Pražští komunisté ostře protestují proti přejmenování Koněvovy ulice!

19. 6. 2023
KSČM, Koněvova ulice, přejmenování

Krajský výbor KSČM Praha rozhodně nesouhlasí s přejmenováním Koněvovy ulice na pražském Žižkově, které bylo dnes hanebně odsouhlaseno Radou hlavního města Prahy. Jedná se o další skandální demonstraci snahy o antikomunistické přepisování historie spjaté s bojem proti fašismu a osvobozením naší země od hitlerovské okupace.

Nejdelší žižkovská ulice nese název Koněvova již od roku 1946. Tímto názvem tehdy Pražané ocenili roli maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva coby velitele vojsk Rudé armády, která nejen do naší metropole přinesla o rok dříve svobodu.

Ke schválení přejmenování Koněvovy ulice dnes došlo navzdory jasnému nesouhlasu jejích obyvatel. Ti se prot i přejmenování své ulice vyslovili mimo jiné na jednání Zastupitelstva Městské část i Praha 3 či skrze petici, které se dostalo podpory i od dalších obyvatel Žižkova a Prahy.

V oficiální anketě, kterou mezi obyvateli Koněvovy ulice zorganizovala Městská část Praha 3, se celých 71 % hlasujících postavilo proti přejmenování. Vedle politických a historických důvodů jsou příčinou tohoto nesouhlasu občanů i ohromné komplikace pro sedm a půl tisíce obyvatel a firem ze tří a půl kilometrů dlouhé ulice, které jsou s jejím přejmenováním spojeny.

Pro občany se nejedná zdaleka jen o povinnost výměny občanských průkazů, ale třeba i o nutnost nahlásit změnu bydliště zaměstnavateli, zdravotní pojišťovně, finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, živnostenskému úřadu, úřadu práce, bankám, úvěrovým společnostem, lékařům, telefonním operátorům a mnoha dalším.

Nehorázné a ostudné rozhodnutí současného vedení hlavního města Prahy o přejmenování Koněvovy ulice, ke kterému došlo v rozporu s vůlí občanů, proto KV KSČM Praha jednoznačně odmítá.

Krajský výbor KSČM Praha, 19. června 2023

Autor: 
KV KSČM Praha
Zdroj: 
KV KSČM Praha