hledání

Základní informace

Krajský výbor KSČM Praha
Politických vězňů 9, 1. patro, č.73 
110 00 Praha
tel. 222 897 471 , 607 646 295
Předsedkyně KV  KSČM:
Mgr. Marta Semelová

e-mail: marta.semelova@seznam.cz
e-mail: prkscm@kscm.cz

e-mail: pazler@kscm.cz

 

https://www.facebook.com/kscmpraha?fref=ts

www.kscm.cz

www.halonoviny.cz

Pražská rada KSČM

Aktuálně

Pražští komunisté proti aroganci vůči občanům
autor: aczdroj: Haló noviny, 19.12.2016

Podpora technického vzdělávání, důležitost startovacích bytů pro děti odcházející z dětských domovů, potřeba nezbavovat se městského majetku či upozornění na rizika spjatá s převozem Slovanské epopeje. Obhajoba práva občanů interpelovat radní v určenou hodinu, opětovný nesouhlas se zdražováním vodného a stočného nebo poukázání na podivné hrátky na trhu s odpady. Při předposledním a posledním letošním jednání pražského zastupitelstva komunisté otevřeli či reagovali na mnoho důležitých témat.

Dokončení listopadového a celé prosincové jednání zvládli pražští zastupitelé během jednoho dne – tentokrát neponocovali, skončili vpodvečer, před půl šestou. A to přitom restů z listopadu zbylo požehnaně. Ostrou diskusi provázelo projednávání změn územního plánu v Komořanech a na dalších místech metropole. Zastupitelé si při projednávání vyměňovali osobní invektivy, ne všichni mluvili k věci. Nakonec neschválili žádné usnesení. Zastupitelé KSČM hlasovali proti změnám, které byly navrženy ke schválení, naopak podpořili vyjmutí některých změn, což navrhl Matěj Stropnický (SZ, Trojkoalice). Od vedení města totiž neměli dostatečné podklady, aby z nich bylo jasné, o jaké developerské záměry se jedná.

Akční plán vzdělávání

Předsedkyně zastupitelského klubu KSČM Marta Semelová vystoupila k návrhu Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě. Nejprve reagovala na návrh zastupitele Ondřeje Martana (ODS), který navrhl vyjmout z materiálu podporu inkluze, k čemuž radní Irena Ropková (ČSSD) uvedla, že tento bod nelze vyjmout, neboť vychází z metodických pokynů ministerstva školství, je tedy v materiálu povinně. „S inkluzí máme velký problém, což jsme dali najevo již při projednávání a schvalování novely školského zákona v Poslanecké sněmovně. Jsme přesvědčeni, že tento směr je špatný, protože poškozuje jak žáky s lehkým mentálním postižením, tak žáky z běžných tříd a jejich kantory, působí problémy v poradenských zařízeních a vede k postupné likvidaci speciálního školství. S takto pojatou inkluzí proto zásadně nesouhlasíme. Chápu ale paní radní, že tento materiál má pevně dané povinné části, které vycházejí z přijaté legislativy, ze školského zákona a z metodiky ministerstva školství. Apeluji však na to, aby rada a paní radní dbaly na rozvoj speciálního školství a uchování sítě speciálních škol, protože vždy, když se něco takového ruší, tak se po několika letech zjistí, že to byl špatný krok, těžko se to ale pak už napravuje,“ uvedla Semelová. „Přes velké výhrady k inkluzi, která vím, že je tam povinně, návrh podpoříme,“ dodala.

Podpora technickým oborům

Zmínila i další body, které akční plán vzdělávání obsahuje. „Kvituji, že je zaměřen na technické vzdělávání, protože technických pracovníků a řemeslníků je nejen v Praze nedostatek. Hlavnímu městu se vyplatilo, že se na technické a učňovské vzdělávání zaměřilo, do těchto škol nastupují další a další zájemci. Správná je i podpora spolupráce základních a středních škol, mnohé střední školy nabízejí své dílny pro výuku pracovních činností žáků základních škol. Dlouhodobě však prosazujeme, aby z pozice města byly podporovány jednotlivé městské části, tedy zřizovatelé základních škol, tak, aby v těchto školách došlo k znovuobnovení školních dílen, kde žáci získávali vztah k práci a k řemeslu a kde zároveň ti, kteří nejsou tak zdatní v teoretických předmětech, ale jsou manuálně zruční, mohli zažívat pocit úspěchu. Znovuvybudování školních dílen ostatně podporují různé asociace, svou podporu tomu vyjádřil i předseda vlády,“ řekla. Věnovala se i podpoře výuky cizích jazyků na středních školách. „Jistě to pomůže absolventům s uplatněním na trhu práce. Ne každý učeň či student však je nadaný na cizí jazyky, povinná výuka dvou cizích jazyků je pro mnohé obtížná. Nabídka volitelných předmětů by proto měla být v takové šíři, aby se v ní našli studenti s různým zaměřením,“ uvedla. Ropková reagovala, že nemá nic proti podpoře dílen na základních školách. „Máme celoměstské programy, kam se mohou městské části hlásit,“ uvedla. Město chce ale podle jejích slov jí trochu jinou cestou – navyšovat polytechnická místa na středních školách, kam budou docházet i žáci spádových základních škol. Akční plán podpořila většina zastupitelů, vyjma ODS.


→ celý článek
Pražští komunisté opět bojovali za osud lidí v Písnici
autor: aczdroj: Haló noviny, 28.11.2016
 Ačkoli ke konci roku bývá na pražském zastupitelstvu nejvíc rozbuškovým tématem rozpočet města, v listopadu to byl boj o záchranu nájemníků ze sídliště Písnice. Komunisté jsou v této kauze od začátku aktivní. Na dvoudenním zasedání se vyjadřovali samozřejmě i k rozpočtu na příští rok, k veřejnému osvětlení, ke strategickému plánu města a dalším materiálům. Upozornili i na to, že značně narostl objem informací a počet projednávaných materiálů, na které je málo času k seznámení.

Domy i veřejné prostranství na sídlišti Písnice vlastní firma ČEZ, která je ze 70 % ve vlastnictví státu. Všech 739 bytů i s veřejným prostranstvím chce prodat jednomu kupci. Haló noviny o kauze opakovaně psaly, v sobotu informovaly i o rozhodnutí zastupitelstva – zastupitelstvo neschválilo návrh předsedkyně zastupitelů KSČM Marty Semelové, který ukládal Radě hlavního města přihlásit se do tendru, pro se vyslovilo jen patnáct opozičních zastupitelů, hlasování se nezúčastnila ODS a celá koalice (ANO, Trojkoalice a ČSSD). Navzdory tomu, že radní Jana Plamínková (STAN, Trojkoalice) se k návrhu Semelové připojila a stáhla svůj obdobný, v němž radě zapojení se do tendru neukládala, ale vyzývala ji k tomu. Schválen nebyl ani druhý návrh Semelové, že zastupitelstvo má vyzvat ČEZ, aby v součinnosti s vládou vypsanou soutěž zrušil a vedení město vstoupilo do jednání s firmou i vládou. Pro tento návrh se vyslovilo jen šestnáct opozičních zastupitelů, hlasování se opět nezúčastnili zastupitelé koalice a ODS. Schválen byl původní návrh Rady hlavního města Prahy, že metropole poskytne městské části Praha-Libuš bezúročnou půjčku na dvacet let, aby se městská část případně mohla zúčastnit tendru. Komunisté považovali za lepší, kdyby se do něj přihlásila přímo Praha, nicméně – když to neprošlo – podpořili i koaliční návrh. Zastupitel Ivan Hrůza (KSČM) přesto upozornil na jedno úskalí – jestliže veřejný subjekt (město nebo městská část) zveřejní finanční limit, s kterým jde to tendru, „každá soukromá korporace bude vědět, že když dá o korunu víc, soutěž vyhraje, což je velký problém“. Semelová zase upozornila, že z materiálu zcela vypadl bytový dům ve vršovické Bělocerkevské, který chce ČEZ také prodat.

ČEZ získal byty v privatizaci

Rozprava byla místy ostrá, začala ve čtvrtek, pokračovala v pátek, kdy se rozhodlo, téma se objevilo i v interpelacích. Místní obyvatel Jiří Kamín uvedl, že byt kdysi získal jako podnikový, v Písnici bydlí třicet let, ČEZu platí řádně nájem. „ČEZ dostal v devadesátých letech byty zadarmo, proč je neprodá nájemcům, kteří už si je placením nájmu odsloužili?“ zeptal se v interpelaci radního Radka Lacka (ANO), kterého v minulosti opakovaně interpelovala i Semelová. Lidé chtějí v Písnici zůstat, mají to tam rádi, je to jejich domov, ale bojí se, aby nedopadli jako lidé z bytů OKD na Ostravsku. „Tam pan Bakala udělal ze stovek lidí bezdomovce,“ řekl Kamín. Starosta Prahy-Libuše Jiří Koubek (TOP 09) upřednostňoval, aby do tendru šla Praha, městská část to podle něj nemusí zvládnout, proto od města nechce půjčku, ale raději dotaci. Semelová, která bojovala právě o to, aby se do tendru přihlásila Praha, zdůraznila, že je nezbytné, aby město pomohlo městské části nejen půjčkou, ale i právními analýzami, poradenstvím a podobně. Místní obyvatelé, kteří přišli na jednání zastupitelstva s transparenty, zdůrazňovali, že řešení je o politické vůli, upozornili, že mnoho lidí v Písnici je již v důchodovém věku, dva nájemníci dokonce již zemřeli… Kupříkladu Jaroslav Setnička uvedl, že ČEZu patří i veřejné prostranství, které není v územním plánu vedeno jako veřejný prostor.

Semelová, která se problému věnuje dlouhodobě, řekla, že je ráda, že se daná záležitost konečně dostala na jednání zastupitelstva. „Měla jsem možnost účastnit se řady protestů, mluvila jsem s lidmi, slyšela jsem osudy jejich rodin. Škoda, že jste tam nebyli také, protože byste slyšeli, co prožívají ti, kteří mají strach, co s nimi bude, že je koupí developer, zvýší nájmy, přijdou o střechu nad hlavou… Jsou to lidé, kteří se do bytů nastěhovali v osmdesátých letech, vyrůstali tam jejich děti. Byty získali od energetických závodů jako podnikové, na brigádách tam odpracovali tisíce hodin a bylo jim slíbeno, že po určité době, kdy budou ve firmách pracovat a odvádět nájemné, jim byty budou převedeny. Stal se pravý opak, byty po roce 1989 získal naprosto bezplatně ČEZ, který se nyní ohání tím, že se musí chovat s péčí řádného hospodáře. Do bytů ale nedal ani korunu a teď by z toho chtěl vytřískat maximální zisk,“ řekla za bouřlivého potlesku přítomných obyvatel Písnice.

→ celý článek
Metropolitní plán – předvídatelné fiasko
autor: Ing. Jan Zeman, CSc., zastupitel MČ Praha 13 (KSČM)zdroj: Halo noviny, 15.4.2016

Různé aktivity v území má sladit v prvé řadě kvalitní územní plán. Žel, často tomu tak není a pro Prahu to platí trojnásobně.
Územní plán nejen Prahy z předlistopadového období zejména nedostatečně chránil životní prostředí. Přístup k územnímu plánu jako »komunistickému« přežitku po roce 1989 vedl k tristní situaci, kdy asi třetina území Prahy, převážně její okrajové části, přestala být územním plánem pokryta. Příprava nového územního plánu Prahy se vlekla. Zastupitelé hlavního města byli 9. září 1999 postaveni před nezáviděníhodné rozhodování, zda schválit návrh pramizerné kvality a tím i s mnoha škodami z jeho realizace, nebo ho odmítnout a riskovat další rozsáhlé škody z živelného rozvoje Prahy, nejen na životním prostředí. Zvolili první možnost, byť použitá metodika územního plánu byla velmi složitá a návrh plánu obsahoval řadu hrubých faulů proti životnímu prostředí i zdravému rozumu. Těžko tomu mohlo prý být jinak, když páni radní měli velké oči a posvátnou úctu k autům, vážně poškozujícím životní prostředí nejen v Praze.


Příprava územního plánu po roce 2006
Příprava nového územního plánu Prahy se po roce 2006 opět vlekla. Byla vypracována podstatně jednodušší metodika. Návrh tzv. konceptu územního plánu obsahoval kromě rozumných věcí i řadu věcí nerozumných. Zejména počítal se značně extenzivním rozvojem Prahy (zastavěna mohla být i četná okrajová území Prahy) a prioritami ničícími životní prostředí mnoha občanů. K nejhorším patří výstavba nové přistávací dráhy na letišti v Ruzyni o 1600 m blíže k zástavbě (ve slušné společnosti se nové přistávací dráhy letišť umísťují směrem od města), vedení vnějšího okruhu Prahy přes Suchdol (alternativní trasa s mostem přes Vltavu u Řeže existuje, ale radní ji odmítají), další kontroverzní Blanky atd. Měl ale i řadu rozumných záměrů.
Řádně bylo vypořádáno asi 17 000 připomínek občanů. K projednání konceptu územního plánu Prahy v zastupitelstvu hlavního města ale nedošlo. Tomáš Hudeček (TOP 09) po svržení koalice ODS – ČSSD v zastupitelstvu hlavního města označil koncept nového územního plánu za paskvil, když je k němu 17 000 připomínek občanů (proč by nebylo, Praha je mimořádně komplikované území s množstvím často protichůdných zájmů, které není snadné sladit, o četných duplicitách v připomínkách nemluvě). Ve spojení s primátorským křídlem ODS prosadil 7. června 2012 zrušení připraveného konceptu územního plánu Prahy a schválení záměru pořídit tzv. metropolitní plán.
Že jde o zjevný nesmysl? Nevadí. Ve Vídni a v Berlíně metropolitní plán mají. Že tam platí jiné zákony? Tím se přece nebudeme zdržovat! Že to odporuje zákonu o územním plánování a stavebním řádu ČR č. 183/2006 Sb., který nepřipouští dvouvrstevný územní plán? Nevadí. Zákon se změní! Hudeček to prý zařídí, asi včetně odstřelu nesouhlasícího ministra pro místní rozvoj pana Jankovského! Nebozí velcí investoři (developeři) prý musí obcházet, prosit a uplácet příslušné politiky a úředníky, aby si své zájmy (na úkor široké veřejnosti) prosadili. Tomáš Hudeček a spol. jim vyjde vstříc metropolitním plánem.

 


→ celý článek
Komunisté otevřeli diskusi o bezplatné dopravě v Praze
zdroj: Haló noviny, 20.4.2015
Odstartování diskuse o možné bezplatné dopravě v Praze, výzvy k záchraně knihovny v Záhřebské ulici, protest proti záměru investora postavit nevkusnou novostavbu vedle Anežského kláštera, připomínky k územnímu plánu, hlasy pro nerozšíření golfového hřiště v přírodní památce Košíře-Motol, upozornění na nevkusné dílko Davida Černého, na problémy s neřízeným sprejerstvím i na nedostatky u schodů v nových stanicích metra. Pražští komunisté se na dubnovém jednání zastupitelstva věnovali nejrůznějším tématům. Před tímto řádným jednáním však bylo svoláno ještě mimořádné zastupitelstvo, a to na podnět zastupitelů ODS a TOP 09, kteří požadovali odvolání pražské primátorky. Klub KSČM se na hrátkách pravice odmítl podílet.

Pražská primátorka Adriana Krnáčová (hnutí ANO) zůstává ve funkci, o čemž Haló noviny již informovaly, nyní přinášíme podrobnosti. TOP 09 a ODS totiž nevyšel pokus na její odvolání. Ke svolání mimořádného zastupitelstva je přimělo to, že Krnáčová s majiteli Škodova paláce, firmou Copa Retail, bez vědomí Rady hlavního města Prahy řešila právní zastoupení metropole ve sporu o nájemné, který s majitelem paláce město vede. Město si mělo najmout některou z protistranou doporučených advokátních kanceláří, z čehož nakonec sešlo. Komunisté se k falešným výzvám pravice nepřipojili. Předsedkyně klubu zastupitelů KSČM Marta Semelová uvedla, že postup primátorky v otázce výběru právníků v kauze Škodova paláce jednoznačně odsuzuje. Označila jej za nepřijatelný, nestandardní a krajně nevhodný. „Odporuje proklamacím hnutí ANO i stávající radní koalice o transparentnosti a průhlednosti, o úsilí změnit pohled na metropoli jako na město korupce a klientelismu, tedy podobu, kterou v předcházejících letech získalo. Tolik náš jednoznačně odmítavý, kritický postoj k tomu, jak paní primátorka v tomto případě postupovala. Je to prostě neomluvitelné,“ řekla. „Na druhou stranu mě překvapuje, jak suverénně, bez jakéhokoliv studu a sebereflexe, spustili pokřik ti, kteří za problémy, s nimiž se současná koalice teď potýká, stojí. Kteří způsobili či významně přispěli k tomu, že se vyhodily miliardové částky z veřejných prostředků na předražené zakázky jako je tunel Blanka, opencard, nákup tramvají, zpackané smlouvy, na ICT a další a další. Kteří svým chováním a řízením města přivedli Prahu do situace, v které nyní je, a která se musí řešit,“ dodala. Určitě to podle ní nebylo pro nic za nic, když na konci předminulého roku padl návrh na odvolání nejen jedné tehdejší radní, ale i celé rady TOP 09 pod vedením Tomáše Hudečka.

„Právě toho, který je spolu s dalšími zastupiteli TOP 09 a ODS, tedy stran, které nyní volají chyťte zloděje, obviněn v souvislosti s aktivitami na pražském magistrátu. Ukazuje se, že ono v Čechách známé přísloví „S drzým čelem nejdál dojdeš“ zas jednou došlo svého naplnění,” řekla. Jakkoli KSČM nehodlá chybu primátorky omlouvat, Semelová připomněla, že Krnáčová sama pochybení uznala a napravila, jelikož Rada hlavního města Prahy zrušila výběrové řízení na právní zastoupení, přičemž její předchůdci nikdy žádnou chybu spojenou se Škodovým palácem nejenže nenapravili, ale ani neuznali. Semelová chce věřit, že primátorka se ze svého chování poučí, vyzvala ji k tomu, aby se situace již neopakovala a aby spolu s ostatními členy rady transparentně, podle jasně daných pravidel, usilovala o nápravu všech pochybení, k nimž v minulých letech, kvůli podivným praktikám předchozích vedení města - ODS, TOP 09 a ČSSD - došlo. „To se týká, mimo jiné, právě i předraženého nájmu Škodova paláce, což je v zárodku toho, proč se dnes scházíme,“ upřesnila. Zároveň připomněla, že klub KSČM vždy požadoval informace a řádné projednání zásadních problémů na jednání ZHMP, čehož se většinou nedočkal. „Jak už jsem uvedla, hlavní je řešit nahromaděné problémy. Proto se k falešným výzvám dnes „jediných spravedlivých“ politických stran ODS a TOP 09, které přitom samy mají máslo na hlavě, a které se dnes vehementně snaží odvrátit pozornost od vlastní zodpovědnosti, nepřipojíme, to znamená, že klub KSČM návrh na odvolání pražské primátorky nepodpoří,” dodala. O návrhu na odvolání primátorky se nakonec vůbec nehlasovalo, jelikož pravici se nepodařilo prosadit, aby byl návrh zařazen do programu mimořádného jednání. Klub KSČM se zdržel hlasování.


→ celý článek
Pane premiére, slíbil jste, že peníze budou
zdroj: Halé noviny, 12.12.2014

Interpelace Marty Semelové na premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) ve věci Pražského silničního okruhu:

 
Dlouhodobým pražským problémem je dostavba vnějšího silničního okruhu, který má odvést tranzitní automobilovou dopravu z vnitřní Prahy. Jde především o jeho dostavbu v severní části - Ruzyně, Suchdol a Březiněves, a propojení dálnice D8 na D1, což zároveň řeší neúnosnou situaci na Spořilově.
Problém se táhne od roku 1999, kdy byl okruh schválen v územním plánu, ovšem dodnes není vyřešen z důvodů soudních rozhodnutí a nedostatku finančních prostředků. Proti okruhu v severní části se staví dotčené městské části a občanská sdružení. Jsou návrhy na variantní řešení okruhu kolem Prahy, které by mělo být levnější a šetrnější k životnímu prostředí daných městských částí. Toto rozhodnutí je však mimo kompetenci zastupitelstva. Jde to také Středočeským krajem. A dosud o něm bohužel nebylo rozhodnuto ani jednáno. Za této situace nezbývá nic jiného než prosadit urychlenou dostavbu okruhu ve schválené stopě. Bohužel, zastupitelstvo poté, co byly schváleny zásady územního rozvoje v září 2014, toto už udělat nemůže, protože musí čekat, zda nebude rozhodnutí znovu napadeno u soudu, a také, zda budou ve státním rozpočtu nalezeny finanční prostředky včetně vyjednání dotace ze strany Evropského parlamentu pro dostavbu okruhu.
Vy jste, pane premiére, v rámci předvolební kampaně navštívil oblast Spořilova a v diskusi s občany i při pozdější tiskové konferenci jste slíbil pomoc v řešení situace. Chci se vás proto zeptat, co konkrétně již bylo učiněno, jaké řešení je připravováno, zda se počítá při financování dopravních staveb i s dostavbou Pražského silničního okruhu a jak pokročila příprava výstavby propojení silnice R7 z Ruzyně na Chomutov s dálnicí D8, která byla prezentována v září na tiskové konferenci ministra dopravy a která by mohla zabezpečit odklonění tranzitní dopravy mimo Prahu a tím i odlehčit severnímu silničnímu okruhu a akceptovat tak některé připomínky zmiňovaných městských částí.

 

 


→ celý článek
autor: Pavel Ambrož, kandidát KSČM do Senátu
Zvyšování vodného a stočného v Praze - komentář netřeba !
2015                                                  77,66       Kč/m3  
2013                                               74,35           
2012                                            66,35
2011                                         60,39
2010                                      56,51  
2009                                   55,12
                                          53,01
2008                               51,57
2007                            49,67
2006                          44,36
2005                        42,75
2004                      41,43
2003                    38,57
2002                  37,77
2001                35,10
2000              32,63
1999            29,95
1998           26,19
1997          21,67
1996         18,57
1995        16,30
1994      15,00
1993      12,50
1992      9,00
1991    3,00
1990    0,80 Kčs/m3
 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena