AltInfo 19. 10. 2016

19. 10. 2016

Klán (KSČM): Mezi kapitálem a smrtí. Článek pojednává o vztahu kapitálu a pojištění. Jak soukromé společnosti skupují životní pojistky od nemocných občanů? Jak kapitál pojišťuje smrt a kdo na tom vydělává? Globální kapitalismus začíná zasahovat snad do všech lidských činností. Nejabsurdnější je snad jeho vztah k různým druhům pojištění. Věděli jste, že existuje tzv. pojištění vratných nebo obchod se smrtí? Ano, tyto amorální věci existují v USA, ale i v jiných zemích. Jedná se vysloveně o demoralizaci lidských vztahů a ukazuje se zde jasná nelidskost kapitalismu. O co jde v pojištění vratných? Tímto typem pojištění proslula společnost Walmart. Ano, jedná se o tu samou společnost, která ničila konkurenci účelově nízkými cenami, aby je po zlikvidování konkurence opět zvedla. Zaměstnanci této společnosti měli uzavřeny pojistky, kdy v případě jejich úmrtí by Walmart shrábl veškeré peníze. Společnost argumentovala následujícím tvrzením: že je tento typ pojistky nutný mít, protože do svých zaměstnanců investovala nemalé peníze na školení atd. Jenže se jedná o naprosto nemorální věc, protože o pojistce často nikdo nevěděl a de facto si společnost pojistila vaší smrt. Peníze samozřejmě nedostali pozůstalí, ale společnost Walmart. Někdy nastala varianta, že společnost pojistku přiznala a pozůstalým určitý obnos předala. Nicméně neřekla, že pojistka byla mnohonásobně vyšší.

Podrobně: http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Klan-KSCM-Mezi-kapitalem-a-smrti-458886

 

OSA. Ochranný svaz autorů pro placení výpalného. Taková česká cOSA nostra. Nic jste neprovedli a přesto platíte při nákupu paměťových karet a záznamových zařízení za tzv. autorská práva. Aktuálně hrozí, že budete platit výpalné i při koupi chytrých telefonů. Plošná presumpce viny. Prý je to tak správné. Otázka: „Náhradní odměny musí platit každý, kdo si kupuje paměťovou kartu či podobná zařízení, i když na ně ukládá svá vlastní data. Proč děláte z každého v podstatě zloděje, který musí přispívat na porušování autorských práv?“ Odpověď předsedy představenstva Ochranného svazu autorského (OSA) Romana Strejčka: „Jsou dva způsoby, jak zajišťovat plnění autorských práv. Buď tento paušální způsob, který je běžný v zahraničí nebo adresné zpoplatnění za podstatně vyšší náhradní odměnu. To by předpokládalo, že se každý, kdo si udělá kopii pro osobní potřebu, přihlásí k platbě náhradní odměny, což je v dnešní společnosti naprosto utopistická představa. Stávající systém je podstatně jednodušší a především výrazně levnější způsob i pro koncové zákazníky.

Podrobně: http://www.zvedavec.org/komentare/2016/10/7061-osa-ochranny-svaz-autoru-pro-placeni-vypalneho-takova-ceska-cosa-nostra.htm

 

Předsedo Sobotko, odejdi. Tvoje slovo neplatí, lidé ti už nevěří. Šéf vzbouřených straníků nám řekl, jak to chodí v ČSSD. ROZHOVOR. První místní organizace ČSSD vyzvala v reakci na neuspokojivý volební výsledek předsedu strany Bohuslava Sobotku k rezignaci. Jde o partajní buňku v Týně nad Vltavou. Její předseda David Slepička ParlamentnímListům.cz objasnil, co jemu a jeho spolustraníkům na předsedovi vadí, a naznačil též, jak probíhalo řízení kampaně ke krajským a senátním volbám. Nevím, zda jsme byli první, ale nemyslím si, že bychom byli jediní. Diskuse uvnitř strany se vede neustále a myslím, že na všech úrovních. Téma „jak dál po prohraných volbách“ sílí s každými dalšími prohranými – ony pod vedením předsedy Sobotky vlastně ani jiné nejsou.

Podrobně: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Predsedo-Sobotko-odejdi-Tvoje-slovo-neplati-lide-ti-uz-neveri-Sef-vzbourenych-straniku-nam-rekl-jak-to-chodi-v-CSSD-458957

 

Když TOP 09 bude v opozici s KSČM, bude to pro Středočeský STAN chyba. Středočeská organizace hnutí Starostové a nezávislí konstatuje, že krajská koalice ANO, STAN a ODS má většinu hlasů i bez tří zástupců TOP 09. Rozhodně tedy nestojí na “přeběhlících”, jak tvrdí středočeská TOP 09. Jak na to nezávislí přišli?

Podrobně: http://www.stredoceskenovinky.cz/zpravy/regiony/kdyz-top-09-bude-v-opozici-s-kscm-bude-to-pro-stredocesky-stan-chyba/

 

Zbořil: Staré vykopat a mladé na jejich místa. Organizace pro hospodářskou spolupráci  zjistila, že „mladí Češi“, to jest  lidé ve věku 15-29 let, se  o „politiku“ příliš nezajímají. V naší Evropě jsou na tom nejhůř na Litvě, ale v ČR mladí zaujali pozoruhodné místo předposlední ze všech zemí sdružených v OECD. Průměrně se o politiku, podle tohoto výzkumu, vůbec nezajímá  asi 20% občanů a mladých, ve věku ve věku 15 – 29 let, 25%. V ČR se o politiku, podle vlastních slov, vůbec nezajímá 30 % občanů (tedy téměř každý třetí), ale mezi zmíněnými mladými je to 57 %. Můžeme sice být hrdí na to, že naši „mladí“ nejsou na posledním místě, ale za nimi se nacházející mladí Litevci se jim vzdálili jen o 2% občanů.

Podrobně: http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/politika/zboril-stare-vykopat-a-mlade-na-jejich-mista/

 

Od globalizace k decentralizaci. Jaké měny potřebujeme k udržení ekologické rovnováhy a spravedlnosti. Příspěvek z konference "Nové peníze pro nový život. České ženy na obranu české koruny. Monetární a etická modernizace i pro Česko." Za jakých okolností mohou peníze fungovat jako směnný prostředek? Pouze tehdy, když byly získány na základě výkonu. Pokud tomu tak není, hrozí zneužití peněz, kdy si někdo přivlastní produkt cizí práce – neposkytl reciproční plnění. Dnešní peněžní systém umožňuje zneužití peněz ve velkém stylu jako nástroje moci a vykořisťování. Přesvědčily jsme se o tom jako organizátorky této konference, kdy nám dva dny před konáním akce oznámil magistrát, že po nás bude chtít 58 000 korun za pronájem, aniž by nám to dopředu řekl ve snaze akci zmařit. Komu vadíme ve zdánlivě „demokratické společnosti“, když není možné mluvit o výsledcích vědeckého bádání a alternativách, které by prospěly naší společnosti a naší civilizaci? Základní premisou je, že se peníze mohou rozmnožovat samy od sebe, aniž by tomu musel odpovídat patřičný výkon. Chyba v konstrukci systému umožňuje, aby masy lidí pracovaly pro ty, kteří ovládají finanční systém, a to v celoplanetárním měřítku. Dnes stojí svět před dilematem, zda se zasadit o záchranu planety a sociálního smíru, nebo ještě posunout čas neomezeného růstu majetku jednoho procenta nebo ještě lépe řečeno 0,01 %. Konstrukce peněžního systému umožňuje získat obrovskou ekonomickou moc a vybudovat si politickou moc. Vraťme se k počátkům a funkcím peněz, tak jak se dnes učí na školách a podívejme se na ně z jiného úhlu pohledu. Dnešní finanční systém by měl skládat účty z toho, jak plní nebo neplní své funkce. Především proto, že jeho funkčnost nebo nefunkčnost má široké dopady v oblasti sociální a ekologické.

Podrobně: http://www.novarepublika.cz/2016/10/od-globalizace-k-decentralizaci-jake.html

 

Moc USA končí, drží ji jen armáda. Zemanův Kmoníček přednášel o světové situaci, poškorpil se přitom s Miloušem Jakešem. REPORTÁŽ. Prezident Zeman nejvíce oceňuje odvahu, proto má takovou náklonnost k Izraeli. Zahraničně politické pozice hlavy státu se vydal do sídla KSČM v Praze hájit hradní šéfdiplomat Hynek Kmoníček. A během víc než dvouhodinové debaty prokázal, že mu rozhodně nechybí právě zmiňovaná odvaha. Soudruzi ho v mnoha tématech dost potrápili a snaha hájit důležitost NATO v komunistickém sídle tvrdě narazila. Kmoníček však ocenil živost diskuse a desítky účastníků ho i přes mnohé rozpory ocenily dlouhým potleskem. Nejprve sklízel šéf hradního zahraničního odboru potlesk hned v úvodu opakovaně. To když hovořil o tom, že skončila doba, kdy se rozhodující události světa děly v USA a v Evropě. „Základní změna, která se nám před očima odehrává, a často se ji snažíme zdařile ignorovat, je v tom, že století Evropy a Ameriky skončilo. Jsme v okamžiku, kdy se většina finančních a ekonomických zdrojů již přesunula z evropsko-atlantického prostoru do prostoru asijského,“ konstatoval na počátku Kmoníček za souhlasného potlesku a přikyvování přítomných. Musíme si prý zvykat na to, že radikálně mění role Asie. „Po první a druhé průmyslové revoluci jsme to byli my, evropsko-americký prostor, který diktoval politické dějiny světa. Začínáme se dostávat do toho, že 21. století bude stoletím asijským. Říkám asijským, nikoli čínským, protože to není záležitost pouze Čínské lidové republiky,“ sdělil s tím, abychom nezapomněli na spící více než miliardovou Indii a spoustu menších regionálních velmocí od Indonésie po Vietnam. „Když se podíváte na celkovou geopolitickou hru, jsme v situaci, kdy ekonomická a finanční moc už přešla na stranu Asie, ale stále tam ještě nepřešla moc politická. Stačí se podívat na složení Rady bezpečnosti OSN. To jasně reflektuje situaci z let 1946–1954 a je nesmyslné, aby státy velikosti Velké Británie nebo Francie byly v Radě bezpečnosti ve chvíli, kdy tam není Indie,“ pokračoval Kmoníček. Taková situace je prý dlouhodobě neudržitelná.

