hledání

Základní informace

Krajský výbor KSČM Praha
Politických vězňů 9, 1. patro, č.73 
110 00 Praha
tel. 222 897 471 , 607 646 295
Předsedkyně KV  KSČM:
Mgr. Marta Semelová

e-mail: marta.semelova@seznam.cz
e-mail: prkscm@kscm.cz

e-mail: pazler@kscm.cz

 

https://www.facebook.com/kscmpraha?fref=ts

www.kscm.cz

www.halonoviny.cz

Pražská rada KSČM

Aktuálně

Nesouhlasu se záměrem MČ Prahy 6 vybudovat v prostoru Prašného mostu pomník Marii Terezii.
autor: JUDr. Ivan Hrůza , zastupitel ZHMP (KSČM)

Dopis primátorce hl.m. Prahy

 

Vážená paní primátorko,
příští rok oslavíme 100leté výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. A co nás podle všeho čeká? Obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, vybudování pomníku Marie Terezie…
Marie Terezie se českou královnou nestala z vůle stavů nebo lidu, ale výhradně na základě zavedené dědičnosti českého trůnu v habsburském rodě po katastrofě na Bílé Hoře. Pilířem moci se až do roku 1918 staly Pragmatické sankce (1713), které onu dědičnost v plné šíři právně zakotvily. Vytvářet z tehdejšího mocnářství romantickou pohádku je iluzí, která má daleko k pravdě. Stačí připomenout, torturu, právo útrpné, spojené s mučením obviněného za účelem doznání, které bylo za vlády Marie Terezie běžnou vyšetřovací praxí. Mám za to, že neobstojí ani případný argument provedených reforem některých oblastí života, které nebyly výrazem osvícenosti, ale existenčních potřeb zkostnatělé absolutní monarchie, bez nichž by byla odsouzena ke stagnaci a porážkám.
Stavět n o v o d o b é pomníky Habsburkům, kteří byli po staletí na čele útlaku českého a slovenského lidu, náleželi k iniciátorům válek včetně té první světové s milióny obětí, považuji za nemravné. Je bolestné, že se na záměru vybudovat pomník této panovnici podílí samospráva MČ Prahy 6. Nikdo z nás by neměl vytvářet prostor pro zlehčování, či dokonce zkreslování historie. To není postoj odpovědné úcty k dějinám, to je ukázka pošlapání toho, co museli přežít a o co usilovali naši předci. Kdo nevytrhuje věci ze souvislostí, ten i dnes chápe, proč první prezident Československé republiky T. G. Masaryk, dospěl k radikálnímu závěru, že: „Každý v Praze a Brně může hlásati autonomii, to nám dávají, ale my chceme samostatnost úplnou. Rakousko musí být zničeno. Habsburkové musí být zničeni“, (viz Masarykova práce, Státní nakladatelství v Praze, 1930, str. 223). Tak ostré vyjádření mělo vážné příčiny, které ani dnes nelze přehlížet.
Vzhledem k závažnosti věci postrádám na téma zřízení pomníku Marie Terezie širší politickou debatu. Mám důvod se domnívat, že k připomenutí našich přátelských vztahů s Rakouskem existuje pro umělecké ztvárnění ve veřejném prostoru celá řada vhodnějších námětů a míst v Praze.
Považuji za povinnost vznést tento hlas nesouhlasu a odporu proti záměru MČ Prahy 6 vybudovat v prostoru Prašného mostu pomník Marii Terezii.

JUDr. Ivan Hrůza
zastupitel HMP a MČ Praha 6, klub KSČM

 

V Praze, dne 12. května 2017


Komunisté a občané uctili památku našich osvoboditelů
zdroj: KV KSČM Praha

V den osvobození Prahy 9.května slavnou Rudou armádou uspořádal KV KSČM slavnostní setkání na četném pohřebišti rudoarmějců na Olšanech. Slavnostní projev přednesla poslankyně PS PČR a vedoucí kandidátka KSČM pro volby do PS PČR v Praze Marta Semelová. Z jejího projevu vyjímáme: 


 "S pokorou a úctou přicházíme každý rok 9. května na toto posvátné místo, kde spí svůj věčný sen 429 rudoarmějců. 429 převážně mladých chlapců, kteří na samém sklonku války položili svůj život, abychom my mohli žít.

Ivan Stěpanovič Koněv píše ve svých pamětech:
„Když přijdu na Olšanské hřbitovy v Praze, kde je uložen prach našich vojáků, kteří zahynuli ve dnech pražské operace, čtu s bolestným pocitem na náhrobcích, ozdobených květinami datum 9. května 1945. Válka v podstatě již skončila a tito lidé zahynuli zde, v pražských ulicích, kdy celá naše země již slavila vítězství.“

Ano, jak těžko se jim muselo umírat na prahu svobody, kdy se těšili na návrat domů, ke svým rodinám, k svým nejbližším. Jenže poslední boj ještě nebyl dobojován. Nad Reichstagem už několik dnů vlál rudý prapor, zatímco v hlavním městě Československa, ale i na dalších místech se stále bojovalo. Praha zoufale volala o pomoc a Stalin toto volání vyslyšel. Sovětské velení rozhodlo urychlit pražskou operaci. Nevyspalí, unavení a vyčerpaní vojáci překonávali německou obranu zátarasů a čelili dělostřelecké a kulometné střelbě. Při bojovém postupu ku Praze osvobozovala vojska tří frontů česká a moravská města a vesnice, jejichž obyvatelstvo je nadšeně vítalo. Na odpočinek však dosud nebyl čas. Praha bojovala a potřebovala rychlou pomoc.

Ve středu 9. května 1945 v časných ranních hodinách tanky 1. ukrajinského frontu přijíždějí na pomoc bojující Praze. Lidé tančili, zpívali a objímali se, zatímco hrdinové dál bojovali a umírali. Při cestě do středu města překonávali nacistický odpor u Prašného mostu, u dejvického nádraží, na Klárově. Zde byl německými děly zničen první legendární sovětský tak a zabit jeho velitel, poručík Ivan Gončarenko. Symbolem jejich oběti i obětí 500 vojáků, padlých přímo při osvobozování Prahy, a osmi tisíc dalších, padlých během celé pražské operace, se stal památník na Smíchově. Tank, u něhož se každý rok scházeli Pražané, aby uctili památku osvoboditelů. Tento symbol osvobození byl polistopadovými hulváty přebarven narůžovo a následně odstraněn s cílem vymýti pravdu o osvobození.

Ale pravdu nelze umlčet. Je zakořeněna v našich srdcích, v historické paměti národa, která je předávána z generace na generaci. Je naší povinností šířit tuto pravdu dál dalším pokolením tak, aby zůstala zachována pro dnešek i pro budoucnost. Aby se nezapomnělo na to, kdo a proč způsobil válečné utrpení a kolik obětí stojí svoboda a mír.

60 milionů lidí zahynulo na frontách, v protifašistickém odboji, v partyzánských oddílech, v koncentračních táborech, na popravištích, v mučírnách, při bombardování, při vypalování vesnic. Na 70 tisíc měst a vesnic bylo smeteno z povrchu zemského a vymazáno z mapy.

Největší oběti přinesl Sovětský svaz. 27 milionů sovětských mužů, žen a dětí zahynulo za roky válečného běsnění. A byl to Sovětský svaz, který měl také největší podíl na osvobození od německého nacismu. Rudá armáda osvobodila přes 80 % území Československa – počínaje východním Slovenskem a konče demarkační čárou před Plzní. V bojích na našem území padlo 144 tisíc sovětských vojáků. Hluboce se ovšem skláníme před všemi, kdo se na osvobozování naší vlasti podíleli – 33 tisíc Rumunů, 300 Poláků, 180 amerických vojáků, Bulhaři, Francouzi a další. V jejich společném boji za mír musíme pokračovat i dnes 72 let po ukončení 2. světové války.

Jak aktuální jsou tehdejší slova Stalina:
„Sovětský lid zachránil svým obětavým bojem evropskou civilizaci před fašistickými vandaly. Vyhrát válku s Německem však neznamená ještě zabezpečit národům pevný mír a spolehlivou bezpečnost v budoucnu. Úkolem je nejen vyhrát válku, ale i znemožnit vznik nové agrese a nové války.“

Tento odkaz naplnit, to je náš nejdůležitější úkol v současnosti. Boj za mír, boj proti válkám, proti fašismu a terorismu. Boj proti těm, kdo rozdmýchávají válečné konflikty, kdo se nestydí posílat do zahraničních misí žoldáky, kteří nebojují za svou vlast a mír, ale za udržení kapitalismu, který je pravou příčinou všech válek a utrpení. Cílem těchto válečných štváčů je rozšiřování moci, získání nových území, nových zdrojů, levné pracovní síly, za co nejvyššího zisku bez ohledu na oběti a na důsledky.

Soudružky a soudruzi, občané, přátelé,

Komunistický novinář, který se také stal jednou z obětí fašismu během 2. světové války, člověk, jehož pomník stojí symbolicky po boku padlých rudoarmějců, Julius Fučík nás ve své „Reportáži psané na oprátce“ nabádá, abychom bděli. Dovolte, abych své vystoupení zakončila slovy z jeho nesmrtelné knihy:

„O jedno prosím: Vy, kteří přežijete tuto dobu, nezapomeňte. Nezapomeňte dobrých ani zlých. Sbírejte trpělivě svědectví o těch, kteří padli pro sebe i pro vás. Jednoho dne bude dnešek minulostí, bude se mluvit o velké době a bezejmenných hrdinech, kteří tvořili historii. Chtěl bych, aby se vědělo, že nebylo bezejmenných hrdinů. Že byli lidé, kteří měli své jméno, svou tvář, své touhy a své naděje a že proto bolest i nejposlednějšího z nich nebyla menší než bolest prvního, jehož jméno bude zachováno.“

Vám poděkování a lásku vám!

Čest vaší památce!
Pitna voda patří pražanum - komunisté o to usilují už léta
autor: aczdroj: Halo noviny 2.5.2017

Měsíc, co měsíc komunisté v pražském zastupitelstvu upozorňují na nevýhodné smlouvy města s Veolií, výhradním distributorem pitné vody v metropoli. Konečně ledy povolily. Zastupitelé KSČM také upozornili, že peníze na přilepšenou učitelům musí odejít včas, zdůraznili i problém nedostatečně regulované výstavby v Praze. Ozvali se proti případné instalaci Mariánského sloupu, proti paušalizaci nepoctivosti taxikářů, vznesli podnět, že přenosy z jednání by mohly být i ve znakovém jazyce, opět upozorňovali na nesnesitelný hluk v břevnovské ulici…

Chtělo by se zvolat: Konečně! Zastupitelstvo rozhodlo o záměru získat výhradní kontrolu nad zásobováním pitnou vodou, nad provozováním vodovodů a kanalizací. V rámci toho schválilo záměr akvizice společnosti Pražské vodovody a kanalizace s konečným cílem nabytí 100 % akciového podílu v této společnosti Prahou. Komunisté, kteří na problémy v této oblasti dlouhodobě upozorňují, koncepci podpořili. »Privatizační šílenství po roce 1989 vyústilo v prodej rodinného stříbra, ale i zlata, a to nejen měnového. Voda je naším národním bohatstvím, přesto se jí stát a samospráva města vzdaly. Klub KSČM v Zastupitelstvu hlavního města Prahy je dlouhodobě přesvědčen, že privatizace hospodaření s vodou byla vážnou politickou chybou. Opakovaně jsme žádali zařadit do programu jednání zastupitelstva rozpravu na toto vážné hospodářsko-politické téma. Požadovali jsme revizi a rozvázání smlouvy Prahy s Veolií, protože důvody pro takový postup nejen dle našeho názoru existují. Bohužel, tato koalice, vládnoucí v Praze, až do závěru roku 2016 odmítala o tak klíčové věci pro město a jeho obyvatele jednat, vést v zastupitelstvu rozpravu,« uvedl zastupitel Ivan Hrůza (KSČM). »Vize navrátit pitnou vodu Pražanům má naši podporu. Není to ale bezmezný souhlas. V tuto chvíli není vůbec jasné, jaké jsou představy Veolie, neznáme, jakou cenu za podíl vlastnictví v Pražských vodovodech a kanalizacích bude požadovat, nevíme, jak vyčíslí ocenění budoucích příjmů ani časové horizonty převodu akcií či majetku, ani to, jak bude chtít upravit práva a povinnosti v akcionářské smlouvě. Máme přitom za to, že pokud nebude v brzké době jednáním nalezeno vzájemně výhodné řešení, bylo by na místě uskutečnit revizi smluv a připravit právní kroky k soudnímu řešení včetně varianty spočívající v ukončení smluvních vztahů Prahy a Veolie pro jejich neplatnost. Koalice vládnoucí v Praze by rovněž měla požádat Vládu ČR o navrácení částky 6,2 miliard korun, kterou český stát inkasoval za prodej 66 % akcií PVK a. s. Český stát si peníze ponechal a Praze chybí zdroje na obnovu infrastruktury, rozvodů vody a kanalizace. Dovoluji si proto požádat, aby Rada hlavního města Prahy konala ve prospěch Pražanů a Vládu ČR o oněch 6,2 miliard korun požádala,« řekl. Připomněl, že kupříkladu čistička odpadních vod bude Prahu stát 12 miliard korun. »V situaci, kdy se za deset let snížil odběr vody řádově o 35 milionů kubíků, se tržby v důsledku zvýšení ceny pitné vody zvedly o 2 miliardy korun a zisk Veolie zůstal zhruba stejný. Je neuvěřitelné, kam politici hospodaření s vodou zavedli,« podotkl. Kriticky dodal, že ročně dochází k výměně řádově pouze půl procenta vodovodní sítě. Podle něj by bylo dobré uspořádat seminář, že smlouvy s Veolií, které byly uzavřeny až do roku 2028, jsou pro Prahu nevýhodné, což by se v průběhu jednání prokázalo na číslech.


→ celý článek
Komunisté zabojovali o záchranu lůžek LDN i autobusové linky
autor: aczdroj: Haló noviny, 3.4.2017

Do pozdních večerních hodin se protáhlo – jako už tradičně – březnové jednání pražského zastupitelstva. Komunisté úspěšně zabojovali za zachování léčeben dlouhodobě nemocných v Bubenči, nesouhlasili s tím, aby se Technická správa komunikací proměnila v akciovou společnost, upozornili na osud autobusové linky 184, vrátili se k petici proti zdražování vody, vyjádřili se k dotacím městským částem, k těžkému údělu průvodců i k unikátnímu pedagogickému zařízení na Zlíchově
V úvodu předsedkyně klubu zastupitelů KSČM Marta Semelová poděkovala radnímu Radku Lackovi (ANO), že stáhl body týkající se prodeje bytů v Modřanech a Stodůlkách. »Dopředu bych chtěla říci, že by se to mělo vydiskutovat s občany, ne proto, aby pochopili cenu, jak tady bylo řečeno, ale aby cena odpovídala tomu, co s nimi bylo projednáno, a ne, aby se v průběhu procesu prodeje bytů navyšovala. Jde o střechu nad hlavou a jedná se převážně o seniory, kteří nemají na splácení úvěrů. Oprávněně kritizujeme ČEZ za prodej bytů v Písnici, za jejich neseriózní postup, byla bych proto nerada, aby se stejně chovalo i město,« uvedla. Zastupitelka Helena Briardová (KSČM) se k poděkování připojila. Jednat se má o prodej dvou bytových domů bytovému družstvu. »Město tady není proto, aby generovalo zisky z bydlení, ale aby bydlení zajišťovalo lidem. V těch bytech bydlí lidé, kteří se blíží důchodovému věku, už nyní se stoprocentně zadlužili na stanovenou cenu, která se už neměla měnit. Když si lidé kupují byty, v kterých léta bydlí, činí tak proto, že se bojí, že když se takového bytu nebo domu zmocní soukromý majitel, bude chtít dvakrát tolik, a jim nezbyde, než se vystěhovat,« řekla. Semelová si osvojila návrh starosty Tróji Tomáše Bryknara vypustit z programu bod na úplatný převod tamní cesty. Pro její návrh se vyslovilo 24 opozičních zastupitelů, nebyl schválen. Následně ale nebyl schválen ani onen převod – za problematický jej označili i jiní zastupitelé, cesty v soukromém majetku způsobují problémy, pro převod hlasovalo jen 31 zastupitelů. Komunisté podpořili i další opoziční návrhy na doplnění programu – aby se zastupitelstvo zabývalo opatřeními ke smogu, informatikou, budoucností veřejného osvětlení nebo kupříkladu obsazováním dozorčích rad a představenstev. Ani jeden opoziční návrh nebyl – jako vždy – na program schůze zařazen, protože žádný z koaličních zastupitelů ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) pro něj nehlasoval. Komunisté proto celkový návrh programu nepodpořili, prošel 34 hlasy.


Bouře kolem statusu TSK
Jak už Haló noviny informovaly, velká diskuse se strhla kvůli situaci v příspěvkové organizaci Technická správa komunikací (TSK), kterou město aktuálně mění na akciovou společnost. Vytvoření TSK jako akciové společnosti bylo schváleno v květnu 2014, tedy v minulém volebním období, bylo to tehdy schváleno těsnou většinou hlasů 32 zastupitelů TOP 09 a ČSSD, následně v červnu 2014 zastupitelstvo schválilo stanovy a vytvoření orgánů. Semelová uvedla, že klub KSČM s vytvořením akciovky nesouhlasil a stejné stanovisko zastává i dnes. »Veřejné komunální služby mají být poskytovány formou příspěvkových organizací,« řekla. Město má podle jejích slov daleko větší vliv na podnik, pokud se jedná o příspěvkovou organizaci. »Má přehled o činnosti, může tuto organizaci kontrolovat, u akciové společnosti je kontrola složitější, nepřímá,« uvedla. Transformací TSK se podle jejích slov nic neušetří, naopak se zvyšují náklady o DPH a město bude TSK fakturovat tržní nájemné, což teď u své příspěvkové organizace nemuselo.
»Hlavní město teď má sice 100 % TSK, za nějakou dobu ale můžete přijít s tím, že Praha nemá dost peněz a že navrhujete prodej. Nebylo by to poprvé – ta tendence tady vždy ze strany vedení města bývá, viz Pražské vodovody a kanalizace. Pak se v zajišťování služeb objevují problémy a město to pak zase složitě a za více peněz kupuje zpět,« doplnila Semelová. »Jaká je koncepce nebo vztah TSK HMP, a. s. k připravovanému holdingu?« zeptala se. Jménem klubu KSČM položila i další dotazy: »Akciovka byla ustavena před třemi roky, od té doby se nic nerealizovalo, respektive my jako opozice o žádné aktivitě informaci nemáme. Dosud tak vedle sebe existují dva subjekty – TSK jako příspěvková organizace a TSK HMP akciová společnost. Má představenstvo, dozorčí radu, jejich členové pobírají odměny. Jakou činnost vykonávali? Kolikrát se scházeli? Co řešili?« zeptala se.


→ celý článek
Klub KSČM pro zachování LDN v CHittussiho ulici
autor: JUDr. Ivan Hrůza, místopředseda klubu KSČM v ZHMP
Klub KSČM v zastupitelstvu HMP odmítl změnu územního plánu Z-2947 z funkčního využití ploch VV (veřejné vybavení) na OB (čistě obytné). Všichni komunisté hlasovali proti tomu, aby v prostoru areálu při Chittussiho ulici v Bubenči, kde jsou v současnosti dvě LDN (léčebny dlouhodobě nemocných) s 200 lůžky, bylo investorovi umožněno naplnit záměr vystavby luxusních bytů. Jak se k této závažné otázce postavili ostatní zastupitelé, je uvedeno v protokolu o hlasování.


→ celý článek
Komunisté ostř proti praktikám koalice v ZHMP
zdroj: Klub KSČM v ZHMP

Pražské opoziční strany se na mimořádném jednání zastupitelstva (23. 3. 2017) neúspěšně pokusily odvolat radní Janu Plamínkovou (Trojkoalice/STAN) a náměstkyni primátorky Petru Kolínskou (Trojkoalice/SZ). Komunisté podpořili návrh na zařazení bodu k odvolání celé Rady hlavního města Prahy, neboť pochybení považují za její systémové selhání.

Důvodem pro odvolání bylo podle opozice selhání ve funkcích a v případě Plamínkové konzultace místopředsedy STAN Stanislava Polčáka o výběru zástupců do městských firem se zlínským podnikatelem Michalem Redlem figurujícím v kauzách Radovana Krejčíře. Koaliční zastupitelé ale neschválili program jednání, a to bylo ukončeno.

Předsedkyně klubu zastupitelů KSČM Marta Semelová řekla, že komunistům nejde výhradně o uvedené selhání radní Plamínkové, to je jen vrcholem ledovce. Podle komunistů jde o celý systém obsazování klíčových pozic a funkcí – například ředitelů odborů i pracovníků na magistrátu, pozice v představenstvech a dozorčích radách městských firem nebo firem s účastí hlavního města. Tyto pozice mají být podle komunistů obsazovány manažersky zdatnými odborníky, na základě otevřených výběrových řízení. To mimochodem hlásal i volební program ANO pro Prahu, z něhož zastupitelka citovala. Bylo v něm uvedeno například i toto: zasadíme se o zprůhlednění hospodaření firem, které vlastní hlavní město Praha, dále omezování vlivu „politických podnikatelů“ či zvýšení nezávislosti a odpovědnosti úředníků. Semelová citovala i z koaliční smlouvy ČSSD, ANO a Trojkoalice (SZ, STAN, KDU-ČSL), kde je kupříkladu uvedeno: zvýšíme efektivitu, hospodárnost a transparentnost úřadu. »S odstupem času se člověk musí jen usmívat nad těmito sliby, možná už sami nevíte, co všechno jste naslibovali. Pokračuje tolik oprávněně kritizovaná praxe z minulých volebních období a minulých vládních koalic – kdy taky opozice nemohla do ničeho mluvit,« dodala.


→ celý článek
K protikorupční strategii Prahy
autor: JUDr. Ivan Hrůza , zastupitel ZHMP (KSČM)zdroj: Klub KSČM

Na zasedání ZHMP dne 23.2. 2017 byla mimo jiná projednávána Protikorupční strategie ZHMP. Zásadní slovo k ní jmének KLUBU KSČM v ZHMP pronesl Ivan Hrůza, zastupitel ZHMP za KSČM.

Předkládaný materiál obsahuje celou řadu potřebných podnětů, které po uvedení do praxe mohou přispět k předcházení korupce. Díky proto za jeho zpracování. Vážný problém ale spatřuji v tom, že jsme na jeho předložení čekali několik let, ač se v daném případě jedná o klíčový závazek vládnoucí politické koalice přislíbený občanům Prahy již před volbami v roce 2014. Přitom je již nyní zřejmé, že od schválení protikorupční strategie do fáze plné realizace je ještě hodně daleko.

Považuji v této souvislosti za potřebné připomenout tomuto zastupitelstvu a především veřejnosti, o co se mimo jiné opírá jednota současné vládnoucí koalice. Z 34 zastupitelů tvořících nyní onu vládnoucí většinu v 65 členném ZHMP, působí 11 jako placení členové rady, dále pak 7 jako placení uvolnění předsedové výborů a další v dobře honorovaných funkcích v orgánech společností vlastněných HMP. Přihlaste se prosím v rozpravě všichni zastupitelé koalice, kterých se tento vzorec osobních příjmů a upevňování jednoty netýká.

Praxe uplatňovaná při obsazování orgánů firem, které jsou zcela nebo zčásti ve vlastnictví HMP, je především projevem vůle koalice a opozice fakticky nemá možnost ovlivnění těchto procesů ani možnosti k naplnění efektivní kontroly. Rozhodování o konkrétních osobách není dlouhodobě prováděno v potřebné míře otevřeným nominačním způsobem. Opoziční zastupitelé mohou jen následně přihlížet k tomu, kdo ze zastupitelů nynější koalice vládnoucí v Praze nebo osob politicky organizovaných ve stejných subjektech, obdrží další placenou funkci. Existují i případy, kdy v důsledku střetu zájmů takováto osoba, jako člen orgánu odměnu nepobírá, ale ty nepřevažují.

Mimochodem jde o vážný problém, který se projevuje také na centrální úrovni. Ministerstvo financí, které jistě nelze podezírat z tlumočení názorů politické opozice v Praze v souvislosti s přípravou tzv. nominačního zákona doslova uvedlo. „Nominace politika do některého z orgánů společností ovládaných státem může být zneužita jako forma korupce“ viz Hospodářské noviny 20. února 2017 str. 4. Zdá se ale, že politici vládnoucí v Praze se s takovým závěrem pramálo ztotožňují, neboť předkládaný materiál na takovouto formu korupčního jednání v potřebné míře nereaguje.

Soudím přitom, že lze nastavit pravidla, která by zamezila dosavadní praxi i přežívajícím trafikám a zablokovala, či alespoň významně omezila rizika plynoucí z obsazování funkcí v orgánech společností vlastněných HMP dosavadními způsoby. Je ale zjevné, že politická vůle vládnoucí většiny pro radikální změnu dosud uplatňovaných procesů neexistuje.

Závěrem mi dovolte vyslovit přání, aby v zájmu odstranění pochybností zůstaly debaty rady v tzv. kuchyňce praxí z minulosti a aby členové rady HMP, co nejdříve doplnili dosavadní praxi kolektivního rozhodování publikováním informací, jak a kdo v konkrétních případech hlasoval.


Vzduch, voda, místo k žití… Pražští komunisté opět s lidmi !
autor: aczdroj: Haló noviny, 27.2.2017

Ovzduší v Praze, byty v Písnici, smluvní vztah s Veolií, protikorupční strategie, modré zóny ve vztahu k lidem s postižením, zvířecí krematorium na Zličíně, situace průvodců, porouchaný kamerový systém v tramvajích, změny územního plánu… Opět toho nebylo málo, čemu se komunisté na jednání pražského zastupitelstva věnovali.


Minutou ticha za hasiče Jana Odermatta, který nedávno tragicky zahynul při zásahu u požáru lakovny ve Zvoli, zahájili pražští zastupitelé své únorové zasedání. Komunisté do programu navrhovali stěžejní body. Jak už Haló noviny informovaly, předsedkyně klubu zastupitelů KSČM Marta Semelová spolu s dalšími opozičními zastupiteli si osvojila návrh starosty Prahy Libuše Jiřího Koubka (TOP 09), aby se zastupitelstvo zabývalo tím, proč město radnici městské části neposkytlo analýzu kolem prodeje bytů ČEZ v Písnici, kterou si nechalo vypracovat. Starosta Koubek ji po vedení metropole žádal opakovaně. Jelikož pro to nezvedl ruku ani jeden koaliční zastupitel, návrh nebyl schválen. To, že starosta musí podklady, včetně analýzy, po velké radnici žádat podle zákona o svobodném přístupu k informacím (106/199 Sb.), Semelová označila za nedůstojné. »K záležitosti jsme uspořádali i tiskovou konferenci, kde se sešli občané Písnice. Situace je napjatá, prodej netransparentní,
jsou tam chyby, hlavní město vše udělalo jen formálně, aby se, jak se říká, vlk nažral a koza zůstala celá. Městské části nebyla od města poskytnuta ani součinnost, ani materiály,« uvedla Semelová. Komunisté v minulosti navrhovali, aby se Praha přihlásila do veřejné soutěže na koupi bytů, to však nebylo schváleno, vyhrálo formální rozhodnutí, že Praha pomůže Libuši, doposud nepomohla. Veřejnou soutěž vyhrál finančník Pavol Krúpa, k jejímu výsledku i průběhu se vznesly námitky.

Veolia – trvající problém

Zastupitel Ivan Hrůza (KSČM) navrhoval zařadit do programu schůze vypovězení smluvního vztahu s Veolií, výhradním distributorem pitné vody v Praze. Osvojil si návrh občana Aleše Moravce. »Privatizace hospodaření s pitnou vodou byla v rozporu se zájmy občanů a podnikatelů Prahy. Soudím, že dnešní stav není v souladu s právem, existuje celá řada důvodů, proč bychom se měli problematikou zabývat, « uvedl. Připomněl, že na minulém zasedání předkládal petici Stop nedůvodnému zdražování vody, kterou podepsalo 1431 občanů. K návrhu Moravce se připojil i pirát Mikuláš Ferjenčík, v rozpravě ho podpořil i Jiří Nouza (TOP 09). Na jednání zastupitelstva se ale tento podnět nedostal… O to, aby kontrolu nad distribucí pitné vody v metropoli získalo hlavní město, usilují pražští komunisté dlouhodobě. Téma pravidelně prosazují k zařazení do programu jednání zastupitelstva a loni v červnu iniciovali již zmíněnou petici. Nedávno k tomu uspořádali i tiskovou konferenci. »Nepovažujeme za přijatelné, aby navyšováním ceny pitné vody politická reprezentace Prahy přenášela
vážné chyby předchůdců na občany města včetně podnikatelů. Kritizujeme a odmítáme, aby z hospodaření s vodou vznikaly neúměrné zisky, které odtékají do zahraničí, a nebyla dostatečně obnovována infrastruktura Prahy,« uvedl tam Hrůza. Pražský deník přinesl minulý týden informaci, že pražští radní rozhodli, že Praha bude usilovat o to, aby vodovody v metropoli provozovalo samo město. To by znamenalo, že dlouhodobé úsilí komunistů přináší své plody…

KSČM chtěla mluvit o chátrajících domech

Komunisté se vyjádřili i k návrhům, které do programu schůze navrhla pravice. Co se týče projednávání územního plánu, podle slov Semelové nemá KSČM nic proti, jen by to – na rozdíl od pravice – nespojovala s neustálým odvoláváním náměstkyně Petry Kolínské (Trojkoalice-Zelení), což je evergreenem TOP 09 i ODS. »Jinak bychom mohli postoupit dál, nejsme proti věcné diskusi,« řekla Semelová. Komunisté podpořili návrh na zařazení bodu týkajícího se postoje města ke squattingu, který navrhl Alexandr Bellu (ODS). Učinili tak ale ze zcela opačných důvodů než on. »Chtěli jsme mluvit o chátrajících domech, o tom, jak je to řešeno v zahraničí, kde jsou squatterům za určitých podmínek svěřovány do správy,« uvedla pro Haló noviny Semelová. Ani tento bod se na program schůze nedostal. Na protest proti tomu, že koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice opět neumožnila projednání žádného opozičního návrhu, hlasovala KSČM proti schválení programu.


→ celý článek
zdroj: Klub KSČM v ZHMP

TISKOVÁ ZPRÁVA

Za klub KSČM vyjadřuji ostrý nesouhlas s tímto narychlo realizovaným, ekonomicky neprůhledným a sociálně necitlivým prodejem bytů ČEZ, který považuji za hazardování s osudy zhruba tří tisíc lidí na sídlišti Písnice a ve Vršovicích,“ uvedla na čtvrteční tiskové konferenci předsedkyně klubu pražských zastupitelů KSČM Marta Semelová. Setkání s novináři se zúčastnili i nájemníci z Písnice a Vršovic.

Semelová stručně připomněla historii: Sídliště Písnice bylo postaveno v 80. letech jako podnikové byty s tím, že nájemníci po určité době odpracované u zaměstnavatele (většinou energetických podniků) a po splacení bytů formou nájemného, je získají do svého vlastnictví. To se nestalo, naopak v 90. letech byly byty i se souvisejícími pozemky převedeny do vlastnictví ČEZ s tím, že stát zůstal majoritním vlastníkem. V roce 2003 nabídla firma byty nájemníkům, kteří, aby vyhověli urychlenému řízení, prodávali pod cenou chaty a auta a brali si nevýhodné úvěry. „Byty jsme i renovovali. Když píšou v novinách, že ČEZ se choval jako dobrý hospodář, musíme se smát. Dobří hospodáři jsme byli po celou dobu my. Shnilá bytová jádra, pokud v hnilobě nechcete žít, si musíte opravit na vlastní náklady,“ uvedla místní obyvatelka Magdalena Vlková.

Vzápětí ČEZ hodil občany a celé rodiny přes palubu a od prodeje couvnul. Ti pak přišli o značné majetky a peníze. „V loňském roce vše začalo znovu. Podmínky narychlo spuštěné privatizace nastavil ČEZ tak, že nájemníci byli z možnosti koupit si své byty prakticky vyloučeni. Logicky se začali bránit,“ řekla Semelová. Utvořili iniciativu Moje Písnice, scházeli se na demonstracích, posílali dopisy na všechny možné strany, žádali pomoc od státu, který je většinovým vlastníkem, i od města.

„S místními občany jsem o jejich situaci mnohokrát mluvila na demonstracích, které pořádali. Opakovaně jsem v této záležitosti interpelovala předsedu vlády, ministra financí i radní na pražském magistrátu, kde jsem, mimo jiné, navrhovala, aby byty koupilo hlavní město,“ uvedla Semelová. Nikdo ale nepomohl, nezasáhl. „Paní Semelová jako jediný politik od počátku až do konce stojí za námi, vystupuje na demonstracích, interpeluje za nás, velmi si toho vážíme. Ostatní politici, včetně pana premiéra, projevují nezájem,“ řekla Vlková. Její slova potvrdil i místní občan Jaroslav Setnička. Situací nájemníků se zabývala i předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 Jana Čunátová (KSČM). „Obrátila jsem se na koho jsem jen mohla. Dál budeme dělat, co bude třeba,“ řekla.

„Výsledek je známý. Pozemky a byty, v nichž bydlí víc jak tři tisíce občanů, získal finančník Pavol Krúpa, nejistota a obavy písnických trvají dál,“ uvedla Semelová. Vlková doplnila, že Pavol Krúpa zatím není novým vlastníkem, je vítězem výběrového řízení, vůči němuž se snesly i námitky. „Máme rozpracováno několik cest, jak dál, proběhla i schůzka na Pražském hradě, která bude mít pokračování,“ řekla Vlková. O zvolené cestě bude včas informovat, nájemníci dávají přednost jednání, jsou však připraveni pokračovat i v „nátlakových“ akcích, pokud politici jejich volání o pomoc nevyslyší. Politici by podle Vlkové měli zapomenout na spory a v zájmu lidí a zdravého rozumu se spojit. V tom jí dala za pravdu i Semelová. Odstrašující případ je podle obou případ bytů OKD.


Politici hodili lidi z Písnice přes palubu
autor: Radovan Rybákzdroj: Haló noviny, 10.2.2017
Rozhovor s Martou Semelovou, předsedkyní klubu KSČM v ZHMP

Jak vnímáte poslední události kolem prodeje bytů v Písnici?

Jsem z toho znechucena. Vláda i magistrát hodily občany Písnice a Vršovic, kteří bydlí v bytech ČEZ, doslova přes palubu. Teď někteří politici, jako například náměstek primátorky Dolínek, lamentují, jak je tento způsob prodeje skandální a vůči občanům nespravedlivý, ale když proti tomu mohli něco udělat, tak neudělali nic. Na občany není čas, musejí řešit vlastní spory, které by mohly ohrozit jejich teplá křesla.

Občané společně s vámi dlouho bojovali proti prodeji bytů. Nepovedlo se to. Proč?

Protože politici, kteří vládnou České republice i městu, se na ně vykašlali, mají jiné zájmy. Vyslechli si argumenty i interpelace, ujistili, že se záležitostí budou zabývat a vývoj sledovat, a tím to skončilo. Na opakované žádosti o řešení už jen monotónně opakovali, že se nedá nic dělat. Přitom občanské sdružení Moje Písnice shromáždilo řadu konkrétních věcných důkazů opřených o právnické rozbory, které dokládaly nejen netransparentnost veřejné soutěže na tento nemravný prodej bytů bez ohledu na sociální aspekt. Tyto doklady totiž navíc zpochybňují celou privatizaci bytového fondu na pražské Písnici. Prověření nejen této privatizace by mohlo mít i další dopady a to se mnoha lidem nehodí do krámu.

Jaký byl v této záležitosti přístup KSČM? Zastala se KSČM obyvatel tohoto pražského sídliště?

Osobně jsem se hned, jakmile jsem se o této záležitosti dověděla, spojila s místními obyvateli a navázala kontakt se vzniklým sdružením Moje Písnice. Zúčastnila jsem se řady demonstrací, které sdružení organizovalo, a také jednání s obyvateli těchto bytů, kteří mi poskytli řadu cenných informací a dokumentů, o něž jsem se mohla opřít. Chci jim za to, alespoň touto cestou, moc poděkovat.

Následně jsem opakovaně interpelovala jak premiéra Sobotku a ministra financí Babiše na půdě Poslanecké sněmovny, tak příslušné radní na pražském magistrátu. Žádala jsem, aby občanům pomohli. Vždyť přece co mají tito lidé, kteří se oprávněně bojí o střechu nad hlavou, zvýšení nájmů a zhoršení prostředí, kde žijí, dělat? Jak si mohou pomoci sami? Všude kolem sebe denně sledují, jak vítězí nenasytné zájmy cynických developerů, kterým je ukradené, jaké dopady to bude mít na jednotlivce i celé rodiny.

Byty, v kterých bydlí více než tři tisíce lidí, získal finančník Pavol Krúpa. Jaký na něj máte názor?

Je to lumpárna a nespravedlnost. Vždyť se jedná původně o podnikové byty zaměstnanců energetických závodů, o něž se občané léta starali, do jejich údržby a rekonstrukcí investovali nemalé peníze, a to na rozdíl od toho opěvovaného »řádného hospodáře« ČEZ. Kdo jim to vrátí? Kdo jim vrátí chaty, auta a další majetek, který rozprodali v momentě, kdy před lety ČEZ nabídnul, že byty prodá nájemníkům za zbytkovou cenu? Kdo jim uhradí nemalé ztráty, když si narychlo brali na odkoupení bytů hypotéky, jež následně nevyužili, protože firma náhle z nabídky vycouvala?

Majitele investiční skupiny Arca Capital osobně neznám. Ale z rozhovoru, který na toto téma poskytl Haló novinám, jsem nenabyla dojmu, že by byty koupil, aby pomohl místním občanům. Nejasné odpovědi na konkrétní otázky spíš svědčí o tom, že prvořadým zájmem bude zisk, a ne sociální soucítění. Ostatně jedná se nejen o byty, ale i o lukrativní pozemky nedaleko blízké stanice plánovaného metra D. Mám obavy, že lidé, kteří zde prožili kus života, na prvním místě zájmů pana Krúpy nebudou. Škoda, že pražský magistrát nepřistoupil na můj návrh, aby byty odkoupilo město.

Věříte, že obyvatelé pražského sídliště Písnice nezapomenou před blížícími se volbami, kdo se jich zastal a kdo se jim snažil pomoci? Budou volit správně?

To nemohu vědět. Také jsme to nedělali kvůli volbám, ale proto, abychom těm lidem pomohli. Jak se ve volbách rozhodnou, bude na nich. Ale určitě se přesvědčili na vlastní kůži, a je to krutá zkušenost, že vládní i pražská koalice prokázaly, jak vážně myslí své předvolební sliby. Po volbách se rozplynuly jak pára nad hrncem. Ostatně svůj názor na stávající situaci - a já vím, že se Písničtí nevzdávají, dokonce chystají hromadné žaloby - budou moci říci obyvatelé »bytů ČEZ« veřejnosti. Ve čtvrtek 16. února od 11 hodin pořádá klub KSČM v Zastupitelstvu hlavního města Prahy na pražském magistrátu tiskovou konferenci. Tématem bude situace kolem vody, jejího zdražování, Veolie, naše petice a prodej bytů ČEZ. A právě k tomuto tématu jsme pozvali občany z Písnice i Vršovic.Metropolitní plán – předvídatelné fiasko
autor: Ing. Jan Zeman, CSc., zastupitel MČ Praha 13 (KSČM)zdroj: Halo noviny, 15.4.2016

Různé aktivity v území má sladit v prvé řadě kvalitní územní plán. Žel, často tomu tak není a pro Prahu to platí trojnásobně.
Územní plán nejen Prahy z předlistopadového období zejména nedostatečně chránil životní prostředí. Přístup k územnímu plánu jako »komunistickému« přežitku po roce 1989 vedl k tristní situaci, kdy asi třetina území Prahy, převážně její okrajové části, přestala být územním plánem pokryta. Příprava nového územního plánu Prahy se vlekla. Zastupitelé hlavního města byli 9. září 1999 postaveni před nezáviděníhodné rozhodování, zda schválit návrh pramizerné kvality a tím i s mnoha škodami z jeho realizace, nebo ho odmítnout a riskovat další rozsáhlé škody z živelného rozvoje Prahy, nejen na životním prostředí. Zvolili první možnost, byť použitá metodika územního plánu byla velmi složitá a návrh plánu obsahoval řadu hrubých faulů proti životnímu prostředí i zdravému rozumu. Těžko tomu mohlo prý být jinak, když páni radní měli velké oči a posvátnou úctu k autům, vážně poškozujícím životní prostředí nejen v Praze.


Příprava územního plánu po roce 2006
Příprava nového územního plánu Prahy se po roce 2006 opět vlekla. Byla vypracována podstatně jednodušší metodika. Návrh tzv. konceptu územního plánu obsahoval kromě rozumných věcí i řadu věcí nerozumných. Zejména počítal se značně extenzivním rozvojem Prahy (zastavěna mohla být i četná okrajová území Prahy) a prioritami ničícími životní prostředí mnoha občanů. K nejhorším patří výstavba nové přistávací dráhy na letišti v Ruzyni o 1600 m blíže k zástavbě (ve slušné společnosti se nové přistávací dráhy letišť umísťují směrem od města), vedení vnějšího okruhu Prahy přes Suchdol (alternativní trasa s mostem přes Vltavu u Řeže existuje, ale radní ji odmítají), další kontroverzní Blanky atd. Měl ale i řadu rozumných záměrů.
Řádně bylo vypořádáno asi 17 000 připomínek občanů. K projednání konceptu územního plánu Prahy v zastupitelstvu hlavního města ale nedošlo. Tomáš Hudeček (TOP 09) po svržení koalice ODS – ČSSD v zastupitelstvu hlavního města označil koncept nového územního plánu za paskvil, když je k němu 17 000 připomínek občanů (proč by nebylo, Praha je mimořádně komplikované území s množstvím často protichůdných zájmů, které není snadné sladit, o četných duplicitách v připomínkách nemluvě). Ve spojení s primátorským křídlem ODS prosadil 7. června 2012 zrušení připraveného konceptu územního plánu Prahy a schválení záměru pořídit tzv. metropolitní plán.
Že jde o zjevný nesmysl? Nevadí. Ve Vídni a v Berlíně metropolitní plán mají. Že tam platí jiné zákony? Tím se přece nebudeme zdržovat! Že to odporuje zákonu o územním plánování a stavebním řádu ČR č. 183/2006 Sb., který nepřipouští dvouvrstevný územní plán? Nevadí. Zákon se změní! Hudeček to prý zařídí, asi včetně odstřelu nesouhlasícího ministra pro místní rozvoj pana Jankovského! Nebozí velcí investoři (developeři) prý musí obcházet, prosit a uplácet příslušné politiky a úředníky, aby si své zájmy (na úkor široké veřejnosti) prosadili. Tomáš Hudeček a spol. jim vyjde vstříc metropolitním plánem.

 


→ celý článek
Komunisté otevřeli diskusi o bezplatné dopravě v Praze
zdroj: Haló noviny, 20.4.2015
Odstartování diskuse o možné bezplatné dopravě v Praze, výzvy k záchraně knihovny v Záhřebské ulici, protest proti záměru investora postavit nevkusnou novostavbu vedle Anežského kláštera, připomínky k územnímu plánu, hlasy pro nerozšíření golfového hřiště v přírodní památce Košíře-Motol, upozornění na nevkusné dílko Davida Černého, na problémy s neřízeným sprejerstvím i na nedostatky u schodů v nových stanicích metra. Pražští komunisté se na dubnovém jednání zastupitelstva věnovali nejrůznějším tématům. Před tímto řádným jednáním však bylo svoláno ještě mimořádné zastupitelstvo, a to na podnět zastupitelů ODS a TOP 09, kteří požadovali odvolání pražské primátorky. Klub KSČM se na hrátkách pravice odmítl podílet.

Pražská primátorka Adriana Krnáčová (hnutí ANO) zůstává ve funkci, o čemž Haló noviny již informovaly, nyní přinášíme podrobnosti. TOP 09 a ODS totiž nevyšel pokus na její odvolání. Ke svolání mimořádného zastupitelstva je přimělo to, že Krnáčová s majiteli Škodova paláce, firmou Copa Retail, bez vědomí Rady hlavního města Prahy řešila právní zastoupení metropole ve sporu o nájemné, který s majitelem paláce město vede. Město si mělo najmout některou z protistranou doporučených advokátních kanceláří, z čehož nakonec sešlo. Komunisté se k falešným výzvám pravice nepřipojili. Předsedkyně klubu zastupitelů KSČM Marta Semelová uvedla, že postup primátorky v otázce výběru právníků v kauze Škodova paláce jednoznačně odsuzuje. Označila jej za nepřijatelný, nestandardní a krajně nevhodný. „Odporuje proklamacím hnutí ANO i stávající radní koalice o transparentnosti a průhlednosti, o úsilí změnit pohled na metropoli jako na město korupce a klientelismu, tedy podobu, kterou v předcházejících letech získalo. Tolik náš jednoznačně odmítavý, kritický postoj k tomu, jak paní primátorka v tomto případě postupovala. Je to prostě neomluvitelné,“ řekla. „Na druhou stranu mě překvapuje, jak suverénně, bez jakéhokoliv studu a sebereflexe, spustili pokřik ti, kteří za problémy, s nimiž se současná koalice teď potýká, stojí. Kteří způsobili či významně přispěli k tomu, že se vyhodily miliardové částky z veřejných prostředků na předražené zakázky jako je tunel Blanka, opencard, nákup tramvají, zpackané smlouvy, na ICT a další a další. Kteří svým chováním a řízením města přivedli Prahu do situace, v které nyní je, a která se musí řešit,“ dodala. Určitě to podle ní nebylo pro nic za nic, když na konci předminulého roku padl návrh na odvolání nejen jedné tehdejší radní, ale i celé rady TOP 09 pod vedením Tomáše Hudečka.

„Právě toho, který je spolu s dalšími zastupiteli TOP 09 a ODS, tedy stran, které nyní volají chyťte zloděje, obviněn v souvislosti s aktivitami na pražském magistrátu. Ukazuje se, že ono v Čechách známé přísloví „S drzým čelem nejdál dojdeš“ zas jednou došlo svého naplnění,” řekla. Jakkoli KSČM nehodlá chybu primátorky omlouvat, Semelová připomněla, že Krnáčová sama pochybení uznala a napravila, jelikož Rada hlavního města Prahy zrušila výběrové řízení na právní zastoupení, přičemž její předchůdci nikdy žádnou chybu spojenou se Škodovým palácem nejenže nenapravili, ale ani neuznali. Semelová chce věřit, že primátorka se ze svého chování poučí, vyzvala ji k tomu, aby se situace již neopakovala a aby spolu s ostatními členy rady transparentně, podle jasně daných pravidel, usilovala o nápravu všech pochybení, k nimž v minulých letech, kvůli podivným praktikám předchozích vedení města - ODS, TOP 09 a ČSSD - došlo. „To se týká, mimo jiné, právě i předraženého nájmu Škodova paláce, což je v zárodku toho, proč se dnes scházíme,“ upřesnila. Zároveň připomněla, že klub KSČM vždy požadoval informace a řádné projednání zásadních problémů na jednání ZHMP, čehož se většinou nedočkal. „Jak už jsem uvedla, hlavní je řešit nahromaděné problémy. Proto se k falešným výzvám dnes „jediných spravedlivých“ politických stran ODS a TOP 09, které přitom samy mají máslo na hlavě, a které se dnes vehementně snaží odvrátit pozornost od vlastní zodpovědnosti, nepřipojíme, to znamená, že klub KSČM návrh na odvolání pražské primátorky nepodpoří,” dodala. O návrhu na odvolání primátorky se nakonec vůbec nehlasovalo, jelikož pravici se nepodařilo prosadit, aby byl návrh zařazen do programu mimořádného jednání. Klub KSČM se zdržel hlasování.


→ celý článek
Pane premiére, slíbil jste, že peníze budou
zdroj: Halé noviny, 12.12.2014

Interpelace Marty Semelové na premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) ve věci Pražského silničního okruhu:

 
Dlouhodobým pražským problémem je dostavba vnějšího silničního okruhu, který má odvést tranzitní automobilovou dopravu z vnitřní Prahy. Jde především o jeho dostavbu v severní části - Ruzyně, Suchdol a Březiněves, a propojení dálnice D8 na D1, což zároveň řeší neúnosnou situaci na Spořilově.
Problém se táhne od roku 1999, kdy byl okruh schválen v územním plánu, ovšem dodnes není vyřešen z důvodů soudních rozhodnutí a nedostatku finančních prostředků. Proti okruhu v severní části se staví dotčené městské části a občanská sdružení. Jsou návrhy na variantní řešení okruhu kolem Prahy, které by mělo být levnější a šetrnější k životnímu prostředí daných městských částí. Toto rozhodnutí je však mimo kompetenci zastupitelstva. Jde to také Středočeským krajem. A dosud o něm bohužel nebylo rozhodnuto ani jednáno. Za této situace nezbývá nic jiného než prosadit urychlenou dostavbu okruhu ve schválené stopě. Bohužel, zastupitelstvo poté, co byly schváleny zásady územního rozvoje v září 2014, toto už udělat nemůže, protože musí čekat, zda nebude rozhodnutí znovu napadeno u soudu, a také, zda budou ve státním rozpočtu nalezeny finanční prostředky včetně vyjednání dotace ze strany Evropského parlamentu pro dostavbu okruhu.
Vy jste, pane premiére, v rámci předvolební kampaně navštívil oblast Spořilova a v diskusi s občany i při pozdější tiskové konferenci jste slíbil pomoc v řešení situace. Chci se vás proto zeptat, co konkrétně již bylo učiněno, jaké řešení je připravováno, zda se počítá při financování dopravních staveb i s dostavbou Pražského silničního okruhu a jak pokročila příprava výstavby propojení silnice R7 z Ruzyně na Chomutov s dálnicí D8, která byla prezentována v září na tiskové konferenci ministra dopravy a která by mohla zabezpečit odklonění tranzitní dopravy mimo Prahu a tím i odlehčit severnímu silničnímu okruhu a akceptovat tak některé připomínky zmiňovaných městských částí.

 

 


→ celý článek
autor: Pavel Ambrož, kandidát KSČM do Senátu
Zvyšování vodného a stočného v Praze - komentář netřeba !
2015                                                  77,66       Kč/m3  
2013                                               74,35           
2012                                            66,35
2011                                         60,39
2010                                      56,51  
2009                                   55,12
                                          53,01
2008                               51,57
2007                            49,67
2006                          44,36
2005                        42,75
2004                      41,43
2003                    38,57
2002                  37,77
2001                35,10
2000              32,63
1999            29,95
1998           26,19
1997          21,67
1996         18,57
1995        16,30
1994      15,00
1993      12,50
1992      9,00
1991    3,00
1990    0,80 Kčs/m3
 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena