Jurečkovo vyrovnání se s komunistickou minulostí

25. 2. 2024

Na základě zákona, který schválila Sněmovna v roce 2022, přichází v těchto dnech od České správy sociálního zabezpečení některým představitelům bývalého komunistického režimu Rozhodnutí o snížení jejich starobních důchodů.

Dle důvodové zprávy jde navrhovatelům na čele s lidovcem Jurečkou o vyrovnání se s komunistickou minulostí především s těmi, jenž aktivně režim podporovali. Prý se dotýká několika tisíc představitelů, kteří z toho měli nemalý profit, který se jim poté nezaslouženě vepsal do výše jejich starobních důchodů. Nutno dodat, že ve  výčtu dotčených důchodců jsou především členové KSČ, přičemž se pomíjí skutečnost, že na budování onoho „zločinného režimu“ se podíleli též lidovečtí a socialističtí vedoucí okresní a krajští funkcionáři, kteří byli součástí Národní fronty, přičemž obě partaje měly i své zastoupení v zákonodárných sborech, a i ve vládách. Těch, i když by také mělo, se to netýká. Pěkné pokrytectví od sester a bratří.

Co je však podstatné! Toto Rozhodnutí je s odkazem na Listinu základních práv a svobod porušením ústavně právních principů, je retroaktivní a na část občanů aplikuje princip kolektivní viny.

Proto doporučuji podat proti tomuto Rozhodnutí u České správy sociálního zabezpečení písemné námitky a to do 30 dnů ode dne následujícího po dni oznámení tohoto rozhodnutí.

Pro usnadnění písemného podání zpracovala advokátní kancelář Vzory, které jsou k dispozici na ÚV, KV a OV KSČM v celé republice.

Autor: 
Pilný Pavel
Zdroj: 
Pilný Pavel