hledání

Základní informace

Krajský výbor KSČM Praha
Politických vězňů 9, 1. patro, č.73 
110 00 Praha
tel. 222 897 471 , 607 646 295
Předsedkyně KV  KSČM:
Mgr. Marta Semelová

e-mail: marta.semelova@seznam.cz
e-mail: prkscm@kscm.cz

e-mail: pazler@kscm.cz

 

https://www.facebook.com/kscmpraha?fref=ts

www.kscm.cz

www.halonoviny.cz

Pražská rada KSČM

Aktuálně

Krajský výbor KSČM Praha SRDEČNĚ  ZVE NA PRVOMÁJOVÉ SETKÁNÍ, KTERÉ SE KONÁ

1. KVĚTNA 2017 OD 9.45 HODIN NA KŘIŽÍKOVĚ FONTÁNĚ, VÝSTAVIŠTĚ, PRAHA 7.

 V kulturním programu zahraje kapela TOX Poděbrady. V 11.30 promluví představitel ÚV KSČM  Celý program je zaměřen k boji za mír, proti fašizmu a nadcházejícím volbám do PS PČR. Zajištěno občerstvení, prodej levicové literatury a dobrá nálada všech.

 

Komunisté ostř proti praktikám koalice v ZHMP
zdroj: Klub KSČM v ZHMP

Pražské opoziční strany se na mimořádném jednání zastupitelstva (23. 3. 2017) neúspěšně pokusily odvolat radní Janu Plamínkovou (Trojkoalice/STAN) a náměstkyni primátorky Petru Kolínskou (Trojkoalice/SZ). Komunisté podpořili návrh na zařazení bodu k odvolání celé Rady hlavního města Prahy, neboť pochybení považují za její systémové selhání.

Důvodem pro odvolání bylo podle opozice selhání ve funkcích a v případě Plamínkové konzultace místopředsedy STAN Stanislava Polčáka o výběru zástupců do městských firem se zlínským podnikatelem Michalem Redlem figurujícím v kauzách Radovana Krejčíře. Koaliční zastupitelé ale neschválili program jednání, a to bylo ukončeno.

Předsedkyně klubu zastupitelů KSČM Marta Semelová řekla, že komunistům nejde výhradně o uvedené selhání radní Plamínkové, to je jen vrcholem ledovce. Podle komunistů jde o celý systém obsazování klíčových pozic a funkcí – například ředitelů odborů i pracovníků na magistrátu, pozice v představenstvech a dozorčích radách městských firem nebo firem s účastí hlavního města. Tyto pozice mají být podle komunistů obsazovány manažersky zdatnými odborníky, na základě otevřených výběrových řízení. To mimochodem hlásal i volební program ANO pro Prahu, z něhož zastupitelka citovala. Bylo v něm uvedeno například i toto: zasadíme se o zprůhlednění hospodaření firem, které vlastní hlavní město Praha, dále omezování vlivu „politických podnikatelů“ či zvýšení nezávislosti a odpovědnosti úředníků. Semelová citovala i z koaliční smlouvy ČSSD, ANO a Trojkoalice (SZ, STAN, KDU-ČSL), kde je kupříkladu uvedeno: zvýšíme efektivitu, hospodárnost a transparentnost úřadu. »S odstupem času se člověk musí jen usmívat nad těmito sliby, možná už sami nevíte, co všechno jste naslibovali. Pokračuje tolik oprávněně kritizovaná praxe z minulých volebních období a minulých vládních koalic – kdy taky opozice nemohla do ničeho mluvit,« dodala.


→ celý článek
Malé jarní zamyšlení
autor: Marta Semelová, poslankyně PS PČR (KSČM)zdroj: Haló noviny, 21.3.2017

Dvacátého března v jedenáct hodin 28 minut začalo astronomické jaro. K němu patří probouzející se příroda, sluníčko, aprílové žertíky i počasí, barvení vajíček a pletení pomlázky, pálení čarodějnic, láska, slavné májové dny. Děti se těší na jarní prázdniny, v Praze pak na Matějskou pouť. A právě na tu jsem se s vnoučaty v pátek vypravila.

Děti, jimž vítr hvízdal kolem uší při rychlé jízdě na kolotoči, nadšením výskaly, dospělí výskali také, ale spíš zděšením, když sledovali průvan ve své peněžence. Bodejť ne. Ceny atrakcí zhruba od 40 do 200 korun za osobu, k tomu nějaká ta klobáska, cukrová vata, perníkové srdce, nafukovací balonek či jiná drobná hračka z pouti. Mají-li splnit rodiče s dvěma, třemi dětmi jejich vysněné přání a na Matějskou pouť vyrazit, musí několik měsíců šetřit nebo si vzít půjčku. První možnost je pro mnohé nereálná, protože šetřit nemají z čeho, druhá možnost zase přináší značná rizika. O tom by mohli vyprávět senioři, kteří neměli, ne na Matějskou, ale na nájem a nezbytné životní potřeby, nebo chtěli vypomoci svým dětem, a teď čelí exekucím na důchod. Své o tom ví také rodiče s dětmi, kteří na začátku školního roku marně přemýšlejí, kde vzít na zaplacení školních pomůcek, zájmových kroužků a školních obědů, nebo naopak na konci školního roku na letní tábor, soustředění či dovolenou. Mnozí si berou půjčku.


→ celý článek
Stanovisko klubu KSČM v ZHMP k situaci na pražském magistrátu
autor: Marta Semelová, předsedkyně klubu KSČM v ZHMP

Neprůhledné, netransparentní jednání, nekompetentnost a zametání problémů pod koberec, to vše, navíc okořeněné vzájemnými spory, charakterizuje způsob vládnutí pražské koalice ČSSD – ANO – Trojkoalice (tvořené KDU-ČSL, STAN a SZ). Tito makající demokraté nepřipustí jediný opoziční návrh na program jednání. Volání opozice po řešení bytových problémů lidí na pražské Písnici, po projednání opatření v souvislosti se smogovou situací, územního plánu, to jsou jen některé z těchto návrhů. Klub KSČM také dlouhodobě upozorňuje na nepřijatelnou praxi při obsazování míst na pražském magistrátě a v orgánech firem, které jsou zcela nebo zčásti ve vlastnictví hlavního města. Nutno podotknout, že v těchto velmi dobře honorovaných funkcích působí také mnozí koaliční zastupitelé, přičemž opozice nemá fakticky možnost nejen ovlivnit procesy, ale ani provádět účinnou kontrolu. Za připomenutí stojí i skutečnost, že 11 koaličních zastupitelů je uvolněno (placeno) pro práci v radě a sedm jich působí jako placení předsedové výborů. Zda se dobře honorovaná místečka odrážejí i v kvalitním řízení města a obětavé práci pro občany, nechť posoudí voliči sami.


Oprávněnost naší kritiky směřující k uvedeným personálním praktikám se plně potvrdila v průběhu tohoto týdne, kdy vyšlo najevo, že o obsazování důležitých míst na magistrátu i ve firmách nerozhoduje odbornost, zkušenosti a znalosti a čistota výběrových řízení, ale dobré kontakty europoslance Stanislava Polčáka (STAN) se zlínským podnikatelem Michalem Redlem, někdejším blízkým spolupracovníkem Radovana Krejčíře. Toho Polčák, na žádost pražské STAN, požádal o vytipování vhodných adeptů na obsazení ředitelů magistrátních odborů, členů představenstev a orgánů pražských podniků, tzn. pozic, na nichž dochází k důležitým rozhodováním, a protékají velké peníze. Touto skandální událostí přetekl pohár trpělivosti nejen našeho klubu, ale i dalších opozičních stran pražského zastupitelstva. Klub KSČM se tak připojuje k opozičním hlasům, požadujícím svolání mimořádného jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, které by se situací mělo zabývat.

K protikorupční strategii Prahy
autor: JUDr. Ivan Hrůza , zastupitel ZHMP (KSČM)zdroj: Klub KSČM

Na zasedání ZHMP dne 23.2. 2017 byla mimo jiná projednávána Protikorupční strategie ZHMP. Zásadní slovo k ní jmének KLUBU KSČM v ZHMP pronesl Ivan Hrůza, zastupitel ZHMP za KSČM.

Předkládaný materiál obsahuje celou řadu potřebných podnětů, které po uvedení do praxe mohou přispět k předcházení korupce. Díky proto za jeho zpracování. Vážný problém ale spatřuji v tom, že jsme na jeho předložení čekali několik let, ač se v daném případě jedná o klíčový závazek vládnoucí politické koalice přislíbený občanům Prahy již před volbami v roce 2014. Přitom je již nyní zřejmé, že od schválení protikorupční strategie do fáze plné realizace je ještě hodně daleko.

Považuji v této souvislosti za potřebné připomenout tomuto zastupitelstvu a především veřejnosti, o co se mimo jiné opírá jednota současné vládnoucí koalice. Z 34 zastupitelů tvořících nyní onu vládnoucí většinu v 65 členném ZHMP, působí 11 jako placení členové rady, dále pak 7 jako placení uvolnění předsedové výborů a další v dobře honorovaných funkcích v orgánech společností vlastněných HMP. Přihlaste se prosím v rozpravě všichni zastupitelé koalice, kterých se tento vzorec osobních příjmů a upevňování jednoty netýká.

Praxe uplatňovaná při obsazování orgánů firem, které jsou zcela nebo zčásti ve vlastnictví HMP, je především projevem vůle koalice a opozice fakticky nemá možnost ovlivnění těchto procesů ani možnosti k naplnění efektivní kontroly. Rozhodování o konkrétních osobách není dlouhodobě prováděno v potřebné míře otevřeným nominačním způsobem. Opoziční zastupitelé mohou jen následně přihlížet k tomu, kdo ze zastupitelů nynější koalice vládnoucí v Praze nebo osob politicky organizovaných ve stejných subjektech, obdrží další placenou funkci. Existují i případy, kdy v důsledku střetu zájmů takováto osoba, jako člen orgánu odměnu nepobírá, ale ty nepřevažují.

Mimochodem jde o vážný problém, který se projevuje také na centrální úrovni. Ministerstvo financí, které jistě nelze podezírat z tlumočení názorů politické opozice v Praze v souvislosti s přípravou tzv. nominačního zákona doslova uvedlo. „Nominace politika do některého z orgánů společností ovládaných státem může být zneužita jako forma korupce“ viz Hospodářské noviny 20. února 2017 str. 4. Zdá se ale, že politici vládnoucí v Praze se s takovým závěrem pramálo ztotožňují, neboť předkládaný materiál na takovouto formu korupčního jednání v potřebné míře nereaguje.

Soudím přitom, že lze nastavit pravidla, která by zamezila dosavadní praxi i přežívajícím trafikám a zablokovala, či alespoň významně omezila rizika plynoucí z obsazování funkcí v orgánech společností vlastněných HMP dosavadními způsoby. Je ale zjevné, že politická vůle vládnoucí většiny pro radikální změnu dosud uplatňovaných procesů neexistuje.

Závěrem mi dovolte vyslovit přání, aby v zájmu odstranění pochybností zůstaly debaty rady v tzv. kuchyňce praxí z minulosti a aby členové rady HMP, co nejdříve doplnili dosavadní praxi kolektivního rozhodování publikováním informací, jak a kdo v konkrétních případech hlasoval.


Vzduch, voda, místo k žití… Pražští komunisté opět s lidmi !
autor: aczdroj: Haló noviny, 27.2.2017

Ovzduší v Praze, byty v Písnici, smluvní vztah s Veolií, protikorupční strategie, modré zóny ve vztahu k lidem s postižením, zvířecí krematorium na Zličíně, situace průvodců, porouchaný kamerový systém v tramvajích, změny územního plánu… Opět toho nebylo málo, čemu se komunisté na jednání pražského zastupitelstva věnovali.


Minutou ticha za hasiče Jana Odermatta, který nedávno tragicky zahynul při zásahu u požáru lakovny ve Zvoli, zahájili pražští zastupitelé své únorové zasedání. Komunisté do programu navrhovali stěžejní body. Jak už Haló noviny informovaly, předsedkyně klubu zastupitelů KSČM Marta Semelová spolu s dalšími opozičními zastupiteli si osvojila návrh starosty Prahy Libuše Jiřího Koubka (TOP 09), aby se zastupitelstvo zabývalo tím, proč město radnici městské části neposkytlo analýzu kolem prodeje bytů ČEZ v Písnici, kterou si nechalo vypracovat. Starosta Koubek ji po vedení metropole žádal opakovaně. Jelikož pro to nezvedl ruku ani jeden koaliční zastupitel, návrh nebyl schválen. To, že starosta musí podklady, včetně analýzy, po velké radnici žádat podle zákona o svobodném přístupu k informacím (106/199 Sb.), Semelová označila za nedůstojné. »K záležitosti jsme uspořádali i tiskovou konferenci, kde se sešli občané Písnice. Situace je napjatá, prodej netransparentní,
jsou tam chyby, hlavní město vše udělalo jen formálně, aby se, jak se říká, vlk nažral a koza zůstala celá. Městské části nebyla od města poskytnuta ani součinnost, ani materiály,« uvedla Semelová. Komunisté v minulosti navrhovali, aby se Praha přihlásila do veřejné soutěže na koupi bytů, to však nebylo schváleno, vyhrálo formální rozhodnutí, že Praha pomůže Libuši, doposud nepomohla. Veřejnou soutěž vyhrál finančník Pavol Krúpa, k jejímu výsledku i průběhu se vznesly námitky.

Veolia – trvající problém

Zastupitel Ivan Hrůza (KSČM) navrhoval zařadit do programu schůze vypovězení smluvního vztahu s Veolií, výhradním distributorem pitné vody v Praze. Osvojil si návrh občana Aleše Moravce. »Privatizace hospodaření s pitnou vodou byla v rozporu se zájmy občanů a podnikatelů Prahy. Soudím, že dnešní stav není v souladu s právem, existuje celá řada důvodů, proč bychom se měli problematikou zabývat, « uvedl. Připomněl, že na minulém zasedání předkládal petici Stop nedůvodnému zdražování vody, kterou podepsalo 1431 občanů. K návrhu Moravce se připojil i pirát Mikuláš Ferjenčík, v rozpravě ho podpořil i Jiří Nouza (TOP 09). Na jednání zastupitelstva se ale tento podnět nedostal… O to, aby kontrolu nad distribucí pitné vody v metropoli získalo hlavní město, usilují pražští komunisté dlouhodobě. Téma pravidelně prosazují k zařazení do programu jednání zastupitelstva a loni v červnu iniciovali již zmíněnou petici. Nedávno k tomu uspořádali i tiskovou konferenci. »Nepovažujeme za přijatelné, aby navyšováním ceny pitné vody politická reprezentace Prahy přenášela
vážné chyby předchůdců na občany města včetně podnikatelů. Kritizujeme a odmítáme, aby z hospodaření s vodou vznikaly neúměrné zisky, které odtékají do zahraničí, a nebyla dostatečně obnovována infrastruktura Prahy,« uvedl tam Hrůza. Pražský deník přinesl minulý týden informaci, že pražští radní rozhodli, že Praha bude usilovat o to, aby vodovody v metropoli provozovalo samo město. To by znamenalo, že dlouhodobé úsilí komunistů přináší své plody…

KSČM chtěla mluvit o chátrajících domech

Komunisté se vyjádřili i k návrhům, které do programu schůze navrhla pravice. Co se týče projednávání územního plánu, podle slov Semelové nemá KSČM nic proti, jen by to – na rozdíl od pravice – nespojovala s neustálým odvoláváním náměstkyně Petry Kolínské (Trojkoalice-Zelení), což je evergreenem TOP 09 i ODS. »Jinak bychom mohli postoupit dál, nejsme proti věcné diskusi,« řekla Semelová. Komunisté podpořili návrh na zařazení bodu týkajícího se postoje města ke squattingu, který navrhl Alexandr Bellu (ODS). Učinili tak ale ze zcela opačných důvodů než on. »Chtěli jsme mluvit o chátrajících domech, o tom, jak je to řešeno v zahraničí, kde jsou squatterům za určitých podmínek svěřovány do správy,« uvedla pro Haló noviny Semelová. Ani tento bod se na program schůze nedostal. Na protest proti tomu, že koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice opět neumožnila projednání žádného opozičního návrhu, hlasovala KSČM proti schválení programu.


→ celý článek
zdroj: Klub KSČM v ZHMP

TISKOVÁ ZPRÁVA

Za klub KSČM vyjadřuji ostrý nesouhlas s tímto narychlo realizovaným, ekonomicky neprůhledným a sociálně necitlivým prodejem bytů ČEZ, který považuji za hazardování s osudy zhruba tří tisíc lidí na sídlišti Písnice a ve Vršovicích,“ uvedla na čtvrteční tiskové konferenci předsedkyně klubu pražských zastupitelů KSČM Marta Semelová. Setkání s novináři se zúčastnili i nájemníci z Písnice a Vršovic.

Semelová stručně připomněla historii: Sídliště Písnice bylo postaveno v 80. letech jako podnikové byty s tím, že nájemníci po určité době odpracované u zaměstnavatele (většinou energetických podniků) a po splacení bytů formou nájemného, je získají do svého vlastnictví. To se nestalo, naopak v 90. letech byly byty i se souvisejícími pozemky převedeny do vlastnictví ČEZ s tím, že stát zůstal majoritním vlastníkem. V roce 2003 nabídla firma byty nájemníkům, kteří, aby vyhověli urychlenému řízení, prodávali pod cenou chaty a auta a brali si nevýhodné úvěry. „Byty jsme i renovovali. Když píšou v novinách, že ČEZ se choval jako dobrý hospodář, musíme se smát. Dobří hospodáři jsme byli po celou dobu my. Shnilá bytová jádra, pokud v hnilobě nechcete žít, si musíte opravit na vlastní náklady,“ uvedla místní obyvatelka Magdalena Vlková.

Vzápětí ČEZ hodil občany a celé rodiny přes palubu a od prodeje couvnul. Ti pak přišli o značné majetky a peníze. „V loňském roce vše začalo znovu. Podmínky narychlo spuštěné privatizace nastavil ČEZ tak, že nájemníci byli z možnosti koupit si své byty prakticky vyloučeni. Logicky se začali bránit,“ řekla Semelová. Utvořili iniciativu Moje Písnice, scházeli se na demonstracích, posílali dopisy na všechny možné strany, žádali pomoc od státu, který je většinovým vlastníkem, i od města.

„S místními občany jsem o jejich situaci mnohokrát mluvila na demonstracích, které pořádali. Opakovaně jsem v této záležitosti interpelovala předsedu vlády, ministra financí i radní na pražském magistrátu, kde jsem, mimo jiné, navrhovala, aby byty koupilo hlavní město,“ uvedla Semelová. Nikdo ale nepomohl, nezasáhl. „Paní Semelová jako jediný politik od počátku až do konce stojí za námi, vystupuje na demonstracích, interpeluje za nás, velmi si toho vážíme. Ostatní politici, včetně pana premiéra, projevují nezájem,“ řekla Vlková. Její slova potvrdil i místní občan Jaroslav Setnička. Situací nájemníků se zabývala i předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 Jana Čunátová (KSČM). „Obrátila jsem se na koho jsem jen mohla. Dál budeme dělat, co bude třeba,“ řekla.

„Výsledek je známý. Pozemky a byty, v nichž bydlí víc jak tři tisíce občanů, získal finančník Pavol Krúpa, nejistota a obavy písnických trvají dál,“ uvedla Semelová. Vlková doplnila, že Pavol Krúpa zatím není novým vlastníkem, je vítězem výběrového řízení, vůči němuž se snesly i námitky. „Máme rozpracováno několik cest, jak dál, proběhla i schůzka na Pražském hradě, která bude mít pokračování,“ řekla Vlková. O zvolené cestě bude včas informovat, nájemníci dávají přednost jednání, jsou však připraveni pokračovat i v „nátlakových“ akcích, pokud politici jejich volání o pomoc nevyslyší. Politici by podle Vlkové měli zapomenout na spory a v zájmu lidí a zdravého rozumu se spojit. V tom jí dala za pravdu i Semelová. Odstrašující případ je podle obou případ bytů OKD.


zdroj: Klub KSČM v ZHMP

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Pražští komunisté dlouhodobě usilují o to, aby kontrolu nad distribucí pitné vody v metropoli získalo hlavní město. Proto téma pravidelně zvedají na jednání zastupitelstva a loni v červnu iniciovali petici Stop nedůvodnému zdražování vody, kterou podepsalo 1431 lidí.

„Klub KSČM opakovaně navrhuje zařadit do programu jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy otázky hospodaření s vodou včetně nového posouzení podnájemní smlouvy s Veolií a případné výpovědi této smlouvy. Nepovažujeme za přijatelné, aby navyšováním ceny pitné vody politická reprezentace Prahy přenášela vážné chyby předchůdců na občany města včetně podnikatelů. Kritizujeme a odmítáme, aby z hospodaření s vodou vznikaly neúměrné zisky, které odtékají do zahraničí, a nebyla dostatečně obnovována infrastruktura Prahy,“ uvedl na čtvrteční (16.2.) tiskové konferenci zastupitel Ivan Hrůza (KSČM).

V petici „Stop nedůvodnému zdražování pitné vody“ jsou následující požadavky: 1. projednat předem v Zastupitelstvu hlavního města Prahy (dále ZHMP) každé zvyšování ceny vodného a stočného v Praze, 2. přijmout konkrétní opatření k zefektivnění hospodaření s pitnou vodou a likvidace odpadních vod, včetně vod dešťových (v rámci tohoto postupu důsledně usilovat o navrácení hospodaření s pitnou vodou do výlučného rozhodování Prahy), 3. informovat bez prodlení ZHMP, zda zvýšení ceny vodného a stočného v roce 2016 proběhlo v souladu se zásadami pro výpočet věcně usměrňované ceny a doložit oprávněnost jednotlivých položek, 4. informovat průběžně ZHMP a veřejnost, jaké akce (včetně jejich rozpočtových nákladů) budou sloužit k obnově a rozvoji vodohospodářského majetku na úseku vodovodů a kanalizací a prostřednictvím kterých společností budou realizovány.

Petici projednalo ZHMP, usnesení sestávající se z výše uvedených bodů, které měly být uloženy Radě hlavního města Prahy, nebylo schváleno, vyslovilo se pro ně pouhých šestnáct opozičních zastupitelů (ostatní nehlasovali), zastupitelstvo vzalo petici na vědomí a pověřilo radní Janu Plamínkovou (STAN/Trojkoalice) jejím vyřízením.

Přesto díky aktivitě pražské KSČM dochází k výraznému posunu. „Některé body z petice se během několika měsíců projevily v jednání Rady hlavního města Prahy, kupříkladu, když se radní Plamínková koncem loňského roku rozhodla požádat ministerstvo financí o přepočet navýšení vodného a stočného. V loňském roce cena vody narostla zhruba o deset procent,“ řekl Hrůza. Podle analýzy, kterou si město nechalo vypracovat, je smlouva s Veolií opravdu nevýhodná. Mohlo by se ušetřit přinejmenším 180 milionů korun. Podle Hrůzy tyto peníze nemají tvořit zisk soukromé firmy, ale měly by směřovat na opravu infrastruktury

Hrůza novinářům ukázal inzerát, publikovaný 18. ledna 2017 v deníku Metro. „Jedná se o inzerci, kterou evidentně podaly Pražské vodovody a kanalizace,“ řekl. V inzerátu se uvádí: „Státní fond životního prostředí, který stanovuje pro každý rok takzvaně sociálně únosnou cenu, vypočetl, že v Praze by byla sociálně únosná cena vodného a stočného pro rok 2016 ve výši 148 korun za metr krychlový.“ To je podle slov Hrůzy pro klub KSČM nepřijatelné a komunističtí zastupitelé budou nadále usilovat o to, aby se hospodaření s pitnou vodou navrátilo do gesce hlavního města.


Politici hodili lidi z Písnice přes palubu
autor: Radovan Rybákzdroj: Haló noviny, 10.2.2017
Rozhovor s Martou Semelovou, předsedkyní klubu KSČM v ZHMP

Jak vnímáte poslední události kolem prodeje bytů v Písnici?

Jsem z toho znechucena. Vláda i magistrát hodily občany Písnice a Vršovic, kteří bydlí v bytech ČEZ, doslova přes palubu. Teď někteří politici, jako například náměstek primátorky Dolínek, lamentují, jak je tento způsob prodeje skandální a vůči občanům nespravedlivý, ale když proti tomu mohli něco udělat, tak neudělali nic. Na občany není čas, musejí řešit vlastní spory, které by mohly ohrozit jejich teplá křesla.

Občané společně s vámi dlouho bojovali proti prodeji bytů. Nepovedlo se to. Proč?

Protože politici, kteří vládnou České republice i městu, se na ně vykašlali, mají jiné zájmy. Vyslechli si argumenty i interpelace, ujistili, že se záležitostí budou zabývat a vývoj sledovat, a tím to skončilo. Na opakované žádosti o řešení už jen monotónně opakovali, že se nedá nic dělat. Přitom občanské sdružení Moje Písnice shromáždilo řadu konkrétních věcných důkazů opřených o právnické rozbory, které dokládaly nejen netransparentnost veřejné soutěže na tento nemravný prodej bytů bez ohledu na sociální aspekt. Tyto doklady totiž navíc zpochybňují celou privatizaci bytového fondu na pražské Písnici. Prověření nejen této privatizace by mohlo mít i další dopady a to se mnoha lidem nehodí do krámu.

Jaký byl v této záležitosti přístup KSČM? Zastala se KSČM obyvatel tohoto pražského sídliště?

Osobně jsem se hned, jakmile jsem se o této záležitosti dověděla, spojila s místními obyvateli a navázala kontakt se vzniklým sdružením Moje Písnice. Zúčastnila jsem se řady demonstrací, které sdružení organizovalo, a také jednání s obyvateli těchto bytů, kteří mi poskytli řadu cenných informací a dokumentů, o něž jsem se mohla opřít. Chci jim za to, alespoň touto cestou, moc poděkovat.

Následně jsem opakovaně interpelovala jak premiéra Sobotku a ministra financí Babiše na půdě Poslanecké sněmovny, tak příslušné radní na pražském magistrátu. Žádala jsem, aby občanům pomohli. Vždyť přece co mají tito lidé, kteří se oprávněně bojí o střechu nad hlavou, zvýšení nájmů a zhoršení prostředí, kde žijí, dělat? Jak si mohou pomoci sami? Všude kolem sebe denně sledují, jak vítězí nenasytné zájmy cynických developerů, kterým je ukradené, jaké dopady to bude mít na jednotlivce i celé rodiny.

Byty, v kterých bydlí více než tři tisíce lidí, získal finančník Pavol Krúpa. Jaký na něj máte názor?

Je to lumpárna a nespravedlnost. Vždyť se jedná původně o podnikové byty zaměstnanců energetických závodů, o něž se občané léta starali, do jejich údržby a rekonstrukcí investovali nemalé peníze, a to na rozdíl od toho opěvovaného »řádného hospodáře« ČEZ. Kdo jim to vrátí? Kdo jim vrátí chaty, auta a další majetek, který rozprodali v momentě, kdy před lety ČEZ nabídnul, že byty prodá nájemníkům za zbytkovou cenu? Kdo jim uhradí nemalé ztráty, když si narychlo brali na odkoupení bytů hypotéky, jež následně nevyužili, protože firma náhle z nabídky vycouvala?

Majitele investiční skupiny Arca Capital osobně neznám. Ale z rozhovoru, který na toto téma poskytl Haló novinám, jsem nenabyla dojmu, že by byty koupil, aby pomohl místním občanům. Nejasné odpovědi na konkrétní otázky spíš svědčí o tom, že prvořadým zájmem bude zisk, a ne sociální soucítění. Ostatně jedná se nejen o byty, ale i o lukrativní pozemky nedaleko blízké stanice plánovaného metra D. Mám obavy, že lidé, kteří zde prožili kus života, na prvním místě zájmů pana Krúpy nebudou. Škoda, že pražský magistrát nepřistoupil na můj návrh, aby byty odkoupilo město.

Věříte, že obyvatelé pražského sídliště Písnice nezapomenou před blížícími se volbami, kdo se jich zastal a kdo se jim snažil pomoci? Budou volit správně?

To nemohu vědět. Také jsme to nedělali kvůli volbám, ale proto, abychom těm lidem pomohli. Jak se ve volbách rozhodnou, bude na nich. Ale určitě se přesvědčili na vlastní kůži, a je to krutá zkušenost, že vládní i pražská koalice prokázaly, jak vážně myslí své předvolební sliby. Po volbách se rozplynuly jak pára nad hrncem. Ostatně svůj názor na stávající situaci - a já vím, že se Písničtí nevzdávají, dokonce chystají hromadné žaloby - budou moci říci obyvatelé »bytů ČEZ« veřejnosti. Ve čtvrtek 16. února od 11 hodin pořádá klub KSČM v Zastupitelstvu hlavního města Prahy na pražském magistrátu tiskovou konferenci. Tématem bude situace kolem vody, jejího zdražování, Veolie, naše petice a prodej bytů ČEZ. A právě k tomuto tématu jsme pozvali občany z Písnice i Vršovic.Prodej bytů v Písnici dokončen – politiky u vesla občané nezajímají
autor: Mgr.Marta Semelová,předsedkyně klubu KSČM v ZHMP

Dlouhé měsíce bojovali obyvatelé pražského sídliště Písnice a Bělocerkevské ulice ve Vršovicích proti prodeji bytů, ve kterých bydlí, a přilehlých pozemků, na nichž je postavena např. mateřská škola či vybudováno dětské hřiště. Jako komunistická poslankyně a zastupitelka hlavního města Prahy jsem se zúčastnila mnoha demonstrací, svolaných rozhořčenými občany, kteří bránili střechu nad hlavou. Interpelovala jsem předsedu vlády, ministra financí i pražské radní a žádala, aby se situací zabývali a lidem pomohli. Předseda vlády sliboval, ministr financí odpovídal argumenty, které polostátní firma ČEZ, jež byty prodávala, sama sepsala. Hlavní město, které jsem požádala, aby byty odkoupilo, přehodilo míček na městskou část se slibem půjčky, přičemž vědělo, že po MČ Libuš žádá nemožné.
Přitom byty byly postaveny v 80. letech jako podnikové, pro zaměstnance převážně energetických závodů. Lidé zde odpracovali stovky hodin zdarma na zlepšení prostředí, investovali vysoké částky do bytů a domů. Měli příslib, že po určitém počtu odpracovaných let u zaměstnavatele a splacení bytů formou nájemného, na ně byty budou převedeny. Jenže přišel listopad 89 a místo nájemníků byly byty zdarma převedeny do vlastnictví ČEZ. Nastalo zvyšování nájmů, aniž by firma do řádné údržby bytového fondu investovala, od 90. let pak i první záměr prodeje. Situace byla tehdy jiná, ČEZ slíbil nájemníkům, že byty prodá do jejich vlastnictví, a to za zbytkovou cenu. Občané založili bytové družstvo, vzali si nevýhodné úvěry a prodávali pod cenou chaty a auta, jen aby vyhověli zrychlenému řízení. V roce 2003 však firma couvla a prodej nerealizovala. Zklamaní občané tak přišli o značný majetek. Již tehdy se v této lukrativní lokalitě plánovala trasa metra D. Nebylo náhodou právě toto důvodem prodej odsunout s vidinou značného zisku pro ČEZ bez ohledu na nájemníky?
Dnes, jak jsme se dověděli z médií, byla neprůhledná a nemravná privatizace dokončena. Pozemky a byty, v nichž bydlí víc jak 3 tisíce občanů, získal finančník Pavol Krúpa. Jistota bydlení a spravedlnost jde stranou, zisk a chladnokrevnost vyhrává, pochybnosti o průhlednosti a transparentnosti zůstávají. Volání občanů o pomoc nevyslyšela ani vládní koalice, ani koalice na pražské radnici. Až se ve volbách bude ČSSD, ANO či KDU-ČSL ucházet o hlasy voličů a slibovat hory doly, vzpomeňme si na to. Nezapomeňme, jak občany po volbách, nejen v tomto případě, bez mrknutí hází přes palubu.zdroj: Klub KSČM v ZHMP

Klub KSČM v ZHMP v souladu s názory více jak 1.400 občanů, kteří podepsali petici "Stop nedůvodnému zdražování vody v Praze" se při jednání ZHMP dne 26.1. snažil prosadit níže uvedený návrh usnesení:

Zastupitelstvo hl. města Prahy ukládá Radě hl. města Prahy:
1) Projednat předem v ZHMP každé zvyšování ceny vodného a stočného v Praze.
2) Přijmout konkrétní opatření k zefektivnění hospodaření s pitnou vodou a likvidace odpadních vod, včetně vod dešťových. V rámci tohoto postupu důsledně usilovat o navrácení hospodaření s pitnou vodou do výlučného rozhodování Prahy.
3) Informovat bez prodlení ZHMP, zda zvýšení ceny vodného a stočného v roce 2016 proběhlo v souladu se zásadami pro výpočet věcně usměrňované ceny a doložit oprávněnost jednotlivých položek.
4) Informovat průběžně ZHMP a veřejnost, jaké akce (včetně jejich rozpočtových nákladů) budou sloužit k obnově a rozvoji vodohospodářského majetku na úseku vodovodů a kanalizací a prostřednictvím kterých společností budou realizovány.

 

Bohužel návrh usnesení podpořilo jen 16 zastupitelů, z toho 5 TOP 09 (zastupitelé  P.Bříza, P.Prchal, M.Doležal, T.Jílek, J.Nouza), 3 ODS (zastupitelé J.Janderová, F.Švarc, F.Humpelík), 4 Piráti (zastupitelé M.Ferjenčík, A. Zábranský, J.Michálek, O.Profant) a 4 KSČM (zastupitelé H.Briardová, I.Hrůza, M.Semelová, P.Šimůnek.

 

Zastupitelé za koaliční strany ANO, ČSSD a Trojkoalice (Zelení, KDU- ČSL, STAN) se hlasování nezúčastnili.  I to jasně ukazuje jaký vztah má vládnoucí pražská koalice k požadavkům občanů Prahy.

 

Více o jednání ZHMP dne 26.1. v následujícím článku.

 


→ celý článek
Komunisté pro levnější vodu a bezplatnou MHD nejen v době smogu
autor: aczdroj: Haló noviny 30.1.2017
Boj proti zdražování vodného a stočného, za bezplatnou MHD nejen v době smogu, za práva lidí v Písnici, jejichž bydlení ohrožuje ČEZ, proti nejasnostem ve smlouvě týkající se Bohemky, za rovné podmínky všech stran v zastupitelstvu, proti pomníku Radeckého na Malostranském náměstí, za domov seniorů v Praze 13 i využití bývalého hotelu DUM v Modřanech, za informace o hluku pro Břevnovské, zachování čísla historické tramvaje, jasné informace kolem revitalizace potoka Brusnice či proti prodeji majetku hlavního města… K tomu všemu aktivně vystupovali pražští komunisté. I když lednové zastupitelstvo netrvalo do noci, program mělo bohatý.

Klasika. Na program pražského zastupitelstva se opět nedostal žádný opoziční návrh, přitom se jednalo o návrhy ve prospěch Pražanů a města. Předsedkyně zastupitelů KSČM Marta Semelová si osvojila návrh starosty městské části Praha-Libuš Jiřího Koubka (TOP 09), aby zastupitelstvo projednalo informaci primátorky o součinnosti hlavního města a městské části ohledně bytového fondu Písnice. K návrhu Semelové se připojil i předseda zastupitelů TOP 09 Václav Novotný. „Osvojuji si návrh pana starosty Koubka. Způsob, jak a s jakým závěrem jsme bytovou situaci obyvatel na sídlišti Písnice (ale i ve Vršovicích) projednávali, byl víceméně formalismus, alibismus a populismus. Dopředu bylo jasné, že městská část sama nemá šanci problém s ČEZem ohledně bytového fondu Písnice vyřešit. Pokračují protesty, připravují se žaloby, nájemníkům je třeba pomoci,“ řekla Semelová, která loni v listopadu navrhovala, aby se do tendru přihlásilo přímo hlavní město, přičemž nakonec bylo schváleno, že Praha poskytne půjčku městské části. Zastupitel Ivan Hrůza (KSČM) navrhl pevný čas k projednání petice STOP nedůvodnému zdražování vody v Praze – na čtvrtou odpoledne. „Jsme tady pro občany. A měli bychom občanům vycházet vstříc,“ řekl. Jeho návrh podpořil i Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

Smog a bezplatná MHD

Semelová s Petrem Šimůnkem (KSČM) podpořili návrh Tomáše Jílka (TOP 09) na zařazení informace o smogové situaci v Praze. „Měli bychom to spojit s otázkou bezplatné MHD. KSČM dlouhodobě prosazuje, aby se rozjela věcná debata, zmínily se plusy i mínusy, abychom pokročili, abychom se tady, jak zmínil kolega Jílek, do budoucna nedusili,“ řekla Semelová. Šimůnek uvedl, že pokud bod zařazen nebude, vznese v dané záležitosti interpelaci, jak později učinil. Jelikož žádný návrh opozice koalice do programu nepustila, zastupitelé KSČM i jiných opozičních stran nepodpořili program jako celek. V následné interpelaci se Šimůnek zeptal na to, jak jsou vedení města spolu s dopravním podnikem připraveny na případné omezení automobilové dopravy – aby byla zajištěna nepřetížená a plynulá veřejná doprava. Reagoval i na informace, že v případě krizové smogové situaci by byla MHD zdarma. „Zamýšlíte se nad tím, že když má někdo Lítačku nebo Opencard, byla by mu platnost prodloužena o jeden dva dny, aby se na něj doprava zdarma také vztahovala?“ zeptal se. Náměstek Petr Dolínek (ČSSD) odpověděl, že platnost kuponu se prodlužovat nebude, jedná se o 10 korun denně, a administrativně by to bylo náročné. Město podle jeho slov bude vytvářet regulační řády i plán na snižování emisí. Co se týče uzavření města, nerad by dostával lidi do situace, že nebudou moci odvézt babičku do nemocnice. Šimůnek je rád, že se bude na regulačních řádech pracovat, uvítal by průběžné informace. „Pokud se nebudou prodlužovat Lítačka ani Opencard, nelze mluvit o dopravě zdarma, protože některých se to týkat nebude, byť jde o 10 korun denně,“ dodal.

Stop nedůvodnému zdražování vody

Na počátku projednávání petice Stop nedůvodnému zdražování pitné vody v Praze sdělila předsedkyně kontrolního výboru Jaroslava Janderová (ODS), že petici podepsalo 1385 petentů (Hrůza předtím uvedl, že ke dni konání zastupitelstva to bylo už 1431 lidí). V petičním výboru jsou spolu s Hrůzou i další zástupci pražské KSČM: Pavel Ambrož, Pavel Bouda, Václav Exner, Miroslav Krajčí, Jana Čunátová a Pavel Franěk. Ivan Hrůza, který promluvil jejich jménem, úvodem řekl, že to byli zastupitelé vládnoucí koalice, kteří při schvalování programu zastupitelstva nepodpořili projednání petice v pevně stanový čas 16 hodin. Pro tuto aroganci moci nemohou být, až na výjimky, petenti přítomni. V souladu se zněním petice navrhl zastupitelstvu toto usnesení: Zastupitelstvo hlavního města Prahy ukládá Radě hl. města Prahy: 1. Projednat předem v ZHMP každé zvyšování ceny vodného a stočného v Praze. 2. Přijmout konkrétní opatření k zefektivnění hospodaření s pitnou vodou a likvidace odpadních vod, včetně vod dešťových. V rámci tohoto postupu důsledně usilovat o navrácení hospodaření s pitnou vodou do výlučného rozhodování Prahy. 3. Informovat bez prodlení ZHMP, zda zvýšení ceny vodného a stočného v roce 2016 proběhlo v souladu se zásadami pro výpočet věcně usměrňované ceny a doložit oprávněnost jednotlivých položek. 4. Informovat průběžně ZHMP a veřejnost, jaké akce (včetně jejich rozpočtových nákladů) budou sloužit k obnově a rozvoji vodohospodářského majetku na úseku vodovodů a kanalizací a prostřednictvím kterých společností budou realizovány. Usnesení nebylo schváleno, vyslovilo se pro něj jen šestnáct opozičních zastupitelů, zastupitelstvo vzalo petici na vědomí a pověřilo radní Janu Plamínkovou (STAN/Trojkoalice) jejím vyřízením.

Praha - nejdražší voda v metropolích V4

„Toto téma bylo až do prosince loňského roku tomuto zastupitelstvu zapovězeno, a to i přesto, že radní v Praze, ti současní i předchozí, pravidelně přes nesouhlas značné části veřejnosti rozhodovali o navyšování ceny pitné vody a čelili oprávněné kritice pro nedostatečnou a pomalou obnovu infrastruktury rozvodů vody až po historicky nesrovnatelnou, velmi závažnou havárii dodávek pitné vody v městské části Praha 6, ale i v jiných případech,“ řekl. To podle něj vedlo petiční výbor a okruh spolupracovníků s oporou zastupitelského klubu KSČM k vypracování projednávané petice a v konkretizaci požadavků. „Ve shodě s obsahem petice připomínám, že cena vodného a stočného se dlouhodobě zvyšuje. Ještě v roce 1990 byla cena vodného 60 haléřů, stočného 20 haléřů, úhrnem 80 haléřů za 1 metr krychlový vody. V lednu 2016 vzrostla dvojsložková cena na 79 korun, od 1. dubna byla navýšena na 85,18 korun za 1 metr krychlový. Na vodném tak Pražané v roce 2016 zaplatili 46,75 korun a na stočném 38,43 korun za 1 metr krychlový. Rozhodnutí přijala dne 15. března 2016 Rada hlavního města Prahy s odůvodněním, že prostředky budou použity na obnovu vodohospodářského majetku. Praha se cenou vodného a stočného stala nejdražší metropolí zemí V4, ve Varšavě stojí krychlový metr v přepočtu 76 korun, v Bratislavě 60 korun a v Budapešti 56 korun,“ řekl.


→ celý článek
Pražští komunisté proti aroganci vůči občanům
autor: aczdroj: Haló noviny, 19.12.2016

Podpora technického vzdělávání, důležitost startovacích bytů pro děti odcházející z dětských domovů, potřeba nezbavovat se městského majetku či upozornění na rizika spjatá s převozem Slovanské epopeje. Obhajoba práva občanů interpelovat radní v určenou hodinu, opětovný nesouhlas se zdražováním vodného a stočného nebo poukázání na podivné hrátky na trhu s odpady. Při předposledním a posledním letošním jednání pražského zastupitelstva komunisté otevřeli či reagovali na mnoho důležitých témat.

Dokončení listopadového a celé prosincové jednání zvládli pražští zastupitelé během jednoho dne – tentokrát neponocovali, skončili vpodvečer, před půl šestou. A to přitom restů z listopadu zbylo požehnaně. Ostrou diskusi provázelo projednávání změn územního plánu v Komořanech a na dalších místech metropole. Zastupitelé si při projednávání vyměňovali osobní invektivy, ne všichni mluvili k věci. Nakonec neschválili žádné usnesení. Zastupitelé KSČM hlasovali proti změnám, které byly navrženy ke schválení, naopak podpořili vyjmutí některých změn, což navrhl Matěj Stropnický (SZ, Trojkoalice). Od vedení města totiž neměli dostatečné podklady, aby z nich bylo jasné, o jaké developerské záměry se jedná.

Akční plán vzdělávání

Předsedkyně zastupitelského klubu KSČM Marta Semelová vystoupila k návrhu Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě. Nejprve reagovala na návrh zastupitele Ondřeje Martana (ODS), který navrhl vyjmout z materiálu podporu inkluze, k čemuž radní Irena Ropková (ČSSD) uvedla, že tento bod nelze vyjmout, neboť vychází z metodických pokynů ministerstva školství, je tedy v materiálu povinně. „S inkluzí máme velký problém, což jsme dali najevo již při projednávání a schvalování novely školského zákona v Poslanecké sněmovně. Jsme přesvědčeni, že tento směr je špatný, protože poškozuje jak žáky s lehkým mentálním postižením, tak žáky z běžných tříd a jejich kantory, působí problémy v poradenských zařízeních a vede k postupné likvidaci speciálního školství. S takto pojatou inkluzí proto zásadně nesouhlasíme. Chápu ale paní radní, že tento materiál má pevně dané povinné části, které vycházejí z přijaté legislativy, ze školského zákona a z metodiky ministerstva školství. Apeluji však na to, aby rada a paní radní dbaly na rozvoj speciálního školství a uchování sítě speciálních škol, protože vždy, když se něco takového ruší, tak se po několika letech zjistí, že to byl špatný krok, těžko se to ale pak už napravuje,“ uvedla Semelová. „Přes velké výhrady k inkluzi, která vím, že je tam povinně, návrh podpoříme,“ dodala.

Podpora technickým oborům

Zmínila i další body, které akční plán vzdělávání obsahuje. „Kvituji, že je zaměřen na technické vzdělávání, protože technických pracovníků a řemeslníků je nejen v Praze nedostatek. Hlavnímu městu se vyplatilo, že se na technické a učňovské vzdělávání zaměřilo, do těchto škol nastupují další a další zájemci. Správná je i podpora spolupráce základních a středních škol, mnohé střední školy nabízejí své dílny pro výuku pracovních činností žáků základních škol. Dlouhodobě však prosazujeme, aby z pozice města byly podporovány jednotlivé městské části, tedy zřizovatelé základních škol, tak, aby v těchto školách došlo k znovuobnovení školních dílen, kde žáci získávali vztah k práci a k řemeslu a kde zároveň ti, kteří nejsou tak zdatní v teoretických předmětech, ale jsou manuálně zruční, mohli zažívat pocit úspěchu. Znovuvybudování školních dílen ostatně podporují různé asociace, svou podporu tomu vyjádřil i předseda vlády,“ řekla. Věnovala se i podpoře výuky cizích jazyků na středních školách. „Jistě to pomůže absolventům s uplatněním na trhu práce. Ne každý učeň či student však je nadaný na cizí jazyky, povinná výuka dvou cizích jazyků je pro mnohé obtížná. Nabídka volitelných předmětů by proto měla být v takové šíři, aby se v ní našli studenti s různým zaměřením,“ uvedla. Ropková reagovala, že nemá nic proti podpoře dílen na základních školách. „Máme celoměstské programy, kam se mohou městské části hlásit,“ uvedla. Město chce ale podle jejích slov jí trochu jinou cestou – navyšovat polytechnická místa na středních školách, kam budou docházet i žáci spádových základních škol. Akční plán podpořila většina zastupitelů, vyjma ODS.


→ celý článek
Metropolitní plán – předvídatelné fiasko
autor: Ing. Jan Zeman, CSc., zastupitel MČ Praha 13 (KSČM)zdroj: Halo noviny, 15.4.2016

Různé aktivity v území má sladit v prvé řadě kvalitní územní plán. Žel, často tomu tak není a pro Prahu to platí trojnásobně.
Územní plán nejen Prahy z předlistopadového období zejména nedostatečně chránil životní prostředí. Přístup k územnímu plánu jako »komunistickému« přežitku po roce 1989 vedl k tristní situaci, kdy asi třetina území Prahy, převážně její okrajové části, přestala být územním plánem pokryta. Příprava nového územního plánu Prahy se vlekla. Zastupitelé hlavního města byli 9. září 1999 postaveni před nezáviděníhodné rozhodování, zda schválit návrh pramizerné kvality a tím i s mnoha škodami z jeho realizace, nebo ho odmítnout a riskovat další rozsáhlé škody z živelného rozvoje Prahy, nejen na životním prostředí. Zvolili první možnost, byť použitá metodika územního plánu byla velmi složitá a návrh plánu obsahoval řadu hrubých faulů proti životnímu prostředí i zdravému rozumu. Těžko tomu mohlo prý být jinak, když páni radní měli velké oči a posvátnou úctu k autům, vážně poškozujícím životní prostředí nejen v Praze.


Příprava územního plánu po roce 2006
Příprava nového územního plánu Prahy se po roce 2006 opět vlekla. Byla vypracována podstatně jednodušší metodika. Návrh tzv. konceptu územního plánu obsahoval kromě rozumných věcí i řadu věcí nerozumných. Zejména počítal se značně extenzivním rozvojem Prahy (zastavěna mohla být i četná okrajová území Prahy) a prioritami ničícími životní prostředí mnoha občanů. K nejhorším patří výstavba nové přistávací dráhy na letišti v Ruzyni o 1600 m blíže k zástavbě (ve slušné společnosti se nové přistávací dráhy letišť umísťují směrem od města), vedení vnějšího okruhu Prahy přes Suchdol (alternativní trasa s mostem přes Vltavu u Řeže existuje, ale radní ji odmítají), další kontroverzní Blanky atd. Měl ale i řadu rozumných záměrů.
Řádně bylo vypořádáno asi 17 000 připomínek občanů. K projednání konceptu územního plánu Prahy v zastupitelstvu hlavního města ale nedošlo. Tomáš Hudeček (TOP 09) po svržení koalice ODS – ČSSD v zastupitelstvu hlavního města označil koncept nového územního plánu za paskvil, když je k němu 17 000 připomínek občanů (proč by nebylo, Praha je mimořádně komplikované území s množstvím často protichůdných zájmů, které není snadné sladit, o četných duplicitách v připomínkách nemluvě). Ve spojení s primátorským křídlem ODS prosadil 7. června 2012 zrušení připraveného konceptu územního plánu Prahy a schválení záměru pořídit tzv. metropolitní plán.
Že jde o zjevný nesmysl? Nevadí. Ve Vídni a v Berlíně metropolitní plán mají. Že tam platí jiné zákony? Tím se přece nebudeme zdržovat! Že to odporuje zákonu o územním plánování a stavebním řádu ČR č. 183/2006 Sb., který nepřipouští dvouvrstevný územní plán? Nevadí. Zákon se změní! Hudeček to prý zařídí, asi včetně odstřelu nesouhlasícího ministra pro místní rozvoj pana Jankovského! Nebozí velcí investoři (developeři) prý musí obcházet, prosit a uplácet příslušné politiky a úředníky, aby si své zájmy (na úkor široké veřejnosti) prosadili. Tomáš Hudeček a spol. jim vyjde vstříc metropolitním plánem.

 


→ celý článek
Komunisté otevřeli diskusi o bezplatné dopravě v Praze
zdroj: Haló noviny, 20.4.2015
Odstartování diskuse o možné bezplatné dopravě v Praze, výzvy k záchraně knihovny v Záhřebské ulici, protest proti záměru investora postavit nevkusnou novostavbu vedle Anežského kláštera, připomínky k územnímu plánu, hlasy pro nerozšíření golfového hřiště v přírodní památce Košíře-Motol, upozornění na nevkusné dílko Davida Černého, na problémy s neřízeným sprejerstvím i na nedostatky u schodů v nových stanicích metra. Pražští komunisté se na dubnovém jednání zastupitelstva věnovali nejrůznějším tématům. Před tímto řádným jednáním však bylo svoláno ještě mimořádné zastupitelstvo, a to na podnět zastupitelů ODS a TOP 09, kteří požadovali odvolání pražské primátorky. Klub KSČM se na hrátkách pravice odmítl podílet.

Pražská primátorka Adriana Krnáčová (hnutí ANO) zůstává ve funkci, o čemž Haló noviny již informovaly, nyní přinášíme podrobnosti. TOP 09 a ODS totiž nevyšel pokus na její odvolání. Ke svolání mimořádného zastupitelstva je přimělo to, že Krnáčová s majiteli Škodova paláce, firmou Copa Retail, bez vědomí Rady hlavního města Prahy řešila právní zastoupení metropole ve sporu o nájemné, který s majitelem paláce město vede. Město si mělo najmout některou z protistranou doporučených advokátních kanceláří, z čehož nakonec sešlo. Komunisté se k falešným výzvám pravice nepřipojili. Předsedkyně klubu zastupitelů KSČM Marta Semelová uvedla, že postup primátorky v otázce výběru právníků v kauze Škodova paláce jednoznačně odsuzuje. Označila jej za nepřijatelný, nestandardní a krajně nevhodný. „Odporuje proklamacím hnutí ANO i stávající radní koalice o transparentnosti a průhlednosti, o úsilí změnit pohled na metropoli jako na město korupce a klientelismu, tedy podobu, kterou v předcházejících letech získalo. Tolik náš jednoznačně odmítavý, kritický postoj k tomu, jak paní primátorka v tomto případě postupovala. Je to prostě neomluvitelné,“ řekla. „Na druhou stranu mě překvapuje, jak suverénně, bez jakéhokoliv studu a sebereflexe, spustili pokřik ti, kteří za problémy, s nimiž se současná koalice teď potýká, stojí. Kteří způsobili či významně přispěli k tomu, že se vyhodily miliardové částky z veřejných prostředků na předražené zakázky jako je tunel Blanka, opencard, nákup tramvají, zpackané smlouvy, na ICT a další a další. Kteří svým chováním a řízením města přivedli Prahu do situace, v které nyní je, a která se musí řešit,“ dodala. Určitě to podle ní nebylo pro nic za nic, když na konci předminulého roku padl návrh na odvolání nejen jedné tehdejší radní, ale i celé rady TOP 09 pod vedením Tomáše Hudečka.

„Právě toho, který je spolu s dalšími zastupiteli TOP 09 a ODS, tedy stran, které nyní volají chyťte zloděje, obviněn v souvislosti s aktivitami na pražském magistrátu. Ukazuje se, že ono v Čechách známé přísloví „S drzým čelem nejdál dojdeš“ zas jednou došlo svého naplnění,” řekla. Jakkoli KSČM nehodlá chybu primátorky omlouvat, Semelová připomněla, že Krnáčová sama pochybení uznala a napravila, jelikož Rada hlavního města Prahy zrušila výběrové řízení na právní zastoupení, přičemž její předchůdci nikdy žádnou chybu spojenou se Škodovým palácem nejenže nenapravili, ale ani neuznali. Semelová chce věřit, že primátorka se ze svého chování poučí, vyzvala ji k tomu, aby se situace již neopakovala a aby spolu s ostatními členy rady transparentně, podle jasně daných pravidel, usilovala o nápravu všech pochybení, k nimž v minulých letech, kvůli podivným praktikám předchozích vedení města - ODS, TOP 09 a ČSSD - došlo. „To se týká, mimo jiné, právě i předraženého nájmu Škodova paláce, což je v zárodku toho, proč se dnes scházíme,“ upřesnila. Zároveň připomněla, že klub KSČM vždy požadoval informace a řádné projednání zásadních problémů na jednání ZHMP, čehož se většinou nedočkal. „Jak už jsem uvedla, hlavní je řešit nahromaděné problémy. Proto se k falešným výzvám dnes „jediných spravedlivých“ politických stran ODS a TOP 09, které přitom samy mají máslo na hlavě, a které se dnes vehementně snaží odvrátit pozornost od vlastní zodpovědnosti, nepřipojíme, to znamená, že klub KSČM návrh na odvolání pražské primátorky nepodpoří,” dodala. O návrhu na odvolání primátorky se nakonec vůbec nehlasovalo, jelikož pravici se nepodařilo prosadit, aby byl návrh zařazen do programu mimořádného jednání. Klub KSČM se zdržel hlasování.


→ celý článek
Pane premiére, slíbil jste, že peníze budou
zdroj: Halé noviny, 12.12.2014

Interpelace Marty Semelové na premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) ve věci Pražského silničního okruhu:

 
Dlouhodobým pražským problémem je dostavba vnějšího silničního okruhu, který má odvést tranzitní automobilovou dopravu z vnitřní Prahy. Jde především o jeho dostavbu v severní části - Ruzyně, Suchdol a Březiněves, a propojení dálnice D8 na D1, což zároveň řeší neúnosnou situaci na Spořilově.
Problém se táhne od roku 1999, kdy byl okruh schválen v územním plánu, ovšem dodnes není vyřešen z důvodů soudních rozhodnutí a nedostatku finančních prostředků. Proti okruhu v severní části se staví dotčené městské části a občanská sdružení. Jsou návrhy na variantní řešení okruhu kolem Prahy, které by mělo být levnější a šetrnější k životnímu prostředí daných městských částí. Toto rozhodnutí je však mimo kompetenci zastupitelstva. Jde to také Středočeským krajem. A dosud o něm bohužel nebylo rozhodnuto ani jednáno. Za této situace nezbývá nic jiného než prosadit urychlenou dostavbu okruhu ve schválené stopě. Bohužel, zastupitelstvo poté, co byly schváleny zásady územního rozvoje v září 2014, toto už udělat nemůže, protože musí čekat, zda nebude rozhodnutí znovu napadeno u soudu, a také, zda budou ve státním rozpočtu nalezeny finanční prostředky včetně vyjednání dotace ze strany Evropského parlamentu pro dostavbu okruhu.
Vy jste, pane premiére, v rámci předvolební kampaně navštívil oblast Spořilova a v diskusi s občany i při pozdější tiskové konferenci jste slíbil pomoc v řešení situace. Chci se vás proto zeptat, co konkrétně již bylo učiněno, jaké řešení je připravováno, zda se počítá při financování dopravních staveb i s dostavbou Pražského silničního okruhu a jak pokročila příprava výstavby propojení silnice R7 z Ruzyně na Chomutov s dálnicí D8, která byla prezentována v září na tiskové konferenci ministra dopravy a která by mohla zabezpečit odklonění tranzitní dopravy mimo Prahu a tím i odlehčit severnímu silničnímu okruhu a akceptovat tak některé připomínky zmiňovaných městských částí.

 

 


→ celý článek
autor: Pavel Ambrož, kandidát KSČM do Senátu
Zvyšování vodného a stočného v Praze - komentář netřeba !
2015                                                  77,66       Kč/m3  
2013                                               74,35           
2012                                            66,35
2011                                         60,39
2010                                      56,51  
2009                                   55,12
                                          53,01
2008                               51,57
2007                            49,67
2006                          44,36
2005                        42,75
2004                      41,43
2003                    38,57
2002                  37,77
2001                35,10
2000              32,63
1999            29,95
1998           26,19
1997          21,67
1996         18,57
1995        16,30
1994      15,00
1993      12,50
1992      9,00
1991    3,00
1990    0,80 Kčs/m3
 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena