Petice za zachování názvu Koněvovy ulice

8. 9. 2020
koněvova ulice

Nové snahy o přejmenování Koněvovy ulice na pražském Žižkově se setkávají s rozhodným nesouhlasem obyvatel Městské části Prahy 3 a především obyvatel samotné tři a půl kilometrů dlouhé ulice. Ti mimo jiné nesouhlasí s tím, aby kvůli antikomunisticky motivované snaze o přepisování historie byli nuceni měnit adresu trvalého bydliště, což je spojeno nejen s povinností výměny občanských průkazů, ale třeba i s nutností nahlásit změnu bydliště zaměstnavateli, zdravotní pojišťovně, finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, živnostenskému úřadu, úřadu práce, bankám, úvěrovým společnostem, lékařům, telefonním operátorům a mnoha dalším.

Z iniciativy místních tak před několika dny vznikla petice za zachování názvu Koněvovy ulice. Ta je adresována jak Radě a Zastupitelstvu Městské části Praha 3, tak i Radě a Zastupitelstvu hlavního města Prahy. Petiční výbor je složen z dlouholetých a mezi sousedy známých obyvatel Koněvovy ulice, mezi kterými je i členka vedení komunistické strany na Praze 3 Blanka Bedlivá.  Text petice je jednoduchý: „My, níže podepsaní, nesouhlasíme se snahami o přejmenování Koněvovy ulice v Praze 3 na Žižkově a požadujeme zachování jejího stávajícího názvu.“

Jak Haló noviny informoval předseda OV KSČM Praha 3 Milan Krajča, žižkovští komunisté petiční akci iniciovanou obyvateli Koněvovy ulice plně a aktivně podporují. „Nejdelší žižkovská ulice nese název Koněvova od roku 1946. Pražané tímto názvem tehdy ocenili roli hrdinného maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva coby velitele vojsk Rudé armády, která nejen do naší metropole přinesla o rok dříve svobodu, když ji osvobodila od hitlerovské okupace. Nová snaha o přejmenování Koněvovy ulice zřetelně navazuje na ostudné nenavrácení pamětní desky Rudé armádě na budovu Staroměstské radnice, hanebné odstranění pomníku maršála Koněva na Praze 6, nehorázné vybudování pomníku prohitlerovským válečným zločincům v pražských Řeporyjích a další podobné činy, jichž jsme v poslední době v hlavním městě, navzdory rozhodnému nesouhlasu podstatné části jeho obyvatel, bohužel svědky,“ konstatoval Krajča.   

Snahu obyvatel „Koněvky“ o zachování názvu jejich ulice mohou podpisem petice podpořit nejen obyvatelé Žižkova a Městské části Praha 3. Petice je ke stažení na webové stránce iniciativy Zachraňme Koněvku: http://zachranmekonevku.blogspot.cz i OV KSČM Praha 3: http://praha3.kscm.cz. Ve vytištěné podobě jsou pak petiční archy k dispozici na OV KSČM Praha 3. 

Autor: 
OV KSČM Praha 3
Zdroj: 
OV KSČM Praha 3