Prohlášení účastníků demonstrace „Společně proti zdražování“ 2019

1. 2. 2019
Žluté vesty, demonstrace, zdražování

My, účastníci demonstrace „Společně proti zdražování“ protestujeme proti zvyšování cen bydlení, které přímo ohrožuje tisíce rodin s dětmi, samoživitelky, seniory, nízko a středně příjmové skupiny občanů. Zároveň znemožňuje mladým lidem získat bydlení, osamostatnit se a založit si rodinu.

V ČR žije už dnes kolem milionu lidí v příjmové chudobě, roste zadluženost obyvatel a počet lidí, kteří čelí exekucím. Růst cen bytů, nájmů, elektřiny, plynu, vodného a stočného roztočí kolo dalšího zadlužování a exekucí. Povede k výraznějšímu rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými, k nerovnosti, k propadu mnoha rodin s dětmi do chudoby a k navýšení počtu lidí bez domova.

Bydlení je ale základní lidské právo. Požadujeme proto vytvoření systému dostupného bydlení, výstavbu obecních a družstevních bytů, přidělování bytů podle potřeby, ne metodou, kdo dá víc, a v neposlední řadě také zastropování nájmů a regulaci nákladů na bydlení.

Žádáme důstojné a dostupné bydlení pro všechny!

Autor: 
Účastníci demonstrace „Společně proti zdražování“, Praha 26. ledna 2019
Zdroj: 
KV KSČM Praha