Únorové Zastupitelstvo hlavního města Prahy

28. 2. 2024
KSČM, KV KSČM Praha, Marta Semelová, ZHMP

Únor na pražském zastupitelstvu

Jen něco málo přes 30 bodů obsahoval program únorového pražského zastupitelstva. Návrh na zařazení nových bodů provázela rozsáhlá diskuze, což je letitý nešvar. Debatovat by se mělo, až na body přijde řada, tedy po jejich schválení. Jenomže ono se nelze divit opozičním zastupitelům, když předem vědí, že v naprosté většině jimi navrhované body schváleny nebudou.

Co bylo mezi odmítnutými návrhy?

Problémy, které by obyvatele Prahy určitě zajímaly - např. snížení nákladů na bytovou výstavbu a zvýšení dostupnosti bydlení, problematika parkování, kultivace veřejného prostoru na sídlištích, vytvoření fondu pro zřízení parkovacích domů či dohady o budoucí výši jízdného v městské hromadné dopravě.

Bude MHD v Praze dražší?

Téma zvýšení jízdného v městské hromadné dopravě je opět na pořadu dne. Starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS) by zdražil roční kupon rovnou na dvojnásobek, ze současných 3 650 na 7 300 korun. Téma se otevřelo na zastupitelstvu. Jenomže pouze otevřelo. Pro projednání se dost rukou nenašlo. KSČM zdražování jízdného dlouhodobě odmítá. V minulosti jsme opakovaně navrhovali zahájit veřejnou odbornou debatu na téma MHD zdarma tak, jak je to již v současnosti v řadě měst u nás i v zahraničí. Odborníci v pražské KSČM zpracovali argumentační materiál, uvádějící na konkrétních datech, co by tento krok znamenal a jaké by měl dopady. S jakou jsme se u vedení města potázali, si asi dovedete představit. Přesto jsem přesvědčena, že MHD zdarma, respektive v prvním kroku alespoň rozšiřování slev na další skupiny obyvatel, musíme prosazovat i nadále. Byla by to pomoc Pražanům, krok ke snížení počtu automobilů, což by zlepšilo průjezdnost pražských ulic a životní prostředí.

Parkování v metropoli – letitý problém

Parkování se netýká jen řidičů, ale i chodců. Ti se proplétají mezi zaparkovanými automobily, občas stojícími i na chodnících, takže je musí obcházet po vozovce. Nebezpečné je to hlavně pro hůře pohyblivé osoby, pro seniory, pro matky s dětmi a kočárky. Řidiči zase těžko shánějí parkovací místo, parkují, kde se dá. Důsledek je, že nemohou projet záchranáři, hasiči, policie, popeláři.

Připravený tisk navrhoval opatření ke zlepšení situace, kultivaci veřejného prostoru, omezování a postihování nelegálního parkování. Součástí byl i návrh na vytvoření speciálního magistrátního fondu, do kterého by se odváděla část výnosu z placení modrých zón, případně ze soukromého sektoru. Finance by se pak využily na výstavbu parkovacích domů, úpravu vnitrobloků apod. Jenomže vše zůstalo jen na papíře.

Sociální péče o zdravotně postižené děti

Projednání se dožadovali přítomní rodiče. Neuspěli. Šlo jim o to, aby jejich děti nebyly vyváženy do sociálních zařízení mimo Prahu, kde s nimi ztrácejí kontakt, ale aby město navyšovalo kapacity na svém území. Vedení hlavního města však postupuje opačně. Navyšuje kapacity v domovech sociální péče v Krásné Lípě a v Terezíně v Ústeckém kraji. Podle opozice na území hlavního města nebyla v loňském roce naplánovaná žádná nová kapacita. Byly otevřeny pouze ty, které byly připraveny již v minulém volebním období.

Dopady novely zákona o obcích

Zákon o obcích tak, jak prošel parlamentem, zpětinásobil částku, o jejíž použití rozhoduje už ne zastupitelstvo, ale pouze rada. Jsme tak svědky výrazného přesunu kompetencí ze zastupitelstva na radu. Již podruhé byl předložen návrh na snížení limitu peněz, o nichž rada rozhoduje. Opět to neprošlo. A to přes dřívější sliby napříč politickými kluby.

Abych však byla objektivní – na program se dostal jiný bod, který s předchozím souvisí. Jde o „Zásady poskytování dotací hlavním městem“. Důvodem předložení bylo rozhodnutí rady přidělit dotace dvěma soukromým firmám. Listopadové zastupitelstvo to z důvodu chybného podání žádostí odmítlo. Zmíněné dotace ve výši 2 milionů korun se týkaly pokrytí ztráty za akce konané v říjnu loňského roku. První je Týden inovací, druhou je Future For You 2023. Zastupitelstvo je neschválilo, rada využila výše uvedenou legislativní změnu a rozdělování veřejných peněz schválila.

Začala jsem tím, že bych chtěla být objektivní. Takže pro úplnost dodávám, že ač byl bod do programu schválen, usnesení k němu už ne. Nehodilo se „do krámu“. Konkrétně šlo o formulace, že „zastupitelstvo považuje tento způsob poskytování dotací za naprosto nevhodný a vyzývá radu, aby do budoucna byly respektovány zásady poskytování dotací a byly omezeny výjimky“. Transparentnost a princip péče řádného hospodáře šly jako obvykle stranou. Připomínám, že netransparentnost v dotacích, korupce, rozprodej městského majetku, neprůhledné zakázky, horentní navyšování peněz na všelijaké vícepráce a další problémy týkající se financí, jsou průvodními jevy téměř 35 ti letého období pražských koalic. KSČM na všechny tyto nešvary vždy hlasitě upozorňovala, žádala nápravu a vyvození odpovědnosti. V tom budeme pokračovat i nadále.

Financování regionálního školství v souvislosti s nepedagogickými pracovníky

Nedostatek financí pro regionální školství je problém, který vyvolává velké vášně v celé republice. Dotýká se i hlavního města, které díky škrtům ze strany vládní pětikoalice přišlo o 478 milionů na nepedagogické pracovníky (kuchařky, školníci, uklízečky, hospodářky, správce IT, asistenti ad.). V metropoli není pokryto přes 800 úvazků. Městské části hledají pomoc na magistrátu. Ptají se, co mají dělat, volají po dofinancování. Ředitelé škol mají dvě možnosti. Buď nepedagogické pracovníky propustit, nebo pokrýt jejich platy z peněz pro učitele. Děti by mohly totiž zůstat bez školního oběda a učitelé by po skončení výuky vzali hadry a košťata a pustili by se do úklidu školních tříd a chodeb.

Kdeže předvolební sliby jsou? Pražská koalice má stejné složení jako ta vládní. Při svém vzniku se dušovala, jak to bude výhodné při jednáních. Nějak to nevyšlo. Rozhořčení zastupitelé teď požadují, aby finance pro zaměstnance škol zajistil stát. Zapomněli asi, že vláda má jiné veledůležité starosti. Musí přece financovat válku na Ukrajině, postarat se o uprchlíky, kteří sem díky vládní, evropské a USA proválečné politice přicházejí, přilepšovat musí také těm nejbohatším vrstvám, zafinancovat nové mluvčí, poradce a různé politické neziskovky. Není divu, že na vlastní občany nezbývají peníze. A nejenom ve školství.

 

Marta Semelová

předsedkyně KV KSČM Praha

Autor: 
Marta Semelová
Zdroj: 
Marta Semelová