Anketa pro kandidáty na post pražského primátora - Marta Semelová

26. 9. 2018
Marta Semelová s Petrem Šimůnkem

Jaké je podle vás nejlepší řešení otázky havarijního stavu pražských mostů?

Do oprav a rekonstrukcí mostů, ale také silnic a chodníků je třeba pravidelně a průběžně investovat. Zároveň je nutná průběžná kontrola jejich stavu.

 

Máte rychlé řešení pro nedostatek bytů?

Je třeba zjednodušit povolovací stavební řízení a začít stavět městské byty s nižším nájemným, státem dotované nízkonákladové byty a podpořit družstevní výstavbu. Dále požadujeme, aby z developerské výstavby bylo předáno určité procento bytů pro potřeby dostupného bydlení města. Chceme provést i evidenci prázdných domů a bytů a přijmout opatření k tomu, aby sloužily k bydlení. Nutno je také zavést jasná pravidla pro tzv. sdílené bydlení.

 

Jaký je Váš recept na kolabující pražskou dopravu? Jak to vidíte s projektem pražského okruhu?

Je třeba dostavit oba pražské okruhy, včetně radiál, zahájit stavbu metra D a řešit parkování. Současný systém modrých zón akorát tahá peníze z kapes občanů, komplikuje jim situaci a omezuje možnosti parkování. K snížení individuální dopravy a zlepšení životního prostředí by měla sloužit realizace našeho návrhu na bezplatnou MHD.

 

Jak byste se vy v roli primátora stavěl k otázce metra D?

Výstavbu metra D podporuji. Financování a realizace stavby však musí být transparentní a pod veřejnou kontrolou.  Na jeho financování, ale i na financování dalších dopravních staveb v Praze by se měl víc podílet také stát prostřednictvím státního rozpočtu. Doprava v hlavním městě neslouží je Pražanům.

 

Jak byste vyřešil problém nedostatku parkovacích míst?

Jsme pro celopražský systém parkování, výstavbu objektových a podzemních parkovišť a vybudování P+R parkovišť na okrajích Prahy či na území Středočeského kraje s navazující veřejnou dopravou.

Autor: 
Ivo Horváth
Zdroj: 
Blesk