Ing. Pavel Franěk

kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 24, Praha 9
Věk 74 let
specialista v oblasti regionální politiky a cestovního ruchu
žije v Praze

Po ukončení studia na Vysoké škole ekonomické nastoupil do rezortu zahraničního obchodu, nejprve do Čs. obchodní komory. Od roku 1973 pracoval na Federálním ministerstvu zahraničního obchodu a v roce 1974 byl dlouhodobě vyslán na obchodní oddělení československého zastupitelského úřadu do Etiopie. Po ukončení tohoto služebního přidělení pracoval v Koospolu, a.s. V roce 1981 byl vyslán na obchodní oddělení československého zastupitelského úřadu do Spolkové republiky Německo, kde jsem pracoval až do roku 1986. Po návratu pokračoval v práci v OZO Koospol, a to ve funkci obchodního ředitele. Po zrušení rezortu zahraničního obchodu nastoupil na Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu, kde během transformace ministerstva na Ministerstvo pro místní rozvoj zastával různé funkce. Poslední jeho funkcí před odchodem do důchodu byla funkce ředitele odboru 93, cestovní ruch. Během uvedeného období byl resortem MMR vyslán 2krát dlouhodobě do zahraničí Českou centrálou cestovního ruchu (CzechTourism), jejímž zřizovatelem je MMR, do Ruské federace, nejprve do Moskvy, poté do Jekatěrinburgu. V současné době působí jako externista na VŠO, v Hospodářské komoře ČR a v z.s. GABO.

Volební heslo:

Je čas na změny!

Programové priority kandidáta:

  • Pandemií jsou poškozeni všichni, protože všichni poneseme její následky. Řešením není hledat jednoho viníka, ale společně hledat cesty z krize. Nemůžeme dopustit, aby např. samoživitelé rodin, důchodci nebo živnostníci padli na dno
  • Ozdravit veřejné finance v oblasti veřejných zakázek a posílit roli Nejvyššího kontrolního úřadu, zvýšit šance firem s nejkvalitnější produkcí, včetně těch domácích   
  • Podpořit spravedlivé mzdy a důchody zajišťující důstojný život, ne živoření
  • Zachovat bezplatné vzdělávání na všech stupních veřejných škol, kontrolovat odbornou úroveň škol soukromých a obnovit důstojnost a autoritu učitele
  • Zastavit privatizaci ve zdravotnictví, zavést regulaci cen léků a snížit počet zdravotních pojišťoven 
  • Obnovit statut křížkových lázní a podpořit fungování resortu lázeňství
  • Zavést systém sociálního nájemného v obecních bytech, podpořit obecní a družstevní bytovou výstavbu
  • Uzákonit obecné referendum jako způsob rozhodování o nejzávažnějších problémech společnosti