Solidarita s lidem socialistické Kuby

17. 8. 2021

Komunisté po celém světě jsou dlouhodobě solidární se socialistickou Kubou a jejím lidem, který od vítězství tamní revoluce čelí útokům ze strany imperialismu USA, mimo jiné i skrze desítky let trvající blokádu Ostrova svobody. V souvislosti s nedávnými násilnými provokacemi na Kubě, zřetelně inspirovanými a podporovanými Washingtonem, pak komunistické a dělnické strany znovu potvrdily svou solidaritu s kubánským lidem. Na sedm desítek z nich, mezi nimi také KSČM, vydalo společné prohlášení k současné situaci v Kubánské republice. V něm se mimo jiné konstatuje:

„Komunistické a dělnické strany odsuzují akce organizované kontrarevolučními skupinami na Kubě i v zahraničí. Ty se pokoušejí vytvořit obraz destabilizace, aby ospravedlnily imperialistickou intervenci proti Kubě a jejímu lidu. Využívají přitom problémy způsobené zpřísněním protiprávní blokády Kuby ze strany USA. Odmítáme politiku USA, které již po více než 60 let provádějí neakceptovatelnou a zločinnou blokádu Kuby, opakovaně odsuzovanou Valným shromážděním OSN, zařadily Kubu na seznam zemí podporujících terorismus a podporují různé protistátní skupiny bojující proti Kubě a jejímu lidu. Znovu potvrzujeme naši plnou s kubánským lidem, Komunistickou stranou Kuby a vládou Kubánské republiky proti všem imperialistickým útokům na suverenitu Kuby.“

Proti stupňujícímu se protikubánskému tlaku vlády USA, představovanému kromě jiného právě protiprávní blokádou Kuby se ostatně důrazně opět ohradili i sami čeští komunisté. V nedávném prohlášení naší komunistické strany se tak kupříkladu jednoznačně uvádí:

„Již šest desetiletí trvá ekonomická, obchodní a finanční blokáda, kterou na socialistickou Kubu protiprávně uvalily USA. Jedná se tak o nejdelší a nejtvrdší blokádu, jaká kdy byla proti jakékoliv zemi v dějinách zaznamenána. V nedávné době byla navíc zásadně rozšiřována a zpřísňována. Podle posledních oficiálních čísel zveřejněných v minulém roce způsobila blokáda Kubě škodu v souhrnné výši více než 144 miliard dolarů. Každý jeden další den trvání blokády navíc znamená nárůst škody o 12 až 15 milionů dolarů. Smysl pokračující blokády je přitom jednoznačný – úsilí imperialismu zlikvidovat politický, hospodářský a sociální systém Kubánské republiky, založený na státní suverenitě a socialismu. KSČM proto vyjadřuje svou plnou solidaritu s kubánským lidem a požaduje okamžité a bezpodmínečné ukončení ekonomické, obchodní a finanční blokády Kuby.“

I v tomto složitém období tak není kubánský lid osamocen. Na jeho straně jsou přátelé socialistické Kuby z celého světa. Mezi těmi, kdo rozhodně podporují Kubánce v jejich spravedlivém zápase za suverenitu své země a socialismus, pak samozřejmě nechybějí ani čeští komunisté.

Autor: 
Milan Krajča
Zdroj: 
https://www.facebook.com/milankrajcacz