Arogance pražských politiků nezná mezí

2. 12. 2023

Výsledky průzkumu agentury STEM/MARK mezi 1000 pražskými a středočeskými obyvateli ve věku 18+ ve věci dostavby Pražského okruhu mě nepřekvapují, viz https://www.iportal24.cz/domaci/dostavba-prazskeho-okruhu-by-podle-88-respondentu-uz-mela-byt-davno-hotova/. Problém je, že arogance pražských demokratických politiků nezná mezí.

Tedy, vnější silniční okruh Prahy se objevuje v koncepci rozvoje silnic Československa již ve 30. letech, poté znovu v 60. letech. V roce 1975 se na severu Prahy ustupuje od uvažované, velmi bezohledné trasy přes Suchdol s Vysokou školou zemědělskou, proti které se Suchdol ostře staví. Povrchová trasa přes Suchdol je dána do nouzových rezerv a v roce 1984 zcela opuštěna.

Státní převrat v listopadu 1989, resp. ovládnutí velké pražské radnice novou pravicovou mocí na přelomu let 1990-91, vedlo kromě jiného k opětnému prosazování trasy vnějšího okruhu Prahy povrchově přes Suchdol. Opět narazilo na odpor, zvláště pak v silně ohroženém Suchdole, v sousedních neméně ohrožených Lysolajích a v Březiněvsi za řekou. Arogantní prosazování bylo i jednou z příčin pádu primátora Kondra a dalších šesti pražských radních v roce 1993. Vedení Prahy lehce zviklala až v roce 1995 má studie, podle které by prosazované povrchové trasování vnějšího okruhu Prahy přes Suchdol s přivaděčem přes horní Lysolaje způsobilo na tamních nemovitostech škody ve výši téměř pět miliard tehdejších korun. Dosud tvrdili, že by se tamní pozemky zhodnotily, zvláště pro potřeby podnikání. Suchdol je ale městská část Prahy obytná, navíc s Vysokou školou zemědělskou, teď už se Zemědělskou univerzitou.

Primátor Kondr od roku 1998 začal prosazovat šetrnější trasu, která má podcházet Suchdol tunelem. Ani ta se suchdolským nelíbí, jistě i pro plánovanou podivnou a z provozního hlediska velice nebezpečnou křižovatku na východní straně Suchdola. Navíc trasa vnějšího okruhu pod Suchdolem jako jediná neprošla procesem posuzování vlivů na životní prostředí (2001). A to přesto, že se tento proces u staveb dálničního typu v Česku hrubě falšuje.

Na ministerstvo životního prostředí a zvláště na gesční odbor EIA se snesla smršť nadávek, ale na tom se prosazování vnějšího okruhu Prahy přes Suchdol, resp. pod Suchdolem zaseklo. S rebely se prý nevyjednává, my si s nimi něco vytřeme, my je převálcujeme. Ono válcování přináší hodně jedovatých zplodin. Trvá do dnešního dne. Není přehnané tvrdit, že zde arogance pražských radních nezná mezí a nic na tom nemění ani skutečnost, že Praha v minulosti zažila již tři defenestrace, které pohnuly dějinami. Při první a druhé vyhazovali z oken konšely, dnes bychom řekli radní.

Ptám se, jak mohla dopadnout anketa k problému, který se pro aroganci pražských radních neřeší již plných třicet let? Samozřejmě odpovědí, že vnější okruh Prahy mohl již dávno stát. Pražští radní ale říkali a stále říkají, že tento okruh musí vést přes Suchdol, resp. pod Suchdolem (aby si mohli konformněji vozit zadky), že je zkušenosti z motoristicky rozvinutých zemí nezajímají a že se o jiné trase, např. té s mostem přes Vltavu u Řeže dále od Prahy, nejsou ochotni bavit…

Autor: 
Jan Zeman
Zdroj: 
ZO KSČM Praha 13