S vystěhováním klientů H-systému nesouhlasíme

24. 7. 2018

Dlouho očekávaný rozsudek Nejvyššího soudu ve věci vystěhování obyvatel domů a bytů družstva Svatopluk, který řešil krizi způsobenou trestnou činností odpovědných osob společnosti H-systém, je velmi špatnou zprávou pro princip právního státu v naší zemi. Zvítězil úřad (konkursní správce) nad občany, kteří se vlastními prostředky a silami zasloužili o dostavbu svého bydlení. S takovým rozhodnutím nelze souhlasit. Očekáváme, že dotčení občané a jejich právní zástupce v nejkratší možné době podají ústavní stížnost s žádostí o odklad vykonatelného rozhodnutí a využijí i další možnosti, včetně případných příštích kroků - žaloby u Evropského soudu pro lidská práva, s důrazem na princip spravedlivého procesu.

Autor: 
Vojtěch Filip předseda ÚV KSČM, Stanislav Grospič místopředseda ÚV KSČM