Pražští zastupitelé odmítli neúměrné zahušťování sídliště Kamýk

28. 2. 2018

Několik vítězství slavili komunisté při únorovém jednání pražského zastupitelstva. Podařilo se kupříkladu zastavit, aby v Ruzyni, poblíž rodinných domků, vyrostla nadměrná polyfunkční budova, kterou místní odmítají. Hlas KSČM pomohl i v jiných případech... Výhrou bylo i to, že město odmítlo zahušťování sídliště Kamýk. Komunisté opět zvedli téma Mariánského sloupu, protože vedení města dosud nenaplnilo schválené odmítavé usnesení. Zastupitelstvo se zaseklo hlavně na diskusi o humanizaci Severojižní magistrály, diskutovalo i o žhavém problému kolem taxi...

Při projednávání programu únorového jednání zastupitelstva navrhla předsedkyně zastupitelského klubu KSČM Marta Semelová přeřadit informativní zprávu k plnění úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva k Mariánskému sloupu z informací do projednávaných bodů. »Důvodem je, mírně řečeno, znepokojení, že si někteří radní dělají ze zastupitelů blázny a z přijatých usnesení trhací kalendář, z něhož vytrhnou a hodí do koše to, co se jim nehodí do jejich plánů a představ. Pokud tomu tak skutečně je, tak takový radní nemá ve své pozici co dělat a paní primátorka by měla vyvodit z jeho konání, nebo spíš svévolného nekonání, patřičné důsledky,« uvedla. »Nebudu vypočítávat, kolik let se pražské zastupitelstvo zabývalo problematikou Mariánského sloupu, respektive nejen naším požadavkem na ukončení snah a kroků k jeho znovuobnovení. Nechci vypočítávat ani všechny důvody, které nás k našemu názoru vedly. Jen stručně připomenu, že proti zatvrzelému úsilí některých představitelů bývalého i současného vedení města o jeho obnovení jsme vystupovali nejen my a někteří další zastupitelé, ale především renomovaní historici, zástupci odborných vědeckých organizací, spolků, veřejnosti, ale i zástupci některých církví, konkrétně například 9. Valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR, Křesťanská misijní společnost, Církev československá husitská a další. Ti všichni se shodují na tom, že Mariánský sloup, vysvěcený za přítomnosti habsburského císaře, byl symbolem pobělohorské rekatolizace a národnostního útlaku,«  pokračovala.

Živo kolem Mariánského sloupu

Připomněla, že po mnohaletých diskuzích dospělo ZHMP k rozhodnutí, že veškeré snahy a přípravy obnovení tohoto sloupu netolerance budou zastaveny - 14. září minulého roku bylo přijato usnesení č. 29/87, jímž vyjádřilo se záměrem obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze nesouhlas. Radě hlavního města Prahy, respektive radnímu Janu Wolfovi (Trojkoalice, KDU-ČSL), bylo uloženo učinit všechny právní kroky vedoucí k rozvázání smluvních závazků a k odnětí souhlasu hlavního města s umístěním zmíněného sloupu. S termínem do 31. prosince 2017. »V prosinci byl na zastupitelstvu občanem vznesen dotaz na radního Wolfa, zda činí kroky k naplnění usnesení. V odpovědi se tázající dozvěděl, že může být v klidu, termín je do 31. prosince 2017. Na lednovém jednání zastupitelstva se interpelující občané ptali znovu, jak bylo usnesení splněno - pan radní Wolf nebyl přítomen a písemná odpověď doposud nebyla zveřejněna. Následně jsme se z tisku dověděli, že pan radní usnesení zastupitelstva nesplnil, smlouvy rozvázány nebyly a Mariánský sloup tak, v rozporu s rozhodnutím ZHMP, stavět lze,«  řekla Semelová. »Pokud je to pravda, chování pana radního Wolfa a jeho nerespektování rozhodnutí zastupitelstva je skandální a měla by být okamžitě sjednána náprava a vyvození zodpovědnosti,«  dodala. Wolf je podle svých slov hrdý na to, že Semelová Mariánský sloup  »transformovala do jeho osoby« , podle něj RHMP  udělala všechny kroky, které jí »povoluje právní řád, některé věci kvůli státní správě Rada jako správní orgán udělat nemohla«.  Návrh Semelové na přeřazení informace do programu podpořilo jen 22 zastupitelů, přičemž koalice ANO, Trojkoalice (SZ, STAN a KDU-ČSL) a ČSSD ruku pro nezvedla.

