Komunisté si připomenuli národního umělce Vítězslava Nezvala

6. 4. 2018

Pietní akt k 60. výročí úmrtí národního umělce Vítězslava Nezvala se uskutečnil ve čtvrtek 5. 4. 2018 odpoledne na pražském Žižkově před domem, ve kterém tento velký český básník až do své smrti žil a tvořil. „Jako komunisté se k tomuto velikánovi české poezie oprávněně hrdě hlásíme nejen proto, že byl celoživotním členem naší strany, ale i z toho důvodu, že dokázal bytostně spojovat svou uměleckou tvorbu se zápasem za společenský pokrok, mír a socialismus,“ uvedl na setkání Milan Krajča, zástupce obvodní organizace KSČM Praha 3, která pietní akt zorganizovala. Předseda Unie českých spisovatelů zasloužilý umělec Karel Sýs v proslovu k shromážděným mimo jiné konstatoval: „Může být básnické dílo, či dílo vůbec definitivně uzavřeno? Nestíhá jedna myšlenka druhou, nevěší se báseň dosud nenapsaná na paty básně právě dokončené, jako se držel biblický Jákob Ezaua?“ Na závěr setkání předsedkyně Krajského výboru KSČM Praha a pražská zastupitelka Marta Semelová přednesla slavnou a dodnes aktuální báseň Zpěv míru, za kterou byl Vítězslav Nezval i mezinárodně oceněn Zlatou medailí Světové rady míru.

Fotogalerie

Pietní akt k 60. výročí úmrtí Vítězslava Nezvala
Autor: 
Obvodní výbor KSČM Praha 3
Zdroj: 
Obvodní výbor KSČM Praha 3