100 let KS Číny

29. 7. 2021

Nejen čeští, ale také čínští komunisté si letos připomínají 100. výročí založení své strany. Komunistická strana Číny patří bezpochyby k nejvýznamnějším politickým silám současného světa. Jsem proto rád že jsem před několika dny měl tu čest zastupovat společně s dalšími Komunistickou stranu Čech a Moravy na její významné akci, kterou byl mezinárodní summit politických stran světa. Ten čínská komunistická strana zorganizovala pod heslem „Práce pro blaho lidí: odpovědnost politických stran“ a prostřednictvím videopřenosu se jej zúčastnilo na 10 tisíc delegátů reprezentujících více než pět set politických stran a organizací ze 160 zemí světa. Tato mimořádná událost se uskutečnila právě při příležitosti 100. výročí založení strany čínských komunistů a jedním z jejich hlavních témat byl pak mezinárodní boj proti chudobě.

V jejím úvodu vystoupil generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny a prezident Čínské lidové republiky Si Ťin-pching. Ten ve svém projevu zdůraznil, že čínská komunistická stana vede lid Číny cestou socialismu s čínskými rysy. „Historie a praxe prokázaly a dále prokážou, že tato cesta je nejen správná, ale také stabilní a dobrá. Budeme neochvějně pokračovat po této světlé cestě, budeme se rozvíjet a také přineseme štěstí světu,“ uvedl. K tématu boje s chudobou pak prohlásil, s chudobou čínští komunisté považují tuto otázku za klíčovou. „Likvidace chudoby je společné přání lidu všech zemí. Od 18. sjezdu Komunistické strany Číny se z chudoby vymanilo z chudoby všech 98,99 milionu chudých lidí z čínského venkova, čímž Čína dosáhla cíle snižování chudoby Agendy OSN pro trvale udržitelný rozvoj 2030 deset let před plánovaným termínem,“ vyzdvihl dále ve svém vystoupení.

Tématu boje proti chudobě se pak věnovala celá řada řečníků vystupujících během summitu, zastupujících politické strany různého politického charakteru a orientace. Mezi ty nejvýznamnější patřili současné i bývalé hlavy států či předsedové vlád ze zemí jako Argentina, Bolívie, Jihoafrická republika, Jižní Súdán, Kambodža, Kazachstán, Kongo, Kuba, Filipíny, Maroko, Mozambik, Namibie, Pákistán, Palestina, Rusko, Srbsko, Srí Lanka, Vietnam nebo Zimbabwe. Podle oficiálních čísel Organizace spojených národů žila totiž ještě před vypuknutím pandemie COVID-19 pod hranicí chudoby celá desetina ze světové populace. Nyní se situace dramaticky zhoršila a do chudoby se propadají další desítky až stovky milionů lidí.

Otázka nutnosti mezinárodního zápasu proti chudobě se tak odrazila i v závěrečném prohlášení summitu, ve kterém se mimo jiné konstatuje: „Navrhujeme, aby se politické strany všech zemí zasazovaly o zlepšení blahobytu vlastních obyvatel. Na palčivé otázky lidu je pak třeba reagovat efektivně, a to prosazováním institucionálního establishmentu a vlády práva ve společnosti, zlepšováním sociální politiky a veřejných služeb, stejně jako prosazováním justiční spravedlnosti a rovnosti distribuce příjmů. Za účelem zlepšení podmínek pro další rozvoj příslušníků chudých sociálních vrstev je třeba přijmout různá opatření, včetně fiskální a finanční politiky, oblasti vzdělávání, školení, stejně tak jako oborově zaměřené podpory. Tím dojde k tomu, že zmírňování chudoby se stane autonomněji motivovaným, správně zacíleným a na výsledek orientovaným. Současně je však třeba ve věci zmírňování chudoby věnovat větší pozornost a úsilí i mezinárodní spolupráci. Větší důraz a podpora ve věcech snižování a zmírňování chudoby by měly být směřovány do všech zemí, zvláště pak rozvojových.“

Autor: 
Milan Krajča
Zdroj: 
https://www.facebook.com/milankrajcacz