Vyjádření poslankyně Marty Semelové k incidentu na Staroměstském náměstí

23. 8. 2016

Hloupé představení Martina Konvičky na Staroměstském náměstí je nejen za hranicemi vkusu. Ukázka násilí, která způsobila paniku mezi přítomnými lidmi, mohla skončit vážnými zraněními. Na místě byli dospělí i děti. S tím musel počítat jak Martin Konvička, tak ti, kteří tuto „hru“ na terorismus v centru města nezakázali. Kam jsme se to za těch 26 let dostali?  Copak už v této zemi neexistují žádné morální a lidské hodnoty? Copak je možné slepě přijímat cynismus, zvyknout si na šokující otrlost těch, kteří neváhají karikovat násilí, teroristické činy, zabíjení nevinných civilistů? Uvědomujeme si, že v této studni lidské špíny vyrůstají naše děti, pro něž se toto pojetí světa může za pár let stát něčím běžným a naprosto samozřejmým? Ono nejde jen o Martina Konvičku se skupinou jeho přívrženců, kteří otevřeně navrhují jednoduchá řešení sociálních problémů ala 30. léta minulého století. Nebezpečí neonacismu a fašismu je mnohem širší společenský problém. Nahrává mu lživý výklad historie, převrácené hodnoty, kdy pravda je předkládána jako lež a lež jako pravda. Kdy hrdinové jsou prezentováni jako zločinci a vrazi jako hrdinové. Kapitalismus byl, je a vždy bude příčinou největších krutostí světa, příčinou válek. A toto nebezpečí hrozí i dnes. Mnohá média a někteří politici této situaci jen nahrávají.

Mgr. Marta Semelová

poslankyně PS PČP za KSČM

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM