Stanovisko k dalšímu pokusu o obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

30. 5. 2019

To, co předvádí architekt Váňa se svojí skvadrou, je naprosto skandální. Nejen že nerespektuje usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy, ale nemá také sebemenší úctu k památkově chráněnému místu Staroměstského náměstí. Z architekta se stal obyčejný vandal, který se zpronevěřil své profesi. Za poničení dlažby a nedodržování platných předpisů, včetně rozhodnutí zastupitelstva, by měl nést patřičné důsledky. Samozřejmostí by mělo být, že toto historické místo uvede do původního stavu, zaplatí škodu a pokutu.

Jako komunističtí zastupitelé jsme spolu s renomovanými historiky, zástupci odborných vědeckých organizací, spolků, veřejnosti ale i se zástupci některých církví opakovaně vyjádřili zásadní nesouhlas s pokusy o znovuobnovení tohoto symbolu pobělohorské rekatolizace a národnostního útlaku a požadovali jsme, aby v tomto smyslu byly učiněny patřičné kroky. V září 2017 zastupitelstvo konečně přijalo usnesení, jímž vyjádřilo se záměrem obnovení tohoto sloupu netolerance nesouhlas a uložilo Radě hl. m. Prahy, respektive tehdejšímu radnímu pro kulturu Janu Wolfovi, učinit všechny právní kroky vedoucí k rozvázání smluvních závazků a k odnětí souhlasu HMP s umístěním zmíněného sloupu. Termín - do 31. 12. 2017. Bohužel radní Wolf si z usnesení udělal trhací kalendář a z občanů a zastupitelů doslova blázny. Obnovení Mariánského sloupu, přes naše interpelace protesty, s požadavkem o zjednání nápravy, s arogancí dál aktivně prosazoval. On, ale i celá tehdejší pražská koalice tak nese svůj podíl viny na tom, čeho jsme dnes svědky.

Autor: 
Marta Semelová, předsedkyně KV KSČM Praha
Zdroj: 
KV KSČM Praha