Ke Dni učitelů

23. 3. 2021

Jan Amos Komenský, na jehož počest se u nás 28. března slaví Den učitelů, by se nestačil divit, co se 429 let poté, co spatřil světlo světa, ve školství děje. Těžko by chápal, že jsme se sami vzdali kvalitního vzdělávacího systému, který zaručoval všestranný rozvoj každého jedince a s ním i celé společnosti. Asi by kroutil nevěřícně hlavou nad zrušením jednotné základní školy a osnov, vycházejících z moderních poznatků pedagogických věd a psychologie daného věku. Že jsme povinnou školní docházku, která pomohla vymýtit analfabetismus, zaplevelili domácím individuálním vzděláváním a alternativními soukromými pokusy na dětech. Že snižujeme nároky, dokonce z úst předsedy vlády padne návrh na formální úřednickou maturitu, jen aby každý mohl získat „štempl“ za úroveň znalostí, za něž by se dřív styděl kdejaký žák základní školy. Že jsme dovolili likvidaci učňovských oborů, takže dnes chybí řemeslníci, že principy morálky určují politici prolezlí korupcí a pokleslá televizní produkce.

A co by asi říkal slavný „Učitel národů“ tomu, že devastace vzdělanosti pokračuje dál, dokonce pod taktovkou ministra školství, který vyhlásil revizi rámcových vzdělávacích programů (RVP). Škrty, které v rámci této revize provádí, způsobí, že žáci a studenti ztratí zbytky kritického myšlení a schopnost dávat poznatky do souvislostí. Útržky znalostí, naservírované polopravdy, zamlčení podstaty, to je současný trend. Ani Newtonovy pohybové zákony, které jsou ve fyzice naprosto zásadním tématem, neodolaly tomuto amatérismu. Pseudoodborníci rozhodli: Newtonovy zákony musí být vyškrtnuty. Přírodovědci, fyzikové, matematici, akademici, pedagogové a další experti bijí na poplach. Vyhlášenou revizi RVP považují za nedomyšlenou, nekoncepční a škodlivou a žádají její zrušení. Jejich požadavek podepisuji všemi deseti.

Pokřivenost současného vzdělání však neodnáší jen fyzika. Škrty a přepisování v oborech jako je literatura či dějepis jsou na denním pořádku. Tady už nejde o pouhý amatérismus. Jedná se o cílený útok na historickou pravdu. O vládou posvěcenou lež, která má být vštípena do hlav mladé generace. Převrácené hodnoty, poplivaná socialistická minulost, vymazání historické paměti národa. Vypisují se granty, udělují se dotace. Do projektů zaměřených na pokřivený pohled na minulost se zapojují státní instituce, školy, úřady, neziskové organizace, média. Kolik peněz za poslední tři desetiletí odteklo do všech těchto lží, kolik pořadů bylo natočeno jen proto, aby byla popřena pravda.

Hlubokou úctu si zaslouží ti pedagogové, kteří se dokážou tomuto tlaku vzepřít. Kteří neplivou na vlastní minulost, na život a práci svých rodičů a prarodičů. Těmto učitelům chci k zítřejšímu Dni učitelů ze srdce poděkovat a popřát hodně zdraví jim i jejich žákům tak, aby se mohli co nejdříve společně setkat zase ve svých třídách.

 

Autor: 
Marta Semelová, vedoucí odborné sekce školství ÚV KSČM
Zdroj: 
KV KSČM Praha