Výzva pražským voličům KSČM

2. 10. 2018

Komunisté nesmí v Praze ztratit svůj vliv! Seberme všechny síly, abychom udrželi, a ještě lépe posílili, počet zastupitelů za KSČM v Zastupitelstvu hl. města Prahy i v zastupitelstvech městských částí. Potřebujeme každý hlas. Přesvědčte svou rodinu, známé, promluvte se svými sousedy, spolupracovníky. Dostavte se 5. a 6. října k volbám v maximálním počtu. Žádný komunista, sympatizant a náš volič nesmí zůstat doma.

Abychom získali co nejvyšší počet hlasů, je důležité označit velkým křížkem okénko před názvem KSČM. Tak každý z vás dává naší straně tolik hlasů, kolik je na kandidátce kandidátů. Preferenční hlasy se v tomto případě nepočítají. Pokud už jste však doma na hlasovacích lístcích označili křížkem jen některé kandidáty, nevadí. Hlavně je nutné, abyste ještě doplnili křížek před vlastní název KSČM. Pokud KSČM nezaškrtnete, dostaneme jen tolik hlasů, kolik kandidátů jste označili. Konkrétně, pokud byste např. označili 8 kandidátů, dostane KSČM od vás pouze 8 hlasů a přichází o zbylé hlasy. To by mohlo pro KSČM v Praze znamenat, že se vůbec poprvé nedostane do pražského zastupitelstva či zastupitelstva MČ.

Takže – všichni přijďme k volbám a volme velkým křížkem před názvem naší KSČM. Rozšiřujte tuto informaci dál.

Autor: 
Marta Semelová, předsedkyně KV KSČM Praha
Zdroj: 
KV KSČM Praha