hledání

Základní informace

Krajský výbor KSČM Praha
Politických vězňů 9, 1. patro, č.73 
110 00 Praha
tel. 222 897 471 , 607 646 295
Předsedkyně KV  KSČM:
Mgr. Marta Semelová

e-mail: marta.semelova@seznam.cz
e-mail: prkscm@kscm.cz

e-mail: pazler@kscm.cz

 

https://www.facebook.com/kscmpraha?fref=ts

www.kscm.cz

www.halonoviny.cz

Pražská rada KSČM

Aktuálně

Pražští komunisté: Zajistěte dostupné bydlení, nepřetěžujte učitele
autor: aczdroj: Haló noviny, 19.6.2017

Před letními prázdninami dohánělo pražské zastupitelstvo co mohlo. Zatímco na předešlých schůzích nechtěla koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice na jednání pustit nic, co budí vášně a je pro život Pražanů stěžejní, na červnové schůzi se s výbušnými témata doslova roztrhl pytel. A tak zastupitelé jednali takřka do jedné ráno a koalice nebyla vždy jednotná. Komunisté opět upozornili na to, že dostávají materiály pozdě a nemají čas je řádně prostudovat či na situaci občanů Prahy 6 po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka, na další administrativní zatěžování ředitelů škol, ptali se na mediální výstupy kolem jednání a dění v Pražské strojírně, apelovali na to, aby lidé s postižením měli dobré podmínky pro parkování v modrých zónách, i na to, že městský okruh nemůže být bez vnějšího kolem Prahy, za problém označili stav čerpání kapitálových výdajů v závěrečném účtu nebo kupříkladu na nedostatek dostupných bytů…
Komunisté se ve čtvrtek, při projednávání programu červnové schůze, opět ohradili proti tomu, že dostávají materiály situace v obrovském rozsahu a mnohdy na poslední chvíli, nemají tak čas na jejich důsledné prostudování, natož aby je stihli konzultovat s Pražany. Některé podklady dostávají šest dnů, jiné jen den, předem… Zastupitel Ivan Hrůza (KSČM) uvedl, že pro opoziční zastupitele, které neživí politika, je to problém. »Převaha jednoho, respektive dvou hlasů v ZHMP stojí na tom, že většina vládnoucích zastupitelů se stala dobře placeným týmem, buď zde na radnici, nebo ve firmách, vlastněných hlavním městem. Na rozdíl od komunistů, kteří působí jen v sedmi výborech, protože v ostatních je jim znemožněno zasedat, mají zastupitelé vládnoucí koalice neomezený a včasný přístup k informacím. Za této situace Rada HMP vygenerovala červnový program, který koncem minulého týdne obsahoval 4716 a nyní již 5010 stran textu, k tomu je třeba připočíst objemný balík materiálů k územnímu plánu. Ukončete tuto nehoráznou praxi, pokud je to potřeba, konejme jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy třeba dvakrát do měsíce,« řekl. Zároveň navrhl zařazení nového bodu s názvem Požadavek na dodržování zákonů ČR se zvláštním důrazem na plnění povinností, které vyplývají ze znění zákona č. 106/1999 Sb., což je zákon o svobodném přístupu k informacím. Osvojil si tím návrh občana Aleše Moravce. Pro návrh hlasovalo jen 21 opozičních zastupitelů, nebyl schválen. Zastupitel Petr Šimůnek (KSČM) se připojil k návrhu občanů, aby byla na program zařazena petice Ne překladišti Malešice, ocenil, že bod navrhla zařadit i primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Předsedkyně komunistických zastupitelů Marta Semelová podpořila za celý klub návrhy, které přednesli různí opoziční zastupitelé (kupříkladu na projednání informace o stavu veřejného osvětlení, zónách veřejného stání nebo o obsazování dozorčích rad městských firem). »Nechceme personifikovat, obsazování dozorčích rad městských firem by se mělo řešit systémově,« řekla. »Opakovaně jsme požadovali zařadit některé body, řadu měsíce jsme tyto záležitosti interpelovali, nikdy se však nedostaly na program, koalice je vždy zablokovala. Nyní dáváte na program všechno najednou, jsou to tisíce stran,« dodala. »O co vám jde? Jako opozice nemůžeme poctivě hlasovat, protože se nemůžeme připravit. To chcete, aby všechno probíhalo neodborně, netransparentně? Jsou to důležité věci – městský okruh, kulturní koncepce, územní změny, smlouvy… Program nepodpoříme. Neděláme to kvůli napadání koalice, ale proto, že chceme, abychom pro rozvoj města dělali něco společně, zodpovědně,« uvedla. Za pravdu jí dal i zastupitel Alexandr Bellu (ODS), s kterým jsou jinak názorovými protivníky. Na program, který byl schválen pouhými 34 koaličními hlasy, opět neprošel jediný opoziční návrh.→ celý článek
Lidice žalují, Lidice varují
autor: Marta Semelovázdroj: Haló noviny 12.6.2017

Jsou dny, které se navždy bolestně vryjí do našich srdcí, a tuto jizvu nevyhladí ani plynoucí čas. K takovým datům patří 10. červen 1942, den, kdy němečtí vrazi vtrhli do Lidic. Po jejich běsnění zbyly slzy, zoufalství a ruiny vypálené vesnice, čítající 95 domů a 483 obyvatel. Během několika hodin byly domky a stavení vypáleny a smeteny z povrchu zemského. Sto devadesát dva mužů a chlapců starších 15 let a sedm žen z rodiny Horáků a Stříbrných bylo zastřeleno, 203 žen zavlečeno do koncentračního tábora, z nichž 60 tam zemřelo. Osmaosmdesát dětí bylo posláno do sběrného tábora v Lodži, sedm mladších do dětského domova v Praze, osm dětí bylo vybráno k poněmčení. V červenci 1942 pak bylo 82 dětí převezeno do vyhlazovacího tábora v Chelmnu. Z celkového počtu 105 lidických dětí se jich po válce vrátilo pouhých sedmnáct.

Zpráva o lidické tragédii doslova šokovala svět. Začala vznikat široká hnutí pod heslem Lidice budou žít!, byla pořádána tisícová shromáždění proti nacistické zvůli, organizovaly se sbírky na obnovu vesnice. V mnoha zemích přejmenovávali městečka a vesnice na Lidice, stejně jako náměstí, ulice, školy. V Latinské Americe podle Lidic pojmenovávali rodiče své dcerky, lidický motiv je v mnoha uměleckých dílech, básních, filmech, obrazech.

Dnes, 75 let po lidické tragédii, kterou si stěží kdo z nás umí představit, procházíme namísto někdejší vesnicí jen ztichlou loukou, nad níž, místo násilně umlčeného dětského smíchu, zní pouze zpěv ptáků. Zní i nad památníkem lidických dětí provedeným v bronzu, jejich vážné tváře prozrazují hrůzu, kterou prožívaly. V jejich očích čteme němou otázku a výčitku, jak je možné, že se to mohlo stát, že to všechno lidé dopustili.

Lidicemi běsnění nacistů neskončilo. Pouhých 14 dní poté, 24. června 1942, lehla popelem další osada – Ležáky. Všichni muži a ženy byli zastřeleni, 14 dětí bylo odvlečeno do říše. Po osvobození se vrátily pouze dvě. Podobných osudů je mnohem víc. Na 70 tisíc měst a vesnic bylo během těch hrozných šesti válečných let smeteno z povrchu zemského a vymazáno z mapy. Šedesát milionů lidí zahynulo na frontách, v protifašistickém odboji, v partyzánských oddílech, v koncentračních táborech, na popravištích, v mučírnách, při bombardování, při vypalování domovů. Každý z nich měl své jméno, svou rodinu, svůj domov. Každý z nich je také mementem pro nás, varováním před hrozbou nových válek, výzvou, aby lidé semkli síly k obraně míru. V dnešní době zní tato výzva zvlášť naléhavě. Řinčení zbraní, kam se podíváme, válečné konflikty, rostoucí nebezpečí fašismu, teroristické útoky, obrovská vlna migrace. Svět stojí nad propastí. Stačí udělat maličký krůček a pohltí nás všechny.

Tomuto vývoji ne tiše sekunduje, ale se shrbenou hlavou a v poníženém předklonu servilně slouží česká vláda v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Ministři za ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL nesou přímou odpovědnost za politiku, jež ohrožuje světový mír, za politiku, která nás přesouvá ze suverenity země do područí USA, Německa a EU. Souhlas předsedy vlády s výlety vicepremiéra Bělobrádka, ministra kultury Hermana a dalších na sudetoněmecké dny, kde kolaborují s potomky těch, kteří vyháněli naše obyvatelstvo ze svých domovů a dopouštěli se na něm neskutečných zvěrstev, je nehoráznou zradou zájmů České republiky. Stejnou zradou je podřízení 4. brigády Armády ČR německému velení, respektive jejímu začlenění pod 10. obrněnou divizi bundeswehru v rámci struktur NATO. Stejnou zradou je vysílání žoldáků do zahraničních misí, kde bojují za cizí zájmy, souhlas s průjezdy amerických vojsk přes naše území, couvání před nehoráznou rozpínavostí církve. Tyto aktivity vlády škodí naší zemi a ohrožují mír u nás i ve světě. Jeho obrana je dnes prvořadým úkolem nás všech, aby se nikdy neopakovaly hrůzy, které si prožili i obyvatelé jedné malé české vesničky před 75 lety.Nechutnosti pokračují a ty, občane, koukej
autor: Zbyšek Kupskýzdroj: Haůó noviny 3.6.2017

Rozhovor s Petrem Šimůnkem, pátým na pražské kandidátce KSČM pro sněmovní volby


S činností ve sněmovně už zkušenosti máte, sice krátké…

Ano, byl jsem poslancem v období 1996-1998, tedy v tzv. instantní sněmovně, kde byla prohlasována novela ústavního zákona, která umožnila zkrácení volebního období a konání předčasných voleb, v nichž zvítězila ČSSD v čele s Milošem Zemanem. Pracoval jsem ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a byl jsem v podvýboru pro bydlení.


Přineslo vám to něco pro další život?

Tehdejší zkušenosti jsem využil pro pozdější práci pro KSČM. Když jsem přišel v roce 2000 na ÚV, začal jsem pracovat na oddělení volebním, pod které patřila i komunální politika. Připravovali jsme servis pro starosty a zastupitele měst a obcí a připravovali jsme volby a kandidáty pro tyto volby.

Co se týká dokumentů a zákonů projednávaných Poslaneckou sněmovnou, tak, když to porovnávám se současností, jako by se zastavil čas. Právě v těchto dnech se projednávala novela zákona o sociálním bydlení, které jsem už řešil v roce 1996. Projel jsem několik evropských zemí a mám dojem, že by bylo dobré inspirovat se některými zákony před listopadem 1989, protože systém družstevního bydlení a dalších věcí ohledně sociálního aspektu bydlení od nás přebíraly i země Západu, takže jsem se s těmito prvky setkal například v Norsku, Německu, Rakousku. Měli bychom to vnímat jako pozitivum a navazovat na to, co už fungovalo, a nevymýšlet ten systém znovu.

Co bylo nejsilnějším zážitkem, který jste dodnes nezapomněl?

Tehdy jsem špatně nesl zradu poslanců ČSSD, kteří nestydatě poslali Českou republiku do NATO. Léta prokázala, že je to skutečně agresivní pakt, naše společnost vnímá všechny tyto věci velice intenzivně. Je třeba lidem vysvětlovat fungování této aliance pod vedením USA, připomínat, kdo má základny ve 160 zemích světa, kdo od korejské války rozpoutal kolik konfliktů po celém světě. Že není možné jen vysvětlovat lidem, že se někde porušuje demokracie, protože vždy přijdou nové války a u napadení určité země je vždy NATO v čele s USA. Jasně to dokazuje, že OSN jako organizace je velmi slabá a není šance, aby zasáhla proti konání NATO.

Co s tím může udělat KSČM, jejímž jste prvním místopředsedou?

Úkol pro nás je vyvedení České republiky z NATO. Uvědomujeme si, za jakých podmínek se může nebo nemůže z aliance vystoupit, ale pokud se o to nepokusíme, tak ten krok možný není.

Dále jsme hovořili o členství v Evropské unii. Češi jsou z něj rozčarováni. Očekávali více, jak jim slibovali, když je do Unie lákali. Pro EU jsme dobří jako levná, ale vysoce kvalifikovaná síla jako lékaři, zdravotní sestry, zkušení řemeslníci a další. Pracujeme a máme i několik pracovních úvazků, abychom uživili rodinu, odchod do důchodu jsme protáhli ze 60 na 65 let. Náklady na bydlení stouply astronomickou řadou. Byt 1+1 v panelovém domě dříve 230 korun měsíčně, dnes i 10 000 korun, mzdy se zvedly zhruba šestkrát, bydlení 40krát.

Můžeme cestovat, ale nemáme na to peníze, bezpečnost se v zahraničí podstatně zhoršila. EU se nereformovala, je jak říkají několikarychlostní, bohatí bohatnou a chudí chudnou. Podívejte se, jak se žije v Německu, Rakousku, části Francie a porovnejte to s Rumunskem, Řeckem, Portugalskem nebo Španělskem. Chceme být rovnocenným partnerem, ale já nevidím, že by se tyto shody srovnávaly, a to není cesta Evropou, jakou já si představuji. To všechno totiž ovlivňuje život v naší republice.


→ celý článek
Komunisté pro blaho Pražanů, nikoli katolické církve
autor: aczdroj: Haló noviny, 29.5.2017

Ochrana obyvatel po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka, doprava v celé šíři, obsazování dozorčích rad, převod majetku katolické církvi, Mariánský sloup, stav chodníků, cena pitné vody, prodej bytů… Témata, kterým se na květnovém zasedání pražského zastupitelstva věnoval klub KSČM.
Opatření na ochranu obyvatel Břevnova po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka. Bod s tímto názvem navrhl v úvodu jednání květnového ZHMP zastupitel Ivan Hrůza (KSČM). Jeho návrh bohužel nebyl přijat – hlasovalo pro něj jen 28 opozičních zastupitelů. Členové koalice ČSSD, ANO a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) se buď zdrželi hlasování, nebo nehlasovali. Hrůza připomněl, že opakovaně interpeluje a upozorňuje na vážnou situaci občanů městské části Praha 6, která nese největší měrou následky dopravní zátěže po zprovoznění Tunelového komplexu Blanka. »Považuji za skandální, že přestože v ulici Patočkova vzrostly denní pohyby vozidel z původních 30 tisíc na 45 tisíc, dosud nebyla realizována žádná opatření na ochranu obyvatel. Praha si z Břevnova udělala kapacitní výpadovku,« uvedl. Sliby učiněné před výstavbou Blanky nebyly naplněny, podle všeho mají být odloženy na neurčito, či dokonce zapomenuty. Odpůrci břevnovské radiály podle slov Hrůzy říkají, že její realizace by přivedla do Prahy další vozidla. »Současně je ale uvažováno o zkapacitnění křižovatky na Vypichu, která ještě více zahltí Břevnov dalším množstvím aut. Obyvatelé Břevnova trpí nadměrným hlukem, imisemi a zdá se, že to málokoho v samosprávě zajímá. Nebyla realizována ani rychle dostupná opatření. Tichý asfalt nebyl dosud položen, keře do středového pásu nebyly zasazeny, plánovaný ochranný labyrint křižovatky Malovanka nebyl realizován, za to budeme mít vedle Patočkovy ulice obnovené koryto potoka, kde skoro žádná voda nepoteče,« dodal.
Předsedkyně klubu zastupitelů KSČM Marta Semelová podpořila některé opoziční návrhy na doplnění programu jednání, trpce dodala, že jí je ale jasné, jak dopadnou. Vyslovila souhlas s tím, že je třeba dopravu v Praze pojmout šířeji, týká se nejen stavby Pražského okruhu na východu metropole, ale i modrých zón, metra D (kvůli fondům EU musí být 1. úsek – jedno jak dlouhý – zprovozněn do roku 2023, jinak Praha přijde o peníze) či parkování P+R. »Důležité to je nejen pro Pražany, ale i Středočechy. Pražský okruh bude spojkou mezi D1 a D11, odlehčí Jižní spojce a Štěrboholské radiále, pomůže i lidem, kteří do Prahy jezdí z Prahy-západ či východ za prací, měl by zklidnit dopravu v městských částech 3, 8 a 9. Město chce vyhnat hlavně kamiony, které trápí občany Spořilova, kde žije více než deset tisíc obyvatel,« řekla. »Tranzitní doprava každý den ucpává jihovýchodní část vnitřního okruhu. Kvůli chybějící spojnici mezi brněnskou dálnicí D1 a královéhradeckou D11 je to nejen pro kamiony nejkratší cesta,« dodala pro Haló noviny. Kvůli urychlení přípravy město vykoupí pro stát pozemky pod okruhem – nemusí totiž čekat na územní rozhodnutí. Otázkou podle Semelové je, kolik bude výkup pozemků od fyzických osob stát, aby město nebylo na desítky let zadluženo. Po schválení zastupitelstvem bude ještě nutné získat od ministerstva pro životní prostředí kladný posudek o vlivu na životní prostředí. Následně, při projednávání memoradna o společné spolupráci při přípravě dostavby Pražského okruhu, zastupitelka uvedla, že v červnu by měla být dostavba okruhu projednávána, nikoli jen dána zastupitelům k informaci.
Při projednávání návrhu programu podpořila i návrh Pirátů řešit obsazování dozorčích rad. Komunisté dlouhodobě kritizují skutečnost, že neexistuje žádná koncepce při obsazování dozorčích rad a dalších orgánů městských firem. »Zpracování této koncepce, která musí obsahovat jasná pravidla a kritéria při obsazování míst, je důležité z důvodu transparentnosti, průhlednosti a zabránění politické korupce. Členové těchto orgánů musí zastupovat zájmy města a ne zájmy bůhvíkoho,« uvedla Semelová. Průhledný a nezpochybnitelný by měl být také systém přidělování grantů pro oblast sportu či kultury: »Za situace, která nastala v souvislosti s obviněními, která se objevila při přidělování dotací do sportu, bychom se měli jako zastupitelé zabývat i touto problematikou.« Semelová však na pražskou koalici apelovala marně. Opoziční návrhy na doplnění či změnu programu byly opět smeteny, KSČM spolu s celou opozicí proto hlasovala proti návrhu programu, který prošel 34 koaličními hlasy. Mezi pozměňovacími návrhy byl kupříkladu požadavek na rozšíření vyjednávacího týmu o smlouvě s Veolií, výhradním distributorem pitné vody v Praze, o zástupce opozice, což podpořilo jen 28 opozičních zastupitelů. Pak už vše jelo jako »po drátkách«, jednalo se jen o tom, o čem chtěla koalice, skončilo se překvapivě brzy – po třetí hodině odpolední, vedení města šlo vítat prezidenta Singapuru. Při projednávání návrhu na revitalizaci Rohanského ostrova upozornil zastupitel Petr Šimůnek (KSČM), že ostrov je v záplavovém území a městská část se k tomu doposud nevyjádřila. Proto se komunisté zdrželi hlasování.


→ celý článek
Nesouhlasu se záměrem MČ Prahy 6 vybudovat v prostoru Prašného mostu pomník Marii Terezii.
autor: JUDr. Ivan Hrůza , zastupitel ZHMP (KSČM)

Dopis primátorce hl.m. Prahy

 

Vážená paní primátorko,
příští rok oslavíme 100leté výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. A co nás podle všeho čeká? Obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, vybudování pomníku Marie Terezie…
Marie Terezie se českou královnou nestala z vůle stavů nebo lidu, ale výhradně na základě zavedené dědičnosti českého trůnu v habsburském rodě po katastrofě na Bílé Hoře. Pilířem moci se až do roku 1918 staly Pragmatické sankce (1713), které onu dědičnost v plné šíři právně zakotvily. Vytvářet z tehdejšího mocnářství romantickou pohádku je iluzí, která má daleko k pravdě. Stačí připomenout, torturu, právo útrpné, spojené s mučením obviněného za účelem doznání, které bylo za vlády Marie Terezie běžnou vyšetřovací praxí. Mám za to, že neobstojí ani případný argument provedených reforem některých oblastí života, které nebyly výrazem osvícenosti, ale existenčních potřeb zkostnatělé absolutní monarchie, bez nichž by byla odsouzena ke stagnaci a porážkám.
Stavět n o v o d o b é pomníky Habsburkům, kteří byli po staletí na čele útlaku českého a slovenského lidu, náleželi k iniciátorům válek včetně té první světové s milióny obětí, považuji za nemravné. Je bolestné, že se na záměru vybudovat pomník této panovnici podílí samospráva MČ Prahy 6. Nikdo z nás by neměl vytvářet prostor pro zlehčování, či dokonce zkreslování historie. To není postoj odpovědné úcty k dějinám, to je ukázka pošlapání toho, co museli přežít a o co usilovali naši předci. Kdo nevytrhuje věci ze souvislostí, ten i dnes chápe, proč první prezident Československé republiky T. G. Masaryk, dospěl k radikálnímu závěru, že: „Každý v Praze a Brně může hlásati autonomii, to nám dávají, ale my chceme samostatnost úplnou. Rakousko musí být zničeno. Habsburkové musí být zničeni“, (viz Masarykova práce, Státní nakladatelství v Praze, 1930, str. 223). Tak ostré vyjádření mělo vážné příčiny, které ani dnes nelze přehlížet.
Vzhledem k závažnosti věci postrádám na téma zřízení pomníku Marie Terezie širší politickou debatu. Mám důvod se domnívat, že k připomenutí našich přátelských vztahů s Rakouskem existuje pro umělecké ztvárnění ve veřejném prostoru celá řada vhodnějších námětů a míst v Praze.
Považuji za povinnost vznést tento hlas nesouhlasu a odporu proti záměru MČ Prahy 6 vybudovat v prostoru Prašného mostu pomník Marii Terezii.

JUDr. Ivan Hrůza
zastupitel HMP a MČ Praha 6, klub KSČM

 

V Praze, dne 12. května 2017


Komunisté a občané uctili památku našich osvoboditelů
zdroj: KV KSČM Praha

V den osvobození Prahy 9.května slavnou Rudou armádou uspořádal KV KSČM slavnostní setkání na četném pohřebišti rudoarmějců na Olšanech. Slavnostní projev přednesla poslankyně PS PČR a vedoucí kandidátka KSČM pro volby do PS PČR v Praze Marta Semelová. Z jejího projevu vyjímáme: 


 "S pokorou a úctou přicházíme každý rok 9. května na toto posvátné místo, kde spí svůj věčný sen 429 rudoarmějců. 429 převážně mladých chlapců, kteří na samém sklonku války položili svůj život, abychom my mohli žít.

Ivan Stěpanovič Koněv píše ve svých pamětech:
„Když přijdu na Olšanské hřbitovy v Praze, kde je uložen prach našich vojáků, kteří zahynuli ve dnech pražské operace, čtu s bolestným pocitem na náhrobcích, ozdobených květinami datum 9. května 1945. Válka v podstatě již skončila a tito lidé zahynuli zde, v pražských ulicích, kdy celá naše země již slavila vítězství.“

Ano, jak těžko se jim muselo umírat na prahu svobody, kdy se těšili na návrat domů, ke svým rodinám, k svým nejbližším. Jenže poslední boj ještě nebyl dobojován. Nad Reichstagem už několik dnů vlál rudý prapor, zatímco v hlavním městě Československa, ale i na dalších místech se stále bojovalo. Praha zoufale volala o pomoc a Stalin toto volání vyslyšel. Sovětské velení rozhodlo urychlit pražskou operaci. Nevyspalí, unavení a vyčerpaní vojáci překonávali německou obranu zátarasů a čelili dělostřelecké a kulometné střelbě. Při bojovém postupu ku Praze osvobozovala vojska tří frontů česká a moravská města a vesnice, jejichž obyvatelstvo je nadšeně vítalo. Na odpočinek však dosud nebyl čas. Praha bojovala a potřebovala rychlou pomoc.

Ve středu 9. května 1945 v časných ranních hodinách tanky 1. ukrajinského frontu přijíždějí na pomoc bojující Praze. Lidé tančili, zpívali a objímali se, zatímco hrdinové dál bojovali a umírali. Při cestě do středu města překonávali nacistický odpor u Prašného mostu, u dejvického nádraží, na Klárově. Zde byl německými děly zničen první legendární sovětský tak a zabit jeho velitel, poručík Ivan Gončarenko. Symbolem jejich oběti i obětí 500 vojáků, padlých přímo při osvobozování Prahy, a osmi tisíc dalších, padlých během celé pražské operace, se stal památník na Smíchově. Tank, u něhož se každý rok scházeli Pražané, aby uctili památku osvoboditelů. Tento symbol osvobození byl polistopadovými hulváty přebarven narůžovo a následně odstraněn s cílem vymýti pravdu o osvobození.

Ale pravdu nelze umlčet. Je zakořeněna v našich srdcích, v historické paměti národa, která je předávána z generace na generaci. Je naší povinností šířit tuto pravdu dál dalším pokolením tak, aby zůstala zachována pro dnešek i pro budoucnost. Aby se nezapomnělo na to, kdo a proč způsobil válečné utrpení a kolik obětí stojí svoboda a mír.

60 milionů lidí zahynulo na frontách, v protifašistickém odboji, v partyzánských oddílech, v koncentračních táborech, na popravištích, v mučírnách, při bombardování, při vypalování vesnic. Na 70 tisíc měst a vesnic bylo smeteno z povrchu zemského a vymazáno z mapy.

Největší oběti přinesl Sovětský svaz. 27 milionů sovětských mužů, žen a dětí zahynulo za roky válečného běsnění. A byl to Sovětský svaz, který měl také největší podíl na osvobození od německého nacismu. Rudá armáda osvobodila přes 80 % území Československa – počínaje východním Slovenskem a konče demarkační čárou před Plzní. V bojích na našem území padlo 144 tisíc sovětských vojáků. Hluboce se ovšem skláníme před všemi, kdo se na osvobozování naší vlasti podíleli – 33 tisíc Rumunů, 300 Poláků, 180 amerických vojáků, Bulhaři, Francouzi a další. V jejich společném boji za mír musíme pokračovat i dnes 72 let po ukončení 2. světové války.

Jak aktuální jsou tehdejší slova Stalina:
„Sovětský lid zachránil svým obětavým bojem evropskou civilizaci před fašistickými vandaly. Vyhrát válku s Německem však neznamená ještě zabezpečit národům pevný mír a spolehlivou bezpečnost v budoucnu. Úkolem je nejen vyhrát válku, ale i znemožnit vznik nové agrese a nové války.“

Tento odkaz naplnit, to je náš nejdůležitější úkol v současnosti. Boj za mír, boj proti válkám, proti fašismu a terorismu. Boj proti těm, kdo rozdmýchávají válečné konflikty, kdo se nestydí posílat do zahraničních misí žoldáky, kteří nebojují za svou vlast a mír, ale za udržení kapitalismu, který je pravou příčinou všech válek a utrpení. Cílem těchto válečných štváčů je rozšiřování moci, získání nových území, nových zdrojů, levné pracovní síly, za co nejvyššího zisku bez ohledu na oběti a na důsledky.

Soudružky a soudruzi, občané, přátelé,

Komunistický novinář, který se také stal jednou z obětí fašismu během 2. světové války, člověk, jehož pomník stojí symbolicky po boku padlých rudoarmějců, Julius Fučík nás ve své „Reportáži psané na oprátce“ nabádá, abychom bděli. Dovolte, abych své vystoupení zakončila slovy z jeho nesmrtelné knihy:

„O jedno prosím: Vy, kteří přežijete tuto dobu, nezapomeňte. Nezapomeňte dobrých ani zlých. Sbírejte trpělivě svědectví o těch, kteří padli pro sebe i pro vás. Jednoho dne bude dnešek minulostí, bude se mluvit o velké době a bezejmenných hrdinech, kteří tvořili historii. Chtěl bych, aby se vědělo, že nebylo bezejmenných hrdinů. Že byli lidé, kteří měli své jméno, svou tvář, své touhy a své naděje a že proto bolest i nejposlednějšího z nich nebyla menší než bolest prvního, jehož jméno bude zachováno.“

Vám poděkování a lásku vám!

Čest vaší památce!
Pitna voda patří pražanum - komunisté o to usilují už léta
autor: aczdroj: Halo noviny 2.5.2017

Měsíc, co měsíc komunisté v pražském zastupitelstvu upozorňují na nevýhodné smlouvy města s Veolií, výhradním distributorem pitné vody v metropoli. Konečně ledy povolily. Zastupitelé KSČM také upozornili, že peníze na přilepšenou učitelům musí odejít včas, zdůraznili i problém nedostatečně regulované výstavby v Praze. Ozvali se proti případné instalaci Mariánského sloupu, proti paušalizaci nepoctivosti taxikářů, vznesli podnět, že přenosy z jednání by mohly být i ve znakovém jazyce, opět upozorňovali na nesnesitelný hluk v břevnovské ulici…

Chtělo by se zvolat: Konečně! Zastupitelstvo rozhodlo o záměru získat výhradní kontrolu nad zásobováním pitnou vodou, nad provozováním vodovodů a kanalizací. V rámci toho schválilo záměr akvizice společnosti Pražské vodovody a kanalizace s konečným cílem nabytí 100 % akciového podílu v této společnosti Prahou. Komunisté, kteří na problémy v této oblasti dlouhodobě upozorňují, koncepci podpořili. »Privatizační šílenství po roce 1989 vyústilo v prodej rodinného stříbra, ale i zlata, a to nejen měnového. Voda je naším národním bohatstvím, přesto se jí stát a samospráva města vzdaly. Klub KSČM v Zastupitelstvu hlavního města Prahy je dlouhodobě přesvědčen, že privatizace hospodaření s vodou byla vážnou politickou chybou. Opakovaně jsme žádali zařadit do programu jednání zastupitelstva rozpravu na toto vážné hospodářsko-politické téma. Požadovali jsme revizi a rozvázání smlouvy Prahy s Veolií, protože důvody pro takový postup nejen dle našeho názoru existují. Bohužel, tato koalice, vládnoucí v Praze, až do závěru roku 2016 odmítala o tak klíčové věci pro město a jeho obyvatele jednat, vést v zastupitelstvu rozpravu,« uvedl zastupitel Ivan Hrůza (KSČM). »Vize navrátit pitnou vodu Pražanům má naši podporu. Není to ale bezmezný souhlas. V tuto chvíli není vůbec jasné, jaké jsou představy Veolie, neznáme, jakou cenu za podíl vlastnictví v Pražských vodovodech a kanalizacích bude požadovat, nevíme, jak vyčíslí ocenění budoucích příjmů ani časové horizonty převodu akcií či majetku, ani to, jak bude chtít upravit práva a povinnosti v akcionářské smlouvě. Máme přitom za to, že pokud nebude v brzké době jednáním nalezeno vzájemně výhodné řešení, bylo by na místě uskutečnit revizi smluv a připravit právní kroky k soudnímu řešení včetně varianty spočívající v ukončení smluvních vztahů Prahy a Veolie pro jejich neplatnost. Koalice vládnoucí v Praze by rovněž měla požádat Vládu ČR o navrácení částky 6,2 miliard korun, kterou český stát inkasoval za prodej 66 % akcií PVK a. s. Český stát si peníze ponechal a Praze chybí zdroje na obnovu infrastruktury, rozvodů vody a kanalizace. Dovoluji si proto požádat, aby Rada hlavního města Prahy konala ve prospěch Pražanů a Vládu ČR o oněch 6,2 miliard korun požádala,« řekl. Připomněl, že kupříkladu čistička odpadních vod bude Prahu stát 12 miliard korun. »V situaci, kdy se za deset let snížil odběr vody řádově o 35 milionů kubíků, se tržby v důsledku zvýšení ceny pitné vody zvedly o 2 miliardy korun a zisk Veolie zůstal zhruba stejný. Je neuvěřitelné, kam politici hospodaření s vodou zavedli,« podotkl. Kriticky dodal, že ročně dochází k výměně řádově pouze půl procenta vodovodní sítě. Podle něj by bylo dobré uspořádat seminář, že smlouvy s Veolií, které byly uzavřeny až do roku 2028, jsou pro Prahu nevýhodné, což by se v průběhu jednání prokázalo na číslech.


→ celý článek
Komunisté zabojovali o záchranu lůžek LDN i autobusové linky
autor: aczdroj: Haló noviny, 3.4.2017

Do pozdních večerních hodin se protáhlo – jako už tradičně – březnové jednání pražského zastupitelstva. Komunisté úspěšně zabojovali za zachování léčeben dlouhodobě nemocných v Bubenči, nesouhlasili s tím, aby se Technická správa komunikací proměnila v akciovou společnost, upozornili na osud autobusové linky 184, vrátili se k petici proti zdražování vody, vyjádřili se k dotacím městským částem, k těžkému údělu průvodců i k unikátnímu pedagogickému zařízení na Zlíchově
V úvodu předsedkyně klubu zastupitelů KSČM Marta Semelová poděkovala radnímu Radku Lackovi (ANO), že stáhl body týkající se prodeje bytů v Modřanech a Stodůlkách. »Dopředu bych chtěla říci, že by se to mělo vydiskutovat s občany, ne proto, aby pochopili cenu, jak tady bylo řečeno, ale aby cena odpovídala tomu, co s nimi bylo projednáno, a ne, aby se v průběhu procesu prodeje bytů navyšovala. Jde o střechu nad hlavou a jedná se převážně o seniory, kteří nemají na splácení úvěrů. Oprávněně kritizujeme ČEZ za prodej bytů v Písnici, za jejich neseriózní postup, byla bych proto nerada, aby se stejně chovalo i město,« uvedla. Zastupitelka Helena Briardová (KSČM) se k poděkování připojila. Jednat se má o prodej dvou bytových domů bytovému družstvu. »Město tady není proto, aby generovalo zisky z bydlení, ale aby bydlení zajišťovalo lidem. V těch bytech bydlí lidé, kteří se blíží důchodovému věku, už nyní se stoprocentně zadlužili na stanovenou cenu, která se už neměla měnit. Když si lidé kupují byty, v kterých léta bydlí, činí tak proto, že se bojí, že když se takového bytu nebo domu zmocní soukromý majitel, bude chtít dvakrát tolik, a jim nezbyde, než se vystěhovat,« řekla. Semelová si osvojila návrh starosty Tróji Tomáše Bryknara vypustit z programu bod na úplatný převod tamní cesty. Pro její návrh se vyslovilo 24 opozičních zastupitelů, nebyl schválen. Následně ale nebyl schválen ani onen převod – za problematický jej označili i jiní zastupitelé, cesty v soukromém majetku způsobují problémy, pro převod hlasovalo jen 31 zastupitelů. Komunisté podpořili i další opoziční návrhy na doplnění programu – aby se zastupitelstvo zabývalo opatřeními ke smogu, informatikou, budoucností veřejného osvětlení nebo kupříkladu obsazováním dozorčích rad a představenstev. Ani jeden opoziční návrh nebyl – jako vždy – na program schůze zařazen, protože žádný z koaličních zastupitelů ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) pro něj nehlasoval. Komunisté proto celkový návrh programu nepodpořili, prošel 34 hlasy.


Bouře kolem statusu TSK
Jak už Haló noviny informovaly, velká diskuse se strhla kvůli situaci v příspěvkové organizaci Technická správa komunikací (TSK), kterou město aktuálně mění na akciovou společnost. Vytvoření TSK jako akciové společnosti bylo schváleno v květnu 2014, tedy v minulém volebním období, bylo to tehdy schváleno těsnou většinou hlasů 32 zastupitelů TOP 09 a ČSSD, následně v červnu 2014 zastupitelstvo schválilo stanovy a vytvoření orgánů. Semelová uvedla, že klub KSČM s vytvořením akciovky nesouhlasil a stejné stanovisko zastává i dnes. »Veřejné komunální služby mají být poskytovány formou příspěvkových organizací,« řekla. Město má podle jejích slov daleko větší vliv na podnik, pokud se jedná o příspěvkovou organizaci. »Má přehled o činnosti, může tuto organizaci kontrolovat, u akciové společnosti je kontrola složitější, nepřímá,« uvedla. Transformací TSK se podle jejích slov nic neušetří, naopak se zvyšují náklady o DPH a město bude TSK fakturovat tržní nájemné, což teď u své příspěvkové organizace nemuselo.
»Hlavní město teď má sice 100 % TSK, za nějakou dobu ale můžete přijít s tím, že Praha nemá dost peněz a že navrhujete prodej. Nebylo by to poprvé – ta tendence tady vždy ze strany vedení města bývá, viz Pražské vodovody a kanalizace. Pak se v zajišťování služeb objevují problémy a město to pak zase složitě a za více peněz kupuje zpět,« doplnila Semelová. »Jaká je koncepce nebo vztah TSK HMP, a. s. k připravovanému holdingu?« zeptala se. Jménem klubu KSČM položila i další dotazy: »Akciovka byla ustavena před třemi roky, od té doby se nic nerealizovalo, respektive my jako opozice o žádné aktivitě informaci nemáme. Dosud tak vedle sebe existují dva subjekty – TSK jako příspěvková organizace a TSK HMP akciová společnost. Má představenstvo, dozorčí radu, jejich členové pobírají odměny. Jakou činnost vykonávali? Kolikrát se scházeli? Co řešili?« zeptala se.


→ celý článek
Klub KSČM pro zachování LDN v CHittussiho ulici
autor: JUDr. Ivan Hrůza, místopředseda klubu KSČM v ZHMP
Klub KSČM v zastupitelstvu HMP odmítl změnu územního plánu Z-2947 z funkčního využití ploch VV (veřejné vybavení) na OB (čistě obytné). Všichni komunisté hlasovali proti tomu, aby v prostoru areálu při Chittussiho ulici v Bubenči, kde jsou v současnosti dvě LDN (léčebny dlouhodobě nemocných) s 200 lůžky, bylo investorovi umožněno naplnit záměr vystavby luxusních bytů. Jak se k této závažné otázce postavili ostatní zastupitelé, je uvedeno v protokolu o hlasování.


→ celý článek
Komunisté ostř proti praktikám koalice v ZHMP
zdroj: Klub KSČM v ZHMP

Pražské opoziční strany se na mimořádném jednání zastupitelstva (23. 3. 2017) neúspěšně pokusily odvolat radní Janu Plamínkovou (Trojkoalice/STAN) a náměstkyni primátorky Petru Kolínskou (Trojkoalice/SZ). Komunisté podpořili návrh na zařazení bodu k odvolání celé Rady hlavního města Prahy, neboť pochybení považují za její systémové selhání.

Důvodem pro odvolání bylo podle opozice selhání ve funkcích a v případě Plamínkové konzultace místopředsedy STAN Stanislava Polčáka o výběru zástupců do městských firem se zlínským podnikatelem Michalem Redlem figurujícím v kauzách Radovana Krejčíře. Koaliční zastupitelé ale neschválili program jednání, a to bylo ukončeno.

Předsedkyně klubu zastupitelů KSČM Marta Semelová řekla, že komunistům nejde výhradně o uvedené selhání radní Plamínkové, to je jen vrcholem ledovce. Podle komunistů jde o celý systém obsazování klíčových pozic a funkcí – například ředitelů odborů i pracovníků na magistrátu, pozice v představenstvech a dozorčích radách městských firem nebo firem s účastí hlavního města. Tyto pozice mají být podle komunistů obsazovány manažersky zdatnými odborníky, na základě otevřených výběrových řízení. To mimochodem hlásal i volební program ANO pro Prahu, z něhož zastupitelka citovala. Bylo v něm uvedeno například i toto: zasadíme se o zprůhlednění hospodaření firem, které vlastní hlavní město Praha, dále omezování vlivu „politických podnikatelů“ či zvýšení nezávislosti a odpovědnosti úředníků. Semelová citovala i z koaliční smlouvy ČSSD, ANO a Trojkoalice (SZ, STAN, KDU-ČSL), kde je kupříkladu uvedeno: zvýšíme efektivitu, hospodárnost a transparentnost úřadu. »S odstupem času se člověk musí jen usmívat nad těmito sliby, možná už sami nevíte, co všechno jste naslibovali. Pokračuje tolik oprávněně kritizovaná praxe z minulých volebních období a minulých vládních koalic – kdy taky opozice nemohla do ničeho mluvit,« dodala.


→ celý článek
K protikorupční strategii Prahy
autor: JUDr. Ivan Hrůza , zastupitel ZHMP (KSČM)zdroj: Klub KSČM

Na zasedání ZHMP dne 23.2. 2017 byla mimo jiná projednávána Protikorupční strategie ZHMP. Zásadní slovo k ní jmének KLUBU KSČM v ZHMP pronesl Ivan Hrůza, zastupitel ZHMP za KSČM.

Předkládaný materiál obsahuje celou řadu potřebných podnětů, které po uvedení do praxe mohou přispět k předcházení korupce. Díky proto za jeho zpracování. Vážný problém ale spatřuji v tom, že jsme na jeho předložení čekali několik let, ač se v daném případě jedná o klíčový závazek vládnoucí politické koalice přislíbený občanům Prahy již před volbami v roce 2014. Přitom je již nyní zřejmé, že od schválení protikorupční strategie do fáze plné realizace je ještě hodně daleko.

Považuji v této souvislosti za potřebné připomenout tomuto zastupitelstvu a především veřejnosti, o co se mimo jiné opírá jednota současné vládnoucí koalice. Z 34 zastupitelů tvořících nyní onu vládnoucí většinu v 65 členném ZHMP, působí 11 jako placení členové rady, dále pak 7 jako placení uvolnění předsedové výborů a další v dobře honorovaných funkcích v orgánech společností vlastněných HMP. Přihlaste se prosím v rozpravě všichni zastupitelé koalice, kterých se tento vzorec osobních příjmů a upevňování jednoty netýká.

Praxe uplatňovaná při obsazování orgánů firem, které jsou zcela nebo zčásti ve vlastnictví HMP, je především projevem vůle koalice a opozice fakticky nemá možnost ovlivnění těchto procesů ani možnosti k naplnění efektivní kontroly. Rozhodování o konkrétních osobách není dlouhodobě prováděno v potřebné míře otevřeným nominačním způsobem. Opoziční zastupitelé mohou jen následně přihlížet k tomu, kdo ze zastupitelů nynější koalice vládnoucí v Praze nebo osob politicky organizovaných ve stejných subjektech, obdrží další placenou funkci. Existují i případy, kdy v důsledku střetu zájmů takováto osoba, jako člen orgánu odměnu nepobírá, ale ty nepřevažují.

Mimochodem jde o vážný problém, který se projevuje také na centrální úrovni. Ministerstvo financí, které jistě nelze podezírat z tlumočení názorů politické opozice v Praze v souvislosti s přípravou tzv. nominačního zákona doslova uvedlo. „Nominace politika do některého z orgánů společností ovládaných státem může být zneužita jako forma korupce“ viz Hospodářské noviny 20. února 2017 str. 4. Zdá se ale, že politici vládnoucí v Praze se s takovým závěrem pramálo ztotožňují, neboť předkládaný materiál na takovouto formu korupčního jednání v potřebné míře nereaguje.

Soudím přitom, že lze nastavit pravidla, která by zamezila dosavadní praxi i přežívajícím trafikám a zablokovala, či alespoň významně omezila rizika plynoucí z obsazování funkcí v orgánech společností vlastněných HMP dosavadními způsoby. Je ale zjevné, že politická vůle vládnoucí většiny pro radikální změnu dosud uplatňovaných procesů neexistuje.

Závěrem mi dovolte vyslovit přání, aby v zájmu odstranění pochybností zůstaly debaty rady v tzv. kuchyňce praxí z minulosti a aby členové rady HMP, co nejdříve doplnili dosavadní praxi kolektivního rozhodování publikováním informací, jak a kdo v konkrétních případech hlasoval.


zdroj: Klub KSČM v ZHMP

TISKOVÁ ZPRÁVA

Za klub KSČM vyjadřuji ostrý nesouhlas s tímto narychlo realizovaným, ekonomicky neprůhledným a sociálně necitlivým prodejem bytů ČEZ, který považuji za hazardování s osudy zhruba tří tisíc lidí na sídlišti Písnice a ve Vršovicích,“ uvedla na čtvrteční tiskové konferenci předsedkyně klubu pražských zastupitelů KSČM Marta Semelová. Setkání s novináři se zúčastnili i nájemníci z Písnice a Vršovic.

Semelová stručně připomněla historii: Sídliště Písnice bylo postaveno v 80. letech jako podnikové byty s tím, že nájemníci po určité době odpracované u zaměstnavatele (většinou energetických podniků) a po splacení bytů formou nájemného, je získají do svého vlastnictví. To se nestalo, naopak v 90. letech byly byty i se souvisejícími pozemky převedeny do vlastnictví ČEZ s tím, že stát zůstal majoritním vlastníkem. V roce 2003 nabídla firma byty nájemníkům, kteří, aby vyhověli urychlenému řízení, prodávali pod cenou chaty a auta a brali si nevýhodné úvěry. „Byty jsme i renovovali. Když píšou v novinách, že ČEZ se choval jako dobrý hospodář, musíme se smát. Dobří hospodáři jsme byli po celou dobu my. Shnilá bytová jádra, pokud v hnilobě nechcete žít, si musíte opravit na vlastní náklady,“ uvedla místní obyvatelka Magdalena Vlková.

Vzápětí ČEZ hodil občany a celé rodiny přes palubu a od prodeje couvnul. Ti pak přišli o značné majetky a peníze. „V loňském roce vše začalo znovu. Podmínky narychlo spuštěné privatizace nastavil ČEZ tak, že nájemníci byli z možnosti koupit si své byty prakticky vyloučeni. Logicky se začali bránit,“ řekla Semelová. Utvořili iniciativu Moje Písnice, scházeli se na demonstracích, posílali dopisy na všechny možné strany, žádali pomoc od státu, který je většinovým vlastníkem, i od města.

„S místními občany jsem o jejich situaci mnohokrát mluvila na demonstracích, které pořádali. Opakovaně jsem v této záležitosti interpelovala předsedu vlády, ministra financí i radní na pražském magistrátu, kde jsem, mimo jiné, navrhovala, aby byty koupilo hlavní město,“ uvedla Semelová. Nikdo ale nepomohl, nezasáhl. „Paní Semelová jako jediný politik od počátku až do konce stojí za námi, vystupuje na demonstracích, interpeluje za nás, velmi si toho vážíme. Ostatní politici, včetně pana premiéra, projevují nezájem,“ řekla Vlková. Její slova potvrdil i místní občan Jaroslav Setnička. Situací nájemníků se zabývala i předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 Jana Čunátová (KSČM). „Obrátila jsem se na koho jsem jen mohla. Dál budeme dělat, co bude třeba,“ řekla.

„Výsledek je známý. Pozemky a byty, v nichž bydlí víc jak tři tisíce občanů, získal finančník Pavol Krúpa, nejistota a obavy písnických trvají dál,“ uvedla Semelová. Vlková doplnila, že Pavol Krúpa zatím není novým vlastníkem, je vítězem výběrového řízení, vůči němuž se snesly i námitky. „Máme rozpracováno několik cest, jak dál, proběhla i schůzka na Pražském hradě, která bude mít pokračování,“ řekla Vlková. O zvolené cestě bude včas informovat, nájemníci dávají přednost jednání, jsou však připraveni pokračovat i v „nátlakových“ akcích, pokud politici jejich volání o pomoc nevyslyší. Politici by podle Vlkové měli zapomenout na spory a v zájmu lidí a zdravého rozumu se spojit. V tom jí dala za pravdu i Semelová. Odstrašující případ je podle obou případ bytů OKD.


Metropolitní plán – předvídatelné fiasko
autor: Ing. Jan Zeman, CSc., zastupitel MČ Praha 13 (KSČM)zdroj: Halo noviny, 15.4.2016

Různé aktivity v území má sladit v prvé řadě kvalitní územní plán. Žel, často tomu tak není a pro Prahu to platí trojnásobně.
Územní plán nejen Prahy z předlistopadového období zejména nedostatečně chránil životní prostředí. Přístup k územnímu plánu jako »komunistickému« přežitku po roce 1989 vedl k tristní situaci, kdy asi třetina území Prahy, převážně její okrajové části, přestala být územním plánem pokryta. Příprava nového územního plánu Prahy se vlekla. Zastupitelé hlavního města byli 9. září 1999 postaveni před nezáviděníhodné rozhodování, zda schválit návrh pramizerné kvality a tím i s mnoha škodami z jeho realizace, nebo ho odmítnout a riskovat další rozsáhlé škody z živelného rozvoje Prahy, nejen na životním prostředí. Zvolili první možnost, byť použitá metodika územního plánu byla velmi složitá a návrh plánu obsahoval řadu hrubých faulů proti životnímu prostředí i zdravému rozumu. Těžko tomu mohlo prý být jinak, když páni radní měli velké oči a posvátnou úctu k autům, vážně poškozujícím životní prostředí nejen v Praze.


Příprava územního plánu po roce 2006
Příprava nového územního plánu Prahy se po roce 2006 opět vlekla. Byla vypracována podstatně jednodušší metodika. Návrh tzv. konceptu územního plánu obsahoval kromě rozumných věcí i řadu věcí nerozumných. Zejména počítal se značně extenzivním rozvojem Prahy (zastavěna mohla být i četná okrajová území Prahy) a prioritami ničícími životní prostředí mnoha občanů. K nejhorším patří výstavba nové přistávací dráhy na letišti v Ruzyni o 1600 m blíže k zástavbě (ve slušné společnosti se nové přistávací dráhy letišť umísťují směrem od města), vedení vnějšího okruhu Prahy přes Suchdol (alternativní trasa s mostem přes Vltavu u Řeže existuje, ale radní ji odmítají), další kontroverzní Blanky atd. Měl ale i řadu rozumných záměrů.
Řádně bylo vypořádáno asi 17 000 připomínek občanů. K projednání konceptu územního plánu Prahy v zastupitelstvu hlavního města ale nedošlo. Tomáš Hudeček (TOP 09) po svržení koalice ODS – ČSSD v zastupitelstvu hlavního města označil koncept nového územního plánu za paskvil, když je k němu 17 000 připomínek občanů (proč by nebylo, Praha je mimořádně komplikované území s množstvím často protichůdných zájmů, které není snadné sladit, o četných duplicitách v připomínkách nemluvě). Ve spojení s primátorským křídlem ODS prosadil 7. června 2012 zrušení připraveného konceptu územního plánu Prahy a schválení záměru pořídit tzv. metropolitní plán.
Že jde o zjevný nesmysl? Nevadí. Ve Vídni a v Berlíně metropolitní plán mají. Že tam platí jiné zákony? Tím se přece nebudeme zdržovat! Že to odporuje zákonu o územním plánování a stavebním řádu ČR č. 183/2006 Sb., který nepřipouští dvouvrstevný územní plán? Nevadí. Zákon se změní! Hudeček to prý zařídí, asi včetně odstřelu nesouhlasícího ministra pro místní rozvoj pana Jankovského! Nebozí velcí investoři (developeři) prý musí obcházet, prosit a uplácet příslušné politiky a úředníky, aby si své zájmy (na úkor široké veřejnosti) prosadili. Tomáš Hudeček a spol. jim vyjde vstříc metropolitním plánem.

 


→ celý článek
Komunisté otevřeli diskusi o bezplatné dopravě v Praze
zdroj: Haló noviny, 20.4.2015
Odstartování diskuse o možné bezplatné dopravě v Praze, výzvy k záchraně knihovny v Záhřebské ulici, protest proti záměru investora postavit nevkusnou novostavbu vedle Anežského kláštera, připomínky k územnímu plánu, hlasy pro nerozšíření golfového hřiště v přírodní památce Košíře-Motol, upozornění na nevkusné dílko Davida Černého, na problémy s neřízeným sprejerstvím i na nedostatky u schodů v nových stanicích metra. Pražští komunisté se na dubnovém jednání zastupitelstva věnovali nejrůznějším tématům. Před tímto řádným jednáním však bylo svoláno ještě mimořádné zastupitelstvo, a to na podnět zastupitelů ODS a TOP 09, kteří požadovali odvolání pražské primátorky. Klub KSČM se na hrátkách pravice odmítl podílet.

Pražská primátorka Adriana Krnáčová (hnutí ANO) zůstává ve funkci, o čemž Haló noviny již informovaly, nyní přinášíme podrobnosti. TOP 09 a ODS totiž nevyšel pokus na její odvolání. Ke svolání mimořádného zastupitelstva je přimělo to, že Krnáčová s majiteli Škodova paláce, firmou Copa Retail, bez vědomí Rady hlavního města Prahy řešila právní zastoupení metropole ve sporu o nájemné, který s majitelem paláce město vede. Město si mělo najmout některou z protistranou doporučených advokátních kanceláří, z čehož nakonec sešlo. Komunisté se k falešným výzvám pravice nepřipojili. Předsedkyně klubu zastupitelů KSČM Marta Semelová uvedla, že postup primátorky v otázce výběru právníků v kauze Škodova paláce jednoznačně odsuzuje. Označila jej za nepřijatelný, nestandardní a krajně nevhodný. „Odporuje proklamacím hnutí ANO i stávající radní koalice o transparentnosti a průhlednosti, o úsilí změnit pohled na metropoli jako na město korupce a klientelismu, tedy podobu, kterou v předcházejících letech získalo. Tolik náš jednoznačně odmítavý, kritický postoj k tomu, jak paní primátorka v tomto případě postupovala. Je to prostě neomluvitelné,“ řekla. „Na druhou stranu mě překvapuje, jak suverénně, bez jakéhokoliv studu a sebereflexe, spustili pokřik ti, kteří za problémy, s nimiž se současná koalice teď potýká, stojí. Kteří způsobili či významně přispěli k tomu, že se vyhodily miliardové částky z veřejných prostředků na předražené zakázky jako je tunel Blanka, opencard, nákup tramvají, zpackané smlouvy, na ICT a další a další. Kteří svým chováním a řízením města přivedli Prahu do situace, v které nyní je, a která se musí řešit,“ dodala. Určitě to podle ní nebylo pro nic za nic, když na konci předminulého roku padl návrh na odvolání nejen jedné tehdejší radní, ale i celé rady TOP 09 pod vedením Tomáše Hudečka.

„Právě toho, který je spolu s dalšími zastupiteli TOP 09 a ODS, tedy stran, které nyní volají chyťte zloděje, obviněn v souvislosti s aktivitami na pražském magistrátu. Ukazuje se, že ono v Čechách známé přísloví „S drzým čelem nejdál dojdeš“ zas jednou došlo svého naplnění,” řekla. Jakkoli KSČM nehodlá chybu primátorky omlouvat, Semelová připomněla, že Krnáčová sama pochybení uznala a napravila, jelikož Rada hlavního města Prahy zrušila výběrové řízení na právní zastoupení, přičemž její předchůdci nikdy žádnou chybu spojenou se Škodovým palácem nejenže nenapravili, ale ani neuznali. Semelová chce věřit, že primátorka se ze svého chování poučí, vyzvala ji k tomu, aby se situace již neopakovala a aby spolu s ostatními členy rady transparentně, podle jasně daných pravidel, usilovala o nápravu všech pochybení, k nimž v minulých letech, kvůli podivným praktikám předchozích vedení města - ODS, TOP 09 a ČSSD - došlo. „To se týká, mimo jiné, právě i předraženého nájmu Škodova paláce, což je v zárodku toho, proč se dnes scházíme,“ upřesnila. Zároveň připomněla, že klub KSČM vždy požadoval informace a řádné projednání zásadních problémů na jednání ZHMP, čehož se většinou nedočkal. „Jak už jsem uvedla, hlavní je řešit nahromaděné problémy. Proto se k falešným výzvám dnes „jediných spravedlivých“ politických stran ODS a TOP 09, které přitom samy mají máslo na hlavě, a které se dnes vehementně snaží odvrátit pozornost od vlastní zodpovědnosti, nepřipojíme, to znamená, že klub KSČM návrh na odvolání pražské primátorky nepodpoří,” dodala. O návrhu na odvolání primátorky se nakonec vůbec nehlasovalo, jelikož pravici se nepodařilo prosadit, aby byl návrh zařazen do programu mimořádného jednání. Klub KSČM se zdržel hlasování.


→ celý článek
Pane premiére, slíbil jste, že peníze budou
zdroj: Halé noviny, 12.12.2014

Interpelace Marty Semelové na premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) ve věci Pražského silničního okruhu:

 
Dlouhodobým pražským problémem je dostavba vnějšího silničního okruhu, který má odvést tranzitní automobilovou dopravu z vnitřní Prahy. Jde především o jeho dostavbu v severní části - Ruzyně, Suchdol a Březiněves, a propojení dálnice D8 na D1, což zároveň řeší neúnosnou situaci na Spořilově.
Problém se táhne od roku 1999, kdy byl okruh schválen v územním plánu, ovšem dodnes není vyřešen z důvodů soudních rozhodnutí a nedostatku finančních prostředků. Proti okruhu v severní části se staví dotčené městské části a občanská sdružení. Jsou návrhy na variantní řešení okruhu kolem Prahy, které by mělo být levnější a šetrnější k životnímu prostředí daných městských částí. Toto rozhodnutí je však mimo kompetenci zastupitelstva. Jde to také Středočeským krajem. A dosud o něm bohužel nebylo rozhodnuto ani jednáno. Za této situace nezbývá nic jiného než prosadit urychlenou dostavbu okruhu ve schválené stopě. Bohužel, zastupitelstvo poté, co byly schváleny zásady územního rozvoje v září 2014, toto už udělat nemůže, protože musí čekat, zda nebude rozhodnutí znovu napadeno u soudu, a také, zda budou ve státním rozpočtu nalezeny finanční prostředky včetně vyjednání dotace ze strany Evropského parlamentu pro dostavbu okruhu.
Vy jste, pane premiére, v rámci předvolební kampaně navštívil oblast Spořilova a v diskusi s občany i při pozdější tiskové konferenci jste slíbil pomoc v řešení situace. Chci se vás proto zeptat, co konkrétně již bylo učiněno, jaké řešení je připravováno, zda se počítá při financování dopravních staveb i s dostavbou Pražského silničního okruhu a jak pokročila příprava výstavby propojení silnice R7 z Ruzyně na Chomutov s dálnicí D8, která byla prezentována v září na tiskové konferenci ministra dopravy a která by mohla zabezpečit odklonění tranzitní dopravy mimo Prahu a tím i odlehčit severnímu silničnímu okruhu a akceptovat tak některé připomínky zmiňovaných městských částí.

 

 


→ celý článek
autor: Pavel Ambrož, kandidát KSČM do Senátu
Zvyšování vodného a stočného v Praze - komentář netřeba !
2015                                                  77,66       Kč/m3  
2013                                               74,35           
2012                                            66,35
2011                                         60,39
2010                                      56,51  
2009                                   55,12
                                          53,01
2008                               51,57
2007                            49,67
2006                          44,36
2005                        42,75
2004                      41,43
2003                    38,57
2002                  37,77
2001                35,10
2000              32,63
1999            29,95
1998           26,19
1997          21,67
1996         18,57
1995        16,30
1994      15,00
1993      12,50
1992      9,00
1991    3,00
1990    0,80 Kčs/m3
 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena