Zatím bez naděje na změnu

14. 12. 2018
Praha 6, dopravní zácpy, Břevnov, tunel blanka

 

Interpelace HMP 13. 12. 2018

 

Vážený pane primátore,

zprovoznění Tunelového komplexu Blanka zásadně změnilo život na mnoha místech v Praze. V některých částech města došlo ke zklidnění dopravy, jinde výrazně narostl počet projíždějících vozidel a úměrně s tím došlo ke zhoršení životních podmínek obyvatel. To se týká zejména Prahy 6 a Břevnova zvláště. Jestliže před zprovozněním Blanky projíždělo Patočkovou ulicí pod 30 tisíc vozidel, pak v srpnu 2017 a 2018 přes 45 tisíc. Patočkova ulice se stala vysokokapacitním přivaděčem do nedokončeného městského okruhu. Ve špičkách opakovaně vznikají kolony a auta jsou vytlačována do okolí. Nadměrná hladina hluku a imise poškozují zdraví obyvatel.

V minulém období jsem jako zastupitel MČ a HMP požadoval od vedení Prahy pravidelná měření v okolí TKB, jejich zveřejňování a dále provedení aktivních opatření města k ochraně obyvatel. Na tomto základě byl pak s jistým zpožděním zřízen web tunelblanka. cz, kde byly údaje o dopadech projektu publikovány. Po dalších interpelacích byl v Patočkově ulici ve směru z centra položen „tichý“ asfalt, do centra má být položen v roce 2019, byly vysázeny stovky keřů. Další měkká opatření ale zůstala pouze v rovině konzultací a úvah. Požadavek občanů a MČ Prahy 6 na podpovrchové umístění radiály v délce cca 1,5 km nebyl provázen žádnými kroky města.

Pokud jde zjištěnou o hladinu hluku a imisí včetně množství polétavého prachu měření probíhalo do roku 2017, za rok 2018 nebyly údaje na webu o dopadech projektu publikovány. Žádám proto o obnovení těchto měření a jejich zveřejnění na webu. Současně žádám o aktivní přístup města k ochraně obyvatel těžce zasaženého Břevnova, pokračování v měkkých opatřeních a přípravě výstavby plánované radiály pod povrchem. Považuji za vážnou chybu, že Programové prohlášení současné vládnoucí koalice problémy Břevnova a jeho obyvatel přehlíží. V dané souvislosti si dovoluji připomenout, že Tunelový komplex Blanka je dosud pouze ve zkušebním provozu a tento právní stav nelze udržovat dlouhodobě, natož trvale. Žádám o Vaše vyjádření v dané věci, jak hodláte chránit obyvatele Břevnova a prosím o písemnou odpověď.

JUDr. Ivan Hrůza

 

Autor: 
KV KSČM Praha
Zdroj: 
KV KSČM Praha