„Afričan“ na výletu

15. 12. 2023

pilnypavel.jpg

 

Potom, že nejsme multikulturní a tolerantní zemí. Ještě do nedávna jsme měli ve funkci předsedy vlády Slováka, místopředsedou Parlamentu byl poloviční Japonec. V čele Senátu máme Tajwance a v Parlamentu něco podobného v sukni. K těmto se nedávno přidal i předseda vlády Fiala, když se vydal objevovat se svými věrnými černý kontinent. Ano ten světadíl, který jsme jak politicky, tak zvláště ekonomicky, opustili. Pravda, jsou čestné výjimky, ale socialistický obchod v miliardách dolarů to není ani náhodou. Nejprve ti různí rozumbradové stáhli po “sametovém“ převratu jako nepotřebné obchodní zástupce, které jsme měli v podstatě ve všech těchto zemích. Poté s ohledem na změnu zahraniční orientace jsme se s některými státy rozešli úplně, když jsme se například zapojili do neodůvodněné války v Iráku, podporovali různá ta „jara a barevné revoluce“ v Tunisu, Egyptě, Libyi, Sýrii apod. Zatímco dříve se u nás pro profesní kariéru připravovaly tisíce studentů, z nichž mnozí se doma stávali prezidenty, předsedy vlád, ministry nebo vysoce postavenými odborníky a úředníky připravenými bez jazykové bariéry spolupracovat s těmi našimi, tak jsme i tento bonus postupně ztratili. Bez servisu zůstali investiční celky jako byly námi na klíč postavené strojírenské fabriky, chemičky, zpracovatelské závody zvláště pak cukrovary, masokombináty, ale i elektrárny a další zařízení. Zastavil se i dovoz tolik potřebných surovin i spotřebního zboží. Že jde o velkou chybu, nikdo nechtěl slyšet. Přimkneme se k Evropské unii a USA a jsme ve vatě. Jenže svět se netočí podle našich hodinových ručiček. Po dobrovolném a velmi hlasitém odpárání se od východního trhu je najednou všechno jinak, a tak snad i ze zoufalství neb z neznalosti toho, jak se Afrika za tu dobu změnila se vydává na svou spanilou jízdu po afrických zemích český premiér. Myslíte, že přilétá s nabídkou investic, jak to činí Rusové a zvláště Číňané, kteří pomalu ale jistě začínají zdejší teritoria ovládat? Nikoliv. Jen s nabídkou zbrojařiny a trochou toho co potřebuje místní zdravotnictví. Velmi málo nemyslíte? Že nás Afričané zase tak nepotřebují dokladem budiž na poslední chvíli zrušená cesta do největší země Nigerie. A i když to náš „Afričan“ nechce přiznat, kouká z toho jako sláma z bot naše jednostranná a nekritická podpora Izraele v současném konfliktu na Blízkém a Středním východě. Takže jak to tak vypadá, možná že i z toho dohodnutého mála nezbude časem nic. Jen oči pro pláč a faktury za promrhané milióny za výlet.

Autor: 
Pavel Pilný
Zdroj: 
Pavel Pilný