Otevřený dopis odborové organizaci České pošty

2. 2. 2021

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

rádi bychom Vám i členům Vaší odborové organizace popřáli mnoho úspěchů do nového roku 2021, hodně zdraví, štěstí a sil.

Vědomi si špatné situace zaměstnanců České pošty nabízíme pomoc. Již v minulosti jsme se aktivně účastnili vašeho oprávněného protestu proti zhoršování pracovních podmínek, kdy např. zaměstnanci za přepážkami byli nuceni prodávat nejrůznější produkty a uzavírat všelijaké smlouvy. Poštovní doručovatelky musely donášet nabízené zboží na přání zákazníka přímo na jeho adresu a v případě, že nedokázal některý ze zaměstnanců plnit tyto zvláštní povinnosti, byl postižen na platu. Není divu, že proti těmto stresujícím podmínkám organizovali zaměstnanci České pošty i veřejné protesty v ulicích, aby seznámili se svojí situací veřejnost.

V současnosti a v týdnech a měsících následujících má opět dojít k zhoršení pracovních a mzdových podmínek zaměstnanců České pošty. Je jim prodlužována pracovní doba a plánováno je masivní propouštění. To se dotkne mnoha jednotlivců i celých rodin. Proto, jak je uvedeno v úvodu našeho dopisu, nabízíme pomoc, např. s informační kampaní mezi pobočkami, s medializací, obrátit se můžeme také na naše poslance s interpelací. Naši podporu by měly i případné protestní akce zaměstnanců.

V případě vašeho zájmu se na nás můžete obrátit v Praze prostřednictvím Krajského výboru KSČM Praha nebo v rámci celé ČR prostřednictvím Komise mládeže ÚV KSČM. Máme aktivní členy, kteří vám rádi pomohou v boji proti asociálním opatřením zaváděným vedením České pošty, za dosažení spravedlivých pracovních podmínek a důstojného ohodnocení vaší náročné práce, a to ve všech oborech od listonošů po účetní a další administrativní pracovníky.

 

Autor: 
Za Krajský výbor KSČM Praha a Komisi mládeže ÚV KSČM Marta Semelová, předsedkyně KV KSČM Praha, a Petra Prokšanová, předsedkyně Komise mládeže ÚV KSČM
Zdroj: 
KV KSČM Praha