerónimem de Sousa. Nebylo to poprvé, kdy jsem měl možnost s tímto hutním dělníkem, který stojí v čele portugalských komunistů od roku 2004, diskutovat. I tentokrát byla debata plná podnětů k portugalské i mezinárodní politice. Projevu Jerónima de Sousa pak patřilo i mohutné shromáždění na závěr festivalu, na kterém kromě něj vystoupila také členka vedení Portugalské komunistické mládeže Mónica Mendonça a šéfredaktor novin, které daly celému festivalu jméno – Avante! Manuel Rodrigues. V projevu generálního tajemníka portugalských komunistů k ukončení letošního festivalu pak mimo jiné zazněla také tato slova, s nimiž se určitě můžeme plně ztotožnit i my:

„Na začátku třetího desetiletí 21. století, ve kterém kapitalismus potvrzuje svou vykořisťovatelskou, represivní, agresivní a predátorskou povahu, je potřeba jeho revolučního překonání a znovu se potvrzuje relevance komunistického ideálu a projektu. Ideál a projekt, který se staví proti vykořisťování, nespravedlnostem, diskriminaci a nerovnostem a dalším projevům kapitalismu, za společnost rovnosti, spravedlnosti, plné zaměstnanosti a práv pracujících. Bojujeme proto proti útlaku, znaku kapitalismu, za společnost svobody a jejího osobního, individuálního a kolektivního naplnění. Jsme proti agresi a válce, charakteristickému znaku kapitalismu, za svět založený na míru a spolupráci mezi národy. Stavíme se proti destrukci přírody, taktéž znaku kapitalismu, za svět osvobozený od diktatury zisku, založený na harmonii mezi lidskými bytostmi a přírodou, které jsou součástí. Reagujeme na velké požadavky, čelíme obtížím a překážkám a bojujeme s velkou radostí za svobodu, demokracii a socialismus, za komunistický ideál – ideál, za který opravdu stojí za to bojovat a kterému patří budoucnost.“

Autor: 
Milan Krajča
Zdroj: 
https://www.facebook.com/milankrajcacz