Podrobně: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Moc-USA-konci-drzi-ji-jen-armada-Zemanuv-Kmonicek-prednasel-o-svetove-situaci-poskorpil-se-pritom-s-Milousem-Jakesem-458785

 

Pražané se zahřejí ekologickým teplem z největší teplárny. Další významná část ekologizačního programu probíhá nyní v teplárně Mělník I, kterou v rámci Skupiny ČEZ provozuje společnost Energotrans, a. s.

Podrobně: http://www.stredoceskenovinky.cz/zpravy/regiony/prazane-se-zahreji-ekologickym-teplem-z-nejvetsi-teplarny/

 

Česká mediální nudapláž. Občané by se prý měli připravit na to, „že budoucí česko-americké vztahy budou stále více utvářeny jinými hráči, než jsou vlády. To ztvrzuje i řada militantních prohlášení jako „politoložky“ Šiklové: „lepší mýlit se s USA, než mít pravdu s Ruskem“, která jsou varováním toho, kam až lze „pravdu“ generovanou mainstreamem posunout. Alternativní média nemají bohužel mnoho prostředků na vyvracení lží dobře uplácených námezdních politiků a publicistů. Jedním z nástrojů se může stát kandidatura na titul „Mediální naháč“. Pokud beztrestní autoři nedokáží své publikované bláboly obhájit, bude jim přiděleno trvalé místo na nově zřízené „České mediální nudapláži“. To může odradit i jejich chlebodárce. V r.2005 Stephen Colbert do US politického života uvedl novotvar Truthiness - pravdění. Znamená to, že něčemu věříte, protože se vám to zdá pravdivé i když vám scházejí fakta. Pro mnohé je to nejpohodlnější přístup k sledování dění v politice bez přemýšlení. Spotřebitelé této masáže nemusí mít ani pocit, že slyší pravdu, protože tomu sami ani nevěří. A je jim to úplně jedno. A ukáže-li se později, že je to úplně jinak, média už neřeší. Důsledky této metody shrnul Thierry Meyssan 21.9.2016 ve WertyzReport. „Americká vláda garantuje, že usiluje o prosazování demokracie na celém světě. Pro občany tato naivní víra naznačuje bez dalšího vysvětlení, že jejich země je příkladem demokracie a že mají spasitelskou povinnost ji přenést do zbytku světa. Lid USA, sycený touto národní mytologií, nevnímá zahraniční politiku své vlády jako formu imperialismu. V jejich očích je legitimní svrhnout vládu, mající ambice převzít model lišící se od jejich a tedy je zlý a špatný“. 

Jsou přesvědčeni, že ve jménu rodiny, vlasti a Boha lze konat jen dobro a že vzhledem k jejich mesiášskému poslání na celém světě, které jim bylo vnuceno, přišli silou vnutit demokracii zemím, které obsadili. Jim to sugerují od malička. To není věcí válečnického sklonu amerického lidu, který je svou podstatou spíše mírumilovný, ale je to věcí propagandy militantních vlád, kterou jsou Američané krmeni po celý svůj život. Americké vlády totiž očekávají, že svět bude plnit každé jejich přání. Podle přesné definice ruského spisovatele žijící v USA Orlova. „... pokud kooperace okamžitě nenaskočí, použijí politický, finanční a ekonomický nátlak. A pokud se efekt nedostaví, zkusí změnu režimu barevnou revolucí nebo vojenským pučem, či zorganizují a zafinancují povstání, které ve vzdorovité zemi vede k teroristickým útokům a občanské válce. A když to nefunguje ani pak, probombardují onu zemi zpět do doby kamenné“. K naplnění výše uvedených ušlechtilých cílů jsou oprávněni aplikovat cokoliv, včetně rozpoutání války, nejlépe na evropském území s použitím evropských vojsk, o které se domnívají, že se jich dotkne jen minimálně.

Podrobně: http://www.novarepublika.cz/2016/10/ceska-medialni-nudaplaz.html

 

Tajtrlík a prďola dalajláma. Sobotka už není oblíbencem pražské kavárny. Dusno a smích kolem návštěvy. Návštěva dalajlámy v České republice a především jeho přijetí u ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) způsobily poprask. Prezident Miloš Zeman, premiér Bohuslav Sobotka, předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček a předseda Senátu Milan Štěch dokonce vydali prohlášení, v němž se od osobní aktivity Hermana distancovali. A jaké jsou reakce?

Podrobně: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Hovno-Tajtrlik-a-prdola-dalajlama-Sobotka-uz-neni-oblibencem-prazske-kavarny-Dusno-a-smich-kolem-navstevy-458914

 

Ve Štrasburku v tichosti řešili, jak nechat migranty souložit naše ženy. Postavil se proti nim jediný poslanec. Byl z Čech. My s ním mluvili. ROZHOVOR. „Je mi jedno, kdo v co věří a nedělím lidi podle barvy kůže. Ale teď jde o naši budoucnost a přestaňme si nalhávat, že to je jinak. Opravdu nechápu, že to lidé, kteří rozhodují, nevidí. Vždyť domů si taky nikdo nepozve někoho, kdo mu zničí barák, znásilní manželku a ještě bude říkat, že mu majitel bude sloužit," říká šéf poslaneckého klubu hnutí Úsvit Marek Černoch. Za nejzávažnější považuji, že vůbec někdo takovou rezoluci navrhl. Místo abychom už konečně efektivně chránili vnější evropskou hranici, abychom našli způsob, jak zastavit migrační vlnu, abychom měli dobrou pro-rodinnou politiku pro našince, přijdou evropští poslanci s rezolucí, která má imigraci ještě podporovat. A využít ji k populační vlně a nasycení trhu práce? Rada Evropy není výkonný orgán EU. Ale váha této instituce je natolik velká a má tak velký vliv, že přijaté rezoluce jsou většinou v Bruselu „přetaveny“ ve směrnice a nařízení členským státům. Jinými slovy, čeká nás vznik dalších neziskovek, které budou dělat multikulturní seznamky, státy místo vlastních rodin budou podporovat smíšené rodiny atd. Imigranti se budou zvýhodňovat na trhu práce a začne mediální kampaň, jak máme být za imigranty vlastně rádi. Nebezpečná politika EU a přesně opak toho, jak bychom měli fungovat. Faktorů, proč se rodí málo dětí, je víc. Dnes jsou lidé masírováni tím, že na prvním místě je kariéra, že děti jsou vlastně přítěž. Už to je špatně. Ale hlavně je tady stát, který ale mladé rodiny nijak nepodporuje. Nevytváří jim podmínky. Kolik rodin dnes říká, „..chtěli bychom mít víc dětí, ale bojíme se, že to neutáhneme“. A bojí se oprávněně. Jen vybavení pro prvňáka přijde na tisíce. Pak kroužky, sportovní aktivity atd. U starších dětí je to ještě víc. Když máte víc dětí, jde to ročně do desetitisíců. Přidejme nejistotu ze ztráty zaměstnání a člověk se nemůže divit strachu, jestli uživí více dětí. Zní to hrozně, ale je to tak. Stát musí nastavit opravdu dobrou pro-rodinnou politiku, podporu mladých a musí mít dobře a spravedlivě nastavený sociální systém. Až přestane vláda rozdávat peníze „vykukům“, co si ze sociální politiky státu udělali byznys, budou peníze pro ty, kteří je opravdu potřebují. A když už děti od mala povedeme, aby ctily hodnoty jako je rodina, nebudeme muset mít strach, že vymřeme. Ale to není proces na týden. Je potřeba začít hned.

Dnes jsou celé městské části a dokonce už i menší města, kam se policie neodváží ani ve dne. Kde už neplatí naše evropské zákony. Platí tam „zákon džungle“ nebo reálně právo šaría. A čím bude těchto nelegálních imigrantů do Evropy přibývat, tím to bude horší. Už teď někteří muslimští duchovní vyhrožují, že my se budeme muset podřídit jim. Padají dokonce slova o tom, že z nás budou otroci. A naše reakce? Místo jasného NE začínají v některých zemích debaty o možné implementaci práva šaría do trestního řádu. Ačkoli EU vydala prohlášení, že právo šaría je s evropskými hodnotami neslučitelné. My opět ve jménu pseudohumanity ustupujeme. Bojujeme mezi sebou a..“když se dva perou, třetí se směje“. Oni se smějí. V Libyi čeká na převoz do Evropy více než milion lidí, v Africe jsou v pohybu miliony a to nemluvím o tom, kdyby Turecko dostalo bezvízový styk. Na světě jsou miliardy lidí pod hranicí chudoby, ale nemůže na to přece doplatit Evropa. Pomáhejme u nich doma, ale nesmíme se nechat zničit. Problém je v plném proudu a za několik let, potažmo desítek let už může být neřešitelný. A když slyším, že nás se to netýká... Ten pocit měli v Paříži, Madridu, Nice, Bruselu, Londýně nebo v Německu také a stačila chvíle, aby se někteří už domů nikdy nevrátili. Týká se to nás všech. Budoucnost není dána, je na nás. A já o ni budu bojovat.

Podrobně: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Ve-Strasburku-v-tichosti-resili-jak-nechat-migranty-soulozit-nase-zeny-Postavil-se-proti-nim-jediny-poslanec-Byl-z-Cech-My-s-nim-mluvili-458668

 

Saúdská Arábie na křižovatce: „černý pas“ Království. Na Saúdskou Arábii se navalila spousta sociálních a ekonomických problémů odvozených z pro exportéry neblahé konjunkce nabídky ropy na světovém trhu s komoditami. Největší arabská ekonomika prožívá jedno z nejvíce stresujících období v celých svých moderních dějinách.

Podrobně: http://www.novarepublika.cz/2016/10/saudska-arabie-na-krizovatce-cerny-pas.html

 

Tisíce migrantů žalovalo Německo a drtivá většina vyhrála. V letošním roce více než 17.000 uprchlíků žalovalo německé úřady za to, že nedostali plný statut uprchlíka a v drtivé většině případů vyhráli, píše Süddeutsche Zeitung. Naprostá většina (15,000) žalobců byli Syřané, kteří tvoří největší skupinu žadatelů o azyl v Německu. A jejich šance na výhru proti BAMF se ukázala jako vysoká, správní soudy rozhodly, že si zaslouží plnou ochranu podle Ženevské konvence o uprchlících ve více než 90 procentech případů.

Podrobně: http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/zpravy/tisice-migrantu-zalovalo-nemecko-a-drtiva-vetsina-vyhrala/

 

Víme první: Za odstřižením internetu Juliana Assange stojí Goldman Sachs! Banka si vzala za rukojmí ekvádorské zlato a vláda teď musí poslouchat! Julian Assange má problém. Dnes byla uveřejněna na mainstreamu informace, že stát Ekvádor na svém zastupitelství v Londýně odstřihl Juliana Assange z Wikileaks od internetového připojení. Julian Assange pobývá už 4 roky na ambasádě Ekvádoru v Londýně jako azylant. Dosud však komunikoval se světem pomocí internetu a přes něj řídil i svojí organizaci Wikileaks, kterou založil. Je to právě Assange, který má klíče a nejvyšší přístup do informačního systému Wikileaks, který v posledních týdnech pravidelně uveřejňuje emaily Hillary Clinton, šéfa jejího manažera volební kampaně Johna Podesty a další informace ve vztahu k americkým elitám. V sobotu však došlo k bezprecedentní události a informace, které naše redakce získala exkluzivně z Velké Británie před několika okamžiky, ukazují na zcela pragmatický důvod a viníka, kdo je zodpovědný za odstřižení Juliana Assange od internetu.

Podrobně: http://aeronet.cz/news/vime-prvni-za-odstrizenim-internetu-juliana-assange-stoji-goldman-sachs-banka-si-vzala-za-rukojmi-ekvadorske-zlato-a-vlada-ted-musi-poslouchat/

 

NI: Bitva o Mosul může skončit „totální katastrofou"! Osvobození Mosulu od povstalců může skončit „totální katastrofou" pro iráckou armádu a koaliční síly vedené USA, píše americký plukovník ve výslužbě Daniel Davis v článku pro The National Interest. Ačkoliv útok začal teprve v pondělí večer, již dnes existují náznaky, že koalice bude čelit vážným problémům. Ještě předtím, než operace začala, bylo jasné, že před silami válčícími s Islámským státem jsou četné politické a diplomatické překážky a překonat je bude mnohem těžší, než bojovat s ozbrojenci ve městě, uvedl Davis. První bitva o Mosulu může skončit pro civilisty katastrofou. OSN se obává, že milion lidí opustí své domovy, a mezinárodní organizace nemají peníze, aby se „plně připravily na nejhorší možný scénář". Zdá se, že se irácké úřady snaží bagatelizovat humanitární krizi a vyzvaly lidi, aby neopouštěli své domovy a hledali útočiště ve městě. Zároveň IS zabraňuje odchodu osob z Mosulu. Úřady nevysvětlily, jak budou poskytovat obyvatelům potraviny, vodu a léky v případě vleklých bojů, připomíná autor. Ale hlavní problém spočívá v tom, že Spojené státy počítají s ukončením války v Iráku, založené na „nezralém plánu" a „křehké koalici". Nyní Washington očekává, že se vypořádá s IS za podpory několika sil s protichůdnými zájmy, uvedl Davis.

Podrobně: http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/zpravy/ni-bitva-o-mosul-muze-skoncit-totalni-katastrofou/

 

Sýrie: Čím skončila "bouře mozků" v Lausanne? Washington může použít jednání o Sýrii jako krytí pro operaci v Iráku. Jednání o Sýrii v luxusním hotelu Beau Rivage v Lausanne, jehož se zúčastnili ministři zahraničních věcí Ruska, USA, Turecka, Kataru, Saúdské Arábie a Íránu a dalších zemí, vyústila v něco, co je svým významem důležité. Dříve USA pozastavily dialog s Ruskem o Sýrii a na adresu Moskvy zazněla nepodložená obvinění. Šance na další jednání o příměří pak byla mizivá. Moskva se rozhodla vyčkat do prezidentských voleb v USA, aby pak zahájila nový diplomatický maraton. 

Podrobně: http://www.novarepublika.cz/2016/10/syrie-cim-skoncila-boure-mozku-v.html

 

Naštvaní agenti FBI - jejich šéf zabránil vyšetřování Clintonové. Ředitel Federálního úřadu pro vyšetřování James Comey se snažil zabránit vyšetřování případu e-mailů Hillary Clintonové, uvedla publikace Daily Caller s odkazem na zdroje v FBI. „Jedná se o klasický případ, ve kterém je nutné shromáždit Velkou porotu, ale to nebylo provedeno. Je to otřesné," řekl naštvaně jeden ze zvláštních agentů úřadu. Za udivující označil fakt, že úřad vyšetřování neprohledal dům Clintonové během šetření, ačkoli se toto opatření přijímá ve všech případech. "Mluvili jsme o tom v kanceláři, ale nevíme, kam až je Comey schopen zajít."

Podrobně: http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/zpravy/nastvani-agenti-fbi-jejich-sef-zabranil-vysetrovani-clintonove/

 

Sýrski povstalci odmietli ponuku Ruska na evakuáciu z Aleppa. Sýrski vzbúrenci odmietli ponuku Ruska na stiahnutie sa z obliehaných oblastí vo východnej časti mesta Aleppo.

Podrobně: http://www.hlavnespravy.sk/syrski-povstalci-odmietli-ponuku-ruska-na-evakuaciu-z-aleppa/847067

 

Svědectví z Německa: Uprchlíci nepracují. Nic neumí a ženy ani nesmějí. Šest z deseti bere dávky. I přestože by mnozí migranti, kteří se usídlili v Drážďanech, chtěli pracovat, nemohou. Podle MF Dnes jim chybí vzdělání a zkušenosti, a to až 62 procentům azylantů.

Podrobně: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Svedectvi-z-Nemecka-Uprchlici-nepracuji-Nic-neumi-a-zeny-ani-nesmeji-Sest-z-deseti-bere-davky-458941

 

Jak polští poradci dojí rozpadající se Ukrajinu. V poslední době narůstá na ose Varšava-Kyjev zajímavý trend: na polské vládní úrovni lze již hovořit o expanzi „odborníků“ na Ukrajinu, přičemž ve většině případů se jedná o polské politiky zkompromitované prohřešky různého zabarvení. Pro ně to ovšem v žádném případě není nezištná pomoc chudým perifériím Evropy. Za svoje „cenné služby“ dostávají neuvěřitelné až skandální sumy peněz.

Podrobně: http://www.zvedavec.org/komentare/2016/10/7060-jak-polsti-poradci-doji-rozpadajici-se-ukrajinu.htm

 

Figaro: Otrávili jsme vztahy s Ruskem, a přitom ho potřebujeme! Evropská unie neustále posiluje znepokojení Moskvy v otázce bezpečnosti místo toho, aby zahájila skutečný dialog na smíření s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, uvedl Renaud Girard, komentátor deníku Le Figaro. Na příštím zasedání Evropské rady, která se bude konat 20-21 října, budou evropští lídři zřejmě diskutovat o tvrdších sankcích proti Rusku, upozorňuje článek. To již naznačila kancléřka Angela Merkelová. Francie, by však měla zvážit, zda jít „ve stopách Německa nebo ještě zvolit svou vlastní politiku". Je zřejmé, že je „evropská politika sankcí vůči Moskvě kontraproduktivní" a „nemůže změnit kurs tvrdohlavého a hrdého národa, jako je Rusko," konstatoval autor francouzského deníku. „... Evropské obchodní sankce udeřily na naše vlastní průmyslové a zemědělské výrobce, otrávili naše vztahy s Ruskem, nemění postoj Kremlu na ukrajinskou otázku," poznamenal komentátor Le Figaro.

Podrobně: http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/zpravy/figaro-otravili-jsme-vztahy-s-ruskem-a-pritom-ho-potrebujeme/

 

V čem bude Mosul jiný nežli Aleppo? Podle jednostranných propagandistických vyjádření západních mainstreamových médií ruští a syrští piloti soustavně bombardují civilní obyvatelstvo v části Aleppa, která je obležena islamisty. Je zajímavé, že ani celou OSN včetně generálního tajemníka nenapadne vyzvat ozbrojené islamisty, aby z Aleppa propustili statisíce civilních obyvatel, které v něm uvízly a nestačily se spasit útěkem.

Podrobně: http://www.novarepublika.cz/2016/10/v-cem-bude-mosul-jiny-nezli-aleppo.html

 

USA jsou už jen pro smích. Tereza Spencerová věští Washingtonu zlý konec operace Mosul. A vůbec všeho. Spojené státy se prý dostaly v Sýrii do slepé uličky. Soudí tak analytička Tereza Spencerová, která Washingtonu vzkazuje, že se sám vmanévroval do pozice, z níž bude jen těžko hledat nějaké východisko. Západ to ví a svou bezradnost podle Spencerové zakrývá slovními útoky na Moskvu. „Spojené státy se na Blízkém východě ocitají na slepé koleji, region vykazuje čím dál větší vzdor a jednoznačným úspěchem nemusí skončit ani pokus o osvobození Mosulu,“ píše v úvodu komentáře pro server Literárky.cz. Spencerová. Americká vláda teď podle jejího názoru stojí mezi Islámským státem a odnoží al-Káidy. Bude to tedy volba mezi velkým zlem a zlem ještě horším. Nepříliš vřelé zůstávají i vztahy mezi Washingtonem a Moskvou. Mocnosti sice jakžtakž shodují na tom, že by si měli o osudu vlastní země rozhodnout sami Syřané, ale už se rozcházejí v otázce, koho všeho lze počítat mezi Syřany, kteří smějí rozhodnout o budoucnosti své země. Američané nemají pod kontrolou tzv. umírněnou opozici, ale odmítají uznat právo prezidenta Bašára Asada vládnout své zemi, jelikož ho mají za krvavého vládce. „Spojené státy i jejich nejhlasitější spojenci typu Británie nebo Francie se tak v Sýrii – ale spíše na Blízkém východě obecně – ocitly na slepé koleji, kde čelí mnoha neřešeným nebo nově vznikajícím problémům či otevřenému ‚výsměchu‘, a tak jim nezbývá, než zasypávat Rusko kritikou jeho válečných zločinů a hrozbou dalších sankcí. I tento postup má ale své mantinely. Zatímco Rusko reaguje na americká a britská obvinění bohorovně a neprojevuje větší snahu s Washingtonem nebo Londýnem o čemkoli diskutovat, basu už nedrží ani EU. Dospěla sice k závěru, že by se ruské nálety na východní Aleppo ‚mohly blížit válečným zločinům‘, ale na uvalení požadovaných sankcí se podle očekávání neshodla, byť ČR hlásila ‚vždy připravena‘. V evropských metropolích chybí nadšení i pro případnou válku se Sýrií (a Ruskem), zato v samotném Londýně přitom došlo na svého druhu ‚vzpouru‘, když největší britské protiválečné hnutí Stop The War odmítlo protestovat proti Rusku v Sýrii a lídr labouristů Jeremy Corbyn poslal případné protiválečné demonstranty rovnou před ambasádu Spojených států,“ píše dál k tématu Spencerová.

Podrobně: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/USA-jsou-uz-jen-pro-smich-Tereza-Spencerova-vesti-Washingtonu-zly-konec-operace-Mosul-A-vubec-vseho-458901

 

Fico: Protiruské sankce jsou nesmyslné, prvořadá je jednota EU. Slovensko považuje sankce EU proti Rusku za nesmyslné, Bratislava ale nebude vystupovat proti jednotě unie, řekl dnes slovenský premiér Robert Fico před nadcházejícím summitem evropské osmadvacítky, na kterém by státníci měli podle programu hovořit o dalším postupu EU vůči Rusku. Slovensko v tomto pololetí předsedá Radě EU.
Podrobně: http://www.denik.cz/ze_sveta/fico-protiruske-sankce-jsou-nesmyslne-prvorada-je-jednota-eu-20161018.html

 

Útok na Mosul: Lži jako od Goebbelse, naštval se analytik nad článkem z Čech. A popsal situaci úplně jinak. Zbrojní analytik a někdejší ředitel armádního úřadu pro vyzbrojování Jaroslav Štefec se rozčílil nad článkem serveru Aktuálně.cz, kde Marek Hudema spekuluje o tom, že bitva o Mosul je koncem Islámského státu, ale zároveň může rozpoutat občanskou válku. „Nevím, jestli se mám smát, brečet, mávnout nad tím rukou nebo se vážně začít bát,“ uvádí. Myslí si, že nejdůležitějším důvodem pro sepsání této slátaniny, jež podle jeho názoru přebírá obsah i rétoriku amerického  tisku, je okamžitá potřeba nějak zdůvodnit voličům, proč budou umírat tisíce vojáků a civilistů. „Jenom proto, aby západní propaganda mohla prezentovat na pozadí ruských vojenských, politických a ekonomických úspěchů v blízkovýchodním regionu aspoň nějaký paběrek pinožení ‚spojenců‘ v okupovaném Iráku s tím, že jimi způsobené ‚vedlejší ztráty‘ budou jen jakýmsi drobným stínem na jinak veleúspěšné operaci, zatímco mrtví civilisté, kteří zemřeli v důsledku operací regulérní syrské armády, podporované ruskými leteckými silami u Aleppa, jsou ‚válečné zločiny‘,“ zmiňuje Štefec. O definitivním konci Islámského státu má Štefec určité pochybnosti. „IS je totiž v podstatě neuchopitelná vojenská organizace s necentralizovaným vedením a řídicí strukturou, podporovaná štědře z nábožensky či ideologicky spřízněných zemí. Je rozptýlen po podstat-ných částech území Iráku, Sýrie, obecně značné části Středního východu a dnes i západní Evropy. Proto tvrdit, že dobití Mosulu znamená jeho konec, může jen skutečný hlupák, který si navíc neuvědomuje, co vlastně ten článek znamená,“ řekl. Zároveň nechápe, proč by dobytí Mosulu mělo odstartovat další kolo občanské války. „Obávám se, že článek nás má připravit na to, že v rámci této operace dojde k provokacím vůči Rusku. USA se zřejmě budou snažit vytvořit situaci, kdy ruské prostředky PVO sestřelí letoun některého z evropských členů NATO. Zatáhnou tak EU do přímé konfrontace s Ruskem a samy mohou zůstat stranou,“ dodal se slovy, že text nás připravuje i na prudký nárůst proudu migrantů do Evropy. 

Podrobně: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Utok-na-Mosul-Lzi-jako-od-Goebbelse-nastval-se-analytik-nad-clankem-z-Cech-A-popsal-situaci-uplne-jinak-458824

 

Letadla koalice udeřila na obytné čtvrti v oblasti Aleppa, jsou oběti. Belgické vzdušné síly útočily v oblasti Hassadžeka v provincii Aleppo. Zahynulo přitom šest civilistů, oznámili v ruském centru pro příměří. V Moskvě prohlásili, že od USA očekávají tvrdou reakci na tuto událost.

Podrobně: https://cz.sputniknews.com/svet/201610193984730-Letadla-koalice-obytne-ctvrti-oblast-Aleppo-obeti/

 

Spojenecká vojska pokračují v ofenzivě směrem na Mosul. Ve městě je čekají lidské štíty a únikové tunely. Třicet tisíc spojeneckých vojáků obklíčilo irácký Mosul. Podle informací přímo z města tam Islámský stát používá civilní obyvatelstvo jako živé štíty a připravil si i možné únikové cesty. Islámský stát používá při bitvě o Mosul civilisty jako živé štíty. Tvrdí to americké ministerstvo obrany i irácké ozbrojené síly. Ty jsou spolu s kurdskými bojovníky zhruba 30 až 40 kilometrů od města.

Podrobně: http://www.rozhlas.cz/zpravy/svet/_zprava/spojenecka-vojska-pokracuji-v-ofenzive-smerem-na-mosul-ve-meste-je-cekaji-lidske-stity-a-unikove-tunely--1660941

 

Nacionalisté na Ukrajině anoncovali partizánskou válku na Krymu. Příslušníce Ukrajinské dobrovolné armády (UDA) Jelena Bělozěrskaja prohlásila, že v případě, že Kyjev obnoví svoji kontrolu nad Donbasem, ukrajinští nacionalisté nezastaví svoji činnost a „začnou pracovat“ na Krymu. To řekla v publikovaném rozhovoru pro běloruský portál TUT. by.

Podrobně: https://cz.sputniknews.com/politika/201609293893244-nacionaliste-na-ukrajine-anacovali-partizanskou-valku-na-krymu/

 

V mosulskom kotle je čoraz horúcejšie. V obkľúčenom sýrskom meste Aleppo sú tisíce civilistov stále rukojemníkmi islamských teroristov. Mnohí im slúžia ako živé štíty pred útokmi sýrsko-ruskej koalície. „Ak sa stane to, čo plánuje sýrsky režim, teda dobytie mesta Aleppo, bude to fľak na dejinách Európy,“ konštatoval francúzsky denník Le Figaro. Pritom o viac ako sedemsto kilometrov východnejšie je v rovnakej situácii 1,5 milióna neozbrojených obyvateľov Mosulu, voľakedy druhého najväčšieho irackého mesta a dnes bašty islamských radikálov. Mosulčania tentoraz očakávajú slobodu od medzinárodnej vojenskej koalície vedenej USA. O obavách z osudu Iračanov uprostred ruín však akosi veľmi nepočuť. Časti aktérov ofenzívy leží skôr na srdci, aby z Mosulu dostali do susednej Sýrie hordy teroristov z tzv. Islamského štátu.

Podrobně: http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/408361-v-mosulskom-kotle-je-coraz-horucejsie/

 

Feministky nechtějí bránit ženy znásilňované imigranty. Místo toho demonstrují proti odporným „nacistům“. Na ostrově Gotland ve Švédsku znásilnili imigranti postiženou ženu, která se pohybovala na invalidním vozíku. Policie po krátkém výslechu propustila pachatele na svobodu. Na ostrově vypukly protesty místních občanů, kteří odsuzovali zmíněný zločin a jednání policie. Ale feministky se rozhodly demonstrovat proti „rasistům a nacistům“.

Podrobně: http://www.novarepublika.cz/2016/10/feministky-nechteji-branit-zeny.html

 

Předseda parlamentu: Sýrie uznala Krym za nedělitelnou součást Ruska. Předsedkyně parlamentu Sýrie Chadia Abbasová během svého interview pro agenturu Sputnik prohlásila, že SAR uznává výsledky referenda z 16. března 2014 o znovupřipojení Autonomní republiky Krym k Ruské federaci.

Podrobně: https://cz.sputniknews.com/svet/201610193985179-Syrie-uznani-Krym-za-soucast-Rusko/

 

Autor: 
Oddělení pro ideově-politickou práci a komunikaci ÚV KSČM
Zdroj: 
Internet