Vystoupení I. Hrůzy u příležitosti pietního aktu u pomníku maršála Koněva v Praze 6

3. 5. 2018

Vážení účastníci vzpomínkového setkání, drazí hosté,

pomník maršála Ivana Stěpanoviče Koněva je připomínkou osvobození Československa od nacistické okupace, je vzpomínkou na milióny rudoarmějců, kteří nesli rozhodující tíhu válečného střetu a kteří se vítězství a mírových dnů v květnu 1945 nedožili. Dle nejnovějších vědeckých bádání činily válečné ztráty Rudé armády 8.866 400 padlých, nezvěstných a těch, kteří se nevrátili ze zajetí, či zemřeli v nemocnicích. Při osvobozování Československa zahynulo 140.000 sovětských vojáků. Je proto odsouzeníhodné, že části českých politiků v samosprávě vadí existence tohoto pomníku ve veřejném prostoru Prahy. Pomník maršála Koněva se stal překážkou v účelové falzifikaci dějin, a proto na něho cíleně útočí. Připomínám, že podle nepravdivých vykladačů historie se Praha osvobodila sama za pomoci Vlasovců. Otevřeně řečeno úpadek české pravice spočívá v tom, že se vyžívá v agresivních útocích proti všem a všemu, co má jakýkoli vztah k socialismu. Tato politika spočívá v popření všeho pozitivního z této doby, vychází z antikomunistického poštěkávání, které povýšili na program. Zamrzli v nenávisti. Vše, co bylo sovětské, co bezmezně neměli rádi, zaměnili za to ruské. Za velmi nebezpečné přitom považuji, že na poli mezinárodně politickém mnozí tito štváči podporují zatlačování Ruska, harašení na jeho hranicích zbraněmi a ve svých důsledcích tak ohrožují mír.

MČ Praha 6 žádný audit života osobností prezentovaných sochami a pomníky nepřipravuje, dodatkové tabulky jinam umísťovat nehodlá. Záměrně se soustředila pouze na tento pomník maršála Koněva. Přes nesouhlas mnohých slušných lidí připravuje vedení radnice Prahy 6 na čele se starostou Mgr. Kolářem umístit na tento pomník doplňující desky s účelovými a tendenčními informacemi. Nevěřím jejich tvrzením, že jim jde o objektivní pravdu. Na pozadí těchto skandálních aktivit je trvalá snaha části politických sil vymístit pomník maršála Koněva z veřejného prostoru Prahy 6 a dokončit přepisování dějin.

Dovolte mi zakončit výzvou, braňme historickou pravdu, odmítněme zkreslování dějin, postavme se proti hulvátství a znevažování role Rudé armády při osvobozování Československa a Prahy, bojujme aktivně za mír.

Vážení spoluobčané, drazí hosté, jsem velmi rád, že jsem mohl k vám promluvit a vyjádřit názor.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
KV Praha