Odpovědi KSČM pro Parlamentní listy: Několik vět 2017

28. 6. 2017

Parlamentní listy: Co si myslíte o prohlášení "Několik vět 2017", které iniciovala politická platforma Spravedlnost a inovace (SPIN), a které podepsali např. Jan Kalvoda, Michael Kocáb, Jan Ruml, Jiřina Šiklová, herec Jiří Mádl? Dle prohlášení jsou např. zašlapávány hodnoty Masarykovy a Havlovy, prezident se stal mocenskou loutkou zájmu Moskvy a Pekingu a jsme strháváni do područí východu, naše země je rozkrádána navzdory řečem o boji proti korupci... Autoři vyzývají k přijetí eura atd...

J. Skála, místopředseda ÚV KSČM: Připomíná mi to starý izraelský fór. Vrah obou vlastních rodičů stojí před soudem a dožaduje se "polehčující okolnosti" - "vždyť já jsem teď úplný sirotek, Vaše Ctihodnosti". Který ze signatářů toho lejstra nebyl u toho, když se tu loupilo za bílého dne? Který z nich se tu neúčastnil zběsilých štvanic na každého, kdo apeloval na zdravý rozum, dokud byl ještě čas? Ze sorty "nomen omen" je i zkratka celého spolku. "Spin" je totiž v Americe i součást pojmu "spin doctor", česky řekněme třeba "mediální manipulátor". Postavy, srocené ve spolku pod zkratkou SPIN, jsou politicky hodně po sezóně. Z toho, jak by to rády zvrátily, vane toporná křeč.   

Z. Ondráček, poslanec PS PČR za KSČM: Staré a jejich nové krysy vylézají z děr a znovu o morálce káží. Doufám, že odpovím hlasem většiny národa: Jdete do hajzlu, komedianti!

L. Luzar, poslanec PS PČR za KSČM: Dobrý den, "Několik vět" plných keců je o zneužití mediálního prostoru úzkou skupinkou spoléhajíci na známá jména. Každy má právo na svůj názor, ale chce-li jej vnucovat ostatním, má jít do politiky a projít testem voleb. Volby jsou platforma ověřující názory a potřeby občanů. A pokud mají tyto osoby stálý nutkavý pocit být vidět a slyšet, mohou svých "Několik vět" formou petice dostat mezi lidi a získávat jejich podporu. To ale není tak pohodlné a hlavně nedá se to realizovat od kavarenskeho stolu. 

Autor: 
Lukáš Petřík
Zdroj: 
Parlamentnilisty.cz