Pražští komunisté odmítají zdražování bydlení

7. 8. 2020

Stanovisko Krajského výboru KSČM Praha k dalšímu zdražování bydlení v Praze

Komunisté Prahy vyslovují důrazný nesouhlas s další vlnou zdražování bydlení v Praze. Již dne 17. 10. 2019 rozhodlo zastupitelstvo hl. města Prahy od 1. 1. 2020 zvýšit poplatek za svoz směsného odpadu o 30% a o zpoplatnění svozu biologicky rozložitelného komunálního dopadu. Cena vodného a stočného stanovená v Praze pro rok 2019 ve výši 89,66 Kč za m3 byla od 1. 1. 2020 zvýšena na 94,09 Kč. A když od 1. 5. 2020 změnil Parlament České republiky u této komodity DPH z 15% na 10%, do ceny vody v Praze se snížení nepromítlo, neboť ve městě vládnoucí koalice trvala na původním rozhodnutí. Také na úrovni řady městských částí bylo přistoupeno ke krokům, které zdražují bydlení. Některé, jako např. městské části Praha 3 a 6 přistoupily ke zvýšení nájemného obecních bytů, což má nežádoucí dopady na nízko a středně příjmové nájemce. Některé, např. městské části Praha 1, 3, 7, 8, 10, 18 a 22 zvýšily daň z nemovitostí o 100%, další např. městské části Praha 11 přibližně o 80%, jiné o částky nižší, což již letos zvýšilo náklady také vlastnického bydlení. Český statistický úřad uvedl, že v květnu 2020 meziročně zdražila elektřina o 8% a v souvislosti s bydlením rostou i další náklady. Jde o trvalý trend, jehož následky postihují stále více Pražanů.

Nová vlna zdražování bydlení prokazuje, že třicetiletá bytová politika pravicí ovládaných radnic, jde proti sociálním potřebám a zájmům většiny Pražanů. Prohlubuje se akutní nedostatek bytů s dostupným nájemným, chybí byty pro zaměstnance, které město profesně potřebuje. Ceny vlastnického bydlení spekulacemi na trhu neúměrně rostou. Byty jsou majetnými častokrát užívány jako investiční instrument. Zvyšuje se počet bytů, které v rozporu s potřebami obyvatel slouží jako zdroj zisku pouze ke krátkodobému pronajímání turistům. Uvádí se, že služba Airbnb se v letech 2016 až 2018 ztrojnásobila. Považujeme za vážnou chybu, že stát i samosprávy v Praze ukončily po roce 1989 výstavbu bytů s dostupným nájemným. Podpora družstevní výstavby je nedostatečná, úvahy o výstavbě občanskými spolky jsou na počátku, mimo jiné zatím bez potřebného finančního krytí. Praha nemá přesné informace o počtech volných bytů, velkým městským částem trvá značnou dobu, než uvolněné obecní byty znovu pronajmou.

Komunisté žádají od samospráv v Praze přijetí kvalifikovaných opatření a žádoucími změnami bytové politiky ve prospěch občanů překonat prohlubující se krizi. V souvislosti s pandemií COVID-19 a sociálními následky apelují komunisté na komunální politiky v Praze, aby přijali taková opatření, která povedou ke snížení cen bytů, nájmů a dalších nákladů na bydlení. Zároveň komunisté vyzývají obyvatele hlavního města, aby k dalšímu zdražování bydlení v Praze nebyli pasivní, aktivně proti němu vystupovali a snažili se mu všemi dostupnými prostředky postavit.

Autor: 
Krajský výbor KSČM Praha