hledání

Základní informace

Krajský výbor KSČM Praha
Politických vězňů 9, 1. patro, č.73 
110 00 Praha
tel. 222 897 471 , 607 646 295
Předsedkyně KV  KSČM:
Mgr. Marta Semelová

e-mail: marta.semelova@seznam.cz
e-mail: prkscm@kscm.cz

e-mail: pazler@kscm.cz

 

https://www.facebook.com/kscmpraha?fref=ts

www.kscm.cz

www.halonoviny.cz

Pražská rada KSČM

Aktuálně

Pražští komunisté opět bojovali za osud lidí v Písnici
autor: aczdroj: Haló noviny, 28.11.2016
 Ačkoli ke konci roku bývá na pražském zastupitelstvu nejvíc rozbuškovým tématem rozpočet města, v listopadu to byl boj o záchranu nájemníků ze sídliště Písnice. Komunisté jsou v této kauze od začátku aktivní. Na dvoudenním zasedání se vyjadřovali samozřejmě i k rozpočtu na příští rok, k veřejnému osvětlení, ke strategickému plánu města a dalším materiálům. Upozornili i na to, že značně narostl objem informací a počet projednávaných materiálů, na které je málo času k seznámení.

Domy i veřejné prostranství na sídlišti Písnice vlastní firma ČEZ, která je ze 70 % ve vlastnictví státu. Všech 739 bytů i s veřejným prostranstvím chce prodat jednomu kupci. Haló noviny o kauze opakovaně psaly, v sobotu informovaly i o rozhodnutí zastupitelstva – zastupitelstvo neschválilo návrh předsedkyně zastupitelů KSČM Marty Semelové, který ukládal Radě hlavního města přihlásit se do tendru, pro se vyslovilo jen patnáct opozičních zastupitelů, hlasování se nezúčastnila ODS a celá koalice (ANO, Trojkoalice a ČSSD). Navzdory tomu, že radní Jana Plamínková (STAN, Trojkoalice) se k návrhu Semelové připojila a stáhla svůj obdobný, v němž radě zapojení se do tendru neukládala, ale vyzývala ji k tomu. Schválen nebyl ani druhý návrh Semelové, že zastupitelstvo má vyzvat ČEZ, aby v součinnosti s vládou vypsanou soutěž zrušil a vedení město vstoupilo do jednání s firmou i vládou. Pro tento návrh se vyslovilo jen šestnáct opozičních zastupitelů, hlasování se opět nezúčastnili zastupitelé koalice a ODS. Schválen byl původní návrh Rady hlavního města Prahy, že metropole poskytne městské části Praha-Libuš bezúročnou půjčku na dvacet let, aby se městská část případně mohla zúčastnit tendru. Komunisté považovali za lepší, kdyby se do něj přihlásila přímo Praha, nicméně – když to neprošlo – podpořili i koaliční návrh. Zastupitel Ivan Hrůza (KSČM) přesto upozornil na jedno úskalí – jestliže veřejný subjekt (město nebo městská část) zveřejní finanční limit, s kterým jde to tendru, „každá soukromá korporace bude vědět, že když dá o korunu víc, soutěž vyhraje, což je velký problém“. Semelová zase upozornila, že z materiálu zcela vypadl bytový dům ve vršovické Bělocerkevské, který chce ČEZ také prodat.

ČEZ získal byty v privatizaci

Rozprava byla místy ostrá, začala ve čtvrtek, pokračovala v pátek, kdy se rozhodlo, téma se objevilo i v interpelacích. Místní obyvatel Jiří Kamín uvedl, že byt kdysi získal jako podnikový, v Písnici bydlí třicet let, ČEZu platí řádně nájem. „ČEZ dostal v devadesátých letech byty zadarmo, proč je neprodá nájemcům, kteří už si je placením nájmu odsloužili?“ zeptal se v interpelaci radního Radka Lacka (ANO), kterého v minulosti opakovaně interpelovala i Semelová. Lidé chtějí v Písnici zůstat, mají to tam rádi, je to jejich domov, ale bojí se, aby nedopadli jako lidé z bytů OKD na Ostravsku. „Tam pan Bakala udělal ze stovek lidí bezdomovce,“ řekl Kamín. Starosta Prahy-Libuše Jiří Koubek (TOP 09) upřednostňoval, aby do tendru šla Praha, městská část to podle něj nemusí zvládnout, proto od města nechce půjčku, ale raději dotaci. Semelová, která bojovala právě o to, aby se do tendru přihlásila Praha, zdůraznila, že je nezbytné, aby město pomohlo městské části nejen půjčkou, ale i právními analýzami, poradenstvím a podobně. Místní obyvatelé, kteří přišli na jednání zastupitelstva s transparenty, zdůrazňovali, že řešení je o politické vůli, upozornili, že mnoho lidí v Písnici je již v důchodovém věku, dva nájemníci dokonce již zemřeli… Kupříkladu Jaroslav Setnička uvedl, že ČEZu patří i veřejné prostranství, které není v územním plánu vedeno jako veřejný prostor.

Semelová, která se problému věnuje dlouhodobě, řekla, že je ráda, že se daná záležitost konečně dostala na jednání zastupitelstva. „Měla jsem možnost účastnit se řady protestů, mluvila jsem s lidmi, slyšela jsem osudy jejich rodin. Škoda, že jste tam nebyli také, protože byste slyšeli, co prožívají ti, kteří mají strach, co s nimi bude, že je koupí developer, zvýší nájmy, přijdou o střechu nad hlavou… Jsou to lidé, kteří se do bytů nastěhovali v osmdesátých letech, vyrůstali tam jejich děti. Byty získali od energetických závodů jako podnikové, na brigádách tam odpracovali tisíce hodin a bylo jim slíbeno, že po určité době, kdy budou ve firmách pracovat a odvádět nájemné, jim byty budou převedeny. Stal se pravý opak, byty po roce 1989 získal naprosto bezplatně ČEZ, který se nyní ohání tím, že se musí chovat s péčí řádného hospodáře. Do bytů ale nedal ani korunu a teď by z toho chtěl vytřískat maximální zisk,“ řekla za bouřlivého potlesku přítomných obyvatel Písnice.

→ celý článek
Odpovědi na dotazy ČTK
zdroj: Klub KSČM v ZHMP

Klub KSČM v ZHMP odpověděl na dotazy ČTK :

Co považujete za největší problém, který současná rada neřeší?
Tvorbu nového územního plánu, jehož dosavadní příprava jako tzv. metropolitního plánu, který začalo minulé vedení města (primátor Hudeček), je v rozporu se zákonem o územním plánování a stavebním řádem.


Jak hodnotíte hospodaření města?
Hospodaření města z hlediska sestavení rozpočtu hodnotíme uspokojivě, v rozpočtu jsou pokryty potřeby města včetně navýšení prostředků na naše priority v oblasti školství, zdravotnictví, dopravy a částečně i sociálních služeb, které jsou však stále podfinancované. S čím jsme trvale nespokojeni, je čerpání prostředků na investice, kde se ukazuje, že jednotliví členové rady (zodpovědní za různé úseky života města) nemají vize rozvoje města. Natož aby měly zpracované generely potřebných investičních akcí se zásobníkem “věcí” s již připravenými projekty. A nemáme teď na mysli nějaké nadčasové vize velkých projektů, ale takové investice, jejichž nerealizace ohrožuje chod města např. problém opravy pražských mostů, zejména Libeňského a Hlávkova, financování technické vybavenosti v některých MČ atd.


Čekáte, že současná koalice vydrží do konce volebního období?
Toť Hamletovská otázka při křehké většině a vnitřních rozporech v této koalici. Dovolíme si však vyslovit prognózu, že nakonec existenční zájmy (členů) jednotlivých koaličních stran povedou k tomu, že u toho budou chtít být až do konce.


Je něco, za co byste současné vedení Prahy pochválili?
Věcně, vedle toho, co jsem již zmínila výše (hospodaření města), pozitivně hodnotíme vytvoření fondu sociálního bydlení (méně již však jsou připraveny projekty, které by z něho měly být financovány), podporu participativního rozpočtování a rozsah snížené a bezplatné městské hromadné dopravy pro určité skupiny obyvatel.
Z hlediska přístupu k opozici kladně hodnotíme to, že v poslední době jsme zváni k jednání Rady HMP a do některých pracovních skupin řešících aktuální problémy města.Doprava, voda, byty, školy… Pražští komunisté opět s lidmi!
autor: aczdroj: Haló noviny, 24.10.2016


Do pozdních večerních hodin jednalo pražské zastupitelstvo. Ačkoli bylo relativně málo zařazených bodů, některé byly tak hutné, že o nich zastupitelé diskutovali hodiny. Komunisté se neúspěšně pokusili o projednání stavu příprav Metropolitního plánu, vypovězení smlouvy s Veolií, tisku k přípravě stavby Pražského okruhu či parkovacích zón. Vedení města interpelovali ohledně parkování na Barrandově, dopravních staveb, bytů ČEZ v Písnici a sloučení školy v Chabařovické se školou na Vyšehradě. Následně se zapojili s relevantními připomínkami k údržbě chodníků, rozdělování peněz z hazardu, memorandu ke koupi Ďolíčku, petici za vyhlášení veřejné architektonické soutěže na podobu nových stanic metra D a dalším záležitostem.

Takřka celé čtvrteční dopoledne jednali pražští zastupitelé o programu říjnového pléna. Pravicová opozice kritizovala především nedávné odvolání ředitele Institutu plánování a rozvoje (IPR) Petra Hlaváčka a pomalou přípravu Metropolitního plánu. Kluby ODS a TOP 09 proto chtěly zařadit odvolání náměstkyně primátorky Petry Kolínské (SZ, Trojkoalice). Jak již Haló noviny informovaly, předsedkyně zastupitelů KSČM Marta Semelová jménem komunistického klubu navrhla projednat informaci o stavu příprav Metropolitního plánu, což zastupitelstvo neschválilo, od návrhu na odvolání Kolínské se však distancovala. „Přestože jsme pro tuto radu nehlasovali, myslíme si, že její postup byl relevantní. Ne všichni změny na IPRu kritizují. Konkrétně svaz sdružující třiatřicet hlavně malých městských částí, které si dlouhodobě stěžovaly na nekomunikaci s IPRem. Na jejich připomínky nebylo reagováno. Uvědomujeme si, že náměstkyně zdědila problém, který se táhne od dob primátora Hudečka, jenž zahodil hodiny a hodiny práce na územním plánu a začínalo se od nuly,“ řekla. Zpoždění příprav Metropolitního plánu je podle ní zapříčiněn právě tím. „Metropolitním plánem je třeba se zabývat, aby skluz byl co nejmenší. Je nutné vést věcnou diskusi a nevyvolávat další chaos,“ dodala.

Smlouva s Veolií začíná vadit víc a víc

Komunisté neúspěšně navrhovali i zařazení dalších bodů. Zastupitel Ivan Hrůza (KSČM) neuspěl s návrhem na zařazení vypovězení smluvního vztahu s Veolií, která je výhradním distributorem pitné vody v metropoli. Osvojil si návrh občana Aleše Moravce, který dlouhodobě – stejně jako komunisté – o vypovězení smlouvy usiluje. „Nejen já mám o zákonnosti postupu ve věci prodloužení smluvního vztahu s Veolií pochybnosti. Takový názor zastává řada dalších lidí včetně části odborníků. Důsledek tohoto vztahu je, že budeme v plném rozsahu platit čističku odpadních vod ze svých zdrojů, nikoli z prostředků Evropské unie. Dalším faktorem je zdražování vody, což je v neprospěch občanů, včetně podnikatelů. Dnes vodné a stočné činí 85 korun (za kubík) a s touto politikou můžeme očekávat, že nás vedení Prahy překvapí dalším nárůstem, aby se dofinancovaly potřebné aktivity na obnovu a zlepšování infrastruktury, která probíhá v nedostatečném rozsahu,“ řekl. Návrh sice nebyl na jednání zařazen, k výraznému posunu ale přece jen došlo. Zatímco na dřívějších schůzích pro zařazení tohoto bodu hlasovalo zanedbatelné množství zastupitelů, nyní takřka celá opozice (28 zastupitelů), přičemž s kritikou vystoupil i Jiří Nouza (TOP 09). Radní Jana Plamínková (STAN, Trojkoalice) slíbila, že smlouva s Veolií bude projednána na výboru pro životní prostředí a následně na celém zastupitelstvu.

Bolístkou Prahy je doprava

Z informací, o kterých zastupitelstvo nejedná, navrhla Semelová přeřadit do řádného projednání tisk k přípravě stavby Pražského okruhu. „O významu této stavby nemá cenu se přesvědčovat, je důležitá nejen pro Pražany, ale i pro Středočechy a všechny, kteří přes Prahu cestují,“ řekla. Podle ní je třeba diskutovat o situaci v dopravě, proto navrhla zařadit i zcela nový bod – informaci náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD) o situaci v dopravě po zavedení parkovacích zón v některých městských částech. „Zavedení zón částečně pomohlo rezidentům, ale způsobilo plno problémů Středočechům, drobným živnostníkům, lidem, kteří potřebují do bytu řemeslníka, nebo kterým přijede návštěva,“ uvedla. Středočeši do Prahy dojíždějí za prací nebo na úřady, parkují u obchodních center, kde jsou parkoviště zpoplatněná. Parkoviště a ulice jsou přitom prázdné, ale parkovat se tam nesmí, takže řidiči jezdí pořád dokola a hledají, kde zaparkovat, což zhoršuje životní prostředí… Semelová připomněla i to, že odpůrci parkovacích zón z Prahy 5 a 6, ke kterým se přidávají i občané Prahy 8, chystají na magistrát žalobu. „Praha 6 chce zóny rozšiřovat, diskutuje se o přehodnocení nočních sazeb za parkování, je toho hodně, co bychom v této souvislosti měli prodiskutovat,“ podotkla. I pro zařazení těchto dvou bodů hlasovala jen opozice. Komunisté ani další opoziční zastupitelé proto nepodpořili návrh programu – prošel jen tak tak, nutnými 33 koaličními hlasy.


