Ke Dni učitelů

28. 3. 2020

Dnes je tomu 428 let, co se narodil významný český pedagog, myslitel, filosof a spisovatel, poslední biskup Jednoty bratrské Jan Amos Komenský. Doma i ve světě je tento Učitel národů považován za zakladatele moderní pedagogiky a den jeho narození, tedy 28. březen, se u nás slaví jako Den učitelů. Však také dílo Komenského je v mnohém nadčasové a dotýká se závažných problémů minulosti i současnosti, vztahů mezi lidmi a mezi národy, svobody člověka, jeho rozvojem a vzděláním. Jak aktuálně znějí i po víc jak 400 letech jeho slova: »Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami! Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná.«

Při příležitosti Dne učitelů se každý rok scházejí naši pedagogové na celostátním aktivu, který tradičně připravuje Odborná sekce školství ÚV KSČM. Letos nám v tomto setkání zabránily mimořádné okolnosti a vyhlášený nouzový stav. Přesto bych chtěla alespoň touto formou poděkovat všem pedagogům, vychovatelům a nepedagogickým pracovníkům ve školství za jejich práci, a to zvlášť v dnešní nelehké situaci. Děkuji i rodičům, kteří se dnes musí vyrovnávat s touto situací a podle pokynů učitelů zvládat výchovu a vzdělávání v mimořádných podmínkách. Vím, že jsou mnozí na pokraji sil a že si také mnohem více uvědomují náročnost tohoto povolání.

Letošní celostátní aktiv se měl věnovat tématu nanejvýš aktuálnímu, a to je přepisování dějin. V té souvislosti zveřejňuji na tomto místě prohlášení naší odborné sekce školství, které jsme měli v úmyslu předložit účastníkům aktivu. Přestože se z výše uvedených důvodů aktiv ke Dni učitelů konat nemohl, jsem přesvědčena, že se s prohlášením ztotožní velká část pedagogů, historiků i veřejnosti. Zde je jeho obsah:

My, učitelé a vychovatelé, protestujeme proti lživému výkladu dějin, jehož jsme v poslední době svědky stále častěji a jenž obrací historii naruby. Zvlášť výrazně se tato falzifikace projevuje v moderních dějinách 20. století při objasňování příčin, průběhu a výsledků druhé světové války a v hodnocení let následujících.

Při vědomí tisíců nevinných obětí této nejstrašnější války v dějinách lidstva, při vědomí zavražděných, popravených a umučených hrdinů, kteří se postavili na odpor německému nacismu, při vědomí těch, kteří položili své životy na frontách za mír a svobodu, odmítáme nehorázné lži a pomluvy směřující v prvé řadě proti těm, kdo přinesli oběti největší, proti Sovětskému svazu a Rudé armádě.

Odsuzujeme poslance, kteří zvedli ruku pro usnesení Evropského parlamentu O významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, přijatého v září 2019. Toto usnesení bezostyšně obviňuje Sovětský svaz z toho, že zapříčinil, stejně jako Německo, druhou světovou válku. Usiluje o anulaci výsledků a závěrů Postupimské konference a staví na stejnou úroveň komunistickou a nacistickou ideologii, socialistické a nacistické režimy. Evropské usnesení je hanebnou výzvou k politickým zásahům do výuky na školách a k likvidaci památníků osvoboditelů.

Stejně tak odmítáme bezprecedentní útoky politiků a médií v ČR na historickou pravdu. Záměr radnice Prahy 6 odstranit pomník maršála I. S. Koněva, odpor pražského primátora Zdeňka Hřiba vrátit desku vděčnosti Rudé armádě za osvobození Prahy na Staroměstskou radnici, jeho provokaci s přejmenováním náměstí Pod Kaštany v Praze 6, kde sídlí Velvyslanectví Ruské federace, na náměstí Borise Němcova nebo rozhodnutí Zastupitelstva městské části Praha Řeporyje v čele se starostou Pavlem Novotným postavit pomník vlasovcům. Toto všechno je plivnutím do tváře těm, kdo položili své životy, abychom my mohli žít.

Tito všehoschopní falzifikátoři dějin vyvolávají vášně a nenávist a podněcují vandaly hanobící pomníky rudoarmějcům v městech a obcích (jako např. v Brně, Ostravě, Novém Strašecí i jinde), nabádají k jejich stržení a likvidaci. Převracejí nejsvětější lidské hodnoty, pravdu vydávají za lež a lež za pravdu, hrdiny za vrahy a vrahy za hrdiny.

Jako učitelé, kteří dnes a denně usilujeme o vzdělanost každého jedince i celého národa, jednoznačně odsuzujeme tyto nemorální činy, které přispívají ke ztrátě paměti národa, k eskalaci násilí, k ohrožení bezpečnosti a míru. Vyzýváme všechny pedagogy a vychovatele, politiky a média, ale především všechny slušné lidi k obraně historické pravdy ve jménu přítomnosti i budoucnosti.

Autor: 
Marta SEMELOVÁ, vedoucí Odborné sekce školství ÚV KSČM