Mariánskému sloupu se později ve svých interpelacích věnovali také občané Zdeněk Zacpal a Václav Novotný z iniciativy Ne základnám, která je součástí platformy Spojenectví Práce a Solidarity. I jim vadí, že Praha neuděla pro naplnění usnesení vše, co mohla, Wolf na ně reagoval podobně jako na Semelovou. Na ředitelku MHMP Martinu Děvěrovou se s dotazem ohledně Mariánského sloupu obrátil Matěj Stropnický (SZ, Trojkoalice). Připomněl, že ZHMP loni vyjádřilo veřejný zájem - tedy, že nesouhlasí s instalací Mariánského sloupu. Stavební úřad podle Stropnického přesto nekonal ve smyslu stavebního řádu, aby stavba nebyla možná. Ředitelka reagovala, že stavební řízení je plně v kompetenci státní správy. Ona ani nikdo jiný z magistrátu stavební úřad o usnesení neinformoval, protože to žádným radním nebylo  zadáno a úřad sám na to nemá pravomoc. Stavební úřad podle ní nevyhodnotil usnesení ZHMP jako veřejný zájem, na žádost Stropnického ale nechá záležitost ověřit. 

Taxi - dávný problém

Jak již Haló noviny informovaly, Petr Šimůnek (KSČM) navrhl zařadit na program informaci o taxi službě. Chtěl, aby zastupitelstvo bylo informováno o tom, o čem jednala primátorka Adriana Krnáčová s premiérem Andrejem Babišem (oba ANO), aby kroky mohly být koordinované. Zařadit bod navrhli i zastupitelé jiných stran, zastupitelstvo to schválilo. Komunisté podpořili většinu opozičních návrhů na rozšíření programu schůze, například informaci o obsazování správních a dozorčích rad, nepodpořili jen vyřazení bodu k poskytnutí peněz na výstavbu domů pro seniory atd. Hlasovali proti tomu, aby z projednávání pouze do informace byla přeřazena zpráva ke stavu Libeňského mostu. »Informace by měla zaznít na jednání tak, aby se k problematice dalo diskutovat,« uvedla Semelová. Celkový návrh programu ale KSČM nepodpořila, většina požadavků opozice totiž opět skončila v pomyslném koši. Za Ondřeje Profanta a Mikuláše Ferjenčíka, kteří se na minulém jednání - kvůli loňskému zvolení do sněmovny - vzdali mandátu, složili slib noví zastupitelé Pirátů, Ondřej Kalaš a Ivan Mikoláš.

Prvním projednávaným bodem byla tedy taxi služba. Zastupitelé schválili návrh usnesení předložený Petrem Štepánkem (SZ, Trojkoalice) a Jiřím Nouzou (TOP 09), v němž se konstatuje, že ministerstva dopravy a průmyslu a obchodu problematiku taxi služby a jejích alternativních forem dlouhodobě neřeší, Radě hlavního města Prahy uložili zpracovat legislativní návrh, který povede k řešení, zároveň požádali provozovatele taxi služeb  o ukončení stávek a blokování dopravy v Praze kvůli službám typu Uber a Taxify. »Problém taxikářů řešíme na Zastupitelstvu hlavního města více než deset let, vždy to byl komplikovaný problém, stejně jako když se otázka projednávala ve sněmovně. Podpořili jsme zařazení tohoto bodu, protože to je signál veřejnosti, že Praha má snahu situaci řešit,« uvedla Semelová. Podle ní je potřeba nastavit jasná pravidla, a to zákonem. V případě Uber se nejedná o sdílenou ekonomiku, ale o podnikání, a to za neférových podmínek. »Říká se, že je to ryze pražský problém, ale ono se může stát, že se bude rozšiřovat do dalších velkých českých měst. Kromě toho Praha je hlavní město České republiky, sjíždí se sem řada turistů, návštěvníků, jde i o pověst metropole,« řekla Semelová. Nejedná se podle jejích slov jen o Uber a taxi, kupí se podobné potíže, týkající se kupříkladu průvodcovské činnosti (kterou se zabývaly i dvě interpelace veřejnosti) - problém vznikl v souvislosti s novelou živnostenského zákona z roku 2008, kdy byla tato činnost v oblasti cestovního ruchu převedena z živnosti vázané pod živnost volnou, která nevyžaduje prokazování odborné či jiné způsobilosti, což je fatální pro řádné průvodce i pověst hlavního města (více v samostatném článku Marty Semelové - pozn. red.). Další problém, podobný Uber, je podle ní Airbnb (krátkodobé pronájmy bytů pro vícero lidí, na což doplácejí jak ubytovací služby, tak lidé, kteří hledají dlouhodobé dostupné bydlení - pozn. red.) . »Jedná se o nerovné podmínky podnikatelských subjektů, problémem je i placení daní, stát i hlavní město tak přichází o peníze na odvodech,« podotkla ke všem těmto problémům.

Dále mluvila k taxi. »Přes různé názory se tentokrát napříč politickým spektrem shodujeme, že je třeba problém řešit, usnesením dáváme i větší váhu primátorce při jednání ve sněmovně. Bylo by dobré využít možnosti ovlivnit poslance, aby si uvědomili, že to není jen pražská otázka, ale týká se to všech,« dodala. Mimochodem, den před jednáním pražského zastupitelstva rozeslala TOP 09 novinářům tiskovou zprávu, ve které avizuje, že poslankyně této strany Markéta Adamová Pekarová navrhne zjednodušit provozování taxislužeb i sdílených služeb typu Uber. »Nově by měla odpadnout zkouška z místopisu nebo možnost obce nařizovat podnikatelům například i barvu jejich vozidla. Změny, které bude TOP 09 prosazovat do silničního zákona, zjednoduší podnikání a zajistí férové podmínky pro tradiční i alternativní taxislužby,«  je uvedeno v tiskové zprávě. K tomuto avizovanému návrhu se pražské zastupitelstvo zatím nevyjadřovalo.

Severojižní magistrála jako výbušné téma

Výbušným tématem byla humanizace Severojižní magistrály, o čemž náš deník také již stručně informoval. Vše začalo tím, že magistrátní koalice se neshodla na její nové podobě - Trojkoalice a ČSSD nedávno při jednání Rady přehlasovaly ANO a schválily usnesení humanizace magistrály, podle kterého by se asfaltový koridor, který rozděluje město od severu k jihu, proměnil v bulvár s přechody a parky. Primátorka s výsledkem nesouhlasila, a tak nechala o variantě hlasovat celé zastupitelstvo, které po několikahodinové vášnivé diskusi plánované úpravy magistrály odložilo. Pro odklad se vyslovilo 35 zastupitelů ANO, TOP 09, ODS a KSČM, nikdo nebyl proti, devatenáct zastupitelů z Trojkoalice, ČSSD a Pirátů se hlasování zdrželo. Magistrála je podle primátorky zanedbaná, je třeba ji upravit, ale promyšleně. Přidávání přechodů se světelnými semafory by podle ní prodloužilo kolony aut... Náměstkyně Petra Kolínská (SZ, Trojkoalice) má jiný názor - úpravy by pomohly a přechody by kolony netvořily.  Zastupitelé ODS a TOP 09 vyzývali ANO ke změně koaličního partnera, Krnáčová reagovala, že se jedná nikoli o koaliční, ale o věcný problém. Komunisté se přiklonili k názoru primátorky - Severojižní magistrálu je třeba humanizovat, nikoli ale zbrkle, je nutné předejít možným chybám.

»Komunisté podporovali strategický plán hlavního města Prahy, usilovali jsme o humanizaci Severojižní magistrály, jsme pro kultivování veřejného prostoru v okolí této komunikace. Všichni ale víme, v jaké jsme situaci. Silniční okruh kolem Prahy není dokončen a časová perspektiva není příznivá, vnitřní okruh neexistuje a nelze v dohledné době očekávat jeho výstavbu, chybí spojovací radiály, chybí most na severním okraji Prahy. Množství aut zatěžuje životní prostředí,«  uvedl Hrůza. »Existuje řada důvodů, proč komunikace humanizovat, ale v tuto chvíli, když neexistují vhodné alternativy k odpoutání vozidel ze Severojižní magistrály, je nezbytné postupovat obezřetně,« řekl. Před realizací navrhovaných dopravních opatření musíme prověřit a znát, jaké dopady budou mít na provoz. »Doprava se chová stejně jako voda, kde zabráníte tekoucí vodě, tam si najde cestu jinam. Je třeba předejít nežádoucím účinkům, nepřipustit, aby se doprava ze Severojižní magistrály přelila do okolních komunikací,« zdůraznil. Postup primátorky pozastavit usnesení Rady hlavního města Prahy komunisté chápou jako krok, který má předejít možným rizikům. Komunisté si nepřejí zakonzervování dnešního stavu, požadují jeho změnu. V průběhu rozpravy se ředitel Technické správy komunikací Petr Smolka vyjádřil, že výsledky simulací v roce 2012 ukázaly snížení průjezdnosti o 1/3. Hrůza se podivil, proč to není v podkladovém materiálu uvedeno a podpořil aktualizaci simulací. Ke konci dlouhé diskuse Hrůza řekl, že cílem komunistů není rozbíjet koalici, ale řešit problémy Prahy. Vyhrocenou debatu dal do souvislosti s blížícími se volbami a začínající kampaní. »Přestaňme na sebe křičet a pojďme hledat rozumné řešení. Aby nám neunikla podstata věci,« uvedl Hrůza.

Kdy bude tichý asfalt v Patočkově?

Při interpelacích se Hrůza obrátil na náměstka Petra Dolínka (ČSSD) ve věci požadavku na zveřejnění termínů položení tichého asfaltu v Patočkově ulici na Břevnově směrem do centra. »Po zprovoznění tunelového komplexu Blanka (TKB) se z Patočkovy ulice stal vysokokapacitní přivaděč tranzitní dopravy přes Prahu. Dokládají to údaje z měřících systémů, zejména množství projíždějících vozidel, které směřuje k průměrům 50 000 denně. Následky takového navýšení projíždějících vozidel se projevují ve zhoršeném životním prostředí obyvatel žijících v prostoru kolem této komunikace a přilehlém okolí. Jestliže moje podněty v rámci interpelací na počátku sledovaly za cíl zajistit informovanost občanů prostřednictvím internetu o hladině hluku, množství prachových částí, imisích a množství projíždějících vozidel nejen v Břevnově, pak následně směřovaly ke zlepšení situace, které bylo možno učinit v krátkodobém horizontu. A tak se podařilo vysázet kolem Patočkovy stovky keřů i několik desítek stromů a po interpelaci v září 2017 položit také takzvaný tichý asfalt na komunikaci směrem z města. K dokončení krátkodobých opatření především chybí umístit tichý asfalt na komunikaci Patočkova také směrem do centra města. Slíbil jste, že bude položen na jaře tohoto roku, po opravách vpustí na vodu. Prosím proto o upřesnění termínů, kdy budou tyto vpustě na vodu opraveny a kdy se započne s pracemi na položení tichého asfaltu směrem do města,« požádal.

Břevnovská radiála...

»Z okolností je zřejmé, že Břevnovská radiála, která byla zamýšlena pod povrchem, již není prioritou. Přitom mnohé naznačuje, že nejde jen o odklad, ale o cílené konání, které má výstavbě této radiály zabránit zcela. Považuji to za nehoráznost, neboť dle mého soudu jde o rozpor s podmínkami stanovenými pro výstavbu TKB, když připomínám, že je dosud užíván pouze ve zkušebním provozu. Pokud nedojde k výstavbě Břevnovské radiály pod zemí, budou se občané cítit podvedeni. Žádám vás proto o ubezpečení, že orgány hlavního města Prahy hodlají nadále realizovat opatření na ochranu obyvatel Břevnova a že plně respektují platná usnesení zastupitelstva městské části Prahy 6 o podzemní variantě této magistrály. Žádám rovněž o sdělení, kdy odbor strategických investic začne konat s cílem zajistit vypracování příslušné podkladové studie EIA pro stavbu podzemního vedení komunikace v tomto prostoru Břevnova,« dodal. Dolínek reagoval, že rekonstrukce Patočkovy probíhá. Obecně k EIA uvedl, že když se pohne s jinými stavbami, bude prostor pro Břevnovskou radiálu, nebyla to podle něj priorita předešlých vedení Prahy 6. Hrůza, který je od roku 2006 zastupitelem Prahy 6, reagoval, že neví, co Dolínkovi říkali někteří představitelé šesté městské části v osobních rozhovorech, odkázal ale na platné usnesení této městské části z doby, kdy byl starostou Tomáš Chalupa z ODS. Od Dolínka chce písemnou odpověď.

Proti zahušťování sídliště Kamýk

Zastupitelstvo vzalo na vědomí petici proti nepřiměřenému zahušťování sídliště Kamýk, kterou během dvou týdnů podepsalo 2253 občanů. Magistrátní odbor územního rozvoje požádalo o pořízení územní studie, vyjádřilo nesouhlas s prodejem pozemků až do zapsání územní studie, Radě uložilo zajistit, aby v lokalitě nevznikly infrastrukturní deficity a náměstkyni Kolínské, aby zástupce petičního výboru o způsobu vyřízení petice informovala. Pro se vyslovilo 47 zastupitelů. Schválen ale nebyl návrh Semelové na vyhlášení stavební uzávěry do 30. září (což by byla pojistka proti zahušťování sídliště), pro hlasovalo jen 18 zastupitelů KSČM, Pirátů a Trojkoalice. »Peticí nesouhlasíme s plánovanou výstavbou na sídlišti Kamýk, kde žije v současné době asi 5000 obyvatel v rozsahu, který by podstatně zhoršil životní podmínky rezidentů. Víme o pěti developerských projektech, ve kterých má být postaveno více než 1000 bytů. Uvědomujeme si, že bytová situace ve městě není dobrá a zájem o byty převyšuje mnohonásobně nabídku. Spolu s novými byty ale musí podle našeho názoru vznikat i nová občanská vybavenost jako jsou obchody, školy, školky, místo pro setkávání, sportoviště a v neposlední řadě parkovací místa, kterých už v současné době není na sídlišti dostatek. Nové stavby by podle nás neměly vznikat na úkor parkové zeleně. Na hlavní město Prahu se obracíme nejen jako na nejvyšší autoritu, která má mít na mysli koncepční  a udržitelný rozvoj všech částí města, ale také jako na majitele pozemků a zřizovatele Institutu plánování a rozvoje,« je uvedeno v petici, kterou se petenti obracejí na zastupitelstvo, vedení města i přímo na primátorku.

Proti zahuštování Kamýku vystupovali při projednávání petice místní občané.  Kupříkladu zastupitelka Prahy 12 Eva Tylová (za Piráty, Zelené a LES). »Pomáháme občanům sídliště Kamýk bránit se proti naddimenzovaným developerským projektům. Například společnost Fisolta chce dvoupatrový objekt obchodního centra Obzor zastavět do výše okolních osmipatrových domů. Namísto potřebných obchodů vybudovat další byty. To je nepřijatelné,« uvedla na náš dotaz. Místní občany podpořila Semelová. Řekla, že je nutné jim pomoci, ne aby dopadli jako například lidé z Písnice, na které se většina politiků vykašlala a sídliště bylo prodáno soukromé společnosti. »Kolega Ondřej Martan z ODS tady uvedl, že »komančové« zřídili magistrálu, jenže »komančové« taky vybudovali sídliště, kde byla občanská vybavenost, jesle, mateřské a základní školy, dětská hřiště a sportoviště pro mládež, volné prostranství s trávníky, keři a stromy. Po roce 1989 jste je urážlivě nazývali králíkárny, ale plno lidí tam našlo svůj domov, kde se jim žilo dobře,« řekla Semelová. Sama je ze sousední Lhotky, takže Kamýk dobře zná. »Občané se bojí, jak se tam bude žít, jestliže se sídliště bude zahušťovat. Má se tam stavět metro, a tak si developeři už brouzí zuby. V případě zahušťování bude problém s parkováním, budou to neprůjezdná místa, což může ohrozit bezpečnost lidí v případě požáru, kdy ulicemi neprojedou hasiči,« uvedla Semelová. Stropnický ocenil, že pražská sídliště se, narozdíl od Západu, nestala ghettem, lidé tam žijí, protože chtějí, ne protože musejí. Problémy podle něj nastaly až po roce 1989, kdy se začalo zahušťovat, důsledně se nepečuje o zeleň...

Problém v zahušťování stabilizované zástavby dlouhodobě spatřuje i Hrůza. »Platí to zejména u sídlišť, které byly dotvořeny jako celek s potřebnou mírou zeleně a nezbytnou veřejnou vybaveností, jeslemi, školkami, školami, zdravotnickými zařízeními, ale i prostorem pro sport a oddych. Zásahy do takových celků jsou pro KSČM nepřijatelné, neboť by v mnoha směrech negativně ovlivnily život obyvatel. Situace je o to horší, že developeři usilují o maximalizaci zisku cestou prosazování výškově a objemově předimenzovaných staveb,« řekl. »Obrana zájmů a práv obyvatel sídlišť, je spojena s mnoha problémy. Více jistot by přinášelo, pokud by pozemky v těchto místech vlastnilo město. Jestliže do území vstoupí developer, například koupí objekt původní občanské vybavenosti, rizika nevhodné výstavby jsou značná,« řekl. »Vypracování studie je kulhající řešení, jistota prosazení veřejného zájmu s tím spojena není. Lepší variantou jsou regulační plány, které existovaly i za buržoazní republiky v první polovině 20. stol., počítá s nimi také Metropolitní plán. Dříve byly v Praze užívány, stanovily přísnou regulaci území, ty ale v současnosti zatím používány nejsou. Prosím uvolněné zastupitele, aby připravili materiál, podle něhož by bylo možno postupovat a který by poskytl potřebnou jistotu, že developeři nebudou se samosprávou cvičit podle svých představ, ale že bude možno efektivně prosazovat veřejný zájem,« uvedl. Poukázal na situace, kdy developeři nechávají stavby záměrně dlouhodobě chátrat, aby si tak vynutili demoliční výměr a vyklouznou z toho s pokutou tisíc korun. »To, co se děje, je alarmující, ještě nedávno stačilo developerovi, že jeho návrh na úpravy směrné části územního plánu, vedoucí k navýšení podlažních ploch, tedy objemu a výšky stavby, schválil úředník. Trvalo dlouho, než Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že to je nepřijatelná praxe, že rozhodnutí - stejně jako změnu územního plánu – musí schvalovat zastupitelstvo, « připomněl. KSČM z principu odmítá prodej obecních pozemků developerům a v krajním případě zvažuje jejich případný nájem. Ke Kamýku se vyjádřil i Šimůnek. »Stojíme před velkým problémem. Developeři hledají místa, aby se dostali k zisku za každou cenu. Metropolitní plán pamatuje na 400 tisíc nových Pražanů, i na to, že by mohla vyrůstat nová sídliště. Je ale chyba, že se nepočítá se studií dopravní obslužnosti. Zahušťujeme sídlištní výstavbu nebo stavíme nová sídliště, ale neřešíme přístupové cesty. Bez přijetí studie není možné pokračovat ani u Kamýku, požaduje ji i usnesení dopravního výboru,«  řekl.

Úspěchy komunistů

Velkým úspěchem komunistů bylo, že nebyl schválen návrh na zadání změny vlny 2 úprav územního plánu v Ruzyni CTR Evropská (číslo změny 933). Zastupitelé hlasovali, zda pustí do dalšího řízení požadavek investora, aby bylo povoleno navýšení stanoveného kódu míry využití území C na kód H. To by znamenalo více jak čtyřnásobný růst podlažních ploch a možnost postavit na místě současných hřišť vedle rodinných domků nadměrný polyfunkční objekt. Místní obyvatelé jsou proti, zvýšení zastavěnosti pozemků, by vedlo ke zhoršení světelných podmínek a oslunění nemovitostí v nejbližším okolí a ke zhoršení životních podmínek v dané lokalitě. »Vyjadřuji zklamání, že vy, jako exponovaná představitelka Strany zelených podporujete takovouto vizi,« uvedl Hrůza směrem k radní Kolínské, která materiál zastupitelům předložila. Připomněl také nedávnou minulost - územní plán byl u plochy v minulosti změněn proti vůli občanů právě z koeficientu C na H.  »Celá záležitost byla následně posuzována soudy, které takovouto úpravu směrné části územního plánu hl. m. Prahy zrušily. Před rokem o opakovaném návrhu investora jednala komise územního rozvoje RMČ Prahy 6, která s navýšením kódu využití území vyslovila znovu nesouhlas. Rada městské části Prahy 6 se přesto rozhodla uvedenou změnu podpořit. Počátek problému vidím v prodeji obecních pozemků MČ Prahou 6 tomuto investorovi. Pro komunisty je navýšení kódu využití v tomto území nepřijatelné, občany budeme informovat o tom, jak kdo hlasoval,« uvedl. Se změnou vyslovili nesouhlas i Pirát Viktor Mahrik a Helena Briardová (KSČM). »Zájem developera jde opět proti zájmům občanů. Místní spolek je trvale proti zastavování plochy polyfunkčním objektem, byla chyba prodat pozemky soukromému investorovi. Budou chybět, Praha 6 potřebuje stavět byty s nájemným, které budou schopni zaplatit i lidé s podprůměrnými platy,« řekla. Pro navýšení koeficientu hlasovalo jen 26 zastupitelů, když potřebný počet je 33.

Díky hlasům KSČM byla naopak schválena revitalizace Clam-Gallasova paláce na Starém Městě, pro kterou hlasovalo 36 zastupitelů koalice a opoziční KSČM, ne všichni koaliční zastupitelé totiž byli přítomni. Úspěch komunisté slavili i tehdy, když zastupitelstvo přerušilo projednávání bodu Bezpečné síťové prostředí, což byl podle primátorky technický tisk. Přerušením do příštího jednání dalo vedení města za pravdu KSČM. Hrůza totiž upozornil na to, že zastupitelé materiál dostali den před jednáním. »Je to sice technický tisk, ale je za ním zakázka řádově za 142 milionů korun. Říkáte, že stav počítačové sítě je delší dobu špatný a přitom nám dáte podkladový materiál na poslední chvíli. Považuji to za nehoráznost. Neživíme se jako úředníci v tomto domě, potřebujeme čas na prostudování. Prosím, abyste už v budoucnu takto nepostupovali, dejte nám čas, abychom materiál mohli projednat s odborníky. Jsem právník, ne počítačový expert, a materiál za těchto podmínek nemůžeme podpořit,« uvedl. Za pravdu mu dal Pirát Mikoláš, který sice pracuje jako IT technik, takže má k problematice blízko, přesto ale označil lhůtu k posouzení materiálu za příliš krátkou - nešlo by jej odhlasovat s čistým svědomím. Zastupitelstvo nakonec tento bod přerušilo. Při projednávání tisku k udělení daru ve výši 30 milionů korun Nadačnímu fondu Praha ve filmu Prague Film Fund se Hrůza zeptal, kolik peněz šlo a půjde na podporu filmové tvorby a kolik na provoz a pro správní radu. Jelikož se to nedozvěděl a protože návrh předem neprojednal kulturní výbor, komunisté materiál nepodpořili. Tisk nedostal potřebný počet hlasů a zastupitelstvo se k němu vrátí znovu po projednání ve výboru. Příští zastupitelstvo se uskuteční už na jaře - ve čtvrtek 22. března.

Autor: 
Andrea Cerqueirová
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM