Aktuálně

26. 3. 2024

 

Rozhovor o prezidentu Pavlovi, Ukrajině a odborech:

23. 3. 2024

Rozhodnutí Fialovy vlády zrušit tradiční společná jednání české a slovenské vlády nemá v novodobých vztazích našich států obdoby a představuje problém, který se dotýká nejen diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi. KSČM považuje toto jednání za zcela nepřijatelné! Jak Česká republika, tak Slovensko jsou suverénními zeměmi s vlastními politickými agendami a zájmy.

23. 3. 2024

KSČM znovu potvrzuje svou plnou solidaritu s kubánským lidem, který navzdory dlouhotrvajícím útokům imperialismu hájí svou revoluci, nezávislost a socialismus. KSČM protestuje proti aktuálním otevřeným snahám o destabilizaci Kubánské republiky a "změnu režimu", při kterých se Washington pokouší znovu využít dopadů zločinné blokády Kuby na její hospodářství a život jejích obyvatel.

21. 3. 2024

Dvouhodinové zastupitelstvo bylo převážně pracovní a bez větších překvapení.

19. 3. 2024

Bez obalu 11/2024: Švédsko v NATO; Macron si hraje na Napoleona; zpráva o CIA

 

 

 

 

17. 3. 2024

Ano, nikoliv dva roky od chvíle, kdy ruská vojska vstoupila na Ukrajinu, ale rovných deset let probíhá v této zemi bratrovražedný konflikt mezi slovanskými zeměmi, započatý kyjevským  Majdanem,  podporovaným „demokratickým“ Západem.

17. 3. 2024

Abych si rozšířil své znalosti o současné mediální sféře a názorech představitelů státu tak, pokud zbude jen trochu času, se rád podívám na některé diskusní pořady, do kterých redakce zvou politiky, kterým kladou otázky, týkající se současného dění u nás, ale i ve světě.

17. 3. 2024

Bez obalu 10/2024 SPECIÁL: Fiala nás vede do mezinárodní izolace a dělá z ČR rukojmí svých chimér

 

 

16. 3. 2024

Jako první bod byl navrhovatelem starostou Janem Korseskou předložen ke schválení rozpočet na rok 2024. Výše příjmů stanovena na 806 025 700 Kč, výše výdajů stanovena na 961 440 300. Rozdíl kryt kapitolou č.8 - úsporami z let minulých.

Stránky