Jaké bylo zastupitelstvo Prahy 13, konané dne 13. března 2024?

21. 3. 2024

Dvouhodinové zastupitelstvo bylo převážně pracovní a bez větších překvapení.

Několik občanek Stodůlek přišlo na zastupitelstvo ve věci žádosti o svěření pozemků Sběrných surovin, které skončily před deseti lety, adresované magistrátu. Chtěli by tam vybudovat komunitní centrum pro maminky s malými dětmi. Vedení Prahy 13 zamýšlí objekt svěřit Domu dětí a mládeže k rozšíření jeho aktivit. Bod byl odročen s tím, že se obě možnosti posoudí na výborech zastupitelstva.

Rozpočet Prahy 13 na rok 2024

Nejvýznamnějším bodem bývá schvalování rozpočtu Prahy 13 na rok 2024. Je hubený (v korunách asi o 5,5 % vyšší, při zohlednění více než desetiprocentní inflace asi o 5 % reálně nižší). To platí i pro objemnou kapitolu školství. Za ostudné považuji nezvýšení rozpočtu pro odbor zdravotnictví a sociální péče s výjimkou Domu pro seniory – reálně to znamená minus více než 10 %, což v podmínkách prohlubující se sociálně ekonomické krize Česka považuji za špatné. Na mnoho let připravovanou rekonstrukci školní jídelny v Základní škole Janského je vyčleněn asi jeden milion korun. Byla potvrzena má obava, že opět jde jen o přípravu, resp. úpravy projektové dokumentace. Vlastní rekonstrukce má vyjít na 80 miliónů Kč (!!!) a je zcela závislá na dotacích z hlavního města. Dotazoval jsem se na řešení šíleného rozhodnutí vlády ČR snížit o dvě třetiny dotace na platy nepedagogických pracovníků středních, základních, a mateřských škol. Prý se podařilo zviklat vedení hlavního města i ministerstva školství, takže snad nedojde k nejhoršímu – k propouštění nepedagogických pracovníků. Konečně jsem upozornil, že k rezervám patří velmi vysoký počet trvale uvolněných zastupitelů Prahy 13 a málo sledované televizní vysílání Prahy 13.

Původně jsem se do diskuse hlásil jako jediný, což je u bodu „rozpočet“ překvapivé. Zřejmě v reakci na mou zvednutou ruku pirátští zastupitelé se na poslední chvíli přihlásili s tradiční kritikou vlastnění a provozování rekreačního objektu Kozel a televize Prahy 13.

Pořízení rekreačního objektu Kozel za účelem provozování škol v přírodě bylo reakcí na idiotské zrušení celopražské školy v přírodě hlavního města v Jetřichovicích v Českém Švýcarsku. Já osobně jsem ze záměru pana starosty pořídit a modernizovat rekreační objekt Kozel tehdy jako zastupitel KSČM nebyl nadšen. Vcelku správně jsem odhadoval vysoké náklady na nutnou modernizaci objektu a hrozbu jeho nedostatečného využití pro školy v přírodě. Obojí se naplnilo bezezbytku. Příčin je víc, od pandemie koronaviru přes nezájem rodičů buď pro nemožnost uhradit relativně nízké náklady na pobyt svých dětí ve škole v přírodě v něm nebo pro pocit bohatých rodičů žáků, že i zmodernizovaný Kozel je nic moc. Svou roli hraje i ne dvakrát atraktivní poloha Kozla a pokračující oteplování klimatu, které nejen v Krkonoších decimuje zimní sporty. Mám za to, že dotace 1 milion korun za rok 2024 je pro Prahu 13 snesitelná. Přesto se může stát, že bude Kozel prodán. Zájemci o koupi Kozla prý jsou. Problém je, že nabízená cena neuhradí zdaleka všechny náklady na pořízení a modernizaci Kozla a že část dětí z Prahy 13 „ostrouhá.“ Proto jeho prodeji nejsem nakloněn.

Návrh rozpočtu prošel hlasy koaličních zastupitelů při 13 se zdrženích (a třech nepřítomných zastupitelích).

Problém parkování a další

Rozprava k Dodatku ke smlouvě, která by kromě jiného měla zajistit postavení parkovacího domu firmou FINEP poblíž stanice metra Stodůlky, byla obsáhlá. Starosta Vodrážka (ODS) odrážel kritiku s tím, že nový parkovací dům poblíž stanice metra

Nové Butovice ekonomicky nevychází při ceně parkovného 50 korun / auto a den, takže je rád, že Praha 13 není jeho provozovatelem. Podobně rád nechá parkovací dům u metra Stodůlky postavit a provozovat soukromé firmě FINEP. Dodatek byl schválen při 11 se zdrženích.

Milý je návrh na změnu v územního plánu k využití pozemku z čistě obytné na zeleň městskou a krajinnou ve starých Stodůlkách. Nestává se často. Obvykle je prosazována změna územního plánu v opačném gardu. Rozhodující slovo ale bude míst zastupitelstvo hlavního města. Pozitivní je i schválení výkupu pozemku Centrálního parku v místě konání Koncertů pro park.

Šesti opozičním zastupitelům se nezamlouvala změna územního plánu ve věci posunutí trasy veřejně prospěšné komunikace V 72. Změnu si vynucuje sílící silniční doprava. Pro třebonické je to klíč k výstavbě kanalizace, na kterou marně čekají bezpočtu let.

11 opozičních zastupitelů nepodpořilo záměr pro výstavbu dostupného bydlení v lokalitě Stodůlky u Jeremiášovi ulice s tím, že podrobnosti nejsou známé. To u záměrů bývá. Mám za to, že záměr je na místě, KSČM dostupné bydlení vždy podporovala, podporuje a bude podporovat.

10 opozičních zastupitelů nepodpořilo žádost hlavnímu městu o zrušení omezujících podmínek k využití pozemku jižně od stanice metra Hůrka. Využití této exponované lokality v soukromém vlastnictví je věc ožehavá a nejistoty nemalé. Hlavní karty přitom drží hlavní město Praha. Zda je kalkulace vedení Prahy 13, že převzetí iniciativy městskou částí je méně rizikové než nechat zmrazený stav s tím, že jednoho dne iniciativu převezme hlavní město a k potřebám Prahy 13 bude jen minimálně přihlížet, je tak trochu do pranice.

Bez rozpravy byla vzata na vědomí výroční zpráva o činnosti škol na Praze 13. Že by v této oblasti nebyly problémy, a zdaleka nejde jen o potřebu modernizovat školní jídelny v některých základních školách, nechce se mně věřit.

Interpelace jsem přednesl ve věci chybějícího osvětlení silně frekventovaného chodníku od lávky Jeremiášová k Dvojčatům (opět jsem se dozvěděl, že se o chodník stará hlavní město Praha a problém neřeší), blokování částí některých chodníků rychle rostoucími šípky apod. (u hřiště Klauzova, v Nové Vsi), ptal jsem se na vyhodnocení modernizace elektrických kabelů na Velké Ohradě a obnově rekonstrukcí místy dost poničené veřejné zeleně (prý nebude, neboť koliduje s trasami kabelů).

Autor: 
Ing. Jan Zeman CSc.
Zdroj: 
Ing. Jan Zeman CSc.