Stanovisko klubu KSČM k dubnovému jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy

28. 4. 2018

Spory v pražské koalici, které nabývají v posledních měsících na intenzitě, vyvrcholily na dubnovém jednání zastupitelstva neschválením programu. Hlasování předcházela několikahodinová diskuze, do níž jsme se jako komunisté aktivně zapojili. Požadovali jsme projednání koncepce bytové politiky hlavního města, podpořili jsme návrh architekty Smutné zabývat se stavební uzávěrou silničního okruhu a propojením trasy z Veleslavína na letiště ekologickými autobusy. Na jednání zastupitelstva jsme byli řádně připraveni, včetně podání několika interpelací. Odmítáme však donekonečna tolerovat nešvar, kdy koalice zařazuje množství nových tisků těsně před zastupitelstvem, takže je nemáme čas prostudovat a zkonzultovat s odborníky. Proto jsme navrhli většinu těchto tisků vyřadit. Kritickým bodem se stal Libeňský most. Klub KSČM považuje za naprosto skandální, jak se vedení města k problémům Prahy staví. Zaklíná se tím, že za nic nemůže, že jen převzalo dědictví předchozích koalic. Zapomíná však, že vládne už téměř čtyři roky, že stejně jako jejich předchůdci nechává chátrat domy, které se rozpadají, mosty, jež jsou v havarijním stavu, lávky, které padají. Proklamuje péči řádného hospodáře a hlavní město se rozpadá před očima. Část Prahy je zavřená a rozbouraná, všude samé objížďky, změny v dopravě, zacpané ulice. Libeňský most mohl být dávno opraven, pokud by pražská koalice respektovala usnesení zastupitelstva z února 2016, které jí to ukládalo. Klub KSČM prosazuje opravu s respektem k nejcennější části mostu ze strany Holešovic, kde jsou unikátní prvky kubismu, a na místě zbývající části výstavbu repliky obloukového mostu se zachováním jeho šířky. Svůj názor chtěli sdělit i občané. To však většinu zastupitelů nezajímalo a projednání bodu zařadili namísto avizované 17. hodiny na začátek jednacího dne. S takovým postupem jako komunisté nesouhlasíme. Zároveň odmítáme komedii ze strany vedení města, respektive falešnou hru na demokracii, kdy nechá vypovídat opozici, ale neschválí jediný její návrh. Ze těchto důvodů klub KSČM program jednání pražského zastupitelstva nepodpořil.

Autor: 
Marta Semelová, předsedkyně klubu KSČM v Zastupitelstvu hl. m. Prahy
Zdroj: 
KV Praha