Na barikády!

6. 5. 2020
pražské povstání, ksčm, komunismus, komunisté, 2. světová válka

Pražští komunisté s hrdostí připomínají 75. výročí Pražského povstání. V květnu 1945 jím vyvrcholilo Květnové povstání českého lidu, otevřené ozbrojené vystoupení proti hitlerovským okupantům, představující dovršení protifašistického odboje českého národa. Povstalci, zdaleka nejen komunisté, bojovali za svobodu na 1600 barikádách. Ve svém statečném zápase proti mnohanásobné přesile naštěstí nezůstali Pražané osamoceni. Na pomoc Praze přispěchala Rudá armáda, která osvobodila naše hlavní město a 9. května završila touto operací své slavné vítězství nad fašismem.

Hrdinné dějiny boje proti fašismu jsou však již více než 30 let napadány těmi, kteří se snaží o jejich falzifikaci, pošpinění či úplné vymazání z historické paměti. Součástí této kampaně je i systematické odstraňování připomínek hrdinů protifašistického odboje z veřejného prostoru, jakými byli například Julius Fučík, Jožka Jabůrková nebo Jan Šverma, a vojáci Rudé armády, kterých jen při osvobozování Československa padlo na 140 tisíc. Nejnovější vzedmutí této tendence představuje v našem městě hanebné zničení pomníku osvoboditele Prahy maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva, odstranění pamětní desky osvobození Prahy Rudou armádou ze Staroměstské radnice či snahy o přejmenování Koněvovi ulice. Dalším příkladem pak je nově vybudovaný pomník, mající za cíl rehabilitaci tzv. vlasovců, hitlerovských přisluhovačů, kteří mají na svědomí mnohé válečné zločiny, mimo jiné i brutální vraždy civilního obyvatelstva nejen v českých zemích.

K této situaci nedochází náhodou. I 75 let od vítězství nad hitlerovským Německem je totiž odpor proti nebezpečí fašismu stále aktuální. Fašismus vždy představoval nejreakčnější a nejagresivnější hnutí, sloužící v době krize kapitalismu jako otevřená teroristická diktatura velkého kapitálu. Přestože je možné nalézt v různých zemích a obdobích dílčí odlišnosti, jeho podstata je pořád stejná: agresivní antikomunismus, šovinismus a rasismus, perzekuce demokratických sil, vojenské expanze... Proto i v této době komunisté, společně s mnoha dalšími, říkají: Nikdy více fašismus!

Autor: 
KV KSČM Praha
Zdroj: 
KV KSČM Praha