Proč podporujeme obědy pro děti zdarma?

12. 12. 2018
děti, jídlo, obědy

Odpověď Marty Semelové, předsedkyně Krajského výboru KSČM Praha na otázku našeho voliče:

Dobrý den. Mohu se zeptat, PROČ jste zapomněli na svůj slib zvýšit platy učitelů o 15%, proč stále odsouváte zvýšení příplatku za třídnictví a PROČ chcete obědy zdarma pro všechny???? Chápu to u dětí z finančně slabších rodin, ale i to musí být prokazatelné. Někteří z nich mají na cigarety a alkohol, ale dětem oběd stejně nekoupí!!! Je to jen vaše líbivé gesto?? PROČ?

Marta Semelová:

Mohu vás ujistit, že na své sliby nezapomínáme. Zvyšování platů pedagogických i nepedagogických pracovníků škol prosazujeme dlouhodobě. V tom smyslu jsme v minulých letech navrhovali v poslanecké sněmovně navýšení částky na učitelské platy. Stejně tak naši zastupitelé na Zastupitelstvu hlavního města Prahy prosadili v minulosti navýšení platů pro učitele formou odměn. Od té doby se tyto odměny dostávají s naší podporou do rozpočtu hlavního města. 

Pokud jde o návrh státního rozpočtu - kapitoly MŠMT na rok 2019 - jde o nejvyšší meziroční nárůst a vzhledem k tomu, že roste částka ve všech kapitolách školství a nedochází k pouhému přelévání prostředků, má naši podporu.Jsou zde zajištěny prostředky pro mateřské školy na vyšší počty úvazků a přidává se také na navýšení platů učitelů i nepedagogů. Je ovšem pravda, že nebyl splněn slib, aby k zvýšení platů došlo od 1. září 2019. Dodržení tohoto termínu jsme požadovali.

Obědy zdarma jsme navrhovali ve sněmovně už v minulém období , a to pro děti v mateřských školách a na prvním stupni základních škol. Sooučasný návrh tak má naši podporu. Je skutečností, že v současné společnosti je téměř jeden milion lidí u nás na nebo pod hranicí chudoby a spolu s nimi i jejich děti. Některé jsou dokonce z důvodu chudoby odebírány do ústavní péče, na další se vypisují různé programy a sbírky, aby měly alespoň jedno teplé jídlo  denně. Návrh na bezplatné školní obědy je proto správným krokem. To, že to má být plošně pro všechny tyto děti je administrativně mnohem jednodušší a hlavně se děti nerozdělují na chudé a bohaté. Mnozí rodiče se také za svoji chudobu stydí a jejich děti chodí o hladu. 

Autor: 
KV KSČM Praha
Zdroj: 
KV KSČM Praha