Turističtí průvodci musí mít rovné podmínky!

28. 2. 2018

Je to už nějakou dobu, co jsem, nejen v Poslanecké sněmovně, ale i při jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy, vystupovala s požadavkem řešit situaci kolem průvodcovské činnosti. Tento problém vznikl v souvislosti s novelou živnostenského zákona z roku 2008, kdy byla tato činnost v oblasti cestovního ruchu převedena z živnosti vázané pod živnost volnou, která nevyžaduje prokazování odborné či jiné způsobilosti. To znamená stupeň dosaženého vzdělání, složení profesní zkoušky ani potřebné jazykové znalosti.

Důsledek je fatální nejen pro řádné průvodce, které toto splňují, ale i pro pověst hlavního města a znalosti o něm. V turisticky atraktivních lokalitách, včetně městských památkových rezervací a míst zapsaných UNESCO na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví, provádějí neznalí amatéři. Často se jedná o cizince s turistickým vízem, kteří nemají o naší historii, kultuře a přírodních reáliích ani ponětí. Jde také o organizované společnosti, které průvodcovství nabízejí  »bezplatně«, ovšem za tučné spropitné od každého ze skupiny turistů. Tím město přichází o nemalé finanční částky. Přitom Praha má svou Pražskou informační službu, která je oprávněná vydávat průvodcovské licence těm, kdo složí náročné testy. Proč neorganizuje a nemá zisk ze city tour Pražská informační služby a hlavní město? Profesionální průvodci odvádějí nejen svoji práci na vysoké úrovni, ale také daně a pojistné. Těžko však mohou konkurovat těmto pseudoprůvodcům, pokřikujícím v centru města pod pestrobarevnými deštníky. Navíc řada z nich stojí před Czechtourismem, takže turisté je mylně považují za průvodce, jejich činnost a úroveň je garantována městem. Hlavní město má zákonodárnou iniciativu jednat s ministerstvem průmyslu a obchodu a předložit novelu živnostenského zákona, v němž by byla průvodcovská činnost znovu zakotvena jako živnost vázaná. Nabízí se rychlá možnost - v Poslanecké sněmovně je návrh novela zákona o podmínkách v podnikání v cestovním ruchu, který by mohl vyřešit i tento problém.

Autor: 
Marta Semelová, členka Zastupitelstva hlavního města Prahy za KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM