Interpelace I. Hrůzy ve věci tunelového komplexu Blanka

27. 2. 2018

Interpelace na radního Patra Dolínka, ZHMP 22. 2. 2018.

Vážený pane náměstku,

po zprovoznění tunelového komplexu Blanka (TKB) se z Patočkovy ulice stal vysokokapacitní přivaděč tranzitní dopravy přes Prahu. Dokládají to údaje z měřících systémů zejména množství projíždějících vozidel, které směřuje k průměrům 50.000 denně. Následky takového navýšení projíždějících vozidel se projevují ve zhoršeném životním prostředí obyvatel žijících v prostoru kolem této komunikace a přilehlém okolí. Jestliže moje podněty v rámci interpelací na počátku sledovaly za cíl zajistit informovanost občanů prostřednictvím internetu o hladině hluku, množství prachových částí, imisích a množství projíždějících vozidel nejen v Břevnově, pak následně směřovaly ke zlepšení situace, které bylo možno učinit v krátkodobém horizontu. A tak se podařilo vysázet kolem Patočkovy stovky keřů i několik desítek stromů a po interpelaci v září 2017 položit také tzv. tichý asfalt na komunikaci směrem z města. K dokončení krátkodobých opatření především chybí umístit tichý asfalt na komunikaci Patočkova také směrem do centra města. Slíbil jste, že bude položen na jaře tohoto roku, po opravách vpustí na vodu. Prosím proto o upřesnění termínů, kdy budou tyto vpustě na vodu opraveny a kdy se započne s pracemi na položení tichého asfaltu směrem do města.

Z mnoha okolností je zřejmé, že Břevnovská radiála, která byla zamýšlena pod povrchem, již není prioritou. Přitom mnohé naznačuje, že nejde jen o odklad, ale o cílené konání, které má výstavbě této radiály zabránit zcela. Považuji to za nehoráznost, neboť dle mého soudu jde o rozpor s podmínkami stanovenými pro výstavbu TKB, když připomínám, že je dosud užíván pouze ve zkušebním provozu. Pokud nedojde k výstavbě Břevnovské radiály pod zemí, budou se občané cítit podvedeni. Žádám Vás proto o ubezpečení, že orgány HMP hodlají nadále realizovat opatření na ochranu obyvatel Břevnova a že plně respektují platná usnesení zastupitelstva MČ Prahy 6 o podzemní variantě této magistrály.  Žádám o sdělení, kdy odbor strategických investic začne konat s cílem zajistit vypracování příslušné podkladové studie EIA pro stavbu podzemního vedení komunikace v tomto prostoru Břevnova.

Autor: 
Ivan Hrůza, zastupitel HMP a MČ Praha 6, klub KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM