Bezplatná MHD prioritou pražských komunistů

26. 9. 2018
Kandidáti ksčm do ZHMP 2018

Jedním z výrazných témat letošních voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy je možné zavedení bezplatné městské hromadné dopravy (MHD) v naší metropoli. Vedle zajištění dostupného bydlení a práva na zdravotní a sociální péči nebo vzdělávání patří právě bezplatná MHD k prioritám volebního programu pražské KSČM. Důvodů pro tuto zásadní změnu v pražské dopravě je totiž celá řada. Mezi její přínosy by zdaleka nepatřilo jen snížení automobilové dopravy a zlepšení životního prostředí v hlavním městě. Zároveň by totiž znamenala i zásadní finanční úsporu pro podstatnou část Pražanů a realizaci práva na mobilitu, které je dnes zpoplatněním MHD, především u těch nejchudších, značně omezeno.

Zavedení bezplatné MHD v Praze přitom není nijak nereálným cílem. Již dnes je totiž chod pražského dopravního podniku z naprosto klíčové části financován dotacemi hlavního města Prahy. Příjem z jízdného pak dlouhodobě pokrývá jen asi čtvrtinu nákladů dopravního podniku a dal by se nahradit například i skrze zamezení předražování zakázek, neprůhledných výběrových řízení, korupce či únikům peněz do soukromých sfér. O uskutečnitelnosti bezplatné MHD nás však nepřesvědčují jen ekonomické analýzy, ale i zkušenosti ze zahraniční, kde se tímto směrem na mnohých místech vydali. Ostatně i v České republice dnes existuje několik měst, která už bezplatnou MHD zavedla.

I to mohou být důvody, proč komunisté postupně přestali být s požadavkem na zavedení bezplatné MHD osamoceni a dostalo se jim v této souvislosti podpory kupříkladu z řad Strany zelených či České pirátské strany. Za svůj si původní komunistický požadavek na bezplatnou MHD však v rámci své předvolební kampaně vzali i další uchazeči o hlasy pražských voličů. Mezi jinými i sociální demokraté, kteří Praze v uplynulých letech vládli, rozhodovali o dopravě v ní i jejím dopravním podniku, přičemž všechny návrhy pražských zastupitelů KSČM, směřující k zavedení bezplatné MHD, dosud odmítali.

Komunisté přitom prosazují bezplatnou MHD v Praze opravdu dlouhodobě. Tento požadavek začala poprvé prosazovat pražská organizace Komunistického svazu mládeže již v roce 2005, když v reakci na tehdejší zdražování MHD organizovala kampaň »Za čisté, zdravé a zelené hlavní město - za bezplatnou MHD«. Komunistická strana pak usiluje o bezplatnou MHD v metropoli od roku 2007 a i v komunálních volbách v minulosti patřilo její zavedení k programovým prioritám komunistů. Nejinak je tomu i letos. Volba KSČM je tak v Praze nejen volbou proti předraženému bydlení, rozprodávání majetku města či na zisky developerů orientovanému metropolitnímu plánu, ale i volbou pro zavedení bezplatné MHD.

Autor: 
Milan Krajča, kandidát KSČM do Zastupitelstva hl. m. Prahy
Zdroj: 
KV KSČM Praha