→ celý článek
Interpelace M. Semelové k chystanému prodeji bytů ČEZ
zdroj: KV KSČM Praha

V Písnici  (MČ Libuš) se má prodat 800 bytů, které jsou ve vlastnictví ČSZ, společně s občanskou vybaveností a pozemky nedaleko plánované stanice metra D, což zvyšuje také jejich hodnotu. Lidé zde mají velký strach, co s nimi bude, protože si chtěli tyto byty odkoupit, jenomže ČEZ jim dal takové podmínky, že prostě na to nedosáhnou. Nyní se chystá ČEZ byty prodat jinému vlastníku. Občané se bouří, pořádají demonstrace, píší petice. Za občany se postavila poslankyně PS PČR za KSČM Marta Semelová, které se aktivně účastní setkávání občanů a také s jejich problémy vystoupila v rámci interpelací v PS PČR a v ZHMP. S obsahem interpelací a reakcí oslovených představitelů vlády a Pražské radnice vás seznamujeme:

 

Interpelace – Předseda vlády ČR B. Sobotka
M. Semelová: Děkuji. Vážený pane premiére, já navážu na předchozí interpelaci, protože téma této interpelace je stejné. Vy jste říkal, že budete celou situaci sledovat, ale já si myslím, že vaše odpověď v žádném případě nemůže nájemníky uspokojit. Vy byste se do toho jako zástupce státu měl vložit. Protože jestli tady mluvíte o tom, že je slíbeno, že pět let se výše nájmu nezmění, nebo že maximálně 10 %, tak co budou dělat ti lidé potom? Jaká je záruka, že nedojde k něčemu dalšímu? Jaká je záruka, že se do toho nevloží developer, který bude chtít velice využít nejen byty, ale i ty pozemky, které jsou kousek od plánované stanice metra D? Jaká je záruka, že to nebude prodáno třetímu subjektu, pro nějž ti nájemníci budou akorát překážkou pro jejich podnikatelské záměry? Ono se jedná nejenom o Písnici, jedná se i o 33 bytů ve Vršovicích.
Byla tady řeč o tom, že se musí ČEZ chovat s péčí řádného hospodáře. Já bych za prvé chtěla upozornit, že se ČEZ s péčí řádného hospodáře o ty byty nestaral, že tam do toho vložil jenom jednou nějakou částku týkající se výměny oken a stoupaček - ještě z dotace EU. Všechno ostatní si hradili tito nájemníci, dávali do toho peníze. Byly to podnikové byty, oni tam odpracovali stovky hodin na zvelebení vůbec okolí. ČEZu to bylo předáno zdarma, a teď na tom chce někdo vytřískat peníze na úkor právě těchto lidí! Já to považuji za vysoce nemravné, vysoce asociální a ekonomicky maximálně neprůhledné.
Chtěla bych upozornit na to, že i vy jako sociální demokraté tvrdíte o tom, že byty nejsou obyčejné zboží, že každý z lidí má právo na střechu nad hlavou. A tady se tito lidé dostávají do obrovské nejistoty. Jsou zoufalí, svolávají kvůli tomu demonstrace, píšou petice. To je naprosto nedostatečná odpověď. Děkuji.


Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já jenom chci ujistit Poslaneckou sněmovnu i paní poslankyni, vážená paní místopředsedkyně, že vláda nebyla tím, kdo inicioval tento proces. Skutečně my jsme nedali žádný podnět jako vláda České republiky společnosti ČEZ, aby realizovala prodej těchto bytů. Nebyl pro to žádný důvod. Já se určitě budu zajímat o to, jaké důvody vedly společnost ČEZ, že se tady rozhodla tyto byty prodat, a jaké důvody vedly k tomu, že byl ten harmonogram nastaven takovým způsobem, tak jak jsme o tom před malou chvílí mluvili, protože se domnívám, že ty termíny nejsou nastaveny ideálně a že by bylo potřeba se na to podívat i očima těch běžných nájemníků. Pokud oni mají mít čas a prostor, aby se eventuálně toho tendru v rámci nějaké své vlastní spolupráce účastnili, tak by měl být poskytnut dostatečný časový prostor a neměl by být kdokoli zvýhodněn. Takže to je první věc, která mě bude zajímat, jaké byly ty důvody.
Za druhé - proč byl nastaven takovýto harmonogram, zdali je možné s tím něco dělat, s tím harmonogramem. Myslím si, že tady prostě z pohledu vlády a vládní politiky není žádná naléhavost, aby se nějaká takováto operace realizovala. Rozhodně vláda společnosti ČEZ v tomto směru nedala žádný pokyn ani podnět, ani bychom to vlastně udělat nemohli, to je skutečně obchodní korporace, kde vláda má sice majoritní podíl, ale není stoprocentním akcionářem. Kdyby to byla forma státního podniku, tak bychom určitě mohli tuto věc ovlivnit přímým způsobem. Takže ještě jednou děkuji za upozornění v rámci obou těchto interpelací na tuto kauzu a určitě se o to budu zajímat a budu adresovat prostřednictvím Ministerstva financí otázky, s kterými jsem vás seznámil. 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Já si myslím, že nejde pouze o harmonogram, nejde pouze o důvody. Oni vám to odůvodní, jak budou potřebovat, jak se jim to bude hodit. Já si myslím, že pokud tady vláda říká, že nemůže nic dělat, že se tím bude jenom zabývat, tak se ptám, co můžou dělat občané. Co můžou dělat ti nájemníci? Oni si založili to bytové družstvo, které jste tady doporučil, už dávno předtím. Oni dávno předtím chtěli si koupit ty byty, aby měli nějakou jistotu. Jak tady říkal i pan kolega předřečník, nechali prodat chaty, prodali auta, brali si nevýhodné úvěry. Bytové družstvo tohleto všechno udělalo, a potom tato firma s majoritní státní účastí je vlastně oklamala a nechala je v tomhletom všem. Takže já si myslím, že vláda by se do toho měla vložit se vší razancí a mnohem víc.

 


→ celý článek
Komunisté v Praze besedují s lidmi v ulicích
zdroj: KV KSČM Praha

V pondělí 19.9. 2016 besedovali komunisté v Praze s lidmi v ulicích o aktuálních otázkách života v Praze i o mezinárodních souvislostech. Získávali současně podpisy občanů pod petici proti zdražovaní vodného a stočného v Praze a za referendum o zrušení NATO. Při tom rozdali celkem 1.500 ks Haló novin, které mimo jiné obsahovaly pražskou stránku o činnosti zastupitelů KSČM v ZHMP. Besed se mimo jiné zúčastnil místopředsedové  ÚV KSČM  ss. Josef Skála a Jiří Dolejš, poslankyně PS PČR Marta Semelová a zastupitel ZHMP Ivan Hrůza.

Ve třech obvodech  voleb do Senátu PČR tyto besedy byly spojeny s představováním kandidátů KSČM ss. Jany Čunátové (Praha 11, 15,22) Ludmily Nedělkové (Praha 10) a Pavla Fraňka (Praha 6,17).


→ celý článek
Komunisté zahájili petiční akci proti zvyšování ceny vodného a stočného
zdroj: KV KSČM Praha 17.6.2016

V reakci na výrazné zvýšení vodného a stočného v Praze, která schválila nedávno Rada hl.m.Prahy a po odmítnutí návrhů a interpelací zastupitelů ZHMP, aby se touto otázkou zabývalo Zastupitelstvo hl.m.Prahy se komunisté obrací s peticí na občany Prahy s prosbou  o její podpis.  Se zdůvodněním  petice a výzvy, kterou obsahuje  je možné se seznámit níže. Petici bude možné od 22.6. podepsat v budově ÚV KSČM, Politických vězňů 9 a na sekretariátech OV KSČM Praha 1 - 10.

Text petice:

Petice a výzva
k projednání požadavků a za zařazení na jednání zastupitelstva hl. města Prahy
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zák. č. 85/1990 Sb. o právu petičním  a dle § 7 písm. c) a § 9 zákona č. 131/ 2000 Sb. o hl. městě Praze.

My, níže podepsaní občané hl. města Prahy, žádáme zastupitele hl. města Prahy, aby projednali tuto petici a přijali usnesení zavazující radu HMP k plnění níže uvedených opatření.
Cena vodného a stočného se dlouhodobě zvyšuje. Ještě v roce 1990 byla cena vodného 60 hal., stočného 20 hal., úhrnem 80 haléřů za 1 m³ vody. V lednu 2016 vzrostla dvojsložková cena na 79,-Kč, od 1. dubna byla navýšena na 85,18 Kč za 1 m³. Na vodném tak Pražané letos zaplatí 46,75 Kč a na stočném 38,43 Kč za m³. Rozhodnutí přijala dne 15. 3. 2016 rada hl. města Prahy s odůvodněním, že prostředky budou použity na obnovu vodohospodářského majetku. Praha se cenou vodného a stočného stala nejdražší metropolí zemí V4, ve Varšavě stojí krychlový metr v přepočtu 76,-Kč v Bratislavě 60,-Kč a v Budapešti 56,-Kč.
Politici v Praze nevěnují hospodaření s vodou potřebnou pozornost. Vinou nezodpovědného jednání předchozích politických vedení se prodej vody prostřednictvím technické infrastruktury Prahy stal zdrojem zisků francouzské firmy VEOLIA VODA a.s., což umožňuje odliv finančních prostředků do zahraničí. Působení této soukromé firmy bylo příčinou znemožnění spolufinancování výstavby čističky zdroji EU v řádu miliard Kč. Koalice vládnoucí v Praze dosud koná nedůsledně a odmítá smlouvu ukončit nebo alespoň časově omezit. Chyby pražských politiků nesmí být přenášeny ani na občany, ani na podnikatelskou, či neziskovou sféru.

Požadujeme proto, aby zastupitelstvo hl. města Prahy uložilo radě:
1) Nepřipustit zdražování vody v Praze bez předchozího projednání v ZHMP.
2) Přijmout konkrétní opatření k zefektivnění hospodaření s pitnou vodou a likvidace odpadních vod, včetně vod dešťových. V rámci tohoto postupu důsledně usilovat o navrácení hospodaření s pitnou vodou do výlučného rozhodování Prahy.
3) Informovat bez prodlení ZHMP, zda zvýšení ceny vodného a stočného v roce 2016 proběhlo v souladu se zásadami pro výpočet věcně usměrňované ceny a doložit oprávněnost jednotlivých položek.
4) Informovat průběžně zastupitelstvo a veřejnost, jaké akce (včetně jejich rozpočtových nákladů) budou sloužit k obnově a rozvoji vodohospodářského majetku na úseku vodovodů a kanalizací a prostřednictvím kterých společností budou realizovány.

Petiční výbor:
Pavel Ambrož, nám. Jiřího z Lobkovic 2277 / 7, 130 00 Praha 3,
Pavel Bouda, Varšavská 32, 120 00 Praha 2,
RNDr. Václav Exner, CSc., Tlustého 2042/22, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice, ladislav.e@centrum.cz
JUDr. Ivan Hrůza, Mládeže 20, 169 00 Praha 6, Ivan.Hruza@praha.eu
Miroslav Krajčí, Jeremenkova 750, 140 00 Praha 4,
Ing. Jana Čunátová, Starostrašnická 60/72, 100 00 Praha 10,
Ing. Pavel Franěk, Nevanova 1043/4, 163 00 Praha 6 – Řepy.
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány a orgány samosprávy je oprávněn kterýkoli člen petičního výboru.

Souhlasíme s obsahem petice a výzvy
STOP nedůvodnému zdražování pitné vody
Jméno a příjmení (hůlkovým písmem),  bydliště,  vlastnoruční podpis 

 
 


Metropolitní plán – předvídatelné fiasko
autor: Ing. Jan Zeman, CSc., zastupitel MČ Praha 13 (KSČM)zdroj: Halo noviny, 15.4.2016

Různé aktivity v území má sladit v prvé řadě kvalitní územní plán. Žel, často tomu tak není a pro Prahu to platí trojnásobně.
Územní plán nejen Prahy z předlistopadového období zejména nedostatečně chránil životní prostředí. Přístup k územnímu plánu jako »komunistickému« přežitku po roce 1989 vedl k tristní situaci, kdy asi třetina území Prahy, převážně její okrajové části, přestala být územním plánem pokryta. Příprava nového územního plánu Prahy se vlekla. Zastupitelé hlavního města byli 9. září 1999 postaveni před nezáviděníhodné rozhodování, zda schválit návrh pramizerné kvality a tím i s mnoha škodami z jeho realizace, nebo ho odmítnout a riskovat další rozsáhlé škody z živelného rozvoje Prahy, nejen na životním prostředí. Zvolili první možnost, byť použitá metodika územního plánu byla velmi složitá a návrh plánu obsahoval řadu hrubých faulů proti životnímu prostředí i zdravému rozumu. Těžko tomu mohlo prý být jinak, když páni radní měli velké oči a posvátnou úctu k autům, vážně poškozujícím životní prostředí nejen v Praze.


Příprava územního plánu po roce 2006
Příprava nového územního plánu Prahy se po roce 2006 opět vlekla. Byla vypracována podstatně jednodušší metodika. Návrh tzv. konceptu územního plánu obsahoval kromě rozumných věcí i řadu věcí nerozumných. Zejména počítal se značně extenzivním rozvojem Prahy (zastavěna mohla být i četná okrajová území Prahy) a prioritami ničícími životní prostředí mnoha občanů. K nejhorším patří výstavba nové přistávací dráhy na letišti v Ruzyni o 1600 m blíže k zástavbě (ve slušné společnosti se nové přistávací dráhy letišť umísťují směrem od města), vedení vnějšího okruhu Prahy přes Suchdol (alternativní trasa s mostem přes Vltavu u Řeže existuje, ale radní ji odmítají), další kontroverzní Blanky atd. Měl ale i řadu rozumných záměrů.
Řádně bylo vypořádáno asi 17 000 připomínek občanů. K projednání konceptu územního plánu Prahy v zastupitelstvu hlavního města ale nedošlo. Tomáš Hudeček (TOP 09) po svržení koalice ODS – ČSSD v zastupitelstvu hlavního města označil koncept nového územního plánu za paskvil, když je k němu 17 000 připomínek občanů (proč by nebylo, Praha je mimořádně komplikované území s množstvím často protichůdných zájmů, které není snadné sladit, o četných duplicitách v připomínkách nemluvě). Ve spojení s primátorským křídlem ODS prosadil 7. června 2012 zrušení připraveného konceptu územního plánu Prahy a schválení záměru pořídit tzv. metropolitní plán.
Že jde o zjevný nesmysl? Nevadí. Ve Vídni a v Berlíně metropolitní plán mají. Že tam platí jiné zákony? Tím se přece nebudeme zdržovat! Že to odporuje zákonu o územním plánování a stavebním řádu ČR č. 183/2006 Sb., který nepřipouští dvouvrstevný územní plán? Nevadí. Zákon se změní! Hudeček to prý zařídí, asi včetně odstřelu nesouhlasícího ministra pro místní rozvoj pana Jankovského! Nebozí velcí investoři (developeři) prý musí obcházet, prosit a uplácet příslušné politiky a úředníky, aby si své zájmy (na úkor široké veřejnosti) prosadili. Tomáš Hudeček a spol. jim vyjde vstříc metropolitním plánem.

 


→ celý článek
Komunisté otevřeli diskusi o bezplatné dopravě v Praze
zdroj: Haló noviny, 20.4.2015
Odstartování diskuse o možné bezplatné dopravě v Praze, výzvy k záchraně knihovny v Záhřebské ulici, protest proti záměru investora postavit nevkusnou novostavbu vedle Anežského kláštera, připomínky k územnímu plánu, hlasy pro nerozšíření golfového hřiště v přírodní památce Košíře-Motol, upozornění na nevkusné dílko Davida Černého, na problémy s neřízeným sprejerstvím i na nedostatky u schodů v nových stanicích metra. Pražští komunisté se na dubnovém jednání zastupitelstva věnovali nejrůznějším tématům. Před tímto řádným jednáním však bylo svoláno ještě mimořádné zastupitelstvo, a to na podnět zastupitelů ODS a TOP 09, kteří požadovali odvolání pražské primátorky. Klub KSČM se na hrátkách pravice odmítl podílet.

Pražská primátorka Adriana Krnáčová (hnutí ANO) zůstává ve funkci, o čemž Haló noviny již informovaly, nyní přinášíme podrobnosti. TOP 09 a ODS totiž nevyšel pokus na její odvolání. Ke svolání mimořádného zastupitelstva je přimělo to, že Krnáčová s majiteli Škodova paláce, firmou Copa Retail, bez vědomí Rady hlavního města Prahy řešila právní zastoupení metropole ve sporu o nájemné, který s majitelem paláce město vede. Město si mělo najmout některou z protistranou doporučených advokátních kanceláří, z čehož nakonec sešlo. Komunisté se k falešným výzvám pravice nepřipojili. Předsedkyně klubu zastupitelů KSČM Marta Semelová uvedla, že postup primátorky v otázce výběru právníků v kauze Škodova paláce jednoznačně odsuzuje. Označila jej za nepřijatelný, nestandardní a krajně nevhodný. „Odporuje proklamacím hnutí ANO i stávající radní koalice o transparentnosti a průhlednosti, o úsilí změnit pohled na metropoli jako na město korupce a klientelismu, tedy podobu, kterou v předcházejících letech získalo. Tolik náš jednoznačně odmítavý, kritický postoj k tomu, jak paní primátorka v tomto případě postupovala. Je to prostě neomluvitelné,“ řekla. „Na druhou stranu mě překvapuje, jak suverénně, bez jakéhokoliv studu a sebereflexe, spustili pokřik ti, kteří za problémy, s nimiž se současná koalice teď potýká, stojí. Kteří způsobili či významně přispěli k tomu, že se vyhodily miliardové částky z veřejných prostředků na předražené zakázky jako je tunel Blanka, opencard, nákup tramvají, zpackané smlouvy, na ICT a další a další. Kteří svým chováním a řízením města přivedli Prahu do situace, v které nyní je, a která se musí řešit,“ dodala. Určitě to podle ní nebylo pro nic za nic, když na konci předminulého roku padl návrh na odvolání nejen jedné tehdejší radní, ale i celé rady TOP 09 pod vedením Tomáše Hudečka.

„Právě toho, který je spolu s dalšími zastupiteli TOP 09 a ODS, tedy stran, které nyní volají chyťte zloděje, obviněn v souvislosti s aktivitami na pražském magistrátu. Ukazuje se, že ono v Čechách známé přísloví „S drzým čelem nejdál dojdeš“ zas jednou došlo svého naplnění,” řekla. Jakkoli KSČM nehodlá chybu primátorky omlouvat, Semelová připomněla, že Krnáčová sama pochybení uznala a napravila, jelikož Rada hlavního města Prahy zrušila výběrové řízení na právní zastoupení, přičemž její předchůdci nikdy žádnou chybu spojenou se Škodovým palácem nejenže nenapravili, ale ani neuznali. Semelová chce věřit, že primátorka se ze svého chování poučí, vyzvala ji k tomu, aby se situace již neopakovala a aby spolu s ostatními členy rady transparentně, podle jasně daných pravidel, usilovala o nápravu všech pochybení, k nimž v minulých letech, kvůli podivným praktikám předchozích vedení města - ODS, TOP 09 a ČSSD - došlo. „To se týká, mimo jiné, právě i předraženého nájmu Škodova paláce, což je v zárodku toho, proč se dnes scházíme,“ upřesnila. Zároveň připomněla, že klub KSČM vždy požadoval informace a řádné projednání zásadních problémů na jednání ZHMP, čehož se většinou nedočkal. „Jak už jsem uvedla, hlavní je řešit nahromaděné problémy. Proto se k falešným výzvám dnes „jediných spravedlivých“ politických stran ODS a TOP 09, které přitom samy mají máslo na hlavě, a které se dnes vehementně snaží odvrátit pozornost od vlastní zodpovědnosti, nepřipojíme, to znamená, že klub KSČM návrh na odvolání pražské primátorky nepodpoří,” dodala. O návrhu na odvolání primátorky se nakonec vůbec nehlasovalo, jelikož pravici se nepodařilo prosadit, aby byl návrh zařazen do programu mimořádného jednání. Klub KSČM se zdržel hlasování.


→ celý článek
Pane premiére, slíbil jste, že peníze budou
zdroj: Halé noviny, 12.12.2014

Interpelace Marty Semelové na premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) ve věci Pražského silničního okruhu:

 
Dlouhodobým pražským problémem je dostavba vnějšího silničního okruhu, který má odvést tranzitní automobilovou dopravu z vnitřní Prahy. Jde především o jeho dostavbu v severní části - Ruzyně, Suchdol a Březiněves, a propojení dálnice D8 na D1, což zároveň řeší neúnosnou situaci na Spořilově.
Problém se táhne od roku 1999, kdy byl okruh schválen v územním plánu, ovšem dodnes není vyřešen z důvodů soudních rozhodnutí a nedostatku finančních prostředků. Proti okruhu v severní části se staví dotčené městské části a občanská sdružení. Jsou návrhy na variantní řešení okruhu kolem Prahy, které by mělo být levnější a šetrnější k životnímu prostředí daných městských částí. Toto rozhodnutí je však mimo kompetenci zastupitelstva. Jde to také Středočeským krajem. A dosud o něm bohužel nebylo rozhodnuto ani jednáno. Za této situace nezbývá nic jiného než prosadit urychlenou dostavbu okruhu ve schválené stopě. Bohužel, zastupitelstvo poté, co byly schváleny zásady územního rozvoje v září 2014, toto už udělat nemůže, protože musí čekat, zda nebude rozhodnutí znovu napadeno u soudu, a také, zda budou ve státním rozpočtu nalezeny finanční prostředky včetně vyjednání dotace ze strany Evropského parlamentu pro dostavbu okruhu.
Vy jste, pane premiére, v rámci předvolební kampaně navštívil oblast Spořilova a v diskusi s občany i při pozdější tiskové konferenci jste slíbil pomoc v řešení situace. Chci se vás proto zeptat, co konkrétně již bylo učiněno, jaké řešení je připravováno, zda se počítá při financování dopravních staveb i s dostavbou Pražského silničního okruhu a jak pokročila příprava výstavby propojení silnice R7 z Ruzyně na Chomutov s dálnicí D8, která byla prezentována v září na tiskové konferenci ministra dopravy a která by mohla zabezpečit odklonění tranzitní dopravy mimo Prahu a tím i odlehčit severnímu silničnímu okruhu a akceptovat tak některé připomínky zmiňovaných městských částí.

 

 


→ celý článek
autor: Pavel Ambrož, kandidát KSČM do Senátu
Zvyšování vodného a stočného v Praze - komentář netřeba !
2015                                                  77,66       Kč/m3  
2013                                               74,35           
2012                                            66,35
2011                                         60,39
2010                                      56,51  
2009                                   55,12
                                          53,01
2008                               51,57
2007                            49,67
2006                          44,36
2005                        42,75
2004                      41,43
2003                    38,57
2002                  37,77
2001                35,10
2000              32,63
1999            29,95
1998           26,19
1997          21,67
1996         18,57
1995        16,30
1994      15,00
1993      12,50
1992      9,00
1991    3,00
1990    0,80 Kčs/m3
 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena