hledání

Základní informace

Krajský výbor KSČM Praha
Politických vězňů 9, 1. patro, č.73 
110 00 Praha
tel. 222 897 471 , 607 646 295
Předsedkyně KV  KSČM:
Mgr. Marta Semelová

e-mail: marta.semelova@seznam.cz
e-mail: prkscm@kscm.cz

e-mail: pazler@kscm.cz

 

https://www.facebook.com/kscmpraha?fref=ts

www.kscm.cz

www.halonoviny.cz

Pražská rada KSČM

Aktuálně

KV KSČM v Praze zve všechny občany na protestní demonstraci "Ano míru, Ne válce", které se koná v sobotu 25.6. v 11.55 na Václavském náměstí, "u koně".

→ celý článek
Komunisté zahájili petiční akci proti zvyšování ceny vodného a stočného
zdroj: KV KSČM Praha 17.6.2016

V reakci na výrazné zvýšení vodného a stočného v Praze, která schválila nedávno Rada hl.m.Prahy a po odmítnutí návrhů a interpelací zastupitelů ZHMP, aby se touto otázkou zabývalo Zastupitelstvo hl.m.Prahy se komunisté obrací s peticí na občany Prahy s prosbou  o její podpis.  Se zdůvodněním  petice a výzvy, kterou obsahuje  je možné se seznámit níže. Petici bude možné od 22.6. podepsat v budově ÚV KSČM, Politických vězňů 9 a na sekretariátech OV KSČM Praha 1 - 10.

Text petice:

Petice a výzva
k projednání požadavků a za zařazení na jednání zastupitelstva hl. města Prahy
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zák. č. 85/1990 Sb. o právu petičním  a dle § 7 písm. c) a § 9 zákona č. 131/ 2000 Sb. o hl. městě Praze.

My, níže podepsaní občané hl. města Prahy, žádáme zastupitele hl. města Prahy, aby projednali tuto petici a přijali usnesení zavazující radu HMP k plnění níže uvedených opatření.
Cena vodného a stočného se dlouhodobě zvyšuje. Ještě v roce 1990 byla cena vodného 60 hal., stočného 20 hal., úhrnem 80 haléřů za 1 m³ vody. V lednu 2016 vzrostla dvojsložková cena na 79,-Kč, od 1. dubna byla navýšena na 85,18 Kč za 1 m³. Na vodném tak Pražané letos zaplatí 46,75 Kč a na stočném 38,43 Kč za m³. Rozhodnutí přijala dne 15. 3. 2016 rada hl. města Prahy s odůvodněním, že prostředky budou použity na obnovu vodohospodářského majetku. Praha se cenou vodného a stočného stala nejdražší metropolí zemí V4, ve Varšavě stojí krychlový metr v přepočtu 76,-Kč v Bratislavě 60,-Kč a v Budapešti 56,-Kč.
Politici v Praze nevěnují hospodaření s vodou potřebnou pozornost. Vinou nezodpovědného jednání předchozích politických vedení se prodej vody prostřednictvím technické infrastruktury Prahy stal zdrojem zisků francouzské firmy VEOLIA VODA S. A., což umožňuje odliv finančních prostředků do zahraničí. Působení této soukromé firmy bylo příčinou znemožnění spolufinancování výstavby čističky zdroji EU v řádu miliard Kč. Koalice vládnoucí v Praze dosud koná nedůsledně a odmítá smlouvu ukončit nebo alespoň časově omezit. Chyby pražských politiků nesmí být přenášeny ani na občany, ani na podnikatelskou, či neziskovou sféru.

Požadujeme proto, aby zastupitelstvo hl. města Prahy uložilo radě:
1) Nepřipustit zdražování vody v Praze bez předchozího projednání v ZHMP.
2) Přijmout konkrétní opatření k zefektivnění hospodaření s pitnou vodou a likvidace odpadních vod, včetně vod dešťových. V rámci tohoto postupu důsledně usilovat o navrácení hospodaření s pitnou vodou do výlučného rozhodování Prahy.
3) Informovat bez prodlení ZHMP, zda zvýšení ceny vodného a stočného v roce 2016 proběhlo v souladu se zásadami pro výpočet věcně usměrňované ceny a doložit oprávněnost jednotlivých položek.
4) Informovat průběžně zastupitelstvo a veřejnost, jaké akce (včetně jejich rozpočtových nákladů) budou sloužit k obnově a rozvoji vodohospodářského majetku na úseku vodovodů a kanalizací a prostřednictvím kterých společností budou realizovány.

Petiční výbor:
Pavel Ambrož, nám. Jiřího z Lobkovic 2277 / 7, 130 00 Praha 3,
Pavel Bouda, Varšavská 32, 120 00 Praha 2,
RNDr. Václav Exner, CSc., Tlustého 2042/22, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice, ladislav.e@centrum.cz
JUDr. Ivan Hrůza, Mládeže 20, 169 00 Praha 6, Ivan.Hruza@praha.eu
Miroslav Krajčí, Jeremenkova 750, 140 00 Praha 4,
Ing. Jana Čunátová, Starostrašnická 60/72, 100 00 Praha 10,
Ing. Pavel Franěk, Nevanova 1043/4, 163 00 Praha 6 – Řepy.
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány a orgány samosprávy je oprávněn kterýkoli člen petičního výboru.

Souhlasíme s obsahem petice a výzvy
STOP nedůvodnému zdražování pitné vody
Jméno a příjmení (hůlkovým písmem),  bydliště,  vlastnoruční podpis 

 
 


Komunisté chtěli jednat o tom, co hýbe Prahou. Koalice to neumožnila!
autor: aczdroj: Haló noviny, 30.5.2016
Z extrému do extrému. Tak by se stručně dalo charakterizovat, že zatímco jindy pražští zastupitelé jednají do pozdních večerních či dokonce nočních hodin, tentokrát byli hotovi už kolem půl druhé odpoledne. Čím to? Zástupci koalice ANO, Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) a ČSSD nepropustili na program nic z toho, co navrhovala opozice, byť to bylo právě to, co nejvíc hýbe Prahou. Komunisté hovořili k situaci v dopravním podniku, k Veolii, ke Klinice, k chátrání budov, k rozdělování peněz z hazardu, k přilepšení školám, k situaci ve stanici metra Nádraží Veleslavín, v Sedlci… Požadovali informace, kdo je v orgánu jaké společnosti, zajímali se o budoucnost pozemku, který bude prodán…

Jak již Haló noviny informovaly, předsedkyně klubu zastupitelů KSČM Marta Semelová navrhla zařadit informaci náměstka Petra Dolínka (ČSSD) o situaci v pražském dopravním podniku. Jedná se o největší městskou firmu, která zaměstnává zhruba 10 tisíc lidí a zabezpečuje pražskou dopravu – tři linky metra, tramvajové tratě a autobusové linky. „Je v zájmu občanů, návštěvníků metropole, ale i nás volených zástupců města, aby vedení firmy bylo odborné, aby byla zajištěna stabilita podniku, efektivní fungování a jistota zaměstnanců. Za naprosto skandální považuji bleskurychlé a podle mého názoru nezodpovědné odvolání Jaroslava Ďuriše nejdřív z představenstva a poté z funkce generálního ředitele Dopravního podniku Praha, k němuž došlo před pár dny, týden před jednáním zastupitelstva, zřejmě proto, abychom neměli jako zastupitelé šanci se k tomu vyjádřit,“ řekla. Připomněla, že po příjezdu náměstka Dolínka došlo ke zrušení plánovaného programu dozorčí rady Dopravního podniku Praha a místo původního programu byl navržen jediný bod – doporučení odvolání Ďuriše a ekonomické ředitelky Magdaleny Češkové. „Rychlost akce vyvolává dojem, jakoby se jednalo o nebezpečného zločince, který ohrožuje celé město. Je pravda, že o odvolání Ďuriše někteří z vedení města usilovali již loni v říjnu. V tichosti připravovali jistého člověka, který neměl o dopravě ani páru, tenkrát se to nepovedlo, proto zřejmě teď tak narychlo a co nejvíc tajně,“ pokračovala Semelová. Novým předsedou představenstva se stal Martin Gillar z České pošty. „Myslíte, že je správné, normální a logické nahradit člověka se značnými zkušenostmi člověkem, který pracuje na poště?“ zeptala se.

Nejde o tichou privatizaci?

Představenstvo Ďuriše a Češkovou odvolalo na doporučení již zmíněné dozorčí rady, která vyslovila nesouhlas se směřováním podniku. „Jaroslav Ďuriš byl prý odvolán kvůli tomu, že bránil transformaci a modernizaci podniku. Zajímalo by mě, o jakou transformaci a modernizaci jde. Nejde spíš o zájmy některých poltických subjektů, o tichou privatizaci a rozprodávání Dopravního podniku Praha? Co se tedy ve skutečnosti připravuje? Jaké konkrétní kroky jsou plánovány a v čem konkrétně Jaroslav Ďuriš bránil?“ zeptala se Semelová. Upozornila, že za ním stojí značné úspěchy, dokázal stabilizovat podnik, který se – než nastoupil – potýkal s obrovskými problémy, Ďuriš je řešil, podnik stabilizoval, nastavil pravidla, došlo k finančním úsporám. A navíc: stojí za ním zaměstnanci a odboráři, což se v dobách minulých nikdy nestalo. „Je řada otázek, na které bychom měli znát odpovědi,“ doplnila komunistická zastupitelka a informaci navrhla zařadit jako první bod jednání. S jejími slovy vyslovili souhlas i zastupitelé Filip Humplík (ODS) či Petr Prchal (TOP 09), kteří navrhli zařazení obdobného bodu – o budoucnosti Dopravního podniku Praha. K návrhům se připojili i Piráti. Zastupitel Ivan Hrůza (KSČM) k návrhu Semelové dodal: „Vládnoucí koalice se hlásí k boji proti korupci, k větší otevřenosti politiky. Jak si však vysvětlit, že bezprostředně po odvolání části vedení Dopravního podniku Praha byli připraveni a odhlasováni noví členové vedení, a to bez jakéhokoli výběrového řízení. Rád si poslechnu vaše vysvětlení,“ řekl směrem k Dolínkovi. Odpovědí však bylo ticho, koalice znemožnila, aby byl jakýkoli bod k dopravnímu podniku navržený opozicí, která se vzájemně podpořila, na pořad jednání zařazen.

→ celý článek
Prahu navštívily vnučky maršála I. S. Koněva
autor: JUDr. Ivan Hrůza, zastupitel ZHMP (KSČM)zdroj: Haló noviny, 30.5.2016
Prahu navštívily vnučky maršála I. S. Koněva Jelena a Anna. V podvečer dne 15. května 2016 uctily položením květin památku všech vojáků a velitelů Rudé armády, kteří se podíleli na osvobozování Československa od nacistické krutovlády. Učinily tak u pomníku v Praze 6, kde na podstavci stojí socha jejich předka, sovětského vojevůdce, který připomíná úspěšnou tzv. Pražskou operaci a slavné májové dny roku 1945. Jelena i Anna během přátelského setkání vyslovily velké poděkování všem Pražanům, kteří usilují o zachování paměti, odmítají znevažování, poškozování a požadavky na odstranění tohoto a jiných pomníků spojených s osvobozováním Prahy.


Kandidátský projev Ivana Hrůzy na předsedu ÚV KSČM
autor: JUDr. Ivan Hrůza, místopředseda KV KSČMzdroj: KV KSČM Praha

IX. sjezd KSČM vystoupení
Vážené soudružky, soudruzi,
předstupuji před vás s velkou pokorou a vědomím odpovědnosti za budoucnost KSČM. Již v tuto chvíli je nepochybné, že IX. sjezd bude svým významem patřit k těm klíčovým pro naše další směřování a komunistický charakter strany.
Dnes více, než dříve si musíme položit několik zásadních otázek. Podařilo se nám posílit, získat větší množství mladých lidí, sjednotit naše řady a naplnit naše představy důrazné opoziční strany? Jsme nejaktivnější opoziční silou? Přetavili jsme protestní hlasy nespokojené části společnosti v naši otevřenou podporu a hlasy programové? Kde je chyba, že přes vcelku příznivé výsledky ve volbách v letech 2012 a 2013 strana stárne, členská základna se tenčí, přichází únava a akceschopnost se snižuje?
Vnímám kriticky, že materiály sjezdu, např. strategické směřování, stejně tak jako devět priorit sjezdu, se blíží jakémusi volebnímu programu, obsahují více, co chceme, ale o to méně taktiky jakým způsobem, jakou politikou toho chceme dosáhnout. Nechceme-li však býti pouhou volební stranou, pak zvláště výkonné vedení strany musí především říci, co dělat a jak v konkrétních situacích konat, dávat osobní příklad, být na čele konkrétních aktivit obrany a odporu, aktivně organizovat a tvořit politiku zdola i se shora, vést na veřejnosti, v samosprávách a v parlamentu vzájemně propojené a správně načasované akce i kampaně za sociální a politická práva. To je cesta k posílení vlivu ve společnosti a k plnění našeho programu. V situaci, kdy nejsme jedinou silou protestu, existuje vážné nebezpečí, že hlasy odporu přitáhne jiný politický subjekt. Víme, že samotná sociální zkušenost vykořisťovaných a diskriminovaných nestačí, stejně tak nestačí deklarovat konkrétní pozitivní cíle.
Mnoho voličů nám stále dává svůj hlas v přesvědčení, že jim za socialismu bylo lépe, měli životní jistoty a nebáli se o budoucnost. Máme stále velké rezervy v politické práci. Náš volební potenciál je větší, než dosahované výsledky. Hlavním cílem ale nemůže být jakási přetahovaná voličů jiných stran. Především je potřeba oslovit ty, kteří již rezignovali a nechodí k volbám, získat je od protestu ke spoluúčasti při naplňování našeho programu.→ celý článek
IX.sjezd KSČM-vystoupení Marty Semelové
autor: Marta Semelová, předsedkyně KV KSČM Prahazdroj: KV KSČM Praha
Vážené soudružky a soudruzi!

9. sjezd se koná ve dnech, kdy si připomínáme 95. výročí založení komunistické strany. Zmiňuji to proto, že si myslím, že stojí zato zamyslet se nad tím, co všechno tehdy komunisté dokázali. Jak se chovali, vystupovali, jak působili mezi lidmi, agitovali, organizovali, a to všechno bez televize, bez internetu. Dokázali sjednotit, nadchnout a dostat do ulic tisíce lidí, o něž se mohli v požadavcích, které nekompromisně nastolovali, opřít. Svou otevřeností, zásadovostí, jasným vystupováním, obětavostí a odvahou získávali přirozenou autoritu.
A já se ptám: můžeme to samé říci o současné KSČM? Pravda, pokud bych měla hodnotit činnost a úspěchy naší strany podle komentářů zveřejněných těsně před sjezdem v Haló novinách, mohla bych být nadšená, jak kráčíme od úspěchu k úspěchu. Jenže já tyto články a rozhovory vnímám poněkud jinak. Zavání účelovostí a zadáním na objednávku. Lžeme sami sobě. Realita je jiná.
Jako pražští delegáti jsme se zúčastnili řady členských schůzí, konferencí, oslovují nás členové i sympatizanti a mohu říci, že nespokojenost s naší činností, nebo lépe řečeno nečinností, je výrazná a oprávněná. Nejsme vidět, přešlapujeme na místě, iniciativu přebírají jiní, ujíždí nám vlak, nereagujeme včas na aktuální problémy, a pokud ano, tak nemastně neslaně, jen abychom někoho nenaštvali. Jenomže ono to nejde zavděčit se všem. Lavírování, bezzásadovost, zpohodlnění, zpanštění a sebeuspokojení nás vede do politické propasti.
Stačí se podívat na stav členské základny. Ti, kteří k nám přicházejí, zdaleka nepokryjí úbytek členů. Občané nemají důvod k nám vstupovat, nejsme pro ně alternativou. Náš program, který se nijak zvlášť neliší od programu ČSSD, a opatrná vyjadřování nám mladou krev nepřivedou. A pokud se nám už něco podaří, nedokážeme to patřičně prodat, bezprostředně dostat mezi lidi.
Bohužel k této situaci přispívají či jsou nuceny přispívat (nevím) i HaNo. Přitom jejich existence je pro stranu velmi důležitá. Píšou o tom, co se jinde nedočteme, o práci zastupitelů, poslanců, akcích. Na druhou stranu však, a bylo to zřejmé hlavně teď před sjezdem, jsou poplatné osobním zájmům některých našich představitelů. A to je špatně. Nechci házet vinu na jednotlivé redaktory a novináře, ale popravdě – zajímalo by mě, kdo a v jakém zájmu je ve skutečnosti řídí, a možná nejenom HaNo. ÚV sice dal jasné veto spolupráci s jistou agenturou, ale je tato spolupráce opravdu ukončena?
Za další:
Máme heslo „S lidmi pro lidi“, v programu podporu zaměstnanců, obranu jejich práv. Ale řídíme se tím i ve vlastních řadách? Mediální oddělení se rozpadá, protože každý pracant po určité době kvůli vztahům raději odejde, na zaměstnance pošleme audit soukromé firmy, vyslovená kritika je hlasitě umlčována. Spolupráce ve vedení strany je na bodu mrazu, což se odráží na činnosti jako takové. Proto chci zdůraznit - vedení, ať již bude jakékoliv, musí táhnout za jeden provaz, protože, co straně mimo jiné chybí, je jednotné řízení, stanovení priorit, postupu realizace v rámci celé strany. Není možné reagovat stylem „nikdo okresům nebrání, aby něco zorganizovaly“. Jsou problémy, které jsou záležitostí celé ČR, a je potřeba postupovat koordinovaně.
Jde např. o organizování protestů proti válce a nárůstu fašismu, o kampaň za vystoupení a zrušení NATO, proti průjezdům cizích vojsk, proti kolaboraci vlády se sudetskými Němci, roztahovačnosti církví, ať už jde o tzv. restituce, soudní žaloby či stále silnější podmaňování si médií, v čele s veřejněprávní televizí. Další příklad: začátkem července se uskuteční ve Varšavě summit NATO. Z mezinárodní konference, které se zúčastnili i „Vojáci proti válce“ vyšla výzva na organizování mezinárodní kampaně proti tomuto summitu. A my – opět mlčíme.

Na závěr poslední větu:
Kritika, která v mém vystoupení zazněla, nesměřuje výhradně k vedení strany. Na této situaci máme podíl my všichni a čím dřív si to uvědomíme, tím lépe.


Salónní politika je cestou do pekel
autor: Zbyšek Kupskýzdroj: Haló noviny, 5.5.2016

Rozhovor s pražským zastupitelem a kandidátem na předsedu ÚV KSČM JUDr. Ivanem Hrůzou.

Jste již zkušeným zastupitelem v Praze 6. Poslední rozšíření trasy metra A mělo asi dopravně pomoci právě této části, je tomu tak?
Dne 12. srpna 1978 byla na lince metra A dána do provozu konečná stanice Leninova, později přejmenovaná na stanici Dejvická. Počty nástupů a výstupů (2008 přes 117 tisíc) náležela k těm nejvytíženějším. Její statut konečné byl ukončen v dubnu 2015 zprovozněním nového úseku V.A do Nemocnice Motol, resp. od června 2015, kdy všechny soupravy začaly jezdit alespoň do stanice Petřiny. Přestože trasování nového úseku metra není ideální, byly tak vytvořeny podmínky pro vytlačování přestupního uzlu dále od centra, v tuto chvíli z Vítězného náměstí do Veleslavína, s pozitivními dopady na životní prostředí a zkrácením času přepravy cestujících. I přes některé dosud nevyřešené potíže převládají ve veřejnosti Prahy 6 kladná hodnocení.


Velká očekávání přinášelo i zprovoznění tunelu Blanka
Mnoha lokalitám Prahy se po zprovoznění tunelového komplexu Blanka ulevilo od extrémní dopravní zátěže a jejích následků. Opačný efekt nastal V Holešovičkách a také u nás v Patočkově ulici, kde dříve projíždělo denně méně, než třicet tisíc vozidel, ale v březnu 2016, po otevření tunelů, již 47 tisíc. Výsledky měření imisí z letošního února, ani údaje z dubnového měření hlukové hladiny zatím nebyly publikovány. Od vedení města Prahy dlouhodobě požaduji zveřejňování všech naměřených hodnot a realizaci opatření k ochraně obyvatel. Letos bude v Patočkově ulici položen tzv. tichý asfalt, konečně snad dojde i na částečné překrytí portálu Strahovského tunelu a v místě mimoúrovňové křižovatky Malovanka k výstavbě labyrintu, který má tlumit hluk i imise. To jsou ale jen dílčí kroky. Pomohl by silniční okruh kolem Prahy a původně slibované řešení radiály v Břevnově v podzemní variantě.→ celý článek
Pražští komunisté pro větší voličskou účast – otevřenou politikou pro lidi!
autor: aczdroj: Haló noviny, 2.5.2016
Měsíce uplynuly a máme tu staronové vedení města. Komunisté jsou sice rádi, že se do jeho čela nedostaly pravicové strany TOP 09 a ODS, přesto ale většinu nových členů vedení města nepodpořili - problémů je přece jen dost. Zastupitelé KSČM žádali radní, aby nezdražovali vodu ani nájmy či aby sdělovali informace ohledně opatření spojených s následky zprovoznění Tunelového komplexu Blanka. Upozorňovali na to, že církve mají své památky ošetřovat z prostředků získaných z takzvaných církevních restitucí, hlásili se o svá práva ve výborech a komisích nebo zdůraznili, že vždy byli a jsou proti fašismu

Ačkoli dubnové jednání pražského zastupitelstva mělo být původně dvoudenní, zastupitelé vše zvládli ve čtvrtek, byť na některých bodech se opět zasekli, aby pak k večeru projížděli mnohé ostatní jako po másle… V úvodu zastupitel Petr Šimůnek (KSČM) neuspěl s návrhem, aby byl materiál týkající se areálu Tesly Hloubětín vyřazen z jednání. „Tento dokument byl předkládán již v minulosti, odmítnut byl z procesních důvodů, přes kritiku napříč politickým spektrem se objevil znovu,“ uvedl. Pro jeho návrh však hlasoval jen čtyřčlenný klub KSČM. Díky hlasům komunistů (a pirátů) se naopak na jednání dostalo projednávání kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, což předložil Matěj Stropnický (Trojkoalice, SZ). Hlasy staronové koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL, STAN) by nestačily - hnutí ANO nehlasovalo jednotně. V rámci projednávání bodu, na které přišlo ve večerních hodinách, Ivan Hrůza (KSČM) řekl, že komunisté jsou jednoznačně proti rasismu, proti fašismu a pro solidaritu s těmi, jejichž podniky byly před týdnem pomalovány hákovými kříži a dalšími neonacistickými symboly. „Jsme solidární s těmi, kteří jsou napadáni pro své názory, přesvědčení, pro rasu či vyznání,“ dodal. Alexandr Bellu (ODS) reagoval tím, že se diví, že komunisté jsou proti rasismu a začal o předlistopadové minulosti… Jelikož už byla uzavřena rozprava, předsedkyně komunistických zastupitelů Marta Semelová nemohla reagovat na mikrofon. „Zřejmě neví nebo nechce vědět, jaké oběti přinesli komunisté za druhé světové války, v boji proti fašismu. Komunisté nejsou a nikdy nebyli rasisty,“ uvedla pro Haló noviny.


→ celý článek
Metropolitní plán – předvídatelné fiasko
autor: Ing. Jan Zeman, CSc., zastupitel MČ Praha 13 (KSČM)zdroj: Halo noviny, 15.4.2016

Různé aktivity v území má sladit v prvé řadě kvalitní územní plán. Žel, často tomu tak není a pro Prahu to platí trojnásobně.
Územní plán nejen Prahy z předlistopadového období zejména nedostatečně chránil životní prostředí. Přístup k územnímu plánu jako »komunistickému« přežitku po roce 1989 vedl k tristní situaci, kdy asi třetina území Prahy, převážně její okrajové části, přestala být územním plánem pokryta. Příprava nového územního plánu Prahy se vlekla. Zastupitelé hlavního města byli 9. září 1999 postaveni před nezáviděníhodné rozhodování, zda schválit návrh pramizerné kvality a tím i s mnoha škodami z jeho realizace, nebo ho odmítnout a riskovat další rozsáhlé škody z živelného rozvoje Prahy, nejen na životním prostředí. Zvolili první možnost, byť použitá metodika územního plánu byla velmi složitá a návrh plánu obsahoval řadu hrubých faulů proti životnímu prostředí i zdravému rozumu. Těžko tomu mohlo prý být jinak, když páni radní měli velké oči a posvátnou úctu k autům, vážně poškozujícím životní prostředí nejen v Praze.


Příprava územního plánu po roce 2006
Příprava nového územního plánu Prahy se po roce 2006 opět vlekla. Byla vypracována podstatně jednodušší metodika. Návrh tzv. konceptu územního plánu obsahoval kromě rozumných věcí i řadu věcí nerozumných. Zejména počítal se značně extenzivním rozvojem Prahy (zastavěna mohla být i četná okrajová území Prahy) a prioritami ničícími životní prostředí mnoha občanů. K nejhorším patří výstavba nové přistávací dráhy na letišti v Ruzyni o 1600 m blíže k zástavbě (ve slušné společnosti se nové přistávací dráhy letišť umísťují směrem od města), vedení vnějšího okruhu Prahy přes Suchdol (alternativní trasa s mostem přes Vltavu u Řeže existuje, ale radní ji odmítají), další kontroverzní Blanky atd. Měl ale i řadu rozumných záměrů.
Řádně bylo vypořádáno asi 17 000 připomínek občanů. K projednání konceptu územního plánu Prahy v zastupitelstvu hlavního města ale nedošlo. Tomáš Hudeček (TOP 09) po svržení koalice ODS – ČSSD v zastupitelstvu hlavního města označil koncept nového územního plánu za paskvil, když je k němu 17 000 připomínek občanů (proč by nebylo, Praha je mimořádně komplikované území s množstvím často protichůdných zájmů, které není snadné sladit, o četných duplicitách v připomínkách nemluvě). Ve spojení s primátorským křídlem ODS prosadil 7. června 2012 zrušení připraveného konceptu územního plánu Prahy a schválení záměru pořídit tzv. metropolitní plán.
Že jde o zjevný nesmysl? Nevadí. Ve Vídni a v Berlíně metropolitní plán mají. Že tam platí jiné zákony? Tím se přece nebudeme zdržovat! Že to odporuje zákonu o územním plánování a stavebním řádu ČR č. 183/2006 Sb., který nepřipouští dvouvrstevný územní plán? Nevadí. Zákon se změní! Hudeček to prý zařídí, asi včetně odstřelu nesouhlasícího ministra pro místní rozvoj pana Jankovského! Nebozí velcí investoři (developeři) prý musí obcházet, prosit a uplácet příslušné politiky a úředníky, aby si své zájmy (na úkor široké veřejnosti) prosadili. Tomáš Hudeček a spol. jim vyjde vstříc metropolitním plánem.

 


→ celý článek
Pražští komunisté podpořili komunity aktivních lidí z Bohemky i Kliniky
zdroj: Haló noviny, 4.4.2016
Bohemáci slaví, lidé z Kliniky odcházeli zklamaní! Pražští komunisté na březnovém jednání zastupitelstva hlavního města měřili všem stejným metrem. Proto podpořili jak koupi Ďolíčku, tak požadavky petentů za Autonomní sociální centrum Klinika. Zastupitelé KSČM vyslovili nesouhlas se zdražováním vodného a stočného, mluvili o systému vzdělávání, o problémech parkování… Na zastupitelstvu hlavního města se jednalo do noci, takže mnoho bodů bylo přeřazeno na duben.

KSČM odmítá zdražení vody! Interpelaci s tímto poselstvím přednesl zastupitel Ivan Hrůza (KSČM). Dotazy směřovaly na radní Janu Plamínkovou (Trojkoalice, STAN). „Letos již podruhé došlo v Praze ke zdražení vodného a stočného. Naposledy stoupla cena vody v lednu 2016 na současných 79 Kč, od 1. dubna bude cena navýšena na 85,18 Kč za 1 m3. Na vodném tak Pražané zaplatí 46,75 Kč a na stočném 38,43 Kč za 1 m3. Rozhodnutí přijala dne 15. března Rada hlavního města Prahy, když oficiálním důvodem má být nedostatek prostředků na obnovu vodohospodářského majetku. V porovnání s rokem 2015 se takto má získat o 440 milionů Kč více, mimo jiné na výstavbu nové čističky odpadních vod na Císařském ostrově. Ano, navzdory stále rostoucím cenám vody vodohospodářská infrastruktura stárne. Není divu, přes 6 miliard Kč si z privatizace po roce 1989 ponechal stát, stovky milionů zisku z hospodaření s vodou, která je naším společným přírodním bohatstvím, směřují každý rok k soukromému provozovateli a končí v zahraničí,“ uvedl. Připomněl, že opakovaně v zastupitelstvu jménem komunistů navrhoval projednání problematiky nakládání s vodou, a to zejména přezkoumání smluv s francouzskou firmou Veolia, která s vodou v městské infrastruktuře podniká. Podnět však nikdy nenašel většinovou podporu. „Pokračující působení soukromého subjektu v této sféře znemožnilo spolufinancování výstavby čističky prostředky EU a snižuje naše zdroje k rekonstrukci vodovodní infrastruktury. O tom, kdo před časem zorganizoval a prosadil ve vedení města pro Pražany nevýhodný obchod s vodou, se dnes nepíše, viník se nehledá, odpovědnost není vyvozována, újma není vymáhána. Za této situace je zřejmé, že nevýhodný handl s vodou zaplatí v Praze všichni, kteří vodu používají. V případě dalšího zdražení jde především o asociální krok současného vedení města vůči nemajetným, ale i o zásah do podnikatelské sféry, který zvýší provozní náklady a může se následně promítnout do cen služeb či zboží,“ řekl.

Komunisté podle jeho slov odmítají zdražení vody a zlehčování tohoto rozhodnutí. Tvrzení, že jsme se tak v Praze dostali na celorepublikový průměr ceny, který činí 83 Kč za 1 m3 vody, považují za účelovou snahu vyhnout se oprávněné kritice.
„Ještě v roce 1990 byla cena vodného 60 haléřů a stočného 20 haléřů, úhrnem 80 haléřů, za 1 m3 vody. Znovu připomínám, že to bylo za socialismu, v roce 1972, kdy byla dána do provozu mohutná hráz a úpravna vody na Želivce. Ta dodnes 62 kilometru dlouhým přivaděčem z rozhodující míry zásobuje Prahu i okolí pitnou vodou a je zdrojem oněch pohádkových zisků a toků peněz do zahraničí,“ dodal. Plamínkové položil následující dotazy: Jste opravdu přesvědčena, že jste učinila vše, co bylo ve vašich silách, abyste zabránila zvýšení ceny vody? Jde v daném případě o zdražení, které bude na další roky posledním, nebo počítáte s dalším navyšováním ceny? Plamínková si v odpovědi „vypomáhala“ antikomunismem. „Vodovody a kanalizace jsou zanedbané od dob komunismu, od dob, kdy stála voda stočného a vodného pár haléřů… Stále ještě doháníme dluh, který jste udělali vy,“ řekla. Tím hájila stoupající ceny vodného a stočného. Hrůza řekl, že místo ideologických hrátek by to chtělo věcnost. Problém byla základní privatizace vody Veolii, která podle slov Hrůzy stále užívá infrastrukturu a „stovky milionů posílá do zahraničí“. „Praha má nedostatek zdrojů. Zkuste dnes vybudovat druhou šachtu jako na Želivce, kdyby se tato poškodila. Praha na to nemá…,“ doplnil. Plamínková reagovala, že smlouvu s Veolií se snaží řešit, je ale třeba postupovat citlivě. „Snažíme se postupovat jak jen to jde rychle,“ dodala.


→ celý článek
Komunisté v Praze odmítají další zdražení vody
autor: JUDr. Ivan Hrůza, místopředseda klubu KSČM v ZHMP

Letos již podruhé došlo v Praze ke zdražení vodného a stočného. Naposledy stoupla cena vody v lednu 2016 na současných 79,-Kč, od 1. dubna bude cena navýšena na 85,18 Kč za 1 m³. Na vodném tak Pražané zaplatí 46,75 Kč a na stočném 38,43 Kč za 1 m³. Rozhodnutí přijala dne 15. března rada hl. města Prahy složená ze zástupců hnutí ANO 2011, ČSSD a Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, STAN. Oficiálním důvodem je nedostatek prostředků na obnovu vodohospodářského majetku. V porovnání s rokem 2015 se má takto získat o 440 milionů Kč více, mimo jiné na výstavbu nové čističky odpadních vod na Císařském ostrově. Ano, navzdory stále rostoucím cenám vody vodohospodářská infrastruktura stárne. Není divu, přes 6 miliard Kč si z privatizace po roce 1989 ponechal stát, stovky milionů zisku z hospodaření s vodou, která je naším společným přírodním bohatstvím, směřují každý rok k soukromému provozovateli a končí v zahraničí. Opakovaně jsem jménem komunistů navrhoval projednání problematiky nakládání s vodou v zastupitelstvu hl. města Prahy, zejména přezkoumání smluv s francouzskou firmou Veolia, která s vodou v městské infrastruktuře podniká, ale podnět nenašel většinovou podporu. Pokračující působení soukromého subjektu v této sféře znemožnilo spolufinancování výstavby čističky prostředky EU, snižuje naše zdroje na rekonstrukce. O tom, kdo před časem zorganizoval a prosadil ve vedení města, pro Pražany nevýhodný obchod s vodou se dnes nepíše, viník se nehledá, odpovědnost není vyvozována, újma není vymáhána. Jisté je jedno, nevýhodný handl s vodou zaplatíme v Praze všichni, kteří vodu používáme. V případě tohoto dalšího zdražení, jde především o asociální krok vedení města vůči nemajetným, ale i zásah do podnikatelské sféry, který zvýší provozní náklady a může se následně promítnout do cen služeb, či zboží. Komunisté odmítají zlehčování tohoto rozhodnutí a tvrzení, že jsme se tak v Praze dostali na celorepublikový průměr ceny, která činí 83,-Kč za 1 m³ vody. V zájmu objektivní pravdy dáváme na zřetel, že ještě v roce 1990 byla cena vodného 60 hal., a stočného 20 hal., úhrnem 80 hal., za 1 m³ vody. Připomínáme, že to bylo za socialismu, v roce 1972, kdy byla dána do provozu mohutná hráz a úpravna vody na Želivce. Ta dodnes 62km dlouhým přivaděčem z rozhodující míry zásobuje Prahu i okolí pitnou vodou a je zdrojem oněch pohádkových zisků a toků peněz do zahraničí. Vzniká důvodná otázka, kdo a komu by se měl v tomto případě omluvit?KSČM nadále hájí nulovou toleranci hazardu!
autor: Klub KSČM v ZHMPzdroj: Haló noviny, 22.6.2015
Komunisté trvají na nulové toleranci hazardu, který ničí lidské životy. Proto se rozhodli hlasovat pro přerušení projednávání nedotaženého návrhu. Na návrhu, který někde herny zakazuje, jinde povoluje, se neshodla ani radniční koalice. Dlouhému jednání o hazardu předcházely interpelace, zástupci KSČM se dotazovali na spory kolem tzv. církevních restitucí, na levnější dopravu, na podomní prodej, problémy se zaplavením v Sedlci, osud knihovny v Záhřebské ulici, podfinancování oblasti volného času dětí a mládeže či na potřebu obnovení partnerství Prahy s Moskvou a Petrohradem.
Předsedkyně klubu pražských zastupitelů KSČM Marta Semelová měla pravdu, když na květnovém jednání zastupitelstva upozorňovala, že omezení řečnické lhůty při jednání o programu na tři minuty se radniční koalici ANO, Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) a ČSSD vymstí, protože neomezeně budou moci hovořit poslanci i senátoři, z nichž někteří toho náležitě využijí. Projevilo se to již při červnovém plénu, kde o pražské záchrance podrobně pohovořil senátor Petr Bratský (ODS). Jako poslanec vystoupil i zastupitel, někdejší primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Čas se neušetřil, diskuse o programu trvala tři hodiny. Zastupitel Ivan Hrůza (KSČM) v rámci ní navrhl, aby se z informací, které jsou zastupitelům dávány jen na vědomí a nejedná se o nich, do řádných bodů přesunuly dva, týkající se kontaminované vody v Praze 6. „Tak jako v případě předcházejících zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy, i v návrhu programu osmého zasedání, převažují body majetkové a finanční. Na otázky koncepční, programové, charakterem rozvojové, které zastupitelstvo mělo projednat, se v návrhu jako obvykle nedostalo. To vidím jako zásadní problém a spolu s klubem KSČM bych si přál, aby konečně došlo k zásadní změně,“ řekl a odůvodnil, proč chce, aby se projednaly situační a závěrečná zpráva k havárii s vodou v šesté městské části, což zastupitelstvo neschválilo.

KSČM pro přezkoumání smlouvy s Veolií

„Komunisté vždy podporovali přezkoumání smluvních vztahů s Veolií, v mezích této politiky jsem si dvakrát osvojil návrh inženýra Aleše Moravce, jehož zařazení do programu jednání koalice znemožnila. Až přišel velmi vážný problém, ona havárie, která znemožnila řádné zásobování pitnou vodou velké části území Prahy 6. Zdá se, že vládnoucí koalice zatím nemá řešení, nic nenavrhuje, spokojila se pouze s poskytnutím písemných informací, a to je málo,“ uvedl. „Nemohu ponechat stranou ani skutečnost, že návrh programu se opírá o 3528 stran textu, které byly krátce před termínem konání doplněny na 3924 stran. Nebylo by možné takovýto rozsah stran svázaný s navrženým programem učinit zastupitelům přístupným ve větším časovém předstihu?“ doplnil. V několika desítkách hodin je podle něj nemožné, aby zastupitelé nastudovali skoro 4000 stránek, apeloval na vedení radnice, aby se pro příště takovému postupu vyvarovala. V rámci schvalování programu KSČM podpořila například návrh Pirátů, aby na příští jednání byly připraveny právě podklady pro výpověď smlouvy města s Veolií týkající se distribuce pitné vody. Zastupitelstvo návrh odmítlo, stejně jako jiné opoziční návrhy. Při hlasování o návrhu programu se komunisté zdrželi hlasování.

Semelová se přidala k návrhu, aby byly veřejně projednány Pražské stavební předpisy. Na to, že by měly být veřejně projednány, upozorňovaly například občané městské části Praha 11, kteří v ruce drželi kupříkladu transparent: „Jmenuji se Hudeček, zastavím vám dvoreček“, čímž upozorňovali na to, že za bývalého primátora Tomáše Hudečka (tehdy TOP 09) nebyly Pražské stavební předpisy dostatečně transparentně projednávány. Semelová přivítala reakci náměstka primátorky Matěje Stropnického (SZ, Trojkoalice), který s veřejným projednáním Pražských stavebních předpisů vyslovil souhlas a slíbil, že nachystá podklady na zářijové jednání. „Je potřeba, abychom Pražské stavební předpisy nezužovali pouze na billboardy. Jde o mnohem víc, o zastavěné plochy, o světlo v bytech, o parkování, o celkovou úroveň bydlení a životního prostředí,“ řekla Semelová.


→ celý článek
zdroj: web:kscm.cz

Petici proti cizím armádám a základnám na území ČR  lze stáhnout na této adrese:

 

https://www.kscm.cz/ke-stazeni/petice/96609/petice-kscm-proti-cizim-armadam-a-zakladnam-na-uzemi-cr


Opět vadí pomník maršála Koněva
autor: Monika Hořenízdroj: Haló noviny 27.4.2015
Zatímco Plzeň odhalí 1. května památník generálu Georgu Pattonovi, jehož jednotky osvobodily v květnu 1945 město, Praha 6 otevřela otázku možného odstranění sochy osvoboditele Prahy sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, která se nachází na náměstí Interbrigády, nebo aspoň její doplnění novou »vysvětlující« deskou. Na pátečním jednání zastupitelstva šesté městské části se k tomu v rámci interpelací čile diskutovalo.

Sedmičlenný Konzervativní klub Prahy 6, který nemá své zástupce v zastupitelstvu, ale stojí za ním většinou bývalí členové a zastupitelé TOP 09, vyrukoval totiž s neuvěřitelnými obviněními sovětského maršála a spoluinicioval reportáž vysílanou v televizním pořadu Reportéři ČT dne 13. dubna, kterou chtěl upozornit na »dlouholetou ostudu Prahy 6«. Klub, jehož jménem mluví Alexander Holub, žádá odstranění sochy z veřejného prostranství a okamžitě požaduje umístění informační tabule s textem, z níž by vyplynulo, že si prý Koněv nevážil životů, »součástí jeho tažení bylo hromadné znásilňování, rabování a odvlékání čs. občanů do gulagu«, jeho vojska prý utopila v krvi povstání maďarského lidu, pod jeho »ozbrojeným dozorem« byla v roce 1961 postavena berlínská zeď a »pod jeho krytím byla zpravodajsky připravována okupace naší republiky v roce 1968«. Neboť kapitulace byla podepsána již 8. května 1945, sovětská vojska prý jen provedla »vyčištění Prahy od ostřelovačů a ostrůvků odporu několika jednotek SS«. S tvrzením, že Koněvem vedená vojska nezachránila Prahu před zničením, vystoupil na zastupitelstvu také místní občan Václav Kovářík.

Po jeho slovech se v jednacím sále ozvaly výkřiky: »Že se nestydíte!« Takovou neúctu si totiž nenechali líbit jiní občané Prahy 6, kteří přišli na zasedání, aby zazněl i jejich názor. »Musím vám připomenout, že jen při osvobozování Prahy ve dnech 8. a 9. května 1945 padlo kolem 1500 sovětských vojáků a při osvobozování Československa položilo za nás život 144 tisíc rudoarmějců,« obrátil se na starostu a celou radu Stanislav Hejduk, který se jako osmnáctiletý v době Pražského povstání podruhé narodil – stal se totiž lidským štítem, když ho esesmani 7. května 1945 hnali před německým tankem proti barikádě. Hejduk byl před několika lety členem petičního výboru za zachování Koněvovy sochy. Snahy o její odstranění tedy nejsou nové. Petice na podporu sochy tehdy získala tisíce podpisů a díky tomuto úsilí se podařilo zařadit pomník maršála Koněva na seznam válečných hrobů a pietních míst v ČR podle zákona č. 122/2004 Sb.
Stanislav Hejduk, který se stal 7. května 1945 lidským štítem, když ho nacisté hnali před svými tanky proti barikádě, hovoří na jednání zastupitelů Prahy 6.
Hejduk poukázal také na to, že se u sochy konají každoročně pod patronací Českého svazu bojovníků za svobodu a Obvodní rady Česko-ruské společnosti pietní akty za účasti Čestné stráže AČR, zástupců parlamentu, ministerstva obrany a velvyslanectví. Existuje také dohoda mezi Ruskou federací a ČR podepsaná prezidenty o ochraně pietních míst, proto by byla jakákoli opatření konaná z vůle Rady MČ Praha 6 protizákonná, varoval.

→ celý článek
Interpelace k pomníku I.S. Koněva
autor: JUDr. Ivan Hrůza, zastupitel ZHMP (KSČM)

Interpelace zastupitele Ivana Hrůzy na starostu MČ Praha 6

Vážený pane starosto, dámy a pánové,
před několika dny spustila skupina 7 občanů, kteří vystupují pod hlavičkou Konzervativního klubu Prahy 6, organizovanou akci. Ještě loni byla většina z nich prokazatelně členy TOP 09 a 4 z nich byli zdejší zastupitelé. Oněch 7 osob požaduje na MČ, aby byla odstraněna socha maršála Koněva na ul. Jugoslávských partyzánů v Praze 6. Do doby odstranění žádají, aby byla na tento pomník umístěna informační tabule mimo jiné s textem, že maršál Koněv nebyl nositelem svobody, ale jejím dlouhodobým utlačovatelem. Oč je skupina menší, o to více halasně křičí a nikoli náhodou je jí poskytován veřejný mediální prostor.
Svůj podnět signatáři odvodňují snůškou účelových a tendenčních tvrzení, které s objektivním historickým hodnocením nemá nic společného. Jsou hulvátskou urážkou a skandálním znevažováním všech rudoarmějců, kteří se podíleli při osvobozování Československa. Jádrem tohoto útoku na roli Rudé armády při osvobozování Československa, je záměr zkreslit historická fakta a přepsat dějiny. Připomínám, že více jak 140 tisíc sovětských vojáků v bojích za naše osvobození položilo své životy proto, abychom my mohli žít. Nemáme právo zapomenout na 360 tisíc československých obětí nacistického teroru ani na plány německé okupační moci k likvidaci nejen českého národa. Pomník v Praze 6 vznikl jako výraz poděkování Koněvovi a 1. ukrajinskému frontu, je připomínkou Sovětského svazu, který nesl během 2. světové války hlavní tíhu boje s fašismem. A to je ona podstata, která je všem antikomunistům trnem v oku.
Co všechno má být ještě z naší historie odstraněno, politicky účelově přepsáno a přejmenováno? Co má být ještě zakázáno anebo povoleno? Proč je do komunální politiky místo věcného řešení naléhavých problémů vnášeno napětí? Komu to slouží? Kam nás to chtějí členové konzervativního klubu zatahovat? To nejsou otázky jen pro Radu MČ, ale pro nás všechny.
Výroky některých radních MČ P6 jsou přinejmenším zarážející. Naznačují, že v době 70. výročí osvobození od fašismu jsou připraveni vyhovět těmto 7 signatářům zavěšením informační tabule na pomník maršála Koněva. Zdá se, že noví radní v Praze 6 nic neví o tisícovkách petentů, kteří požadovali zachování tohoto pomníku a odmítli jakoukoli manipulaci s ním. Stejně jako velké množství spoluobčanů si nepřeji žádnou změnu tohoto památníku, odmítám jakékoli politicky účelové, tendenční znevažování role Rudé armády při osvobozování Československa a Prahy. A osvoboditelům, těm, co již nejsou mezi námi, ale i těm žijícím, se veřejně omlouvám a vzkazuji, že komunisté, kteří působí v zastupitelstvu MČ Prahy 6, jakož i tisíce zdejších spoluobčanů k hulvátům nepatří.


Komunisté otevřeli diskusi o bezplatné dopravě v Praze
zdroj: Haló noviny, 20.4.2015
Odstartování diskuse o možné bezplatné dopravě v Praze, výzvy k záchraně knihovny v Záhřebské ulici, protest proti záměru investora postavit nevkusnou novostavbu vedle Anežského kláštera, připomínky k územnímu plánu, hlasy pro nerozšíření golfového hřiště v přírodní památce Košíře-Motol, upozornění na nevkusné dílko Davida Černého, na problémy s neřízeným sprejerstvím i na nedostatky u schodů v nových stanicích metra. Pražští komunisté se na dubnovém jednání zastupitelstva věnovali nejrůznějším tématům. Před tímto řádným jednáním však bylo svoláno ještě mimořádné zastupitelstvo, a to na podnět zastupitelů ODS a TOP 09, kteří požadovali odvolání pražské primátorky. Klub KSČM se na hrátkách pravice odmítl podílet.

Pražská primátorka Adriana Krnáčová (hnutí ANO) zůstává ve funkci, o čemž Haló noviny již informovaly, nyní přinášíme podrobnosti. TOP 09 a ODS totiž nevyšel pokus na její odvolání. Ke svolání mimořádného zastupitelstva je přimělo to, že Krnáčová s majiteli Škodova paláce, firmou Copa Retail, bez vědomí Rady hlavního města Prahy řešila právní zastoupení metropole ve sporu o nájemné, který s majitelem paláce město vede. Město si mělo najmout některou z protistranou doporučených advokátních kanceláří, z čehož nakonec sešlo. Komunisté se k falešným výzvám pravice nepřipojili. Předsedkyně klubu zastupitelů KSČM Marta Semelová uvedla, že postup primátorky v otázce výběru právníků v kauze Škodova paláce jednoznačně odsuzuje. Označila jej za nepřijatelný, nestandardní a krajně nevhodný. „Odporuje proklamacím hnutí ANO i stávající radní koalice o transparentnosti a průhlednosti, o úsilí změnit pohled na metropoli jako na město korupce a klientelismu, tedy podobu, kterou v předcházejících letech získalo. Tolik náš jednoznačně odmítavý, kritický postoj k tomu, jak paní primátorka v tomto případě postupovala. Je to prostě neomluvitelné,“ řekla. „Na druhou stranu mě překvapuje, jak suverénně, bez jakéhokoliv studu a sebereflexe, spustili pokřik ti, kteří za problémy, s nimiž se současná koalice teď potýká, stojí. Kteří způsobili či významně přispěli k tomu, že se vyhodily miliardové částky z veřejných prostředků na předražené zakázky jako je tunel Blanka, opencard, nákup tramvají, zpackané smlouvy, na ICT a další a další. Kteří svým chováním a řízením města přivedli Prahu do situace, v které nyní je, a která se musí řešit,“ dodala. Určitě to podle ní nebylo pro nic za nic, když na konci předminulého roku padl návrh na odvolání nejen jedné tehdejší radní, ale i celé rady TOP 09 pod vedením Tomáše Hudečka.

„Právě toho, který je spolu s dalšími zastupiteli TOP 09 a ODS, tedy stran, které nyní volají chyťte zloděje, obviněn v souvislosti s aktivitami na pražském magistrátu. Ukazuje se, že ono v Čechách známé přísloví „S drzým čelem nejdál dojdeš“ zas jednou došlo svého naplnění,” řekla. Jakkoli KSČM nehodlá chybu primátorky omlouvat, Semelová připomněla, že Krnáčová sama pochybení uznala a napravila, jelikož Rada hlavního města Prahy zrušila výběrové řízení na právní zastoupení, přičemž její předchůdci nikdy žádnou chybu spojenou se Škodovým palácem nejenže nenapravili, ale ani neuznali. Semelová chce věřit, že primátorka se ze svého chování poučí, vyzvala ji k tomu, aby se situace již neopakovala a aby spolu s ostatními členy rady transparentně, podle jasně daných pravidel, usilovala o nápravu všech pochybení, k nimž v minulých letech, kvůli podivným praktikám předchozích vedení města - ODS, TOP 09 a ČSSD - došlo. „To se týká, mimo jiné, právě i předraženého nájmu Škodova paláce, což je v zárodku toho, proč se dnes scházíme,“ upřesnila. Zároveň připomněla, že klub KSČM vždy požadoval informace a řádné projednání zásadních problémů na jednání ZHMP, čehož se většinou nedočkal. „Jak už jsem uvedla, hlavní je řešit nahromaděné problémy. Proto se k falešným výzvám dnes „jediných spravedlivých“ politických stran ODS a TOP 09, které přitom samy mají máslo na hlavě, a které se dnes vehementně snaží odvrátit pozornost od vlastní zodpovědnosti, nepřipojíme, to znamená, že klub KSČM návrh na odvolání pražské primátorky nepodpoří,” dodala. O návrhu na odvolání primátorky se nakonec vůbec nehlasovalo, jelikož pravici se nepodařilo prosadit, aby byl návrh zařazen do programu mimořádného jednání. Klub KSČM se zdržel hlasování.


→ celý článek
Pane premiére, slíbil jste, že peníze budou
zdroj: Halé noviny, 12.12.2014

Interpelace Marty Semelové na premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) ve věci Pražského silničního okruhu:

 
Dlouhodobým pražským problémem je dostavba vnějšího silničního okruhu, který má odvést tranzitní automobilovou dopravu z vnitřní Prahy. Jde především o jeho dostavbu v severní části - Ruzyně, Suchdol a Březiněves, a propojení dálnice D8 na D1, což zároveň řeší neúnosnou situaci na Spořilově.
Problém se táhne od roku 1999, kdy byl okruh schválen v územním plánu, ovšem dodnes není vyřešen z důvodů soudních rozhodnutí a nedostatku finančních prostředků. Proti okruhu v severní části se staví dotčené městské části a občanská sdružení. Jsou návrhy na variantní řešení okruhu kolem Prahy, které by mělo být levnější a šetrnější k životnímu prostředí daných městských částí. Toto rozhodnutí je však mimo kompetenci zastupitelstva. Jde to také Středočeským krajem. A dosud o něm bohužel nebylo rozhodnuto ani jednáno. Za této situace nezbývá nic jiného než prosadit urychlenou dostavbu okruhu ve schválené stopě. Bohužel, zastupitelstvo poté, co byly schváleny zásady územního rozvoje v září 2014, toto už udělat nemůže, protože musí čekat, zda nebude rozhodnutí znovu napadeno u soudu, a také, zda budou ve státním rozpočtu nalezeny finanční prostředky včetně vyjednání dotace ze strany Evropského parlamentu pro dostavbu okruhu.
Vy jste, pane premiére, v rámci předvolební kampaně navštívil oblast Spořilova a v diskusi s občany i při pozdější tiskové konferenci jste slíbil pomoc v řešení situace. Chci se vás proto zeptat, co konkrétně již bylo učiněno, jaké řešení je připravováno, zda se počítá při financování dopravních staveb i s dostavbou Pražského silničního okruhu a jak pokročila příprava výstavby propojení silnice R7 z Ruzyně na Chomutov s dálnicí D8, která byla prezentována v září na tiskové konferenci ministra dopravy a která by mohla zabezpečit odklonění tranzitní dopravy mimo Prahu a tím i odlehčit severnímu silničnímu okruhu a akceptovat tak některé připomínky zmiňovaných městských částí.

 

 


→ celý článek
autor: Pavel Ambrož, kandidát KSČM do Senátu
Zvyšování vodného a stočného v Praze - komentář netřeba !
2015                                                  77,66       Kč/m3  
2013                                               74,35           
2012                                            66,35
2011                                         60,39
2010                                      56,51  
2009                                   55,12
                                          53,01
2008                               51,57
2007                            49,67
2006                          44,36
2005                        42,75
2004                      41,43
2003                    38,57
2002                  37,77
2001                35,10
2000              32,63
1999            29,95
1998           26,19
1997          21,67
1996         18,57
1995        16,30
1994      15,00
1993      12,50
1992      9,00
1991    3,00
1990    0,80 Kčs/m3
 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena