Dvě pražská zastupitelstva v jeden den

14. 9. 2023
KSČM, KV KSČM Praha, ZHMP, Marta Semelová

I. Mimořádné zastupitelstvo

To první, mimořádné, bylo svoláno k aktuální situaci kolem kauzy Dozimetr a podezření na napojení náměstka primátora Jiřího Pospíšila (TOP 09) na lidi spojené s organizovaným zločinem. Jeho program se však rozrostl o další dva body:

1/ Financování PRAHY SOBĚ sponzory a související klientelistické vazby (návrh Jiřího Ptáčka – Spolu pro Prahu - TOP 09)

2/ Ke střetu zájmů partnera společnosti a k odstoupení od smlouvy týkající se kauzy Dozimetr (návrh Davida Vodrážky SPOLU pro Prahu - ODS). Tento bod však nakonec sám Vodrážka navrhl odložit na příští zastupitelstvo.

Jaké byly motivy předkladatelů nových návrhů do programu mimořádného zastupitelstva, si můžeme jen domýšlet. Mohla to být snaha zakrýt podivné praktiky náměstka Pospíšila, mohla to být také obyčejná pomsta Janu Čižinskému za jeho útoky na Pospíšila. Však také Praha sobě dostala od ODS dárek – košťata – aby si prý zametli před vlastním prahem. Poněkud zvláštní je, že Čižinský se svou partou sice celou akci kolem Pospíšila rozjeli a požadovali jeho odvolání z funkce náměstka primátora, nicméně požadavek na svolání mimořádného zastupitelstva k projednání této kauzy sami nepodepsali. Jednání tak nakonec inicioval opoziční klub hnutí ANO a žádost podepsalo 26 zastupitelů napříč všemi politickými stranami (s výjimkou Prahy sobě), včetně 11 radních.

Praní špinavého prádla v přímém přenosu

V tragikomedii při projednávání Dozimetru a roli náměstka primátora Pospíšila pak znovu vyplouvaly na povrch všechny možné kauzy – prodej pozemků v Lysolajích, byznys kolem kultury, různá podezření v souvislosti s dopravním podnikem, prodražování a průtahy oprav Barrandovského mostu, Libeňský most, cena rekonstrukce Šlechtovy restaurace, střet zájmů v souvislosti s projektem Palmovka, sponzorování a klientelistické vazby a další a další. Korupce, pochybení, předražování zakázek, netransparentnost, střety zájmů…vzájemné obviňování, praní špinavého prádla v přímém přenosu. Špína z Mafiánského, respektive Mariánského náměstí, kde sídlí pražský magistrát, se doslova valila proudem a občané si tak alespoň mohli uvědomit, jak „šťastnou“ ruku měli tenkrát u voleb.

Nutno podotknout, že ve vzájemné součinnosti si vystupující zastupitelé zvlášť vychutnávali kauzy spojené s Janem Čižinským. Jakoby se jeho snahy za každou cenu se zviditelnit obrátily proti němu samotnému. Jiří Pospíšil si naopak hrál na svatého a primátor Svoboda ho pateticky podporoval. Svou oddanost ostatně prokázal i při závěrečném hlasování, kdy jako jediný z 65 zastupitelů zvedl ruku pro usnesení, že Zastupitelstvo hl. m. Prahy Jiřímu Pospíšilovi důvěřuje. Na druhou stranu však neprošla ani výzva Jiřímu Pospíšilovi k převzetí politické odpovědnosti a k rezignaci na funkci náměstka. Takže nebylo přijato žádné usnesení. Myslím, že úsudek si udělá každý sám.

Financování PRAHY SOBĚ sponzory a související klientelistické vazby

Následující bod už proběhl poměrně hladce. Na jeho počátku měla veřejnost možnost se dovědět to, že jistý advokát podnikající společně s člověkem stíhaným v kauze Dozimetr, byl zároveň opakovaným sponzorem Prahy sobě. Praha sobě v čele s Čižinským ho současně nominovala do dozorčí rady PVK (Pražské vodovody a kanalizace). Z další diskuze vyplynulo obvinění tohoto politického subjektu v souvislosti s dalšími podivnými sponzory, kteří získávali významné zakázky. Jak už to ale bývá, usnesení - ZHMP konstatuje, že činnost zástupců Praha sobě mohla ohrozit důvěryhodnost a nestrannost a lze ji považovat za nemorální a za neetickou, přijato nebylo. Pro hlasovalo pouze 25 zastupitelů. Kdo ví? Možná převládly obavy, že obdobná věta by se napříště mohla týkat i jiných politických klubů. Máslo na hlavě určitě nemá jen Praha sobě.

 

II. Řádné zastupitelstvo už mělo rychlý spád

Zastupitelé se zřejmě vyřádili na jednání mimořádném, takže zastupitelstvo řádné kupodivu skončilo dřív, než bývá obvyklé. Nové návrhy předložené opozicí neprošly, a tak se projednávalo jen to, co si přála koalice. Na pořad jednání tak nepřišlo řešení nedostatečných kapacit škol, vytvoření jednoho vodárenského holdingu (místo PVK a PVS), pomoc rodinám s dětmi se závažným znevýhodněním, zpoplatnění dopravy v centru města či vytvoření pracovních skupin na transparentní fungování dopravního podniku a na dohled na kvalitu pitné vody. Jako třešničku na dortu pak uvedu ještě jeden opoziční návrh, a to s názvem „K papalášství prvního náměstka primátora Zdeňka Hřiba“. Neprošlo to.

Milostivé léto 2023

Možnost splacení základní jistiny a odpuštění dalších poplatků a pokut v souvislosti s dluhem pokračuje pod názvem Milostivé léto. Týká se právních exekucí (vedených především finanční a celní správou), zapojit se mohou i obce. V Praze se nově připojilo i 12 městských částí, jedná se hlavně o dluhy za místní poplatky za psy a za odpad. Využít možnosti lze do konce listopadu.

Zpráva o druhém roce plnění klimatického plánu

Informaci brali zastupitelé pouze na vědomí, přesto se rozvířila diskuze. Ta se týkala především elektromobilů, jejichž provoz je údajně nejdražší v Evropě. Pirátům bylo vyčteno, že na rozdíl od jejich evropských spolustraníků ruší jejich majitelům jedinou výhodu, a to neplatit v Praze parkovné. Vystupující upozorňovali na skutečnost, že Česká republika má druhý nejmenší počet elektromobilů v Evropě.

Otázka však je, kdo si je bude moci při jejich ceně dovolit. Mnohé rodiny stěží vyjdou s výplatou. Těch problémů je však mnohem víc, mezi jiným i nedostatečný počet nabíjecích stanic.

Dotace pro Pražský Majdan

Přes tři miliony korun dostane organizace „Pražský Majdan“ na Ukrajinské centrum Nusle, na jehož realizaci spolupracuje s organizací Ukrajinsko-Evropská perspektiva. Jde o volnočasový bezpečný prostor pro ukrajinskou mládež ve věku 15 let a výše. V důvodové zprávě předkladatelé uvádějí, že se tato skupina uprchlíků ve velké míře shromažďuje na veřejných místech a často není zařazena do vzdělávacího systému. V důsledku toho hrozí nárůst napětí mezi místními obyvateli a ukrajinskou mládeží a sociopatalogické jevy jako např. užívání drog.

K tomu dvě poznámky: Za prvé už samotný název organizace evokuje vzpomínky na ukrajinský Majdan, který měl z těchto kruhů podporu. Vzpomínky na násilí ukrajinských fašistů v Oděse, na Donbasu a v dalších místech. Za druhé mám silné pochyby, že tento krok pražského magistrátu přispěje k zlepšení vztahů mezi našimi obyvateli a ukrajinskými uprchlíky. Kéž by výhody a finance, které se poskytují uprchlíkům, měly i naše rodiny s dětmi a naše ohrožená mládež. Připadá mi pokrytecké, když jdou milióny korun na rozněcování válečného ohně, a následně si pod maskou dobročinnosti hrajeme na spasitele.

Další dotace pro Muzeum paměti XX. století

Poté, co v červnu schválili pražští zastupitelé 10 milionů na činnost Muzea paměti XX. století, dostane pro tento rok dalších 10 milionů 700 tisíc korun. Pro připomenutí – tato instituce byla hlavním městem založena v roce 2019. Zaměřuje se na klíčové události 20. století, zejména na období „dvou totalitních režimů“. Kromě stálé expozice pořádá programy pro školy, školení, výstavy, dokumentuje vzpomínky pamětníků, vydává a publikuje. Nyní otevřelo Muzeum paměti XX. století výstavu s názvem „Oči STB“. Komentář, myslím, netřeba.

Občané mají jiné starosti

Nesouhlas s výstavbou výškových budov na sídlišti Ďáblice a požadavek na zachování současné podoby sídliště byl obsahem interpelace ďáblických občanů na náměstka Petra Hlaváčka (STAN). Vypracovaná studie má ochránit prostředí, ale podle místních jde od počátku spíš o ochranu developerů. Společnost CPI chce zdemolovat centrum občanské vybavenosti bývalé Včely a postavit zde výškovou budovu. U náměstka se však interpelující občan nepochodil. Prý nemůže zasahovat do odstranění stavby, která není památkou.

Spolek Hrdlořezská zvonička nesouhlasí se způsobem stavby mimoúrovňového křížení železniční trati a její modernizací mezi libeňským a malešickým nádražím za 2 miliardy korun. Stavba má být na území rekreačního místa Pražanů, v místě přírodního parku Smetanka. Vykáceno zde bude cca dva a půl tisíce stromů.

Tak si to srovnejme: na jednu stranu klimatický plán za 230 miliard korun (schválený zastupiteli v květnu 2021) a sliby pirátů o vysazení milionu stromů v Praze a jejím okolí a na druhou stranu kácení a podpora developerských komerčních záměrů.

Další občané požadovali řešit situaci drogově závislých na Praze 5, kdy rodiče musí před tím, než vyjdou děti do školy, zkontrolovat, jak to vypadá před domem. Jestli tam například neleží někdo zdrogovaný.

Další interpelující se domáhala dodržování bezbariérové vyhlášky a poukazovala na komplikace pro osoby zdravotně postižené v souvislosti s neodpovídajícím sklonem na nově postavené holešovické lávce.

Je vidět, že občané žijící v hlavním městě mají zcela jiné starosti než páni zastupitelé financující pochybné instituce a projekty.

 

Marta Semelová

předsedkyně KV KSČM Praha

Autor: 
Marta Semelová
Zdroj: 
Marta Semelová